หางาน สมัครงาน > จังหวัด พิจิตร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT ระบบnetwork software และอื่นๆ ประจำจังหวัดพิจิตร
   -วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่มลูกค้า IT Project กลุ่มลูกค้า IT Solutions ของบริษัท -แนะนำ Compile สเปคสินค้า IT จัดทำและรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า -ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขายให้สอดคล้องกลยุทธ์ขององค์กร ออก trip ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว -ประสานงานกับทีมขายประจำ Office และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย Action Plan แก่หัวหน้างาน
23 มีนาคม 2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
ช่างซ่อมบำรุง-สาขาพิจิตร
   -ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทฯ -ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ระบบอำนวยความสะดวกและคุณภาพภายในบริษัทฯ เป็นไปตามระบบ -ตรวจเช็คระบบอำนวยความสะดวกตามแบบระบบของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -วางแผน ควบคุม และดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี -ทำงานตามใบร้องขอ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ -รายงานข้อมูล และปัญหาการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
23 มีนาคม 2560
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างคุมเครื่องจักรโรงสีข้าว-สาขาพิจิตร
   -ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักรโรงสีข้าว -ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมเครื่องจักรหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ -วางแผนและควบคุมการเดินเครื่องจักรให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย -ดำเนินการให้ระบบคุณภาพภายในบริษัทฯเป็นไปตามระบบ -บันทึกข้อมูลและรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร -ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร ในบริษัทฯ ตามแผนงานที่กำหนด -ดูคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23 มีนาคม 2560
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานอบข้าวโรงสีข้าว-สาขาพิจิตร
   -ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมเครื่องจักรหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ -วางแผนและควบคุมการเดินเครื่องจักรให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกข้อมูลและรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร -ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร ในบริษัทฯ ตามแผนงานที่กำหนด -ตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงความชื้น ชนิด ปริมาณและ น้ำหนักของเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ -ดูแลรักษาคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ -บันทึกข้อมูลและรายงานความผิดปกติ -งานอื่น ๆ ตา
23 มีนาคม 2560
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวไฟฟ้า สาขาพิจิตร
   -ประสานงานและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร -ตรวจสอบ ควบคุม การติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังและเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการดำเนินการผลิตให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ -ควบคุมดูแลรักษาระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต และขยายไปสู่โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย -แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติของอุปกรณ์และเครื่องจักร -บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร -จัดทำประวัติการซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2560
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างไฟฟ้า สาขาพิจิตร
   งานด้านระบบไฟฟ้าทั่วไปในโรงงาน -ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ปฏิบัติงานโดยทำการซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค ภายในอาคารโรงงานทางด้านไฟฟ้าและเครื่องกล -ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ -รายงานข้อมูล ผลการปฏิบัติงาน และปัญหาการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
23 มีนาคม 2560
บริษัท ทีบีเอสไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่พิจิตร)
   1) บริหารยอดขาย - บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมอบหมาย 4) ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 5) สำหรับน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์ บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 45 วันก่อนลงปั้ม โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม สมัครและสัมภาษณ์ทันที สำนักงานจัดหางานพิษ
23 มีนาคม 2560
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 50   เงินเดือน : การันตีรายได้ 15,000 บาท(ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ*)
พนักงานขายหน่วยรถจักรยานยนต์ จ.พิจิตร ด่วน !!! 3 อัตรา
   รับผิดชอบการขายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
23 มีนาคม 2560
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,600
รับด่วน !!!พนักงานขาย ( PC ) ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ หรือนม สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ประจำ ร้านอุดมเวชภัณฑ์ จ.พิจิตร รายได้เฉลี่ย 15,000 +++
   - เชียร์ขายผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ,นมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ของ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด - จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ สวยงาม ดูแลพื้นที่ขาย ดูแลสินค้าและสต๊อกสินค้า ในเครือของ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ - จัดทำรายงานยอดขายประจำวัน และ Report อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
23 มีนาคม 2560
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 9,500 + เบี้ยขยัน + ค่าคอม + Incentive
พนักงานขับรถส่งสินค้า
   ขับรถส่งสินค้า ช่วยลงของ จัดเรียง
22 มีนาคม 2560
กลุ่มบริษัทฟาร์มสิงหราช
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34 งาน

1 2 3 4


โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560