หางาน สมัครงาน > จังหวัด ระนอง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Sale R&R Product Consultant รับ 1 อัตรา(อ.เมือง จ.ระนอง) เงินเดือนเฉลี่ย 40 K สามารถเดินทางได้ มีรถยนต์ส่วนตัว เริ่มงานได้ทันที
   - ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าตามร้านค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะ,เหล็กเคลือบสี,เหล็กโครงสร้าง,ผลิตภัณฑ์ห้องเย็น - วางแผนงานขายในแต่ละวัน - แจ้งโปรโมชั่นและจัดกิจกรรมให้กับทางร้านค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย - ติดต่อร้านค้าเพือแจ้งการฝึกอบรมและให้รายละเอียดข้อมูลตัวสินค้าให้กับลูกค้าทราบ - มองหากลุ่มลูกค้าใหม่ - ออกบูธและจัดกิจจกรรมทางการตลาด
26 มิถุนายน 2560
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-40,000
หัวหน้าบัญชี
   1.ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย(Payment Voucher) 2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี 3.ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย,รายงานจ่ายเช็ค,รายงานเจ้าหนี้ 4.ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆเพื่อนำส่งสรรพากร 5.จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด 6.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่น 7.รับผิดชอบ ดูแล และบริหารในแผนก ให้ดำเนินได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้
26 มิถุนายน 2560
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกวางแผนจัดส่งสินค้า
   - จัดทำแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า และการโอนสินค้าระหว่างคลัง - ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด เพื่อทราบยอดการสั่งซื้อลูกค้า และการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อใช้สำหรับวางแผนการจัดส่งสินค้า - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าในพื้นที่อื่นๆ ในการแลกเปลี่ยนและโอนย้ายสินค้า - จัดทำแผนการซ่อม-บำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงานในแผนก - สรุปรายงานการจัดส่งสินค้าของแต่ละวัน ส่งผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - รับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อนำมาปฏ
26 มิถุนายน 2560
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)
พนักงานการตลาด
   -วางแผนและทำกิจกรรมการตลาด เพื่อแนะนำสินค้า โปรโมชั่น ให้เกิดผลงานตามเป้าหมาย -จัดทำกลยุทธ์ และดูแลแผนด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อสื่อสารการตลาดและทำให้แบรนด์ออกไปสู่ กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภค -ออกตลาด เพื่อเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์และนำเสนอผู้บริหาร ได้พิจารณาแก้ไขสถานการณ์ พัฒนา ปรับปรุง -ติดตามความเคลื่อนไหว ผลการดำเนินการ กิจกรรม การสื่อสารการตลาดคู่แข่ง อย่างใกล้ชิด -จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง -ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร
26 มิถุนายน 2560
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000+
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
   - ดูแลงานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ - คัดเลือกและคัดสรรบุคคลากร - วางแผนและหาช่องทางใหม่ในการสรรหาพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละสาขา - วางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และบรรลุผลสูงสุด - ดูแลและพัฒนา KPI ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนก
26 มิถุนายน 2560
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)
พนักงานฝ่ายบุคคล (สาขาระนอง)
   ดูแลการสรรหาพนักงาน ประสานงาน และทำการนัดสัมภาษณ์ จัดทำเอกสารต่างๆ ของงานบุคคล จัดทำเอกสารต่างๆของพนักงานเข้าใหม่ และจัดการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ จัดทำรายงานเวลาทำงานส่งผู้บริหารและหัวหน้าแผนก จัดทำรายชื่อพนักงานบริษัท จัดสวัสดิการให้กับพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท มีน้าที่ควบคุม ดูแลการลางานและจัดเก็บใบลาของพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
26 มิถุนายน 2560
P.SPP Ranong Co.,Ltd.
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : 9,000+ (ตามความสามารถและประสบการณ์)
ผู้จัดการสาขาฝึกหัด/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชาย-หญิง) ประจำสาขาถนนท่าเมืองระนอง จ.ระนอง ด่วนๆๆๆๆๆๆ
   การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
26 มิถุนายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : เงินเดือน + Incentive
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนันสนุน /เพศชาย ประจำสาขาระนอง จังหวัดระนองด่วนมากๆ
   - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
24 มิถุนายน 2560
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ระนอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง
พนักงานขับรถ
   1.ดูแลรักษารถ ทำความสะอากรถทั้งภายในและภายนอก 2.ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฎิบัติหน้าที่ 3.รับงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ่ายงาน 4.ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่กิจการกำหนด 5.ดูแลรักษาสินคินที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายไร้อุบัติเหตุ 6.รักษากฎระเบียบและข้อบังคับของกิจการ 7.ผู้ช่วยขาย 8.ช่วยขึ้นสินค้า,ลงสินค้า 9.ตั้งใจฟังเวลาได้รับคำสั่งงานอะไรจะได้ไปทำให้ถูกต้องและรวดเร็ว
24 มิถุนายน 2560
พนักงานขาย
   1.ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่า จะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค่ากระตุ้นความสนใจ และ สร้างความพึงพอใจในตัวสินค้า 2.เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย
24 มิถุนายน 2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัทรสรณ์ เทรดดิ้ง กรุ๊ป
จังหวัด ระนอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000 + ค่าคอมมิชชั่น
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2 3


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560