หางาน สมัครงาน > จังหวัด หนองบัวลำภู

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- เช้าเข้าสำนักงาน เพื่อเบิกสินค้า แล้วออกพบลูกค้าตามแผนประจำวัน - เยี่ยมลูกค้าตามร้านค้าปลีกที่เป็นร้านตัวแทนขายมือถือ เพื่อนำเสนอขาย Sim card เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - จัดส่งเงินสดให้สำนักงานทุกวันหลังจากเลิกงาน - จัดทำรายงานสรุปรายงานยอดขายประจำทุกวัน - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
- รับงวด เข้าสัญญาซื้อขาย,ลงค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย - ให้คำปรึกษาลูกค้าเรื่องรถจักรยานยนต์ - ดูแลรับผิดชอบงานขาย - งานสต๊อกรถ จัดร้าน - จัดรถตรงตามความต้องการของสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
1.ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีและบันทึกบัญชี 2.บริหารจัดการทางด้านบัญชีและการเงินของ หจก.ฯ 3.ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่ายและเช็คที่ทำจ่าย 4.ตรวจสอบรายงานทางการเงิน กระแสเงินสดทั้งระบบทุกสาขา กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 5.ตรวจสอบรายงานภาระหนี้คงค้าง (A/R)รายงานประจำสัปดาห์/เดือน 6.สรุปงานบัญชีและการเงิน 7.ปิดงบทางบัญชีและการเงิน 8.วิเคราะห์งบทางด้านบัญชีและการเงินนำเสนอผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
1. วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของพนักงานเร่งรัดหนี้สิน,เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ 2.ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาในการชำระค่างวด 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในการเร่งรัดหนี้สิน 4.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 5.การติดตามหนี้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
- จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า - ดูแลการเบิก-จ่ายสินค้า การจัดส่งอะไหล่ และของแถมที่ออกจากคลังสินค้า และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บสินคัาในคลังให้เป็นระบบ - จัดทำเอกสาร และบันทึกข้อมูลต่างๆ รวมถึงจัดทำรายงานทีี่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ - จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แผนกบัญชีทุกเดือน - ส่งอะไหล่ให้ทันต่อความต้องการของแต่ละสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
-วิ่งรถโฆษณา แจกใบปลิว ทำกิจกรรมทางการตลาด -วิ่งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางร้าน -สำรวจตลาดและพิจารณาคู่แข่ง -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
1.บันทึกเอกสารด้านรับ-จ่าย กระทบยอด 2.ออกใบกำกับภาษี ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 3.บันทึกรายงานทรัพย์สิน รายงานทางบัญชี สรุปเอกสารประจำวัน 4.ตรวจสอบ ปรับปรุงรายการต่างๆ 5.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ยื่น ภงด 1,3,53 ภพ.30 6.จัดทำรายการเงินสดย่อย 7.จัดทำหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ 8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สร้างสรรค์ สื่อโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด -จัดทำ Art work งานต่างๆ -ออกแบบงานด้านกราฟฟิคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
- ตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายของแต่ละสาขา - ตรวจสอบการเงิน ค่าใช้จ่าย รวมถึงประะเมินรายจ่ายของแต่ละสาขา - ตรวจสอบและประเมินเงินสดย่อยของแต่ละสาขา - งานอื่นๆ ที่ไ้ด้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)
-ดูแลการเบิก-จ่าย สินค้า จัดส่งอะไหล่และของแถมที่ออกจากคลังสินค้า และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ -จัดเก็บสินค้าในคลังให้เป็นระบบ จัดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า -จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แผนกบัญชีทุกเดือน -จัดส่งอะไหล่ให้ตามความต้องการของแต่ละสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1 2


คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76