หางาน สมัครงาน > จังหวัด สุรินทร์

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- บริหารทีมงานขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ - ดูแล และ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า - รับผิดชอบงานที่ผู้จัดการมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1) บริหารยอดขาย - บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมอบหมาย 4) ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 5) สำหรับน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์ บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 45 วันก่อนลงปั้ม โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที ที่ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่ (ในงานนัดพบแรงงาน จ.เชียงใหม่) วันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ติดต่อคุณรุ่ง โทร. 084-4855751 หรือที่ งานนัดพบแรงงานห้างเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. ติดต่อคุณรุ่ง โทร. 084-4855751 หรือที่ งานนัดพบแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี วันที่18 มีนาคม 2558 ติดต่อคุณ รุ่ง โทร 084 - 4855751 หรือที่ งานนัดพบแรงงาน หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ติดต่อ คุณรุ่ง 084-4855751 หรือที่ สำนักงานจัดหางาน จ.ลำปาง วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. ติดต่อ คุณรุ่ง 084-4855751 หรือ งานนนัดพบแรงงาน ณ ห้างเซนทรัล จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 25 มีนาคม2558 เวลา 9.00-15.00 น. คุณจำลอง 081-8074919
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Tipco Asphalt Public Company Limited
- ควบคุมงานก่อสร้างถนนในประเทศลาว - ดูแลต้นทุนโครงการ Cost Plan, Budget, Detailed B.O.Q. - เก็บข้อมูลวิเคราะห์และจัดทำรายงานต้นทุนโครงการ รายงานความก้าวหน้าของงาน - ตรวจสอบประเมินผลงานก่อสร้างที่ผู้รับเหมาดำเนินการได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
> ขายสินค้า,แนะนำสินค้า > บริการลูกค้า,ดูแลสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ชัยโทรทัศน์
สรุปการมาทำงานของพนักงาน, บันทึกการลา,สลับกะสลับเวรของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ชัยโทรทัศน์
สั่งซื้อ เปิดP/R-P/O โอนสินค้าระหว่างสาขา ขายส่ง-สาขา/ลูกค้าขายส่ง ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สอนระดับปริญญาตรี 1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.สาขาการบัญชี 3.สาขาการจัดการ 4.สาขานิติศาสตร์ 5.สาขารัฐศาสตร์ 6.สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 7.ภาษาอังฤษ 8. สถิติ 9.หมวดวิทยาศาสตร์(เคมี,ชีววิทยา)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ชัยโทรทัศน์
1.เสริฟ ซักผ้า รีดผ้า ทำกับข้าว ชงกาแฟ ดูแลและทำความสะอาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ชัยโทรทัศน์
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (VPN), ระบบโทรศัพท์ภายใน (VOIP) , เขียนโปรแกรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านขนาดเล็ก Sharp(Home Appliances)ประจำห้าง -ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ -จัดทำรายงานยอดขาย และรายงานสต๊อกสินค้า -ทำงาน 9 ชม./วัน (รวมเวลาพัก) -หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สมัครด่วน !!! จำนวนมากกว่า 100 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำโครงการภาครัฐและเอกชนชั้นนำ (Full Time/ Part-Time) ลักษณะงาน : ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Inbound Customer Service, Call Center) ให้กับธุรกิจบริการชั้นนำต่างๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน,หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคาร,ยานยนต์, พลังงาน, ค้าปลีก, ไอที, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สถานที่ปฎิบัติงานมีหลายเขตในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ เวียนวันหยุดและรอบการทำงาน Call Thai รายได้เฉลี่ย 13,000-16,000 บาทต่อเดือน Call Eng รายได้เฉลี่ย 15,000-25,000 บาทต่อเดือน (มีเงินเดือนประจำ + OT + เบี้ยขยัน + ค่าเดินทาง + ค่า Service + ค่าภาษา (TOEIC 450 Up) + รายได้อื่นๆ ) สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานทันที มาก่อนมีสิทธิก่อนครับ !!! รอบที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 3-5 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. รอบที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 10-12 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. เริ่มงาน 16 มีนาคม 2558 นี้ ห้ามพลาด !!! สนใจสมัครงานโปรดโทรลงทะเบียนก่อนมาสัมภาษณ์ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้อง Apply ประวัติมาก่อน คุณสัญชัย: 083-540-5126 (หากไม่รับสายจะโทรกลับครับ) Email : Sanchai.K@oto.samartcorp.com ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครงาน !! ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ครับ สมัครด่วน !!! จำนวน 50 อัตรา. สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานได้ทันที ตำแหน่ง Customer Service ประจำโครงการด้านสายการบินชั้นนำของประเทศ สถานที่ปฏิบัติงานแถวๆ ปิ่นเกล้า, ราชดำเนินกลาง, หลานหลวง และที่จตุจักร (สำนักงานใหญ่) และที่แจ้งวัฒนะ นนทบุรี รายได้เฉลี่ย 15,000-25,000 บาท (เงินเดือนประจำ 14,000 (Thai) และ 18,000 (Eng) + ค่าภาษา 5,000 (TOEIC 550 Up) + ค่า Incentive 2,000-3,000 + OT) ลักษณะงาน: เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลของสายการบิน เส้นทางการบิน ราคาตั๋ว และโปรโมชั่นของสายการบิน บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ปรับเปลี่ยนสถานะการจองตั๋วเครื่องบิน และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในบริการของโครงการทางด้านสายการบินชั้นนำของประเทศ แผนที่การเดินทางมาสัมภาษณ์อยู่ด้านล่างสุดครับ ขอบคุณที่สนใจสมัครงานกับเรา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด!! *** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ *** สถานที่ทำงานมีหลายแห่งในกรุงเทพและปริมลฑลเท่านั้น ดังนี้ 1.จตุจักร 2. ปทุมวัน (BTS สยาม) 3.พระโขนง 4.พญาไท (BTS อารีย์) 5.สีลม (ศาลาแดง) 6.ปิ่นเกล้า(ราชดำเนิน,จรัลสนิทวงศ์,หลานหลวง) 7.จังหวัดนนทบุรี 8.แจ้งวัฒนะเท่านั้น ไม่มีที่ต่างจังหวัดครับ สมัครด่วนมากสุดๆๆ !!! จำนวน 50 อัตรา สัมภาษณ์ ทราบผล พร้อมเริ่มงานได้ทันที ตำแหน่ง Customer Service ประจำโครงการเกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายแรงงานและประกันสังคม รายได้เฉลี่ย Call Thai 13,000 - 16,000 บาท (เงินเดือนประจำ 12,000 + เบี้ยขยัน +คำชม + ค่าเดินทาง + Incentive + OT) ลักษณะงาน: เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของนายจ้างและลูกจ้างที่มีต่อกัน ผ่านทางโทรศัพท์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในการบริการ ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ เวียนวันหยุดและรอบการทำงาน สถานที่ทำงาน: ใกล้ๆ สำนักงานประกันสังคม (สำนักงานใหญ่) ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี คุณสมบัติ : อายุไม่เกิน 35 ปี,จบปวส.ขึ้นไป, น้ำเสียงไพเราะ,สื่อสารชัดเจน, มี Service mind และบุคลิกภาพดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด!! โปรดลงทะเบียนก่อนมาสัมภาษณ์ตลอด 24 ชม. โดยไม่ต้องส่งใบสมัครหรือ Apply ประวัติมาก่อนครับ คุณสัญชัย : 083-540-5126 (หากไม่รับสายจะโทรกลับทันทีครับ) E-mail: Sanchai.k@oto.samartcorp.com) ขอบคุณที่สนในสมัครงานกับเรา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครงาน ห้ามพลาด!! *** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ *** สถานที่สัมภาษณ์งาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 1 (ข้างธนาคารออมสินซึ่งอยู่ภายในตึก) ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 5 (อาคารอยู่หน้าปากซอยติดป้ายรถเมล์) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 การเดินทางมาสัมภาษณ์งานอยู่ด้านล่างสุด พร้อมแผนที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
1. เยี่ยมลูกค้าตามร้านค้าปลีกที่เป็นร้านตัวแทนขายมือถือ เพื่อนำเสนอขายซิมการ์ด, บัตรเติมเงิน, เติมเงินออนไลน์ 2. ฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าใหม่, โปรโมชั่นใหม่ และ การบริการใหม่ๆ ให้กับร้านค้า 3. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำทุกวัน 4. ช่วงเช้าเข้าสำนักงาน เพื่อเบิกสินค้า แล้วออกพบลูกค้าตามทริปเดินทางประจำวัน 5. จัดส่งเงินสดให้สำนักงานทุกวันหลังจากเลิกงาน 6. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ชัยโทรทัศน์
จัดทำแผนโปรโมชั่นสินค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สำรวจตลาดคู่แข่ง ติดตั้งป้ายโฆษณา ออกแบบ-นำเสนอ-พรีเซ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายแอร์แอลจี (ช่วยพีซีประจำแนะนำสินค้า) วันละ 400 บาท / วัน งานเริ่ม 1 มี.ค.-31พ.ค.2558 (3เดือน) เวลาห้าง 11.00-20.00
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
กำหนดเป้าหมาย วางแผนการขายปลีกวัสดุ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีซี รีเทล บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
พนักงานขายหลอดไฟ ออสแรม โฮมโปร สุรินทร์ เงินเดือน 9000+โอที+ค่าคอมมิชชี่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ชัยโทรทัศน์
ขับรถตู้ กระบะ เก๋ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.ชัยโทรทัศน์
คลังเครื่องใช้ไฟฟ้า รับ-เบิก-จ่าย จัดเก็บ จัดเรียง ควบคุม ดูแล สต็อกสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ควอลิตี้ แอสเซ็มบลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
- ดูแลลูกค้าเก่า, และหาลูกค้าใหม่ - ขายผลิตภัณฑ์ ประเภท อะไหล่รถจักรยานยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+