หางาน สมัครงาน > จังหวัด สิงห์บุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ทำงาน 6 วัน/สัปดา์ห์ รายได้ 9,000 บ.+Commission+Incentive
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น เครื่องซัก รายได้ 9,000 + คอมมิชชั่น+Incentive ทำงานวันล่ะ 9 ชั่วโมงรวมเวลาพัก หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
1. ดูแลสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการหน้าร้าน 2. จัดเรียงสินค้าให้น่าสนใจอยู่เสมอ 3. งานธุรการขาย แคชเชียร์ เช็คสต็อก 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด
แนะนำสินค้า เปิด-ปิด การขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า - เบิกจ่าย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า (FIFO, FEFO) 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ 4. ควบคุมดูแลและตรวจสอบสินค้าให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน 5. กำกับดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน 6. ควบคุมและตรวจสอบการทำงาน รวมถึงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร 7. ควบคุมและสรุปผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรของแผนก เช่น 5ส 8. จัดทำเอกสารต่าง ๆ และรายงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
- วางแผน ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งบริหารพนักงานให้ปฏิบัติตามแผนงาน - ควบคุมดูแล ติดตาม สรุปผลการปฏิบัติงาน การตรวจเช็คสินค้าประจำวัน การจัดเก็บสินค้า การรับส่งสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน และสะดวกต่อการเบิกจ่าย - ควบคุมดูแลการจัดเตรียมสินค้าตามใบเบิกสินค้าต่าง ๆ - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นต้น เพื่อให้มีสินค้าในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1.กำหนดแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.วางแผนและกำหนดแนวทางในการผลิตขวด PET, PP, PE, ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 4.ลดการสูญเสีย และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5.สรุปรายงาน และปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำวัน และประจำเดือน 6.ควบคุม ตรวจสอบ และวางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละเดือน 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. ดูแลงานด้านปรับฉีดพลาสติก (Preform) 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้ดี 3. ดูแลแผนการผลิต และพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 4. สรุปรายงานและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำวัน 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของบริษัท 2. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำแผนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. รับผิดชอบในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบข้อมูลฉลากให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 5.กำหนดสเปคของบรรจุภัณฑ์ให้กับฝ่ายผลิต และ QC ในการตรวจสอบตามสเปค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. สำรวจและวางแผนอบรมประจำปีขององค์กร รวมทั้งควบคุม ติดตามให้มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. จัดทำระบบพัฒนาความสามารถ (Competency) ของพนักงานทั้งองค์กร 3. เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด 4. ดูแลงานด้านสวัสดการและแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและทิศทางของบริษัท 5. วางแผนพัฒนาระบบ OJT ให้สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน 6. รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์และการสร้างความผูกพันกับองค์กร 7. จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร 8. ประสานงาน สนับสนุนการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก เช่น จัดสถานที่อบรม อุปกรณ์ 9. วิเคราะห์เครื่องมือที่มีความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10. ประสานงาน การจัดส่งรายชื่อ รายงานสรุปประจำปี ต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11. จัดทำเส้นทางความมก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้แก่พนักงานในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. สำรวจและวางแผนอบรมประจำปีขององค์กร รวมทั้งควบคุม ติดตามให้มีการฝึกอบรมตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2. จัดทำระบบพัฒนาความสามารถ (Competency) ของพนักงานทั้งองค์กร 3. เป็นวิทยากรในหลักสูตรต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด 4. ดูแลงานด้านสวัสดการและแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและทิศทางของบริษัท 5. วางแผนพัฒนาระบบ OJT ให้สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน 6. รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์และการสร้างความผูกพันกับองค์กร 7. จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร 8. ประสานงาน สนับสนุนการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก เช่น จัดสถานที่อบรม อุปกรณ์ 9. วิเคราะห์เครื่องมือที่มีความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 10. ประสานงาน การจัดส่งรายชื่อ รายงานสรุปประจำปี ต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 11. จัดทำเส้นทางความมก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้แก่พนักงานในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ช่างทำสีเครื่องจักรหนัก รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถเกรด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด
เกลี่ยดินบดอัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ขุดตักดินและส่งวัสดุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ซ่อมและตรวจเช็คเครื่องยนต์แบคโฮ รถบรรทุก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมงานป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสิงห์บุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายเครื่องใชไฟฟ้า SONY ประเภท AV (ทีวี LCD,LED,เครื่องเล่นดีวีดีฯลฯ) รายได้ เดือนละ 9,000+Incensive+Commission ทำงาน 9 ช.ม. (รวมเวลาพัก 1 ช.ม.)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 68 งาน

1 2 3 4
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่านNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+