หางาน สมัครงาน > จังหวัด สิงห์บุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Greenstay
1.ขับรถยนต์เกีย ธรรมดา ได้ 2.รักงานบริการ 3.ดูแลสวน 4.ซ่อมแซ่ม ดูแลห้องพัก ผู้หญิง เป็นแม่บ้าน ทำอาหาร จัดห้อง ชักผ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Greenstay
Correspondent taking care all program and keep check with all programs must running well taking care participants and all participants shauld happy with all programs cooperate with local staff in term of planning everything keep checking feed back from all participants problem solving
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Greenstay
จัดทำระบบในเรื่อง Website and Database รู้เรื่อง Internet และเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Greenstay
พาอาสาสมัครไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดูแลความเรียบร้อย และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์ เป็นต้น งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Greenstay
Supports marketing operations by compiling, formatting, and reporting information and materials. Manage the promotional activities regarding our operations online (website, database, social media). Assist the Marketing Manager with the correspondence regarding our international partners and create new marketing strategies.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Greenstay
ดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก พนักงานคนสวนแม่บ้าน พาอาสาสมัครไปตามโปรแกรมต่างๆ ที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ รับ book จากลูกค้า และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ให้บริการ ตรวจเช็ค, ซ่อมแซม ผลิตภัณฑ์คูโบต้า ทุกชนิด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมกระบวนการผลิตขวดน้ำ PET ให้ได้คุณภาพและตรงตามเป้าหมาย พร้อมส่งมอบตรงตามกำหนด 2. วางแผนและควบคุมอัตรากำลังคน เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต 3. แก้ไขและป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการผลิต ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนเพื่อนำส่งให้กับผู้บังคับบัญชา 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
- ทดลองแม่พิมพ์,เครื่องจักรและกระวนการฉีด/เป่าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดลูกช้า - ทำรายงานข้อกำหนดสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดทำเอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ ISO 22000,GMP,HACCP - ตรวจสอบวัดคุณภาพของน้ำในโรงงานและจัดทำรายงานสรุปให้แผนกวิศวกรรม - ตรวจวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า - ตรวจวัดความชื้นของเม็ดวัตถุดิบที่รับเข้าจาก Supplier - ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. จัดทำแผนอัตรากำลังคน โครงสร้างอัตรากำลังคน และรายงานอัตรากำลังคนประจำเดือน 2. สรรหา คัดเลือก รับสมัคร และสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ประเมินผลการทดลองงาน การปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 4. ดูแลด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง 5. จัดทำข้อมูล ประกาศร่างค่าตอบแทน และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6. ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 7. ควบคุมดูแลงานด้าน Time Attendance ของพนักงาน 8. บริหารจัดการให้การนำเสนอ และพิจารณาเลื่อนขั้น ปรับตำแหน่งงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท 9. ควบคุมดูแลและปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 10. กำกับดูแแล การจัดทำระบบ HRIS ให้เชื่อมโยงอย่างถูกต้องเหมาะสม 11. ทำรายงานที่เกี่ยวข้อกับแผนกทรัพยากรบุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. จัดทำและแก้ไข Drawing แม่พิมพ์พลาสติก ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำและแก้ไข Part List แม่พิมพ์พลาสติก 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมดูแลคุณภาพด้านการผลิตขวดพลาสติก PET, PP, PE และฝาให้เป็นไปตาม Spec 2. วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบสินค้าในกระบวนการผลิตและก่อนส่งมอบ 3. บริหารจัดการทีมงานควบคุมคุณภาพในความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุมการผลิตขวด PET, PP, PE ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี 3. ดูแลแผนการผลิต และพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ 4. สรุปรายงานและปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำวันและประจำเดือน 5. ลดการสูญเสียและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 6. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเพท (ประเทศไทย) จำกัด
1. รับผิดชอบงานดูแลความพร้อมในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามคุณภาพและแผนงาน 2. ควบคุมเครื่องเป่าขวดน้ำพลาสติก พร้อมปรับ Set ค่าให้ได้ตามที่กำหนด 3. บันทึกยอดการผลิตประจำวัน 4. สรุปรายงานการผลิตประจำวันและประจำเดือนเพื่อนำส่งให้กับผู้จัดการ 5. แก้ไขปัญหาเครื่องจักร พร้อมบำรุงรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
วางแผนการขาย, เสนอขายสินค้าคูโบต้าให้ได้ตามเป้า, จัดกิจกรรมออกบูช
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
คุมอง นครสวรรค์
รายได้ชั่วโมงล่ะ 30 บาท (เพิ่มขึ้นตามความสามารถ) ไม่รวมเบี้ยขยัน ทำงานวันอังคารและวันศุกร์ 15:30 - 20:00 น. ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน มีเฉลยให้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
คุมอง นครสวรรค์
รายได้ให้เป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงล่ะ 32 บาท (จ่ายเงินทุกปลายเดือน) เงินเดือนขึ้นตามความสามารถ มีเบี้ยขยันให้ต่างหาก ตรวจแบบฝึกหัดของนักเรียน โดยทางโรงเรียนมีเฉลยให้ ทำงานตั้งแต่ 15:30 - 20:00 น. วันอังคารและวันศุกร์ (อาจจะเพิ่มวันได้ในภายหลัง)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด
) จัดเตรียมและ จัดเก็บเอกสารงานต่างๆ 2) บันทึกข้อมูล พิมพ์งาน คีย์ข้อมูลต่างๆ 3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป และ หนังสือราชการ 4) ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี(1994) จำกัด
1. บันทึกรายการทางบัญชีเช่น ด้านรับ,ด้านจ่าย และด้านทั่วไป(โปรแกรม Express) 2. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับด้านบัญชี เช่น ใบกำกับภาษี,เอกสารหัก ณ ที่จ่าย,ใบเสร็จรับเงิน,การวางบิล,การเก็บเช็ค เป็นต้น 3. วางแผนและจัดทำ Cash Flow 4. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี เช่น ธนาคาร,กรมสรรพากร,ประกันสังคม เป็นต้น 5. จัดทำ ภงด.1 3 53 และ ภพ. 30
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
1577 Home Shopping
-ดูแลด้านบัญชี AR,AP -Fixed Asset -งานบัญชี การเงิน ทั่วไป -รายงานทางการเงิน -จัดทำเอกสารภาษีต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 61 งาน

1 2 3 4
คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+