หางาน สมัครงาน > จังหวัด สระแก้ว

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
พนักงานขายทองรูปพรรณประจำร้านทอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
-บริการงานขาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าภายในร้าน "วัตสัน" -แคชเชียร์ -จัดเรียงสินค้า และจัดทำสต๊อกสินค้า -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดูแลทำความสะอาดห้องพักและโถงทางเดินตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลงานซักรีดผ้าของโรงแรม ดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดี บริการความสะดวกลูกค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• รับจองห้องพัก เช็คอินและเช็คเอาท์ • ให้ข้อมูลและบริการความสะดวกลูกค้า • ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณล๊อบบี้ • เก็บบันทึกและทำรายงานรายชื่อแขกเข้าพัก และการขายห้องพักในแต่ละวัน • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ Lotus
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
เสนอผลิตภันฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบในการดำเนินการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัยประเภทต่างๆ รวมถึงควบคุมการใช้อัตราเบี้ยประกันภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร และกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- สรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือนตามความต้องการของบริษัท - งานพนักงานสัมพันธ์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1. ดำเนินควบคุมกระบวนการผลิต ด้านคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และ กระบวนการ 2. ป้องกัน แก้ไข ปัญหา อันเกีดจากกระบวนการผลิต และรายงานให้ผู้บังคับบํญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำกิจกรรมคุณภาพ ตามที่บริษัทกำหนดและร่วมกิจกรรมของบริษัท 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- รับผิดชอบการจัดเอกสารคุณภาพ - เตรียมข้อมูลในขั้นตอนการปฎิบัติต่างๆ ด้านระบบ คุณภาพ - วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวกับรับบคุณภาพ -ดูแลตรวจสอบเกี่ยวกับระบบคุณภาพภายในบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- ทดสอบผลิตภัณฑ์ และรายงานผู้ที่เกี่ยข้อง - ฝึกอบรมพนักงานในบังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ - รักษาระบบคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ดูแล และให้ความร่วมมือการสอบหรือปรับเทียบเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ควบคุม ดูแลระบบสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ควบคุม ดูแลงานด้านการ Support บอยเลอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินงานด้านผลิตยางแผ่น - วางแผนตรวจสอบกระบวนการผลิตยางแผ่น - ควบคุมการดำเนินงานของส่วนงานซ่อมบำรุง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1 ควบคุมวางแผนและควบคุมงานด้านความปลอดภัย 2 ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในโรงงานทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งรวมกันเสนอแนวทาง แก้ไข และป้องกัน 3 รับผิดชอบในกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท 4 ประสานงานไปยังหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินการ 5 งาน อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 52 งาน

1 2 3


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+