หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสงคราม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux ทำงาน 6 วัน/สัปดา์ห์ รายได้ 9,000 บ. +Commission+Incentive
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
รับน้ำมันทางบก(รถสิบล้อ รถเทเอลร์)และทางน้ำ และดันน้ำมันเข้าถังเก็บ จ่ายน้ำมันให้กับรถบรรทุกน้ำมันและรถเทเลอร์ เก็บตัวอย่างและทดสอบคุรสมบัติของน้ำมัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีซี รีเทล บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
งานขาย ตู้เซฟ ประจำห้าง HOME PRO สมุทรสงคราม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบน้ำมัน สารเติมแต่ง และน้ำทิ้ง สอบเทียบ เครื่องมือ และให้บริการด้านเทคนิคอื่นๆเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท *****สมัครที่คลังแม่กลอง สัมภาษณ์ทันที ในวันที่เสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. เท่านั้น ************* ต้องสามารถไปต่างจังหวัดได้ ทั่วประเทศ เพื่อตรวจและทดสอบคุณภาพน้ำมันและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ตามปั้มน้ำมันพีทีทั่วประเทศ (ออกเดือนเว้นเดือน) สมัครและสัมภาษณ์ ทันที ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงไทยออพติค จำกัด
• เชิญชวนลูกค้าตรวจวัดสายตา • แนะนำ แว่นตา เลนส์ ฯลฯ ให้เหมาะสมกับบุคลิกของลูกค้า • หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านชำระเงิน ภายในร้าย PASAYA -หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน(จ-ศ) เสาร์ อาทิตย์ทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ควบคุมการตรวจรับวัตถุดิบและสินค้า พร้อมทั้งเช็คคุณภาพ และspec ให้ตรงตามใบสั่งซื้อพร้อมประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมดูแลการจ่ายวัตถุดิบ,อุปกรณ์หรือของต่างๆให้กับฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามใบเบิกของอย่างถูกต้องแม่นยำ 3.ควบคุมดูแลการตรวจสอบสต็อคและยอดคงเหลือ งานระบบเอกสารสต็อค 4.ควบคุมดูแลการจัดเก็บ,วัตถุดิบ,สินค้าและอุปกรณ์ต่างๆอย่างมีระบบ 5.ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ดูแลและควบคุมการเบิกจ่าย การรับสินค้าในสต็อก 2.บันทึก ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทำการ Cycle Count รวมถึงการปรับปรุงยอดสินค้าในระบบให้ตรงกับความเป็นจริง 3.ควบคุมคุณภาพ และความเรียบร้อยในคลังสินค้าให้ปกติ 4.วางแผน ออกแบบในการทำ Cycle Count ตามเวลาที่กำหนด ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 5.ตรวจเช็คการจัดเก็บและเรียงสินค้าให้ถูกต้อง 6.สามารถใช้ระบบ ERP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7.สามารถเริ่มงานได้ทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ควบคุมดูแล และวงแผนการจ่ายสินค้าสำเร็จรูปตามใบ Sale Order ให้ถูกต้องตามหลัก FIFO 2.ควบคุมการรับเข้า-จ่ายออกของสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิตให้ถูกต้อง 3.ประสานงานกับฝ่ายวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการจัดส่ง 4.ตรวจเช็คมาตรฐานสินค้าสำเร็จรูปก่อนนำเข้าคลัง 5.ควบคุมบริหารสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวและแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดค่าใช้จ่าย 6.จัดทำเอกสารเบิก packing List,Shiping Document ในการส่งสินค้าทุก Sale Order 7.วางผนการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 8.จัดทำรายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือทุกเดือน เพื่อลดการสูญหาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ควบคุม ดูแลการรับ-จ่ายสินค้าของสโตร์ 2.ตรวจสอบวางแผน การขนส่งให้ถูกต้องทันเวลา 3.วางแผนงาน รับสินค้าจากโรงงาน เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดเก็บ 4.ติดต่อ-ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5.เก็บข้อมูล ตรวจสอบสินค้าเพื่อรายงานยอดสินค้าคงคลัง เพื่อทำรายงาน 6.กำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติการ ในการบริหารคลังสินค้า ตามนโยบายด้านความปลอดภัย 7.ตรวจสอบ วางแผนการขนส่ง ให้มีคุณภาพ 8.มีภาวะความเป็นผู้นำ 9.ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน 10.สามารถปฏิบัติงานที่อัมพวาได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
งานบุคคล ทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
ควบคุมการผลิตทั้งกระบวนการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1. กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 2. วิเคราะหงานในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน 3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน 4. สามารถตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 5. กํากับดูแลการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลในหนวยงาน 6. รายงานการประสบอันตรายการเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจางตอนายจาง 8. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับน้ำผลไม้ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด, และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
ทำหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกการรับเข้า - จ่ายออกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต, ทำสต๊อกวัตถุดิบ อื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นทีมงานในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์กร จัดการฝึกอบรม ทำกิจกรรม ประสานงานพื้นที่ จัดทำเอกสารธุรการต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยทางถนน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
1. ตรวจสอบระบบงานในบริษัท 2. จัดทำรายงานเสนอหัวหน้างาน 3.ตรวจสอบเอกสารการรับการจ่ายแต่ละแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทริปเปิ้ลเอ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
ทำหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายน้ำแข็งแห้งและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้แก่ลูกค้าภายในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ - สมุทรสาคร:มหาชัย - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมาและขอนแก่น - ภาคตะวันออก : ชลบุรีและระยอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มายจักรยาน จำกัด
เชียร์ขาย ประกอบ สินค้า จักรยาน ในห้าง Big C Extra / Big C ตามสาขา ทั่วประเทศ - สร้างยอดขาย - ดูเเลบำรุงรักษาจักรยาน ในห้าง - ประกอบสินค้าเพื่อขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบในการตรวจสอบและทดสอบน้ำมัน สารเติมแต่ง และน้ำทิ้ง สอบเทียบ เครื่องมือ และให้บริการด้านเทคนิคอื่นๆเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท สมัครและสัมภาษณ์ทันที่ ในวันที่ 21 ตุลาคม 57 เวลา 09.00 - 11.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน

1 2 3
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+