หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสงคราม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


พิทสุลินและบริษัทในเครือ
QC and R&D
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สร้างสรรค์ปัญญา จำกัด
ทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนและชุมชน อบรมและจัดกิจกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักงานเพื่อนเรียน จำกัด
ติดต่อหน่วยงานต่างเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ , สำนักงานเขต, เขตพื้นที่การศึกษา และอื่นๆ ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1.สนับสนุนการบริหารแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมาย 2.ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการปฎิบัติงาน 3.จัดทำ / สนับสนุนงานโครงการพิเศษของสาขา หรือ ภูมิภาค 4.การบริหารระบบการรายงาน และจัดการประชุม 5.ตรวจเยี่ยมสาขา / ร้านค้า รวมถึงรับฟังปัญหาจากสาขา / ร้านค้าและติดตามผลการแก้ไข 6.จัดเตรียมเอกสารการขออนุมัติเพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ต้อนรับลูกค้า อธิบายรายละเอียดสินค้าให้ลูกค้าเพื่อปิดการขายสินค้าของบริษัทฯ ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ และจัดทำรายงานการขายประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามสตีลเวอร์คส์ จำกัด
- ทำงานที่โรงงาน จ.สมุทรสงคราม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
งานวิจัยฟาร์มของบริษัท งานวิจัยสูตรอาหาร งานวิจัยวัตถุดิบ งานวิจัยเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.ซ่อมแซมเครื่องทำความเย็นในแผนกและตรวจเช็คการทำงานของระบบเครื่องทำความเย็นทั้งโรงงาน 2.ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีการติดตั้งใหม่ หรือซ่อม/แก้ไข ภายในโรงงาน โดยให้ถูกต้องตามหลัก ข้อกำหนดการทำงาน ในพื้นที่ของโรงงานผลิตอาหาร 3.ควบคุมการขึ้นทะเบียนเครื่องจักรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำความเย็น 4.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี 2.วางแผนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 3.วางแผนการตรวจอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย 4.วางแผนฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 5.วางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยประจำปี 6.จัดทำแผนการซ้อมและทบทวนแผนฉุกเฉิน 7.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 8.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ 9.ดำเนินการตรวจสอบตามแผน 10.จัดทำมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย 11.รวบรวม MSDS และจัดทำคู่มือในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 12.ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน 13.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้รับเหมาในการให้ Work Permit 14.ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 15.ประสานงานผู้บริหารในการจัดให้มี จป. ในระดับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 16.ประสานกับหน่วยงานราชการในการส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด 17.ประสานงานกับ HR ในการส่งตัวพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.วางแผนการผลิต 2.ควบคุมการผลิต 3.สามารถคำนวณหาเวลาการทำงานได้ และจัดทำ Line Balancing 4.เพิ่มปริมาณการผลิต และลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 5.วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
1.งานกำหนดนโยบายสินเชื่อ ตั้งข้อกำหนดกฎระเบียบ ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อจัดทำคู่มือประกอบการให้สินเชื่อ 2.งานจัดทำข้อมูลลูกค้า นำข้อมูลที่มีมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอที่ประชุม 3.งานด้านกฎหมาย งานติดตามหนี้และติดตามงานของทนายความ 4.งานด้านจัดการทั่วไป การดูแลระบบคุณภาพต่างๆ วางแผนและจัดทำงบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทมอบหมาย 5.งานด้านลูกหนี้และสินเชื่อ พิจารณาการสำรองค่าเผื่อหนี้สูญและการตัดหนี้สูญ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
1.วางแผนและบริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการทดลองและค้นคว้า 3.แก้ไขปรับปรุงปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.ควบคุมและดูและการดำเนินการ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืออาหารสัตว์น้ำแบรนด์ใหม่ตลอดจนการแก้ไขทะเบียนอาหารสัตว์น้ำให้ถูกต้องตาที่กรมประมงกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด
แนะนำและขายสินค้าให้กับลูกค้า และตรวจนับสต๊อคสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซัก ฯลฯ รายได้ 9,000 + คอมมิชชั่น+Incentive ช่วงทดลองยอดมีค่าเดินทางให้วันละ 100 บาท ทำงานวันล่ะ 9 ชั่วโมงรวมเวลาพัก หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอ็นซี เทค จำกัด
- ธุรการประสานงานประจำอ๊อฟฟิตที่โรงงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย *** ปฏิบัติงานที่ : อาคาร 8 ชั้น ริมถนนพระราม 2 ตรงข้าม ซ. พันท้ายนรสิงห์ ***
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เป็นพนักงานขาย(PC) SCG สินค้าที่ขาย คือ -วัสดุยาแนวรอยต่อ (sealant) -ผลิตภัณฑ์กาว กันรั่วซึม -กาวซีเมนต์ ยาแนว -สี รายได้ เงินเดือน 9,000 บาท เบี้ยขยัน 1,000 บาท ค่าโทรศัพท์,แฟกส์,อินเตอร์เน็ต เหมาจ่าย 500 บาท/เดือน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน 08.00-17.00 น. หรือ 10.00-19.00 น.(ขึ้นอยู่กับห้าง หรือร้านผู้แทนจำหน่าย กำหนด)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สมุทรสาคร เอส.ดี.โอ(49) จำกัด
1. เดินทางไปร้านค้าปลีกโดยมอเตอร์ไซค์ตามแผนการเยี่ยมลูกค้าประจำวัน เช็คสต๊อคสินค้าแล้วบันทึกลงในสมุดจด หรือเครื่องมืออิเลคโทรนิคส์ที่ช่วยในการขาย 2. เสนอขายสินค้าต่อเจ้าของร้านค้าปลีกเพื่อให้มีสินค้าพอขายครบถ้วนทุกร้านที่เป็นลูกค้า 3. หากลูกค้ามีความต้องการพิเศษ เขียนใบสั่งงานประจำวันให้กับทีมขนส่ง และโอนเงินเข้าบัญชีกรณีมีเก็บเงินร้านวางบิล 4. ทำรายงานผลการทำงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้า ทั้งในเรื่องของ ความคิดเห็น ติชม รวมทั้ง ความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง 5. วิเคราะห์ผลการขายประจำวัน และวางแผนงานในการขาย และการกระจายสินค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 6. ค่าน้ำมันในการทำงานบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 7. วิ่งรับออเดอร์ในพื้นที่ อำเภอปราณบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของส่วนงานบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 3.ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานที่เกี่ยวกับเป้าหมาย 4.ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของฝ่าย ให้ต้นทุนต่ำที่สุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
1.ดูแลและควบคุมการเบิกจ่าย การรับสินค้าในสต็อก 2.บันทึก ปรับปรุงข้อมูลเพื่อทำการ Cycle Count รวมถึงการปรับปรุงยอดสินค้าในระบบให้ตรงกับความเป็นจริง 3.ควบคุมคุณภาพ และความเรียบร้อยในคลังสินค้าให้ปกติ 4.วางแผน ออกแบบในการทำ Cycle Count ตามเวลาที่กำหนด ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน 5.ตรวจเช็คการจัดเก็บและเรียงสินค้าให้ถูกต้อง 6.สามารถใช้ระบบ ERP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7.สามารถเริ่มงานได้ทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 49 งาน

1 2 3
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัทNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+