หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสงคราม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
ขายชุดชั้นใน B-me by วาโก้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักงานเพื่อนเรียน จำกัด
ติดต่อหน่วยงานต่างเพื่อขอประชาสัมพันธ์โครงการ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ , สำนักงานเขต, เขตพื้นที่การศึกษา และอื่นๆ ในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
PC ขายสินค้า มีประสบการณ์ขายสุขภัณฑ์มาก่อน หรือขายปั๊มนํ้ามาก่อน หรือมีความรู้เรื่องเครื่องปั๊มนํ้าดี เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+รายตัว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีซี รีเทล บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
งานขาย ตู้เซฟ ประจำห้าง HOME PRO สมุทรสงคราม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.สร้างระบบประกันคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 2.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.วิเคราะห์ แก้ไข ป้องกัน และปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ 4.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการรับรองและประกันคุณภาพสินค้า 5.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจากระดับคุณภาพของสินค้า 6.ควบคุมระบบงานการบริหารงานคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 7.วางแผนอัตรากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 8.กำหนดหรือปรับปรุงตัวชี้วัด (KPI) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ของผู้บริหาร 9.วางแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับ KPI 10.วัด วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูล KPI ประจำเดือน 11.วางแผนการปรับปรุงระบบการทำงานของแผนก (Kaizen & Project Improvement) 12.ให้คำแนะนำ การปรึกษาหารือและวางแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 13.ประเมินความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติที่จำเป็นของบุคลากร วางแผน และดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (OJT) 14.ประเมินผลการฝึกอบรมของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 15.วางแผนและบริหารทรัพยากร เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี 2.วางแผนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 3.วางแผนการตรวจอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย 4.วางแผนฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 5.วางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยประจำปี 6.จัดทำแผนการซ้อมและทบทวนแผนฉุกเฉิน 7.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 8.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ 9.ดำเนินการตรวจสอบตามแผน 10.จัดทำมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย 11.รวบรวม MSDS และจัดทำคู่มือในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 12.ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน 13.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือผู้รับเหมาในการให้ Work Permit 14.ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 15.ประสานงานผู้บริหารในการจัดให้มี จป. ในระดับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 16.ประสานกับหน่วยงานราชการในการส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนด 17.ประสานงานกับ HR ในการส่งตัวพนักงานเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.วางแผนการผลิต 2.ควบคุมการผลิต 3.สามารถคำนวณหาเวลาการทำงานได้ และจัดทำ Line Balancing 4.เพิ่มปริมาณการผลิต และลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 5.วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
พิทสุลินและบริษัทในเครือ
QC and R&D
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด
ขับรถโฟลคลิฟท์ในการขนย้ายสินค้า นำสินค้าขึ้นตู้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 2.ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้า/ดูแลสินค้า 3.ดูแล Stock สินค้าในรถให้เพียงพอกับการขาย 4.ทำรายงานการขาย และเก็บเงินสดโอนเข้าบริษัททุกวัน 5.รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
1.งานกำหนดนโยบายสินเชื่อ ตั้งข้อกำหนดกฎระเบียบ ขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อจัดทำคู่มือประกอบการให้สินเชื่อ 2.งานจัดทำข้อมูลลูกค้า นำข้อมูลที่มีมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อนำเสนอที่ประชุม 3.งานด้านกฎหมาย งานติดตามหนี้และติดตามงานของทนายความ 4.งานด้านจัดการทั่วไป การดูแลระบบคุณภาพต่างๆ วางแผนและจัดทำงบประมาณ เข้าร่วมกิจกรรมตามที่บริษัทมอบหมาย 5.งานด้านลูกหนี้และสินเชื่อ พิจารณาการสำรองค่าเผื่อหนี้สูญและการตัดหนี้สูญ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
1.วางแผนและบริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการทดลองและค้นคว้า 3.แก้ไขปรับปรุงปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.ควบคุมและดูและการดำเนินการ การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ หรืออาหารสัตว์น้ำแบรนด์ใหม่ตลอดจนการแก้ไขทะเบียนอาหารสัตว์น้ำให้ถูกต้องตาที่กรมประมงกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1. แนะนำสินค้าและงานบริการ 2. ทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนด 3. เช็คสต๊อกสินค้า 4. ทำงานวันละ9ชม. 5. มีโอทีทำงานวันหยุด 6. ติดตามออเดอร์ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้าและปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. ตรวจนับสต๊อคประจำเดือน/ปี 3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4. สินค้าเป็นประตูไม้. จะต้องยกสินค้าจัดเก็บสต๊อกและส่งลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ และติดต่อลูกค้าภายนอก เพื่อนัดชำระเงิน - ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า - ติดตามทวงถามและประนีประนอมเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1.สนับสนุนการบริหารแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมาย 2.ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการปฎิบัติงาน 3.จัดทำ / สนับสนุนงานโครงการพิเศษของสาขา หรือ ภูมิภาค 4.การบริหารระบบการรายงาน และจัดการประชุม 5.ตรวจเยี่ยมสาขา / ร้านค้า รวมถึงรับฟังปัญหาจากสาขา / ร้านค้าและติดตามผลการแก้ไข 6.จัดเตรียมเอกสารการขออนุมัติเพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1.ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน 2.จัดทำแผนการตรวจสอบทรัพย์สิน 3.ตรวจสอบทรัพย์สินตามแผน 4.Update ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 5.จัดทำสรุปรายงานมูลค่าความเสียหาย และรายงานผู้บริหารรับทราบ ทุก 3 เดือน 6.ขายวัสดุเหลือใช้ 7.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- PC เชียร์ขายสินค้า หลอดไฟฟ้า และ หลอดประหยัดไฟ ในห้างสรรพสินค้า - สามารถเริ่มงานได้ทันที - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีโอที - สามารถทำงานเป็นกะได้ - สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- PC เชียร์ขายสินค้า หลอดไฟฟ้า และ หลอดประหยัดไฟ ในห้างสรรพสินค้า - สามารถเริ่มงานได้ทันที - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีโอที - สามารถทำงานเป็นกะได้ - สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที รายได้มีดังนี้ เงินเดือน + คอมมิชชั่น + Incentive + OT + ชุดฟอร์ม + ประกันสังคม
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 56 งาน

1 2 3
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้างNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+