หางาน สมัครงาน > จังหวัด มหาสารคาม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด
ดูแล บริหารจัดการ โรงภาพยนตร์ ในจังหวัดมหาสารคาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
การบริการลูกค้า,เช็คสต็อกสินค้างานตรวจรับสินค้า งานแคชเชียร์ งานเอกสาร งานขายสินค้า ฯลฯ บริษัทฯ ฝึกอบรมให้ฟรี ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที ที่ ศาลาประชาคม จ.ขอนแก่น (บริเวณศูนย์ราชการ) วันที่ 8-9 สิงหาคม 57 เวลา 09.00 - 15.00 น. (งานนัดพบแรงงานใหญ่ จ.ขอนแก่น) ติดต่อพี่จำลอง โทร. 081-807-4919 หรือที่ ตึกคอมพลาซ่า จ.อุดรธานี วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. (งานนัดพบแรงงานใหญ่ จ.อุดรธานี) ติดต่อพี่จำลอง โทร. 081-807-4919 หรือที่ อาคารเรียนรวม 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. (งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัด นครราชสีมา) ติดต่อพี่เอก โทร. 081-846-0157 หรือที่ สำนักงานจัดหางาน จ. อุบลราชธานี วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ติดต่อพี่จำลอง โทร. 081-807-4919
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1) บริหารยอดขาย - บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมอบหมาย 4) ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 5) สำหรับน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์ บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 45 วันก่อนลงปั้ม โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที ที่ ศาลาประชาคม จ.ขอนแก่น (บริเวณศูนย์ราชการ) วันที่ 8-9 สิงหาคม 57 เวลา 09.00 - 15.00 น. (งานนัดพบแรงงานใหญ่ จ.ขอนแก่น) ติดต่อพี่จำลอง โทร. 081-807-4919 หรือที่ ตึกคอมพลาซ่า จ.อุดรธานี วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. (งานนัดพบแรงงานใหญ่ จ.อุดรธานี) ติดต่อพี่จำลอง โทร. 081-807-4919 หรือที่ อาคารเรียนรวม 35 ม.เทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. (งานนัดพบแรงงานใหญ่จังหวัด นครราชสีมา) ติดต่อพี่เอก โทร. 081-846-0157 หรือที่ สำนักงานจัดหางาน จ. อุบลราชธานี วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ติดต่อพี่จำลอง โทร. 081-807-4919
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
1.แนะนำผลิตภัณฑ์ / การสมัครบัตรเครดิต 2.ทำรายการลูกค้ารายใหม่ / ลูกค้าเก่า(สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินสด, สมัครบัตรเครดิต, สมัครสมาชิก) 3.ทำรายการขายกับลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกแล้ว 4.งานนี้เป็น "งานบริการ" รายได้ที่เป็นค่า Incentive "มาจากการเป็น Sale หรือการนำเสนอขาย" 5.มีบุคลิกภาพที่ดี, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มนุษยสัมพันธ์ดี 6.(หน่วยแทน)สามารถเดินทางตามพื้นที่ที่ระบุได้ 7.สามารถรับผิดชอบเป้าหมายการขายของบริษัทได้ 8.รายได้รวมขึ้นอยู่กับความสามารถในการแนะนำลูกค้าและปิดการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- มีใบประกอบวิชาชีพ - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานให้เสร็จและมีคุณภาพที่ดี - ทำรายงานประจำวันและรายงานขอเข้าทำงานประจำวัน - นำเสนอรายงานความก้าวหน้าและปัญหาต่างๆในงานก่อสร้างให้กับผู้บังคับบัญชา - ติกต่อประสานงาน ควบคุมบริหาร โครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไตร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารงานก่อสร้าง ประสานงานส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำนัดหมายกำหนดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายสินค้าเครื่องทำน้ำอุ่น Sharpกรุงไทย และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
เสนอผลิตภันฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพและมีรถยนต์ส่วนตัว***
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
แนะนำให้บุคคลทั่วไปเป็นสมาชิก โดย 1. ออกพื้นที่แนะนำ เช่น หน่วยงานราชการ บริษัทฯ พนักงานเอกชน เป็นต้น 2. ออกบูท ตามห้าง หรือ งานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
-เดินบิลและช่วยขาย เครื่องทำน้ำอุ่น SHARP กรุงไทย -ค่าแรงรายวัน 400 บาท -ทำงาน 9 ชม.(รวมเวลาพัก 1 ชม) -หยุด 1 วัน/สัปดาห์ (ไม่หยุดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) ระยะเวลา การทำงาน 3 เดือน เริ่มงาน 1 ต.ค.- 31 ธ.ค 2557
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
เดอะ วิคตอเรีย พีค
ขายบ้านจัดสรร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+