หางาน สมัครงาน > จังหวัด นครพนม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
ออกขายสินค้าตามนโยบายบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ตรวจสอบข้อมูลเครดิตลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - ดูแลผลอนุมัติ ไฟแนนซ์ เช่น อนุมัติผลเครดิต,อนุมัติยอดจัด และทำเรื่องเบิกเงิน - ดูแลจัดการ โอนเงินเข้าบัญชี ให้ลูกค้าที่มาจัดไฟแนนซ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ให้ความรู้ อบรมเรื่องงานซ่อมบำรุง / งานดูแลรถจักรยานยนต์ / งานเคลมอะไหล่ ให้แก่พนักงาน - วิเคราะห์ปัญหา / แก้ไขปัญหาอาการผิดปกติ ของงานซ่อมรถจักรยานยนต์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พนักงาน - ควบคุมดูแลงานซ่อมภายในศูนย์บริการให้เป็นมาตราฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ตรวจสอบมาตฐานการทำงานของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - วิเคราะห์,ประเมิน,แก้ไขปัญหาเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ - รายงานผลการปฎิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด ต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- รับ / ตรวจนับ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบเอกสาร / บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / ส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา - จัดเก็บสินค้า / ผลิตภัณฑ์ ตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของสินค้า / ผลิตภัณฑ์ - ทำความสะอาดภายในคลังสินค้า - นับยอดสต็อกสินค้า / ผลิตภัณฑ์ / จัดทำสรุปรายงานผลการนับยอด - จ่ายสินค้า / ผลิตภัณฑ์ / ตรวจสอบ / บันทึกการเบิกจ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- บริหารจัดการงานต่างๆ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การทำงาน ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - กำหนดมาตรฐานคุณภาพของการทำงาน กำหนดระเบียบปฎิบัติ (WI) งานด้านบริการอะไหล่ และรถจักรยานยนต์มือสอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข - ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ - ประสานงานกับหน่วยงานขอซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อ - ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี - ติดตามผลการส่งมอบวัตถุดิบ - ร่วมคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ และประเมินผลผู้ขายรายเก่า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- บันทึกเวลาเข้า - ออกของพนักงานพร้อมรวบรวมใบลา และเอกสารต่างๆ - สรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ทั้งประจำเดือน และประจำปี - สรุปรายงานการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน - จัดทำรายงานประกันสังคม และจัดทำรายงานภาษีเงินได้ของพนักงาน - รวบรวม / ตรวจสอบพร้อมปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคลให้พร้อมใช้งานได้เสมอ (ใบสมัครงาน / สัญญาต่างๆ / ข้อสอบ) - ควบคุมดูแลการเบิก - จ่ายสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ติดตามเร่งรัดหนี้สินของลูกค้าประจำสาขา - ธาตุพนม + เรณูนคร - นาแก + โคกศรีสุพรรณ - ท่าแร่ - กุดบาก + ภูพาน - วานรนิวาส + วาริชภูมิ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- จัดตารางงานให้พนักงานติดตามออกนอกพื้นที่ - ให้คำปรึกษา / ข้อมูล แก่สาขาและลูกค้าที่โทร.เข้ามาสอบถามข้อมูล - โทร.ติดตามลูกค้ารายที่ค้างชำระ 3 - 6 งวด - จัดการงานด้านเอกสาร / ส่งจดหมายเตือน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- เร่งรัดติดตามหนี้สิน - รับมอบอำนาจแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญา - รับมอบอำนาจขอ ของกลาง คืน - ว่าความเป็นโจทย์ / จำเลยในชั้นศาล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งรายเก่า - ใหม่ หลังการเข้ามาใช้บริการ - แนะนำข้อมูลต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า และเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการ - รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า / ทำรายงานสรุปส่งให้ผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตามเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- วิเคราะห์ข้อมูล / กำหนดกลยุทธ์การตลาด / ค้นหากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น - ศึกษาข้อมูลของคู่แข่ง / วิเคราะห์ผล นำมาประยุคใช้ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบ - รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ประชาสัมพันธ์ในตัวสินค้าทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ และจัดโปรโมชั่น สิทธิพิเศษของแถมต่างๆ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงข่าวสารในตัวสินค้า - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา ใบปลิว แผ่นพับ เพื่อ ใช้ทำการตลาดโฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัท - ศึกษาหา กลยุทธ์ใหม่ๆ ในการทำการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- วางแผน / กำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินงานทางการตลาด เพื่อส่งเสริมงานขาย - ศึกษาข้อมูลของคู่แข่ง / วิเคราะห์ผล นำมาประยุคใช้ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ปฏิบัติงานประจำ สาขานาหว้า จ.นครพนม - บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของสาขาที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องตามนโยบายบริษัท - รับผิดชอบดำเนินการตามเป้าหมายต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาขาที่รับผิดชอบ - รายงานผลการปฎิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด ต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและความสมบูรณ์ ของเอกสารทางการเงินและบัญชีก่อนการบันทึกบัญชี ของผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของธุรกิจต่างๆ ของบริษัท - ควบคุมดูแล การจัดทำ Cash and Bank Reconciliation , Fixed Assets Control Book and Depreciation Reports - ควบคุมดูแล การจัดทำรายงานทางบัญชี ของบริษัท - วิเคราะห์รายการต่างๆ และงบการเงินโดยรวมของบริษัท จัดเตรียมเอกสารทางภาษี - รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวัน/สัปดาห์ ต่อผู้บังคุบบัญชา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและความสมบูรณ์ ของเอกสารทางการเงินและบัญชีก่อนการบันทึกบัญชี - ติดตามเอกสารทางการเงินและบัญชี เช่น รายรับ-รายจ่าย ให้ครบถ้วนสำหรับใช้ลงบันทึกบัญชีตามเวลาที่เหมาะสม - บันทึกบัญชีของธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมัน - จัดทำ Cash and Bank Reconciliation - จัดทำ Fixed Assets Control Book and Depreciation Reports - จัดทำรายงานทางบัญชีช่วยหัวหน้าบัญชี - วิเคราะห์รายการและงบการเงินโดยรวมช่วยหัวหน้าบัญชี - จัดเตรียมเอกสารทางภาษีให้แก่เจ้าหน้าที่บัญชีภาษีอากร - รายงานงานประจำวัน/สัปดาห์แก่หัวหน้าบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ขับรถยนต์ประเภทต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ตรวจสอบ รถยนต์ของบริษัทให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ นครพนม (ตรงข้ามโลตัส จ.นครพนม) - นำเสนอขายสินค้า และบริการต่างๆ ของบริษัท - ให้ข้อมูลสินค้า แก่ลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม และผู้ที่สนใจในสินค้าของบริษัท - ร่วมกันคิดหาแนวทางในการกระตุ้นยอดขาย - ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบ - รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+