หางาน สมัครงาน > จังหวัด นครพนม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ นครพนม (ตรงข้ามโลตัส จ.นครพนม) - รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา / แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบ - รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายสินค้า ขายปั้มน้ำ HITACHI เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+รายตัว รายได้ดี ทำงานตามเวลาห้าง ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับศุกร์ เสาร์อาทิตย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
- ให้บริการเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- รับค่างวดลูกค้า - รับผิดชอบงานทะเบียนจดใหม่ งานโอนทะเบียน - ต่อภาษีและต่อพรบ. - ดูแลรายรับ-จ่าย และจัดทำรายงานประจำวัน - ดูแลให้คำแนะนำ/แก้ไขปัญหาต่างๆ -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- พัฒนา วางแผน ในเรื่อง Implement ระบบใหม่ๆในองค์กร - วางแผน คิดค้นงานร่วมกับทีมเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพื่อประโยชน์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการกระบวนการทำงานฝ่าย IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มศักยภาพ และองค์ความรู้ของทีมในสอดคล้องกับจุดประสงค์ของธุรกิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- มีความรู้ในวิชาตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ - มีความรู้ความเข้าใจใน กฏระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ - มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และแผนงานของบริษัท - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ - มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- มีความรู้ในวิชาการตรวจสอบบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน - มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล - มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของบริษัท - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ - มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ให้ความรู้ อบรมเรื่องงานซ่อมบำรุง / งานดูแลรถจักรยานยนต์ / งานเคลมอะไหล่ ให้แก่พนักงาน - วิเคราะห์ปัญหา / แก้ไขปัญหาอาการผิดปกติ ของงานซ่อมรถจักรยานยนต์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พนักงาน - ควบคุมดูแลงานซ่อมภายในศูนย์บริการให้เป็นมาตราฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ตรวจสอบมาตฐานการทำงานของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล - มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของบริษัท - มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ - มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- รับ ตรวจนับ สินค้า ผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูลเข้าระบบและส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา - จัดเก็บสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตามหมวดหมู่และสถานที่ - ตรวจสอบสภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ - ทำความสะอาดภายในคลังสินค้า - นับยอดสต็อกสินค้า ผลิตภัณฑ์และจัดทำสรุปรายงานผลการนับยอด - จ่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบ และบันทึกการเบิกจ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- บริหารจัดการงานต่างๆ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การทำงาน ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - กำหนดมาตรฐานคุณภาพของการทำงาน กำหนดระเบียบปฎิบัติ (WI) งานด้านบริการอะไหล่ และรถจักรยานยนต์มือสอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข - ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ - ประสานงานกับหน่วยงานขอซื้อ - ดำเนินการจัดซื้อ - ส่งเอกสารการจ่ายเงินให้ฝ่ายบัญชี - ติดตามผลการส่งมอบวัตถุดิบ - ร่วมคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ และประเมินผลผู้ขายรายเก่า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- บันทึกเวลาเข้า - ออกของพนักงานพร้อมรวบรวมใบลา และเอกสารต่างๆ - สรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ทั้งประจำเดือน และประจำปี - สรุปรายงานการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน - จัดทำรายงานประกันสังคม และจัดทำรายงานภาษีเงินได้ของพนักงาน - รวบรวม / ตรวจสอบพร้อมปรับปรุงข้อมูลพนักงานให้เป็นปัจจุบัน - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคลให้พร้อมใช้งานได้เสมอ (ใบสมัครงาน / สัญญาต่างๆ / ข้อสอบ) - ควบคุมดูแลการเบิก - จ่ายสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ตรวจสอบข้อมูลเครดิตลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - ดูแลผลอนุมัติ ไฟแนนซ์ เช่น อนุมัติผลเครดิต,อนุมัติยอดจัด และทำเรื่องเบิกเงิน - ดูแลจัดการ โอนเงินเข้าบัญชี ให้ลูกค้าที่มาจัดไฟแนนซ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ติดตามเร่งรัดหนี้สินของลูกค้าประจำสาขา - ธาตุพนม + เรณูนคร - นาแก + โคกศรีสุพรรณ - ท่าแร่ - กุดบาก + ภูพาน - วานรนิวาส + วาริชภูมิ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- จัดตารางงานให้พนักงานติดตามออกนอกพื้นที่ - ให้คำปรึกษา / ข้อมูล แก่สาขาและลูกค้าที่โทร.เข้ามาสอบถามข้อมูล - โทร.ติดตามลูกค้ารายที่ค้างชำระ 3 - 6 งวด - จัดการงานด้านเอกสาร / ส่งจดหมายเตือน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายกฏหมายและเร่งรัดหนี้สิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร - ฟ้องร้องดำเนินคดี แพ่ง-อาญา และรับมองอำนาจดำเนินคดีแพ่งและอาญา - งานอื่นๆ ตามแต่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- เร่งรัดติดตามหนี้สิน - รับมอบอำนาจแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญา - รับมอบอำนาจขอ ของกลาง คืน - ว่าความเป็นโจทย์และจำเลยในชั้นศาล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- สอบถามความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งรายเก่า - ใหม่ หลังการเข้ามาใช้บริการ - แนะนำข้อมูลต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า และเชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการ - รับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า / ทำรายงานสรุปส่งให้ผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตามเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตรศิลป์เซ็นเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- วิเคราะห์ข้อมูล / กำหนดกลยุทธ์การตลาด / ค้นหากลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น - ศึกษาข้อมูลของคู่แข่ง / วิเคราะห์ผล นำมาประยุคใช้ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบ - รายงานผลการปฎิบัติงานประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34 งาน

1 2
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้างNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+