หางาน สมัครงาน > จังหวัด ชัยนาท

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
1. เยี่ยมลูกค้าตามร้านค้าปลีกที่เป็นร้านตัวแทนขายมือถือ เพื่อนำเสนอขายซิมการ์ด, บัตรเติมเงิน, เติมเงินออนไลน์ 2. ฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าใหม่, โปรโมชั่นใหม่ และ การบริการใหม่ๆ ให้กับร้านค้า 3. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำทุกวัน 4. ช่วงเช้าเข้าสำนักงาน เพื่อเบิกสินค้า แล้วออกพบลูกค้าตามทริปเดินทางประจำวัน 5. จัดส่งเงินสดให้สำนักงานทุกวันหลังจากเลิกงาน 6. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
1.แนะนำผลิตภัณฑ์ / การสมัครบัตรเครดิต 2.ทำรายการลูกค้ารายใหม่ / ลูกค้าเก่า(สินค้าผ่อนชำระ, สินเชื่อเงินสด, สมัครบัตรเครดิต, สมัครสมาชิก) 3.ทำรายการขายกับลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกแล้ว 4.งานนี้เป็น "งานบริการ" รายได้ที่เป็นค่า Incentive "มาจากการเป็น Sale หรือการนำเสนอขาย" 5.มีบุคลิกภาพที่ดี, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มนุษยสัมพันธ์ดี 6.(หน่วยแทน)สามารถเดินทางตามพื้นที่ที่ระบุได้ 7.สามารถรับผิดชอบเป้าหมายการขายของบริษัทได้ 8.รายได้รวมขึ้นอยู่กับความสามารถในการแนะนำลูกค้าและปิดการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทคอน จำกัด
ควบคุมดูแลงาน SITE ให้โครงการเป็นไปตามระยะเวลา ควบคุมดูแลการทำงานของคนงาน ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดซื้อ บุคคล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ตามช่องทางต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด
- บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี - ทำงบการเงินและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นประจำ เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับและรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ - ทำรายงานแสดงฐานะทางการบัญชีให้แก่ลูกค้า และปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำบัญชีทำบันทึกการเงิน - ตรวจสอบการลงบัญชี รวบรวมรายงานเสนอตามระยะที่กำหนดเป็นประจำ ปิดงบการเงินประจำเดือน ทำหน้าที่ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ บุคคล หรือหน่วยงานรัฐบาล - ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนในการทำบัญชีและเอกสารทางการเงิน - งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด
-ควบคุมงานติดตั้งเครื่องจักรโรงสีข้าว -ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรตามมาตรฐานที่กำหนด -ควบคุมเครื่องจักรหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ -วางแผนและควบคุมการเดินเครื่องจักรให้ได้ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย -ดำเนินการให้ระบบคุณภาพภายในบริษัทฯ เป็นไปตามระบบ -บันทึกข้อมูลและรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร -ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทฯ ตามแผนงานที่กำหนด -ดูคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด
-ตรวจสอบความบริสุทธิ์และสิ่งเจือปนของเมล็ดพันธุ์ข้าว -ตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมถึงความชื้น ชนิด ปริมาณและ น้ำหนักของเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ -ดูแลรักษาคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ -บันทึกข้อมูลและรายงานความผิดปกติ -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด
-ประกอบและติดตั้งเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องกล รวมถึงการประกอบชิ้นส่วน และเครื่องประกอบต่างๆ ติดตั้งหรืออำนวยการตั้ง และอุปกรณ์เครื่องยนต์อื่นๆ ซึ่งโดยปกติเป็นเครื่องยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ -ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์เล็ก/ใหญ่ ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบช่วงล่างรถยนต์ ระบบการทำงานเครื่องมือ เครื่องจักร -ควบคุมการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ระบบจุดระเบิด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(ไดนาโม) กระปุกเฟือง พวงมาลัย กระปุกเกียร์ และห้ามล้อ -ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามระบบอำนวยความสะดวกและคุณภาพภายในบริษัทฯ -ตรวจเช็คระบบอำนวยความสะดวกตามแบบระบบของเครื่องยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -วางแผน ควบคุม และดูแลเครื่องยนต์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี -ตรวจสอบเครื่องยนต์และระบบที่ติดตั้ง รวมทั้งระบบส่งถ่ายกำลัง ตรวจสอบข้อต่อต่างๆ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ -บริการ และซ่อมเครื่องยนต์ และอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี -ทำงานตามใบร้องขอ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ -รายงานข้อมูล และปัญหาการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธนกร บรรจง สรร จำกัด
-ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทฯ -ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ระบบอำนวยความสะดวกและคุณภาพภายในบริษัทฯ เป็นไปตามระบบ -ตรวจเช็คระบบอำนวยความสะดวกตามแบบระบบของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ -วางแผน ควบคุม และดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี -ทำงานตามใบร้องขอ ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ -รายงานข้อมูล และปัญหาการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบปัญหา -งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
พนักงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ควบคุมงานซ่อมบำรุง และปรับสภาพรถแทรกเตอร์ รถดำนาคูโบต้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ปรับสภาพรถแทรกเตอร์ รถดำนา รถเกี่ยวข้าว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ช่วยงานผู้จัดการส่วนอะไหล่ ควบคุมงานแผนกอะไหล่ ขยายตลาดอะไหล่ ทำการตลาดเชิงรุก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
งานแนะนำ งานตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์คูโบต้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทคอน จำกัด
1.ควบตุมสต๊อกเครื่องมือช่าง 2.ทำเอกสรการเบิก 3.ประสานงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทคอน จำกัด
จัดทำและสรุปเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย จัดทำเอกสารสรุปการส่งงวด ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในสำนักงาน Site อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สมาร์ทเจ้นท์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- เชียร์ขายโทรศัพท์ / ซิมรายเดือน / ดูแลจัดเรียงสินค้าหน้าร้าน -รักในการขาย และการบริการ ขยัน อดทน กล้าแสดงออก ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน ( ไม่หยุด เสาร์ – อาทิตย์ ) ** เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าฟังชั่น 2,500 บาท + คอมมิชชั่นต่างหากไม่จำกัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แอ๊คเคานท์ 579 จำกัด
ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+