เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

PC true พนักงานขาย ประจำ2-5 หน้าร้าน (PC วิ่ง ) ประจำพื้นที่จังหวัด/สาขาร้อยเอ็ด 5 ร้าน (5 สาขา) ประมาณรายได้ 12, 500 บาท ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น (outsource)
PC true พนักงานขาย ประจำ2-5 หน้าร้าน (PC วิ่ง ) ประจำพื้นที่จังหวัด/สาขาร้อยเอ็ด 5 ร้าน (5 สาขา) ประมาณรายได้ 12, 500 บาท ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น (outsource) **หากผ่านสัมภาษณ์ ต้องสะดวกเดินทาง มาอบรมที่ตึกรุ่งโรจน์ธนกุล(ทรู) พระราม 9 วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 รวม 2 วัน โดยพนักงานต้องสำรองค่าเดินทางก่อน** พื้นที่จังหวัด/สาขา จังหวัดละ 1 คน 1. มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภุมิ 2 ร้าน Market Village 2.ห้าง ซีคอนบางแค 1 ร้าน ซีคอนบางแค 3. ลำพูน 6 ร้าน (SK แม่ทา 1 ร้าน, ในเมือง) 4. น่าน
23 มิถุนายน 2561
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 20   เงินเดือน : 12500++
พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า PC ประจำ / Big C สาขา ร้อยเอ็ด
- พูดคุยแนะนำสินค้าให้กับทางลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบสต็อคและยอดขายในแต่ละวัน - ขายสินค้าประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไอที
23 มิถุนายน 2561
บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท +Com + Incentive
พนักงานขายเครื่องมือช่าง Hitachi ประจำร้าน ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป ร้อยเอ็ด
งานขายเครื่องมือช่าง Hitachi ประจำร้าน ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป ร้อยเอ็ด
23 มิถุนายน 2561
บริษัท บีเคพี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9450+++คอมมิชชั่น
พนักงานขายและหัวหน้าทีมประจำสาขา Tesco Broker สาขา ร้อยเอ็ด และ สตึก
1.นำเสนอบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า การ์ด 1.2 ประกันชีวิตและประกัยภัยรถยนต์ 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในทีมงานขาย 3. มีแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย 4. แจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่อง 5. ประสานงานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. มีใจรักงานด้านบริการ 8.หากมีใบอนุญาตนายหน้าวินาศภัย จะพิจรณาพิเศษ *งานมีเป้ามียอด ติดต่อ คุณหมู 02-6274162
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 4   เงินเดือน : 11,000 - 13,000 + ค่าคอมมิชชั่น
ธุรการสนาม (ประจำโครงการก่อสร้าง เกษตรพิสัย จ.ร้อยเอ็ด)
-วางแผนและตรวจสอบการจัดทำรายงานแต่ละแผนก -จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ -ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน -จัดทำ/ตรวจรับ เอกสารต่างๆ -ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ -งานที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,500 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-(ช/ญ) ประจำสาขาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
- งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - รับชำระค่างวดของสาขา - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง+Incentive+อื่นๆ
เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาร้อยเอ็ด
1. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด 2. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า และภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด 3. ติดตามงานใหม่และงานต่ออายุของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า 6. จัดทำรายงานประเภทต่างๆ ภายในฝ่ายการตลาด เพื่อใช้ในการกำกับควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Accounting Manager (Roi-et Factory) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีโรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
- วางแผนการทำงานในฝ่ายบัญชีร่วมกับฝ่ายบริหาร - สั่งงานและปฏิบัติงานในฝ่ายบัญชีและธุรการโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมงานในฝ่ายบัญชีของโรงงานฯ - ประเมินผลการทำงาน - หาแนวทางแก้ไขและพัฒนา - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และระยะยาว - ประสานงานกับ ผู้บริหาร พนักงาน ธนาคาร คู่ค้า และหน่วยงานรัฐ
23 มิถุนายน 2561
Technician (ช่างเทคนิค) โรงแรมฮ็อป อินน์ สาขาร้อยเอ็ด
1. ปฏิบัติงานเข้าเวรเพื่อดูแล ตรวจสอบ แก้ไขความเรียบร้อย 2. ควบคุมการใช้งาน ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุงรักษาระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ เครื่องจักร และอุปกรณ์ 3. ตรวจสอบ บำรุงรักษา ดูแลการใช้งานระบบจ่ายไฟฟ้า แผงสวิตช์รวมไฟฟ้าแรงต่ำ ที่รับมาจากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจ่ายให้กับส่วนต่างๆ ของอาคาร 4. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานบริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่จัดจ้างจากภายนอก (Contract Out ) ในงานที่ เกี่ยวกับปฏิบัติงานเข้าเวรประจำผลัดเพื่อดูแล ตรวจสอบ แก้ไข ความเรียบร้อยของอา
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 บาทขึ้นไป
พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ ประจำ Big C - สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายโทรศัพท์มือถือและ Accessory ต่างๆให้กับลูกค้า 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23 มิถุนายน 2561
บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000 - 10,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 39 งาน

1 2 3 4


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560