หางาน สมัครงาน > จังหวัด บุรีรัมย์

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
สินเชื่อ (ช) : รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด /ตรวจสอบประวัติลูกค้า/บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้/ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น การเงิน (ญ) : รับผิดชอบงานในด้านการเงิน รับเงินสด การชำระค่างวดของสาขา บริการลูกค้า การควบคุมเงินสด รายรับ - รายจ่าย ออกใบเสร็จให้ลูกค้า Key สัญญาเช่าซื้อสินเชื่อทะเบียนรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- แนะนำสินค้าไอทีเช่น Computer, Notebook, Monitor - Printer, Smartphone - ตรวจสอบสินค้าในสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
พนักงานขายโทรทัศน์เเบรนด์ TCL ประจำ Dealer บุรีรัมย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
- ขายโทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำสาขา - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ - จัดทำรายงานยอดขายประจำทุกสิ้นเดือน และงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เข้างาน 11.00 – 20.00 น. หยุดพฤหัสบดี (หรือตามเวลาที่ร้านค้ากำหนด)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
ควบคุมดูแลด้าน BOI ของบริษัทและงานอื่นที่มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สอนระดับปริญญาตรี 1.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.สาขาการบัญชี 3.สาขาการจัดการ 4.สาขานิติศาสตร์ 5.สาขารัฐศาสตร์ 6.สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 7.ภาษาอังฤษ 8. สถิติ 9.หมวดศึกษาทั่วไป 10.หมวดวิทยาศาสตร์(เคมี,ชีววิทยา)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
ควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
- วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี - ดูเเลระบบบัญชี,ภาษี ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตราฐานการบัญชี - ปิดงบและวิเคราะห์งบทางการเงิน - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ และการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบไฟฟ้าภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บังคับบัญชา และรายงานผลการปฏิบัติงาน แก่ผู้บังคับบัญชา *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
- ขายอุปกรณ์ทางการเกตร,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
- ทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และสินทรัพย์ - กระทบยอดรายการบัญชี - ทำบัญชีสต๊อกสินค้า - มีความรู้เรื่องภาษีอากร - สามารถปิดงบการเงินได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จัดซื้ออุปกรณ์และสินค้าเพื่อขาย และจัดทำเอกสาร ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม CSR - รับผิดชอบงาน PR และสื่อสารภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด
ต้อนรับลูกค้า แนะนำบริการ รับรถลูกค้าเข้าศูนย์บริการ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า บริการลูกค้าในศูนย์บริการรถยนต์ ประสานงานซ่อม เคลม จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด
ปฏิบัติด้านการตลาดตามแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย เก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด มีส่วนร่วมในการวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด
รับนโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจโครงสร้างและระบบงาน - จัดทำรายงานต่าง ๆ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด
ขายอะไหล่แทรกเตอร์ บันทึกการรับซื้ออะไหล่ และ ขายอะไหล่เข้าระบบ ดูแลและจัดเก็บสต๊อก จัดทำเอกสารด้านงานอะไหล่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด
ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มยอดขาย ปฏิบัติงานด้านงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มิตซู แสนรุ่งเรือง บุรีรัมย์ จำกัด
ขายอะไหล่รถยนต์ บันทึกการรับซื้ออะไหล่ และ ขายอะไหล่เข้าระบบ ดูแลและจัดเก็บสต๊อก จัดทำเอกสารด้านงานอะไหล่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน

1 2 3


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+