หางาน สมัครงาน > จังหวัด สุโขทัย

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ Electrolux รายได้9000+ค่าคอมฯ+ค่ารายตัว ทำงาน11.00-20.00 ทำงาน6วัน/สัปดาห์ ประเภท MA ตู้เย็น เครื่องซักผ้า แอร์ ทำงาน 6 วัน/สัปดา์ห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานเชียร์ขายแอร์ยี่ห้อ LG/HEA 9,000+ คอมมิชชั่น + incentive ทำงาน 9 ช.ม. (รวมเวลาพัก 1 ช.ม.) หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
รับผิดชอบการกระจายสินค้าและขายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
รับผิดชอบดูแลงานด้านการตลาด ดูแลลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งในส่วนของการบริการและผลิตภัณฑ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
ตรวจสอบรายการ statement แต่ละธนาคาร รอการเงินเข้า-ออก ทำรายการแถลงข้อมูลเงินกู้ประเภทต่างๆ เช่น OD, P/N เงินกู้ประจำ Post-Finance และ คำนวณดิกเบี้ย เมื่อตรวจสอบกับธนาคาร ทำรายงานการรับ-จ่าย ประจำวัน สรุปเงินคงเหลือประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
เปิดบิลใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระ สรุปรายงานสถานะลูกหนี้ที่ครบกำหนด จัดทำภาษีขาย ยอดขายในระบบเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา บัยทึกรายการลูกหนี้ลงในระบบ จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน ตรวจสอบและตัดชำระจากลูกหนี้ ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
รับผิดชอบรถบรรทุก (พ่วง)ในความดูแลของตน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ตามแบบตรวจสอบสภาพรถประจำวัน เช่น การล้างทำความสะอาดรถ, การตรวจทำความสะอาดกรองอากาศ, ตรวจลม ล้อรถ ฯลฯ เป็นต้น 2. เมื่อได้รับคำสั่งจากพนักงานจัดส่งสินค้า ให้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเช่น จะต้องนำรถไปเติมน้ำมันตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วนำรถมาชั่งน้ำหนักเบา, รับใบจ่ายสินค้า, ขับรถไปตรวจสภาพความพร้อมที่แผนก QC จากนั้นจึงนำรถไปใส่สินค้าตามที่ระบุไว้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อรถใส่สินค้าครบตามจำนวนแล้วให้นำรถไปชั่งน้ำหนักหนัก 3. รับเอกสารใบกำกับสินค้าที่แผนกจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ พร้อมเบิกเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายจากแผนกการเงิน 4. พนักงานขับรถต้องดูแลระวังรักษาและรับผิดชอบสินค้าในรถ ตั้งแต่เริ่มบรรทุกสินค้า จนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรับผิดชอบสินค้าต่างๆ ที่ได้รับคำสั่งให้นำสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ 5. พนักงานจะต้องมีกิริยา วาจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพราะบริษัทฯ ถือว่าพนักงานขับรถเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่ออกไปพบเห็นหน้า และพบปะพูดคุยกลับลูกค้า เจรจากับลูกค้า ณ.สถานที่จัดส่งสินค้า 6. พนักงานจะต้องแต่งกายในชุดฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนดตลอดเวลาในขณะปฏิบัติหน้าที่ 7. เมื่อไม่มีกำหนดส่งสินค้าและไม่ได้ทำการจัดส่งสินค้า พนักงานขับรถต้องมาเข้างานตามเวลาปกติของบริษัทฯ 8. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับ-ส่งสินค้า ต้องโทรแจ้งแผนกจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ รับทราบทันที เพื่อปฏิบัติตาม ข้อ1 9. เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วพนักงานมีหน้าที่ ต้องนำเอกสารที่เก็บจากลูกค้า และสำเนาใบกำกับสินค้า กลับมาส่งคืนแผนกบัญชี ในสภาพเรียบร้อย 10. นำรถไปจอดเก็บเพื่อรอการส่งสินค้าครั้งต่อไป 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
รับผิดชอบรถรถบรรทุก (เดี่ยว)ในความดูแลของตน ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ตาม แบบตรวจสอบสภาพรถประจำวัน เช่น การล้างทำความสะอาดรถ, การตรวจทำความสะอาดกรองอากาศ, ตรวจลมล้อรถ ฯลฯ เป็นต้น 2. เมื่อได้รับคำสั่งจากพนักงานจัดส่งสินค้า ให้ส่งสินค้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเช่น จะต้องนำรถไปเติมน้ำมันตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนดไว้แล้วนำรถมาชั่งน้ำหนักเบา, รับใบจ่ายสินค้า, ขับรถไปตรวจสภาพความพร้อมที่แผนก QC จากนั้นจึงนำรถไปใส่สินค้าตามที่ระบุไว้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเมื่อรถใส่สินค้าครบตามจำนวนแล้วให้นำรถไปชั่งน้ำหนักหนัก 3. รับเอกสารใบกำกับสินค้าที่แผนกจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ พร้อมเบิกเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายจากแผนกการเงิน 4. พนักงานขับรถต้องดูแลระวังรักษาและรับผิดชอบสินค้าในรถ ตั้งแต่เริ่มบรรทุกสินค้า จนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งรับผิดชอบสินค้าต่างๆ ที่ได้รับคำสั่งให้นำสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ 5. พนักงานจะต้องมีกิริยา มารยาทวาจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพราะบริษัทฯ ถือว่าพนักงานขับรถเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ที่ออกไปพบเห็นหน้า ต้องพบปะพูดคุยกับลูกค้า เจรจากับลูกค้า ณ.สถานที่จัดส่งสินค้า 6. พนักงานจะต้องแต่งกายในชุดฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนดตลอดเวลาในขณะปฏิบัติหน้าที่ 7. เมื่อไม่มีกำหนดส่งสินค้าและไม่ได้ทำการจัดส่งสินค้า พนักงานขับรถต้องมาเข้างานตามเวลาปกติของบริษัทฯ 8. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับ-ส่งสินค้า ต้องโทรแจ้งแผนกจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ รับทราบทันที เพื่อปฏิบัติตามข้อ 1 9. เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วพนักงานมีหน้าที่ ต้องนำเอกสารที่เก็บจากลูกค้า และสำเนาใบกำกับสินค้านำ กลับมาส่งคืนแผนกบัญชี ในสภาพเรียบร้อย 10. นำรถไปจอดเก็บเพื่อรอการส่งสินค้าครั้งต่อไป 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
รับผิดชอบงานเอกสารในหน่วยงานทีปฎิบัติให้เป็นปัจจุบันทุกๆวัน เช่นการรวบรวม การบันทึกข้อมูล ปฎิบัติงานการทำรายการบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตที่ทำการเบิกใช้ รายการคงเหลือ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชากำหนดให้ปฎิบัติให้เสร็จสิ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
1.ควบคุมดูแลและวางแผนด้านการขายสินค้าทุกประเภทของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 2.วางแผนการขาย เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะตลาด และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 3.รายงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จากการพบปะลูกค้าด้วยตนเอง 4.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในสำนักงาน และนอกสถานที่ 5.สรุปรายงานยอดขายของสินค้าทุกประเภท เพื่อรายงานต่อกรรมการผู้บังคับบัญชา ประจำเดือน/ปี 6.มีหน้าที่ในการร่วมจัดทำ , บันทึก และปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO9001:2008 , GMP&HACCP , ISO14001:2004 , OHSAS18001:2007 ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่บริษัทฯกำหนด 7.การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
-ดูแลยอดขายสินค้าน้ำมันถั่วเหลือง -รักษาและเพิ่มยอดขายลูกค้าเก่า, ขยายตลาดโดยการหาลูกค้าใหม่, ตลาด Modern Trcde และลูกค้าต่างประเทศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
ประสานงานติดต่องานขายระหว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการขาย และลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้า สามารถเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ และติดตามยอดขาย สามารถแจ้งข้อมูลการขายด้านการตลาดให้กับลูกค้า จัดทำทะเบียนลูกค้า ประวัติการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
- ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงินทั้งหมดของบริษัท - จัดทำงบประมาณ วางแผนค่าใช้จ่าย - ติดต่อประสานงานกับสถาบันทางการเงิน - ปิดงบบริษัทฯ - สรุปรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พี.เอ.เอส.พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
- รับผิดชอบควบคุมบริหารงานจัดส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ - ควบคุมบังคับบัญชาวางแผนงานระบบขนส่งสินค้า - งานบังคับบัญชาพนักงานขับรถบรรทุก/คลังสินค้า - พัฒนาปรับปรุงระบบ Logistics และประสานงานหน่วบงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 71 งาน

1 2 3 4
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+