หางาน สมัครงาน > จังหวัด เพชรบูรณ์

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Parttime เชียร์ขาย แดนซ์โคโลญจ์ และ โฟกัสโคโลญจ์ ทำงานเสาร์-อาทิตย์ 8 วัน ( 2 – 3 ส.ค. , 9 – 10 ส.ค. , 23 – 24 ส.ค., 30 – 31 ส.ค. 57)วันละ 600 บาท เวลา 11.00-20.00 น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์), - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน, - ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ , - ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน statement, - โดยผู้สมัครจะต้องสามารถออกต่างจังหวัด (จังหวัดใกล้เคียง)ได้ ซึ่งการออกไปติดต่อลูกค้าทั้งในและนอกจังหวัดนั้นจะไปกันเป็นทีม, - กรณีที่มีการค้างคืนต่างจังหวัด บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าที่พักให้ (ปกติจะค้างคืนครั้งละไม่เกิน 3 คืน) โดยเดินทางไปกับรถบริษัทและทีมการตลาด - บริษัทฯ มีการอบรมและสอนงานให้กับพนักงานใหม่, - กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไปติดต่อ เช่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ บริษัทเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไป,ลูกค้าที่เดินช็อปปิ้งตามห้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
รายละเอียดของงาน: • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอบราคาสินค้ากับตลาดและคู่แข่งขัน, นำเสนอสินค้าด้วยหลักการ 6Rights+1 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย • ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาใหม่และดูตลาดสินค้าที่ลูกค้านิยมใช้ที่ห้างของเราไม่มีขาย และส่งต่อข้อมูลให้กับฝ่ายจัดซื้อ • จัดเตรียมการสั่งรายการสินค้าประจำสัปดาห์ และ ให้คำแนะนำ, ปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกรายการสินค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติในการสั่งสินค้า • ตรวจสอบสินค้าที่มีวันหมดอายุ และ แนะนำวิธีการดูแลสินค้าเพื่อทำให้ยอดสูญเสีย และปริมาณสินค้าชำรุดลดน้อยลง เช่น การจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการระบายสินค้า • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ, ผู้ผลิต เพื่อให้การจัดส่งสินค้าตรงเวลา ราคาถูกต้อง มีสินค้าเพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.วิศวกรโยธาที่ทำหน้าที่ออกแบบโครงสร้าง 2.วิศวกรโยธาที่ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง 3.วิศวกรโยธาที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง 4.วิศวกรโยธาที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทดสอบวัสดุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม ให้ตรงตามแนวทาง และแผนงานที่กำหนดไว้ 2.กำหนดวัสดุที่ใช้ และรวมทั้งสี และคุณสมบัติต่างๆ 3.ร่วมประชุมเพื่อรับข้อมูลแนวคิดในการออกแบบงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ 4.ประชุมร่วมกับบุคคล หรือนิติบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาระบบไฟฟ้า ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.วิเคราะห์ และค้นหาสาเหตุปัญหาระบบไฟฟ้าที่เกิดขึ้น 3.ให้คำแนะนำแก่ช่างไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.กำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 2.วางแผนงานบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา 3. บริหารและควบคุมการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.สรรหาพนักงานทุกระดับ 2.หาข้อมูล เสนอ ปรับปรุงแก้ปัญหาแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ 3.ประสานงานหน่วยงานภายในติดต่อหน่วยงานราชการ 4.ดูแลแรงงานต่างด้าว
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ เช่น บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด ให้เป็นไปตาม่ระบบบัญชี 2.จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบบันทึกข้อมูลทางการบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.จัดทำ ตรวจ การรับเงินสด หรือเช็ค โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน ลงบันทึกการรับ และการนำฝากธนาคาร 2.จัดทำและควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย โดยตรวจบันทึกการเบิก จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ 3.จัดทำ ตรวจสอบ ควบคุม รายงานทางบัญชี และยอดเงิน ในธนาคารให้ตรงกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ตรวจสอบการบันทึกลงเวลา เข้า - ออกทำงาน 2.ประสานงานกับ จนท.บุคคล ตามโครงการต่างๆ 3.กองทุนเงินทดแทน / กองทุนประกันสังคม 4.สวัสดิการพนักงานเริ่มงานใหม่ 5.สรุปงวดการทำงานประจำงวด รายวัน และรายเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.หาลูกค้าใหม่ / ติดตามลูกค้าเก่า 2.บริการหลังการขาย 3.สรุปรายงานการหาลูกค้า 4.รายงานประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1ออกแบบบงานด้านสถาปัตยกรรม ให้ตรงตามแนวทาง และแผนงานที่กำหนดไว้ 2กำหนดวัสดุที่ใช้ รวมทั้งสี และคุณสมบัติต่างๆ 3ร่วมประชุม เพื่อรับข้อมูลในการออกแบบงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ 4.ถอดแบบ และประมาณราคาสถาปัตย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
•มีประสบการณ์ในงาน Survey หน้างานก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสูง อย่างน้อย 2 ปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด 2.ควบคุมจัดซื้อ อะไหล่ และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมของฝ่าย หรือโครงการต่างๆ 3.จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในแต่ละแผนก 4.สอบเทียบราคาวัตถุดิบหรือสินค้าก่อนจะทำการจัดซื้อในแต่ละครั้ง 5.รับ – ส่งสินค้าที่จัดซื้อให้ตรงตามความต้องการของแต่ละฝ่าย หรือโครงการ 6.ควบคุมจัดหาแหล่งวัตถุดิบและตัวแทนจำหน่ายรายใหม่อยู่เสมอเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.บริหารการผลิตได้ตามเป้าหมาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยอดผลิต 3.ดูแล การบำรุงเครื่องจักร เบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1. ตรวจสอบสถิติการมาทำงาน ตามโปรแกรมยี่ห้อ business plus เท่านั้น 2.เอกสารใบลาหยุดงาน และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 3. บริหารและควบคุมโปรแกรมเงินเดือน ได้ทุกกระบวนการทำงานของโปรแกรม 4.ดูแลสวัสดิการที่เป็นตัวเงิน ตามโปรแกรมเงินเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ควบคุม / ติดตาม การทำงาน จนท.บุคคลโครงการ 2.บริหารและ ควบคุม เอกสารแรงงานต่างด้าว 3.ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลได้ 4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.รับ - จ่าย วัสดุ/อุปกรณ์ทำงาน 2.ตัดสต๊อกการ์ด การรับ - จ่าย วัสดุ/อุปกรณ์ 3.ตรวจสอบเอกสารที่ส่ง - เบิก วัสดุ/อุปกรณ์ ให้ถูกต้องก่อนจ่าย 4.ตรวจคุณภาพประเภทวัสดุ อุปกรณ์ในคลังให้พร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 51 งาน

1 2 3


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+