หางาน สมัครงาน > จังหวัด เพชรบูรณ์

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ไทย จินเนบรา เทรดดิ้ง จำกัด
จำหน่ายสินค้าให้กับร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แนะนำสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและเสนอขายสินค้า เข้าเยี่ยมร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ วางแผนการขายสินค้า จัดทำและสรุปรายงานการขาย สรุปสต๊อกสินค้าที่มีอยู่ งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
ให้ข้อมูลแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลและให้บริการลูกค้าเก่าเป็นอย่างดี รับผิดชอบ ยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าหมาย ได้ตามเป้าการขายที่ต้องกำหนดไว้ ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ตรวจสอบสภาพรถยนต์ ก่อน - หลัง ปฏิบัติงาน 2.ดูแลความสะอาด / ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ 3.ดูแล พรบ. / ประกันภันภัยรถยนต์ ไม่ให้หมดอายุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ 2.ดูแลวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพ 3.ดูแลความสะอาดในพื้นที่ทำงาน 4.รายงานตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ดูแลสภาพเครื่องรถยนต์ของบริษัท 2.ซ่อมแซมรถยนต์ตามที่หน่วยงานต่างๆ ร้องขอ 3.ดูแลสต๊อคอะไหล่ รถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1. ขับรถเครน 2.เคลื่อนย้ายสิ่งของตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแล รักษารถยนต์ ซ่อมแซมได้เบื้องต้น 4.ประจำต่างจังหวัดได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ให้คำแนะนำการใช้ซอฟแวร์ / ฮาดแวร์ กับพนักงานทุกระดับ 2.ปรับปรุง/พัฒนา ซอฟแวร์ - ฮาดแวร์ ให้กับบริษัทฯ 3.ดูแล / ปรับปรุง เครื่อข่ายการใช้ อีเมลล์ , อินเตอร์เนท / อินทราเนท และระบบ Lan 4. ดูแลจัดซื้อ / จัดจ้าง วัสดุ/อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.รับ - จ่าย วัสดุ/อุปกรณ์ทำงาน 2.ตัดสต๊อกการ์ด การรับ - จ่าย วัสดุ/อุปกรณ์ 3.ตรวจสอบเอกสารที่ส่ง - เบิก วัสดุ/อุปกรณ์ ให้ถูกต้องก่อนจ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ควบคุม / จัดทำ สวัสดิการที่มิใช่ตัวเงิน 2.บริหารและ ควบคุม เอกสารแรงงานต่างด้าว 3.ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลได้ 4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ / งานสันทนาการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.บริหารการผลิตได้ตามเป้าหมาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยอดผลิต 3.ดูแล การบำรุงเครื่องจักร เบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1ออกแบบบงานด้านสถาปัตยกรรม ให้ตรงตามแนวทาง และแผนงานที่กำหนดไว้ 2กำหนดวัสดุที่ใช้ รวมทั้งสี และคุณสมบัติต่างๆ 3ร่วมประชุม เพื่อรับข้อมูลในการออกแบบงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ 4.ถอดแบบ และประมาณราคาสถาปัตย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด 2.ควบคุมจัดซื้อ อะไหล่ และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมของฝ่าย หรือโครงการต่างๆ 3.จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในแต่ละแผนก 4.สอบเทียบราคาวัตถุดิบหรือสินค้าก่อนจะทำการจัดซื้อในแต่ละครั้ง 5.รับ – ส่งสินค้าที่จัดซื้อให้ตรงตามความต้องการของแต่ละฝ่าย หรือโครงการ 6.ควบคุมจัดหาแหล่งวัตถุดิบและตัวแทนจำหน่ายรายใหม่อยู่เสมอเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.กำหนดนโยบายด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 2.วางแผนงานบริหารค่าตอบแทนพนักงานรายวันและรายเหมา 3. บริหารและควบคุมการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ เช่น บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด ให้เป็นไปตาม่ระบบบัญชี 2.จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบบันทึกข้อมูลทางการบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.จัดทำ ตรวจ การรับเงินสด หรือเช็ค โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน ลงบันทึกการรับ และการนำฝากธนาคาร 2.จัดทำและควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย โดยตรวจบันทึกการเบิก จ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบ 3.จัดทำ ตรวจสอบ ควบคุม รายงานทางบัญชี และยอดเงิน ในธนาคารให้ตรงกัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1.ตรวจสอบการบันทึกลงเวลา เข้า - ออกทำงาน 2.ประสานงานกับ จนท.บุคคล ตามโครงการต่างๆ 3.กองทุนเงินทดแทน / กองทุนประกันสังคม 4.สวัสดิการพนักงานเริ่มงานใหม่ 5.สรุปงวดการทำงานประจำงวด รายวัน และรายเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 54 งาน

1 2 3


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+