หางาน สมัครงาน > จังหวัด เชียงราย

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด
แนะนำสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เป็นพนักงานประจำขายสียี่ห้อนิปปอน รายได้ 9,000 บ.+Incentive+Commission+OT+เบี้ยขยัน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
ลักษณะงาน : - ขายโทรศัพท์มือถือ Nokia ประจำสาขา - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ - จัดทำรายงานยอดขายประจำทุกสิ้นเดือน - เข้างาน 11.00 – 20.00 น. (หยุดทุกวันพฤหัสบดี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ควายทอง-ที อาร์ ซี จำกัด
- ดูแลขายสินค้าอุปกรณ์การเกษตร แบรนด์ควายทอง - จัดเก็บสินค้า บริหารสต๊อก - ให้ข้อมูลบริการลูกค้า - งานเอกสารด้านการขาย และอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี - ควิก จำกัด
- ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ - แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ - ธุรการประจำศูนย์บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1) บริหารยอดขาย - บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมอบหมาย 4) ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 5) สำหรับน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์ บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 40 วันก่อนลงปั้ม โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่(ศาลากลางชั้น 1) วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. สนใจติดต่อพี่เอก โทร. 081-846-0157 (งานนัดพบแรงงานจังหวัดแพร่) หรือที่ สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่ (ศาลากลางเชียงใหม่ ชั้น 1 อ.แม่ริม) ในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. สนใจติดต่อพี่เอก โทร. 081-846-0157
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ศูนย์ฝึกทักษะยานยนต์นานาชาติเชียงราย
ผู้ฝึกงานด้านเคาะพ่นสียานยนต์ ประเทศญี่ปุ่น ปฏิบัติงานในโครงการ JITCO สัญญา 3 ปี ผ่านการสัมภาษณ์ต้องเข้าฝึกงานด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นและทักษะงาน 6 เดือน ก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานจริงที่ประเทศญี่ปุ่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ขับรถโม่ปูน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
1.ออกตลาดหาลูกค้ารายใหม่ 2.จัดทำข้อมูลลูกค้า 3.ประเมินศักยภาพของลูกค้า 4.จัดทำตารางการเดินทาง 5.ติดตามและประเมินผลการส่งมอบสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
ทำบัญชีรายรับ , รายจ่าย คีย์ข้อมูลบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภู คอนสทรัคชั่น จำกัด
ขับเทาว์เวอร์เครน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
ขายสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -รับผิดชอบยอดขายในพื้นที่การขาย -ประสานงานลูกค้าภายในและภายนอก -นำเสนอข้อมูล และแบริหารงานขาย ประจำพื้นที่ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
. **** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด **** ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์), - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน, - ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ , - ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน statement, - โดยผู้สมัครจะต้องสามารถออกต่างจังหวัด (จังหวัดใกล้เคียง)ได้ ซึ่งการออกไปติดต่อลูกค้าทั้งในและนอกจังหวัดนั้นจะไปกันเป็นทีม, - กรณีที่มีการค้างคืนต่างจังหวัด บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าที่พักให้ (ปกติจะค้างคืนครั้งละไม่เกิน 3 คืน) โดยเดินทางไปกับรถบริษัทและทีมการตลาด - บริษัทฯ มีการอบรมและสอนงานให้กับพนักงานใหม่, - กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไปติดต่อ เช่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ บริษัทเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไป, เป้าหมายในการขายบัตร : - 40 บัตร/เดือน ***สามารถเลือกจังหวัด/สาขา ที่ท่านต้องการทำงานได้*** ช่วงเวลาทำงาน / ค่าตอบแทน : 1. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน 2. ค่าแรง 320 บาท/วัน + คอมมิชชั่น + ค่าตอบแทนพิเศษกรณีทำได้ตามเป้าอีก 50 บาท/วัน (รวมรายได้ประมาณ 1x,xxx - 2x,xxx บาท) 3. เงินเดือนออกทุก ๆ สิ้นเดือน (มีสลิปเงินเดือนให้) สมัครด้วยตนเองได้ที่ :- 1. เคาน์เตอร์ของ Aeon ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน และระบุสาขาจังหวัดที่ท่านเลือก เช่น 2. สมัคร “ ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการตลาด (ประจำสาขาจังหวัด..................) ” เป็นต้น สาขาของภาคเหนือที่สามารถสมัครได้ มีดังนี้ : - 1. ( พิษณุโลก ) เคาน์เตอร์ของ AEON สาขาห้าง Tesco Lotus จังหวัดพิษณุโลก (โทร.055-229158 , 055-229196 ถึง 7) 2. ( ตาก ) เคาน์เตอร์ของ AEON สาขาห้าง Tesco Lotus จังหวัดตาก (โทร.055-522190 , 055-522100) 3. ( นครสวรรค์ ) เคาน์เตอร์ของ AEON สาขาห้าง วี สแควร์ จังหวัดนครสวรรค์ (โทร.056-321190 , 056-321141 ถึง 2) 4. ( เพชรบูรณ์ ) เคาน์เตอร์ของ AEON สาขาห้าง Big C จังหวัดเพชรบูรณ์ (โทร.056-742124 ถึง 5) 5. ( ลำปาง ) เคาน์เตอร์ของ AEON สาขาห้าง Big C จังหวัดลำปาง (โทร 054-377141 , 054-377124 , 054-377191-2) 6. ( แพร่ ) เคาน์เตอร์ของ AEON สาขาห้าง Big C จังหวัดแพร่ (โทร 054-629124 ถึง 5 , 054-629190) 7. ( เชียงราย ) เคาน์เตอร์ของ AEON สาขาอาคารราชพัสดุ ซอยเข้าโรงแรม B2 ตรงข้ามโรงเรียนสามัคคี จังหวัดเชียงราย (โทร 053-633136 , 053-633141 ถึง 2) 8. ( เชียงใหม่ ) ศูนย์ภาคเหนือ : อาคารแอร์พอร์ตบิสสิเนสพาร์ค ชั้น 3 ห้อง 308 ตึกเดียวกับกงสุลญี่ปุ่น ติดกับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ใกล้สนามบินเชียงใหม่ ใกล้ห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ใกล้นิยมพานิช จังหวัดเชียงใหม่ (โทร 053-403008, 053-403060 ถึง 64) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : 1. ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ (053) 403008 หรือ (053) 403060 ถึง 064 2. แฟ็กซ์ (053) 403224 3. อีเมล : rs_hr.northupper@aeon.co.th คุณสมบัติผู้สมัคร : - เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี - วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (ไม่จำกัดวุฒิ) (ไม่จำกัดสาขา/คณะ) หากวุฒิ ม.3 ต้องมีประสบการณ์ในการขาย - ชอบงานขาย มีทักษะในการพูดจูงใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง - มีมนุษยสัมพันธ์ดี/พูดจาไพเราะ/มีความกระตือรือร้น/ซื่อสัตย์/อดทน/รักงานบริการ - พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง - สามารถเริ่มงานได้ทันที - สามารถออกต่างจังหวัดกับทีมการตลาดได้ (เฉพาะเขตจังหวัดใกล้เคียง) - ผู้ที่เข้ามาติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาก่อน - ไม่จำเป็นต้องเป็นคนในพื้นที่ เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงาน : - - รูปถ่าย 1 ใบ (ขนาดใดก็ได้) - สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ - สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ - สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ใบ - สำเนาหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) ถ้ามี - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน (ถ้ามี)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียน รัชดาวิทยา
ติดต่อ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
ลักษณะงาน 1.เยี่ยมลูกค้าตามร้านค้าปลีกที่เป็นร้านตัวแทนขายมือถือ NOKIA 2.ฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าใหม่, Promotion ใหม่ และ การบริการใหม่ๆ ให้กับร้านค้า 3.ดูแลด้านการจัดตกแต่งร้านค้า (Display) ให้สวยงามตามแบบที่บริษัทกำหนด 4.จัดเก็บยอดการขายสินค้าจากทางร้านค้า และจัดทำรายงานยอดขายในแต่ละเดือนของร้านค้า (เป็นการกระตุ้นยอดขายกับร้านค้า) 5.จัดทำรายงานด้านการตลาดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายส่งให้สำนักงานใหญ่ 6.เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า 7.ทำงาน จันทร์ – เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายขององค์กร นิติกรรม สัญญา งานประกันภัยต่างๆ หรือการทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิต หิน ทราย น้ำ 2.ตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ์หรือสินค้าที่ผลิต 3.ทดสอบคุณภาพของสินค้าจากการผลิต 4.จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าที่ผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ดูแลงานด้านความปลอดภัยของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1.ดูแลผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.จัดทำใบคำร้องและสัญญาเช่าซื้อ 3.จัดการและรวบรวมเอกสารที่ต้องการ 4.รายงานโดยตรงต่อผู้จัดการฝ่ายขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 74 งาน

1 2 3 4


คุณรู้หรือไม่ ? : การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+