หางาน สมัครงาน > จังหวัด กำแพงเพชร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้ เขียน Shop Drawing
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการที่กำหนด, งาน survey
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เขียน Shop Drawing
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
นำเสนอ ขายสินค้า และบริการ เพื่อรักษายอดขายที่เพิ่มขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี คอมมิวนิเคชั่น
รับชำระค่าบริการ ขายโทรศัพท์มือถือ แนะนำโปรโมชั่นให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี คอมมิวนิเคชั่น
รับคำสั่งซื้อ จัดคิวส่งของ รับเงิน ควบคุมสินค้าคงคลัง สั่งซื้อสินค้าคงคลัง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
ติดต่อกับหน่วยงาน ราชการ สามารถ ติดต่อประสาน งานกับราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์
มีความรู้ทางด้ายวิศวกรรมศาสตร์ ด้านไอที NETWORK SOLUTION DATA CENTER MICORESOFT ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงฃุดคอมพิวเตอร์ของ ลูกค้า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ มีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ในการค้นคว้า ปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
1. แนะนำและเชียร์ขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Samsung 2. ทำยอดขายของสาขาที่ได้ตั้งไว้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
Parttime เชียร์ขาย น้ำยาขัดห้องน้ำ ยี่ห้อ Vixol ทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 1 พ.ย 57 - 21 ธ.ค 57 รายได้วันละ 600 บาท ( Incentive 1200/เดือน ) เวลาทำงาน 11.00-20.00 น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งทั้งคลังและสถานีบริการพีที ตามที่ได้รับมอบหมายงาน สนใจติดต่อคุณรุ่ง โทร. 084 - 485 5751 / คุณเอก 081 - 846-0157
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน)
- ออกพบลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ - นำเสนอสินค้า เสนอราคา ปิดการขาย - ดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง , ดูแลร้านค้าเอเย่นต์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1. ดูแล ตรวจสอบ บันทึก การทำงานของเครื่องจักร 2. ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น 3. วิเคราะห์ บันทึก การใช้น้ำ สารเคมี ในกระบวนการผลิต 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ควบคุมเครื่องจักรสายการบรรจุ 1. ควบคุมเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 2. บันทึก,รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน และรายงานความผิดปกติของเครื่องจักร 3. ดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้น 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย พนักงานช่าง 1. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องจักร ระหว่างการผลิตและแก้ไขเมื่อพบปัญหา 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร กรณีฉุกเฉิน/ตามแผนงานและงานปรับปรุง ต่างๆ 3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลปัญาที่เกิดขึ้นเสนอผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1. วางแผน และวิเคราะห์การจัดรถลำเลียง เพื่อขนส่งสินค้าจากโรงงาน ไปยังสาขา 2. รวบรวมสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลัง การรับ การจัดเก็บ และการจ่ายสินค้า อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 3. วางแผนการขนส่ง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งตามนโยบายการขนส่งของบริษัท 4. จัดเก็บข้อมูลการขนส่งประจำวันสำหรับวัดการปฏิบัติงานด้านขนส่งในแต่ละเดือนเพื่อนำมาพัฒนาการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5. อำนวยความสะดวก และสนับสนุนฝ่ายขนส่งในการจัดเตรียมข้อมูลด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ขนส่งกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 1 ตำแหน่ง ศูนย์กระจายสินค้านครราชสีมา 1 ตำแหน่ง ศุนย์กระจายสินค้าโมเดิร์นเทรด(อยุธยา) 1 ตำแหน่ง ศุนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี 1 ตำแหน่ง ศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี 1 ตำแหน่ง ศูนย์กระจายสินค้า กทม.(บุคคโล) 1 ตำแหน่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด
บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ สินค้า โดยจัดเตรียมเอกสารทางการบัญชีต่าง ๆ เพื่อปิดบัญชีประจำเดือนและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีต่าง ๆ และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปิดงบการเงินประจำเดือน/ปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)
1. ปฏิบัติงานดูแลการฉายภาพยนตร์ ตัดต่อฟิลม์ภาพยนตร์ และรักษาอุปกรณ์การฉายเพื่อทำให้การฉายภาพยนตร์เป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ปฎิบัติงานให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน, - ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ , - ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน statement, - โดยผู้สมัครจะต้องสามารถออกต่างจังหวัด (จังหวัดใกล้เคียง)ได้ ซึ่งการออกไปติดต่อลูกค้าทั้งในและนอกจังหวัดนั้นจะไปกันเป็นทีม, - กรณีที่มีการค้างคืนต่างจังหวัด บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าที่พักให้ (ปกติจะค้างคืนครั้งละไม่เกิน 3 คืน) โดยเดินทางไปกับรถบริษัทและทีมการตลาด ความถี่ในการออกต่างจังหวัดเฉลี่ย เดือนละ 1 ครั้ง หรือไม่มีเลย - บริษัทฯ มีการอบรมและสอนงานให้กับพนักงานใหม่, - กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่ไปติดต่อ เช่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ บริษัทเอกชนต่าง ๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไป,ลูกค้าที่เดินช็อปปิ้งตามห้าง ช่วงเวลาทำงาน / ค่าตอบแทน : 1. ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน 2. ค่าแรง 320 บาท/วัน + คอมมิชชั่น + ค่าตอบแทนพิเศษกรณีทำได้ตามเป้าอีก 50 บาท/วัน 3. เงินเดือนออกทุก ๆ สิ้นเดือน (มีสลิปเงินเดือนให้)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อนวัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดทำเอกสารสำนักงานทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 46 งาน

1 2 3


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+