หางาน สมัครงาน > จังหวัด สงขลา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
-โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน -งานด้านเอกสาร -งานคอมพิวเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
มีความรู้เบื้องต้นระบบ Windows Server, Unix, Linux, AS/400, AIX, Citrix XenServer, Server Monitoring, VMware Virtualization, Support User
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- ดูแลด้านระบบSecurity ต่างๆภายในศูนย์ - งานเอกสาร บัตรเข้า-ออกของแต่ละพื้นที่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า - ให้บริการพร้อมกับแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
-ติดตามเร่งหนี้สินทางโทรศัพท์ -เจรจาติดต่อลูกค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ งานด้านความปลอดภัยของอาคารและสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ ศูนย์ปฏิบัติงาน และ สาขา ในภาคต่างๆ รวมทั้งการควบคุมดูแลทรัพย์สินของบริษัท ณ. ศูนย์ปฏิบัติงานนั้นๆ หรือ สาขา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
1. To lead a team in Maintenance area, including maintenance jobs and projects implementation. 2. To co-ordinate with Line Production on line conversion to minimize downtime 3. To coordinate with production Manager for TPM planning and implementation 4. To manipulate PMP for departments effectively. 5. Design equipments / tools and machine to increase efficiency and safety. 6. Analysis and evaluation of performance of maintenance and propose to the plant manager 7. To Maintain Cleanliness and House Keeping of all maintenance area, taking care of the maintenance shop / areas to be tidy. 8. To Management spare parts and equipments, consumables usage by timely budget 9. Planning and follow up training develop personality for subordinates 10. To analysis all Machine problems and to conclude and review monthly report. 11. To coordinate current support in maintenance with Production meeting team
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
1. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบต่างๆ 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
1. HRM 2. HRD 3. Admin.   
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
1. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับคำสั่งซื้อ 2. รับ Order และจัดเตรียม Order ส่งให้ผู้บังคับบัญชาและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ผลิตและส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งปริมาณและคุณภาพ 4. ประสานงานกับบริษัทรถขนส่งและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามปริมาณ คุณภาพ เวลา ที่กำหนด 5. รับ-ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องการร้องเรียนของลูกค้าและอื่น ๆและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 6. สนับสนุนงานของ AP (บัญชี)และอื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 7. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องงานเอกสารต่าง ๆ (ฝ่ายผลิต, QC, รถขนส่ง) 8. ออกเอกสารใบลดหนี้และเพิ่มหนี้ให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขของการซื้อ-ขาย หรือตามกรณีที่ได้รับการอนุมัติตามโครงสร้างบริหาร 9. สรุปรายงานยอดขายเปรียบเทียบ Budget/Sale Forecast/Actual ประจำวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ และประจำเดือน ทุกวันที่ 2 ของเดือน 10. สรุปราคาขายตามใบเสนอราคาเป็น Price list เดือนละสองครั้ง (5th, 17th )
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
นำข้อมูลจากฝ่ายผลิตเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
1. ดูแลและให้คำแนะนำทางเทคนิคกับลูกค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามต้องการ 3. วิเคราะห์และรายงานข้อมูล ความต้องการของตลาด / ลูกค้า ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ 4. ดำเนินการ / ประสานงาน แก้ไข้ข้อร้องเรียนของลูกค้า 5. นำเสนอ / ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
Control all operations in FA & Resin plant Co-ordinate with Aica Asia Pacific Co-ordinate with Government
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
- ควบคุมดูแลระบบซ่อมบำรุง PM System, ISO9001:2008, HSE - ควบคุมดูแลงานโครงการ (Project) ตลอดจนประสานงานโครงการกับ AAPH - ประสานงานกับแผนกอื่นเกี่ยวกับงานพัฒนาต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1. นำเสนอขายส่ง สินค้าไอที ได้แก่ คอมพิเตอร์เคส (Case) คอมพิวเตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) และ อุปกรณ์เกมเมอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Gview Chila และ Gentec 2. วางแผนการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายตามที่วางไว้ 3. เข้าพบลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการกับลูกค้า 4. ดูแลลูกค้าภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สูตล ปัตตานี เป็นต้น 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ทำงาน6วัน/สัปดาห์ เงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
พนักงานขายเครื่องสำอางค์ ทำงาน6วัน/สัปดาห์ เงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ประกอบคอมพิวเตอร์ - ตรวจสอบอาการชำรุดของสินค้าต่างๆ -อธิืบายข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้ลูกค้าเข้าใจ - ดูแลสินค้าภายในสาขา -สามารถแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายผลิตภัณฑ์ นํ้ายาปรับผ้านุ่มไฮยีน เริ่มงาน 19 กันยายน - สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2557 ทำงานศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ (เวลา 11.00 - 20.00 น.)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 494 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25 »


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+