หางาน สมัครงาน > จังหวัด สงขลา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด
site manager วิศวกรคุมหน้างาน หาดใหญ่ จ.สงขลา ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนและให้ได้คุณภาพตามหลักวิชา -กระตุ้นทีมงานก่อสร้างให้ทำงานได้ระยะตามแผนโดยงานต้องมีความเรียบร้อย -ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -สั่งวัสดุเข้าหน้างาน -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ บัญชี จัดซื้อ ฝ่ายแบบ ฝ่ายประเมินราคา Consult และ owner ได้เป็นอย่างดี -ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด
ออกแบบ ควบคุม ดูแลระบบ กำจัดของเสีย ของหมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น ระบบกำจัดน้ำเสีย ระบบพลังงานไฟทดแทน โดยทำงาน ร่วมกับ วิศวโครงการ และ พนักงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด
1.ควบคุมงาน/ดูสถานที่ ระบบไฟฟ้า ภายใน และ ภายนอก อาคาร ทำงานที่ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เป็นโครงการก่อสร้างรีสอร์ท 2.ถอดแบบ และประเมินราคางาน 3.เขียนแบบ 5.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานที่ สะเดา หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด
- บันทึกบัญชี เช่น รายรับ รายจ่าย และ สรุปเป็นรายงานในแต่ละวัน - บันทึกเบิก จ่าย จำนวนวัสดุ และ สรุปเป็นรายงานในแต่ละวัน - รวบรวมเอกสารทั้งหมดให้เป็นระเบียบ สืบค้นย้อนหลังได้ ถ่ายสำเนาเก็บไว้ - หน้าที่อื่นๆ ตามคำสั่ง - Site งานอยู่ที่ อำเภอสะเดา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เรือนไม้สักงาม จำกัด
โฟรแมนควบคุมหน้างาน การก่อสร้างบ้านไม้ - ควบคุมหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างของบริษัท - วางแผนการทำงานควบคุมงานให้เสร็จตามกำหนด - วางแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง - ประสานงานระหว่างบริษัท ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
ขับรถส่งสินค้า 6 ล้อใหญ่ ให้ร้านส่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
ขายสินค้าอุปโภค บริโภค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด
ช่วยหัวหน้างาน ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม ไลน์การผลิตถุงมือ และการผสมน้ำยางก่อนการผลิต
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด
1. ดูแลขั้นตอนการผลิตถุงมือ 2. ดูแล และคิดค้นโปรเจค เพื่อพัฒนา ถุงมือที่ดี
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด
รับผิดชอบ งานในส่วนของระบบ SAP ติดต่อประสานงาน
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล(ไทยแลนด์) จำกัด
1. ดูแลการผลิตถุงมือในไลน์ผลิต 2. ดูแลคุณภาพถุงมือ 3. จัดการกระบวนการผลิตถุงมือ โดยเริ่มจากการควบคุมน้ำยางก่อนการผลิต กระทั่ง ถุงมือถูกผลิตออกมา
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ขับรถส่งของ ในเขต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ขับรถส่งสินค้า ในเขตจังหวัดสงขลา(หาดใหญ่)และจังหวัดใกล้เคียง ตามออร์เดอร์ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.ควบคุมการปฏิบัติงานของ จป.วิชาชีพ 2.รายงานผลปฏิบัติงานตามกฎหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่เกิดจากการทำงาน 4.การตรวจสุขภาพพนักงานและตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน 5.การฝึกซ้อม/ตรวจสอบอุปกร์ความปลอดภัยและกฎหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
- บริหารและจัดการการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของโรงงาน - จัดการและควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเน้นคุณภาพตามเป้าหมายบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัท 2.หน้าที่ตามกฎหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ดูแลการเตรียมบรรจุภัณฑ์ การบรรจุสินค้า ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1.กำหนดแผนงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ 2.วางแผนและกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.จัดสรรอัตรากำลัง /ให้คำปรึกษาในการหาแหล่งหรือช่องทางการสรรหาด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งแรงงานไทย และต่างด้าว 4.บริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน 5.บริหารจัดการในการพัฒนาบุคลากร ดำเนินการตามแผน และติดตามผลการพัฒนา 6.วางแผน บริหารงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 7.กำหนดนโยบายในแผนงานการจัดการที่พักอาศัยเพื่อรองรับการเข้าพักของพนักงาน 8.กำหนดนโยบายในแผนงานควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายให้ทันสมัยไม่กระทบต่อองค์กร ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในแผนกแพ็คกิ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายของการบรรจุ การฟรีส รวมทั้งบริหารกำลังคนในแผนกให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
1ควบคุมกระบวนการผลิต 2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามสเปค 3.บริหารกำลังคนภายในแผนกให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.มีความรู้ความสามารถในการนำระบบต่างๆมาใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 476 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 24 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้างNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+