หางาน สมัครงาน > จังหวัด สงขลา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ขับรถส่งของ ในเขต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เคเอส เซาท์เทิร์น จำกัด
- ขายระบบตรวจจับก๊าซและสารเคมีอันตรายยี่ห้อ Scott Safety ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - บริการให้คำปรึกษาออกแบบและรับเหมางานรับเหมาระบบไฟฟ้า เช่น Fire Alarm System ตู้ MDB รวมถึงงาน Preventive Maintenance ให้กับโรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และหน่วยงานราชการ - ดูแลลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง - บริหารงานขายและจัดทำรายงานประจำสัปดาห์
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Top Glove Technology Co., Ltd.
งานไฟฟ้าโรงงาน ซ่อมบำรุง และอื่นๆ
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซาเทิร์น ออโตเมชั่น จำกัด
ติดตั้งระบบเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- เลื่อยไม้ตามแผนของบริษัท - มีประสบการณ์ และความชำนาญในการเลื่อยไม้
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อ 1.ประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรโดยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 2.ระดมเงินทุนแบบรายเดือนต่อเนื่อง จากประชาชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม และต้องการสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
1. ตรวจสอบความพร้อม,ซ่อมแซม ปรับแต่งเครื่องจักร ทำงานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คและปฏิบัติงานซ่อม และงานปรับปรุงในส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด
ขับรถโฟล์คลิฟท์ยกถังปลา เข้าบ่อละลาย, ยกถังปลาเข้าสายพาน, ยกถังปลาสด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด ( กลุ่มบริษัทไอกะโคเกียวญี่ปุ่น)
1. เตรียมสารเคมีให้ QC Lab และ Production Lab 2. ตรวจสอบ RM, Resin, FA เทียบ Spec. 3. Calibrate เครื่องมือประจำวัน 4. จัดทำ IG report, Daily report และ COA 5. Housekeeping (Daily, Weekly) 6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
-สรรหาบุคลากรให้ได้ตามเป้าที่กำหนด -รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากร -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน,Monitor, Program PLC - เช็คระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ทำหน้าที่วางแผน จัดทำโครงการต่างๆ ในนามบริษัท - ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ - มีใจรักในการทำงานด้านการกุศล - ออกทำงานนอกพื้นที่/ปฎิบัติงานในชุมชน - วิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ติดต่อประสานงานด้านการขาย - บริการลูกค้าและจัดทำข้อมูลการขาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแล ควบคุมการทำงานด้านความปลอดภัยภายในโรงงานอุตสาหกรรม มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลการทำงานของพนักงานในฝ่ายได้ มีประสบการณทำงาน ด้านความปลอดภัยโดยตรง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป มีใบรับรองการทำงานด้าน Safety และผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานราชการตามหลักสูตรที่กำหนด
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแล รับผิดชอบ เอกสารด้านทรัพยากรบุคคล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามที่กำหนด - ประกันคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนการผลิต - อบรมให้ความรู้มาตรฐานไม้ยางพาราให้กับเจ้าหน้าที่
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- วางแผน จัดการ ด้านการขนส่งสินค้าตามเวลาที่กำหนด และเตรียมเอกสารด้าน Shipping ให้ถูกต้อง
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ควบคุมภาพสินค้าในโรงงาน - ดูแลเอกสารเกี่ยวกับ ISO (มาตรฐานโรงงาน) - ดูแลและอบรม Staff
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
- จัดทำรายงานประจำวัน - ตรวจสอบสต๊อกสินค้า - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 516 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 26 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+