หางาน สมัครงาน > จังหวัด สงขลา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
ขับรถส่งของ ในเขต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า - ให้บริการพร้อมกับแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อมบำรุง ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกลรวมถึงอุปกรณ์เครื่องกลอื่นๆ ภายใต้การควมคุมและสั่งการจากผู้บังคับบัญชา เพื่อปรับปรุงและแก้ไขให้เครื่องจักร อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1.ซ่อมบำรุงเครื่องกล 2.ตรวจ ปรับปรุง แก้ไขระบบเครื่องกล 3.งานสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร 4.อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานในแผนกซ่อมบำรุงเครื่องกล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดี -ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย -ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดับเพลิง -สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ สนับสนุนน้ำให้รถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง สนับสนุนอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใช้ในโรงงานและสนับสนุนงานฉีดทำความสะอาด รับผิดชอบดูแล ตรวจเช็ค บรรจุน้ำ บำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ และงานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ หรือนายจ้างมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
• Complete management of the manufacturing facility inclusive of production, finishing process, quality control and R&D. • Manage the manufacturing facility to achieve company policies and objectives. • Coordinate with related functions such as Sales administration, Human resources management, Accounting, Logistics, IT, Procurement, Power Plant and Supply to get tasks done • Manage the operating costs with adherence to budget. • Improve in work process, effectiveness and efficiency. • Lead, coach and develop the team of operations to improve skills and competencies • Manage discipline of plant employees and improving their work potentials. • Responsible for oversight of the Quality Management Representative and Environment Management Representative • Plant’s Manpower planning efficiency to be conform to company’s policy • Productivity Achievement • Quality Control Achievement • Efficiency of Final Process’s Production • Other appropriate work as assigned.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดี -ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย -ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบน้ำดับเพลิง -สามารถแก้ปัญหาและวิเคราะห์งานได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1.ตรวจรับสินค้า 2. จ่ายสินค้า 2. ลงบันทึกเอกสารการเบิก-จ่าย 3. แจ้งผู้ขอซื้อมารับสินค้า 4. จัดวางสินค้า 5. เช็คสต็อก 6. ติดตามเอกสารค้างลงบันทึกการเบิก-จ่าย 7. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสโตร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ขับรถแม็คโครในบ่อล้าง ตรวจเช็ครถประจำวันก่อนใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-ช่างซ่อมช่วงล่าง รถ 10 ล้อพ่วง, รถแม็คโคร, รถตัก, รถเทร็กเตอร์ - ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนใช้งาน - จัดทำรายงานบันทึกการซ่อมบำรุง - ดูแลและซ่อมบำรุงภายใน work shop และ ไซด์งานได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-To inspect general accounting -To inspect costing -Other job assignment
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
จัดทำเอกสารส่งออก (เอกสารภาษาอังกฤษ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- งานธุรการคีย์ ข้อมูล - งานทำความสะอาดในไลน์ผลิต หมายเหตุ : จะพิรารณาตามความเหมาะสม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-ดูแลและควบคุมคุณภาพของน้ำที่ส่งเข้าหม้อต้มไอน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน -แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำที่เกิดขึ้นในระบบน้ำที่จะส่งเข้าหม้อต้มไอน้ำได้ -ตรวจเช็คอุปกรณ์,เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้งานให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง ตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์ ทำการตรวจเช็ครถประจำวัน/ ประจำเดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
-ขับรถโฟลค์ลิฟต์เพื่อเคลื่้อนย้ายสินค้าภายในอาคารโรงงาน - ดูแลและตรวจเช็ครถโฟล์คลิฟท์ก่อนใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- ซ่อมเครื่องจักร Breck down - วิเคราะห์หาสาเหตุการ Break down ของเครื่องจักร - ซ่อมชิ้นส่วนทางไฟฟ้าที่ชำรุดไว้สำหรับเป็น Spare
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ควบคุมเครื่องจักรในแต่ละส่วนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
รับผิดชอบด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ซ่อมงาน spare part ,ซ่อมอะไหล่, Maintenance ประจำเดือน ประจำวัน และงานอื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญญา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 512 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 26 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้างNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+