หางาน สมัครงาน > จังหวัด ระยอง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


PERFECT HOME RESORT ; PERFECT DESIGN & BUILD ; PERFECT TRADING GROUP ; Y & J DEVELOPMENT
ควบคุมคนงานของบริษัทใน การหล่อ และ ติดตั้ง งานพีคลาสคอนกรีต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
PERFECT HOME RESORT ; PERFECT DESIGN & BUILD ; PERFECT TRADING GROUP ; Y & J DEVELOPMENT
ประจำอยู่ที่สำนักงานขายโครงการหมู่บ้านจัดสรรในอำเภอบ้านฉาง 1.ต้อนรับลูกค้า+อธิบายรายละเอียดของโครงการ 2.พาลูกค้าชมโครงการและอธิบายรายละเอียดบ้านตัวอย่าง 3.งานเอกสาร+ธุรการ ที่เกี่ยวข้องกับงานการตลาดและการขาย 4.ติดต่อลูกค้า+ธนาคาร+ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขายและการโอนบ้านฯ 5.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในงานบริการหลังการขาย 6.ควบคุม+กำกับ+ดูแล งานที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาต่างๆ 7.สำรวจตลาด+เก็บข้อมูลต่างๆ เป็นครั้งเป็นคราว 8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงนั้นๆ 9.ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
PERFECT HOME RESORT ; PERFECT DESIGN & BUILD ; PERFECT TRADING GROUP ; Y & J DEVELOPMENT
1.สำรวจข้อมูล+จัดเก็บข้อมูลต่างๆทางด้านการตลาด 2.จัดทำ Marketing Study, Marketing Survey, SPT และ จัดทำ Report ต่างๆ ที่เกียวข้องทางด้านการตลาด 3.ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาดของแต่ละโครงการฯ 4.จัดทำแผนงานทางด้านการตลาด+การขาย+การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของแต่ละโครงการฯ 3.ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆสำเร็จตามแผนที่วางไว้ 4.รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการตลาดทั้งหมด และหรือ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงนั้นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
PERFECT HOME RESORT ; PERFECT DESIGN & BUILD ; PERFECT TRADING GROUP ; Y & J DEVELOPMENT
1.ควบคุม กำกับ ดูแล จ่ายงานให้กับคนงานของบริษัทฯ ตามประเภทของงานที่ตนเองรับผิดชอบ 2. ควบคุมคุณภาพและการทำงานของผู้รับเหมาช่วง 3.เขียนรายงานการทำงานประจำวันตามงานที่ตนเองทำ 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงนั้นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
PERFECT HOME RESORT ; PERFECT DESIGN & BUILD ; PERFECT TRADING GROUP ; Y & J DEVELOPMENT
1.ควบคุม+จัดการ+หน้างานก่อสร้าง 2.จ่ายงานให้กับ Foreman+Headman 3.กำกับ+ดูแล+จัดการ เรื่องแรงงานฯ 4. ติดต่อ+ประสานงาน กับผู้รับเหมา 5. ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงนั้นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอิร์ธแคร์ จำกัด
1.แนะนำข้อมูลและเสนอขายผลิตภัณฑ์ Skin Care/Make Up/Body Care ภายใต้แบรนด์ The Body Shop ให้กับลูกค้าที่สนใจได้อย่างถูกต้อง 2.จัดเรียงสินค้าให้สวยงาม น่าซื้อ อยู่เสมอ 3.เติมของหน้าร้านให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 4.เช็คสต็อคสินค้า 5.ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 6.จัดทำรายงานเอกสารยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- ทดสอบรอยเชื่อมแบบไม่ทำลายสภาพ (NDT) โดยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Test) - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า / ผู้รับเหมา - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานภาคสนาม - จัดทำรายงานและตรวจสอบผลการทดสอบของพนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1. ดูแลและซ่อมแซมบำรุงงานระบบไฟฟ้า/ประปา/เครื่องปรับอากาศสำนักงาน 2. จัดหาวัสดุ อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง 3. บันทึกประวัติการซ่อมต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- จัดทำ/เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงและสโตร์ - ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและหน่วยงายภายนอกบริษัท เพื่อส่งเครื่องมือ อุปกรณ์เข้าสอบเทียบ - รับเรื่องร้องเรียนปัญหาระบบสาธารณูปโภคภายในบริษัทฯ - บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายและรับคืนเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการใช้งานลงในระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)
1. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 2. ดูแลลูกค้า และความพึงพอใจของลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. สามารถอธิบายเกี่ยวกับระบบการใช้งาน และวิธีการทำงานของโทรศัพท์มือถือได้ 7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ Lotus.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮิวแมน อลิอันซ์ จำกัด
- เพศหญิง อายุ 20-30 ปี - วุฒิการศึกษา ปวช.(ขายและการตลาด) /ม.6 ขึ้นไป - ชอบงานบริการ แนะนำสินค้า - มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ไม่ทิ้งหน้าที่ - หากมีประสบการณ์งาน PC BA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ขายสินค้า แนะนำสินค้า ดูแลตัวโชว์ของบริษัทฯ ทำงานประจำห้างโฮมโปรฯ (สาขาระยอง)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- แนะนำสินค้าและบริการให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลความเรียบร้อยถายในสาขา - หากสมัครตำแหน่งช่างเทคนิค จะต้องติดตั้ง ประกอบ และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
> ขายสินค้า,แนะนำสินค้า > ดูแลสินค้า,บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- แนะนำการใช้งาน Smart Phone และ Application - แนะนำ Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้กับลูกค้า - รับชำระค่าบริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
แม็คโคร สาขาบ้านเพ จ.ระยอง ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง จัดงานนัดพบแรงงาน รับสมัครพนักงานจำนวนมาก 1. ผู้จัดการ/ หัวหน้า/ พนักงานขายกลุ่มสินค้าอาหารสด 2. ผู้จัดการ/ หัวหน้า/ พนักงานกลุ่มสินค้าบริโภค 3. ผู้จัดการ/ หัวหน้า/ พนักงานกลุ่มสินค้าอุปโภค 4. ผู้จัดการ/ หัวหน้า/ พนักงานกลุ่มสินค้าเบเกอรี่ 5. ผู้จัดการ/ หัวหน้า/ พนักงาน Cashier 6. และผู้จัดการ/ หัวหน้า/ พนักงานสายอื่นๆกว่า 200 อัตรา เช่น ฝ่ายคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้ากำลัง, ฝ่ายบุคคล , ฝ่ายบัญชี ธุรการ, ฝ่ายตรวจรับสินค้า, ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งอื่นๆมากมาย o ระดับบริหาร -ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสโตร์ (Assistant Store General Manager) -ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารและพัฒนาลูกค้า (Customer Development Manager) o ระดับผู้จัดการฝ่าย -ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอาหารสด (Fresh Manager) o ระดับผู้จัดการส่วน/หัวหน้า/พนักงาน -สินค้าผักและผลไม้ (Fruit & Vegetable) -สินค้าอาหารทะเล (Fish) -สินค้าเนื้อสัตว์ (Butchery) -สินค้าแช่แข็ง (Frozen) -สินค้าบริโภค (Dry Food) -สินค้าอุปโภค (Non Food) -บริหารงานส่วนหน้า (Cashier/Check Out) -รับสินค้า (Goods Receiving) -บริหารฐานข้อมูล (ALC-ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์) -ธุรการบัญชีและการเงิน (Admin-ป.ตรี สาขาบัญชี) -ผลิตและจำหน่ายสินค้าเบเกอร์รี่ (Bakery) -ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) -ซ่อมบำรุง (Engineering ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง) เอกสารประกอบการสมัครงาน 10. ประวัติส่วนตัว (Resume) 11. รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว 1 รูป 12. สำเนาหลักฐานทางการศึกษา 13. สำเนาบัตรประชาชน 14. สำเนาทะเบียนบ้าน 15. หนังสือรับรองการผ่านงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
• มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ และรักการขาย • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office • หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ • ขาย-โอนตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
วางแผนการขาย วิเคราะห์การขาย ดูความเรียบร้อยในเรื่องโอน-สัญญา-เงินดาวน์ Survey คู่แข่งในโซนรับผิดชอบ ทำการตลาดเชิงรุก Direct Apport ในโซนที่ดูแล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1.ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา 2.บริการจัดการงานขายและปิดการขาย 3.พาลูกค้าชมโครงการตัวอย่าง (บ้าน/คอนโด) 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5.ศึกษารายละเอียดของสินค้าและคู่แข่ง 6.งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 496 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 25 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+