หางาน สมัครงาน > จังหวัด ฉะเชิงเทรา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลยอดขายภายในร้าน ร้านกาแฟพันธ์ไทย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริการชงกาแฟ ตามสูตร ของทางบริษัทที่ได้อบรม 3.ดูแลด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านงานบริการลูกค้าและความสะอาดภายในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
1. Bring production plans that have been prepared workload. By targeting the production of quality material to period. The device must be used correctly. 2. Assigned ordered subordinates to perform the tasks required. 3. Control and monitor the actions of subordinates. At every step closely. 4. Provide skill enhancement Educating subordinates The meeting discussed the teaching training at least two times per month. 5. Report an issue - Obstacles and Solutions to the supervisors acknowledged.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
M Bike Motor Sales Co. Ltd.
สามารถดูไลน์ประกอบรถจักรยานยนต์ ดูงานด้านเทคนิครถจักรยานยนต์ ประกอบรถจักรยานยนต์ได้ ทำเอกสาร ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์ทรูชั่น จำกัด
สรุปรายจ่าย ทำเช็คจ่าย คิดค่าคอมมิชชั่น ปิดงบประจำเดือน ประจำปี คิดต้นทุน สรุปนำส่งภาษี ภงด1 3 53 ภพ30
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยโปรดัคท์ เปเปอร์มิลล์ จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพของกระดาษ และเคยผ่านงานด้าน ISO
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์ทรูชั่น จำกัด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งของลูกค้าและนำเสนองานใหม่ ๆ ที่เหมาะกับสภาวะการตลาดในปัจจุบัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร
สอนภาษจีน ระดับอนุบาลถึง ป.3
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มายจักรยาน จำกัด
- สร้างยอดขาย ร้านค้า เเละ ห้าง - รับผิดชอบเป้าการขาย ร้านค้า เเละ ห้าง - คุม Pc ห้าง จัดหา Pc - เเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ร้านค้า เเละ ห้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
1.ขับรถให้กับผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายให้ตามทันเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฏจราจร 2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ในเบื้องต้นได้ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องและทำความสะอาด เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อี เอส แบตเตอรี่(ประเทศไทย) จำกัด
กลึง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อี เอส แบตเตอรี่(ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลงานช่างภายในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Thai Rent A Car (1978) Co.,Ltd.
ขับรถรับส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
- ซ่อมบำรุงเครื่องกลและดูระบบไฟฟ้า ของงานเครนไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อี เอส แบตเตอรี่(ประเทศไทย) จำกัด
บริหารจัดการภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
1. ดูแลและรับผิดชอบด้านงาน Training รวมถึงการบริหารจัดการ 2. เสนอแผนเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับสมรถนะของพนักงาน 4. ศึกษาความจำเป็นในการอบรบ และวางแผนหลักสูตรการอบรม 5. เสนอแนวทางและแผนงานฝึกอบรม กิจกรรม และงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 6. ดูแลและรับผิดชอบและจัดทำ KPI และระบบการประเมินผลงาน 7. มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และมีความสามารถในการเป็นวิทยากร 8. ดูและและบผิดชอบจัดทำ Competency , KM , PMS 9. ดูแลและรับผิดชอบจัดทำ JD และ JA 10. มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุงวิธีการดูแลพนักงานแผนกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เตก้า (ประเทศไทย) จำกัด
ขายสินค้า แนะนำตัวสินค้า ดูแลตัวโชว์ของบริษัทฯ ทำงานประจำห้างโฮมโปร สาขาฉะเชิงเทรา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
- งานต้อนรับผู้มาติดต่อ ผู้เข้าฝึกอบรม ดูแลเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม สถานที่ - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบงานด้านความสะอาด - งานสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของผลการทดสอบ/วิเคราะห์ของยาระหว่างผลิต ดูแลให้พนักงานในหน่วยวิเคราะห์ยาปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดต่างๆ เช่น GMP และISO 9001 เป็นต้น ประสานงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
ตรวจสอบ ประสานงานแจ้งซ่อม งานด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ความสะอาด ดูแล CCTV และดูแล รปภ.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
1.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล พัฒนาการดำเนินการสรรหา คัดเลือก เสนอจ้าง ประสานงาน การปฐมนิเทศ การส่งมอบพนักงานกับต้นสังกัด เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินการทำแผนอัตรากำลังพลและแผนการสรรหาอัตราพนักงานเข้า-ออก การจ้างงานและตำแหน่งงานว่าง แผนลดอัตราพนักงานลาออก แรงงานสัมพันธ์ 3. ควบคุมและรับผิดชอบงานด้านการจัดการฝึกอบรมภายใน และภายนอกให้กับพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน 4.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี, ติดตามผลการอบรม บันทึกประวัติการอบรมของพนักงาน, พัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ทันสมัย 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 447 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 23 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้างNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+