หางาน สมัครงาน > จังหวัด อยุธยา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Rachakram Golf Club & Resort
ช่วยเหลือและบริหารการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านราชคราม ติดกับสนามกอล์ฟราชคราม บางไทร อยุธยา เป็นโครงการบ้านหลังเดี่ยว ริมทะเลสาบ คอนโด และมีคลับเฮาว์ท และสวนหย่อม สร้างสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการบ้านพักตากอากาศในบริเวณสนามกอล์ฟ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ช่วยเหลือและดูแลสนามกอล์ฟ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
Bang-Pa-In Sport Club is planning to build 5 stars golf course with housing project. The new golf course is located near Rachakram Golf Club with more than 600 Rai. The golf course will be designed by world class golf course designer with expectation of finishing within 2 years after the ground breaking. We are looking for a native Thai Coordinator who has a good skill in English communication and understand the golf course industry. Our candidate will work with the owners, US designer team from aboard, and Constitution company to coordinate between them and overlook the project at the course to make sure the specification are being followed. The candidate will be expected to work outdoor and travel between site.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ตรวจเช็คความถูกต้องของTicketให้ตรงตามจำนวนในแต่ละวัน ตรวจเช็คความเรียบร้อยและตรวจสอบการบริการของแค็ดดี้ สรุปยอดจำนวนลูกค้าวันต่อวัน ควบคุมและบริการลูกค้าให้สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบของสนาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
1.วางแผนการตลาดทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว และดำเนินการส่งเสริมการตลาด 2.วางแผนการเจาะตลาด (Market Penetration) เพื่อเพิ่มยอดองค์กร 3.วางแผนการขายและโฆษณา Production ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในหลาย Chanel เช่น Social Media สิ่งพิมพ์ ออกบูท 4.ติดตามประเมินผลของแผนการตลาด ควบคุมการดูแลการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5.สามารถออกบูท Event ส่งเสริมการตลาดนอกสถานที่ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
-ดูแลจัดการประชุม สรุปและทำรายงานการประชุม -ดุแล และจัดตารางนัดหมาย -ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน -ช่วยติดตามงานที่ MD มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ดูแลความเรียบร้อยของการเล่นเกมในสนามกลอ์ฟ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสนามและบริการลูกค้าที่มาใช้บริการออกรอบ โดยมีรายได้จากคูปองแค็ดดี้500บาทไม่รวมทิป(มากหรือน้อยแล้วแต่คุณภาพการบริการ)/18หลุม สนามบังคับใช้รถกอล์ฟ พร้อมสวัสดิการต่างๆจากทางบริษัท มีสวัสดิการพิเศษระหว่างฝึก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสนาม รับจองกอล์ฟ ขายและให้ข้อมูลสินค้าในPro Shop ตลอดจนข้อมูลต่างๆ และอื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสนามกอล์ฟและผู้บริหาร ช่วยเหลือผู้จัดการสนามกอล์ฟในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบและงานช่างไฟ ซ่อมบำรุง ระบบน้ำ ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างทุกฝ่าย ดูแลการปฏิบัติงานของช่างในแผนกต่างๆของสนามให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการสนามกอล์ฟรับทราบ จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารและสนามให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารหรือสนามกอล์ฟ ควบคุมระบบไฟ ระบบชารท์รถกอล์ฟ ช๊อปช่าง ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ จัดตารางการทำงานประจำเดือนของช่างทุกฝ่าย ทั้งสนาม คลับเฮาท์ ช่างไฟ ช่างซ่อมบำรุง จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีใช้งานอย่างเพียงพอ จัดตารางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคารและสนาม พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน จัดหาผู้จำหน่ายสินค้า Supplier และเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ จัดทำเอกสารการปรับปรุงพื้นที่ หรือระบบอุปกรณ์ต่างๆ วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานให้สนามและบริษัท ดูแลให้ช่างปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา จัดทำแผนสำรองฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของช่างอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ติดต่อและหาลูกค้าตามเป้า โครงการบ้าน 2 ชั้นในเขตอยุธยา ประสานงานการโอนบ้านที่ขาย ต้อนรับและนำลูกค้าที่สนใจบ้านดูบ้านตัวอย่าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
1.ต้องเป็นผู้ที่มีบัตรแสดงตนผู้พิการเท่านั้น 2.ดูแลงานด้านสวน,งานต้นไม้ตกแต่ง 3.ดูแลงานทำความสะอาดโดยรวมทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและดูรายละเอียดการก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ประสานงานโครงการบ้านราชคราม 40 ไร่ บ้านเดี่ยว 100 กว่าหลัง ทำเอกสารและการซื้อขาย ติดต่อลูกค้า รับโทรศัพท์ แนะนำข้อมูลโครงการให้ลูกค้าทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
สามารถขายตั๋วกรีนฟี รับโทรศัพท์จองเวลาออกรอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ดูแลแผนกต้นไม้และตกแต่งสวนให้ดูสวยงาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
-ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Hardware / Software และระบบ Network ให้กับ User -แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับ User -รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
จัดลูกค้ากอล์ฟลงสนาม ดูแลและประสานงานกับประชาสัมพันธ์ ต้อนรับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
ดูแลรถกอล์ฟระบบแบตเตอรี่ชาร์ทไฟ จัดระบบ Schedule การปล่อยรถกอล์ฟ ซ่อมบำรุงรถ มีความรู้เรื่องระบบรถชาร์ทไฟผ่านแบตเตอร์รี่ จัดระเบียบการดูแลรักษารถกอล์ฟ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Rachakram Golf Club & Resort
รับโทรศัพท์และสื่อสารกับลูกค้าญี่ปุนที่มาจองกอล์ฟ ทัวร์ ขายตั๋วกรีนฟีให้ลูกค้าญี่ปุ่น รับจองโรงแรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 383 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 20 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+