หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท แอล.เอส.เฟอร์นิเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วางแผน ควบคุมดูแล ทีมงาน และการผลิต เฟอร์นิเจอร์ Knockdown ให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซัสเซส เอ็นเตอร์ไพรส์ (2000) จำกัด
นำเสนอขายงานพิมพ์และสินค้าต่างๆของบริษัท ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซัสเซส เอ็นเตอร์ไพรส์ (2000) จำกัด
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ควบคุมการทำงานของพนักงาน ดูแลลูกค้า สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซัสเซส เอ็นเตอร์ไพรส์ (2000) จำกัด
ปรับแบบ,วางแบบ จัดวางอาร์ตเวิร์ค ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบแบบอาร์ตเวิร์คก่อนส่งผลิตภาพพิมพ์ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแบบ วางแบบ สรุปแบบอาร์ตเวิร์ค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ - สามารถจัดทำ อาร์คเวิร์ค งานบรรจุภัณฑ์ สื่อประชาสัมพันธ์อื่น เช่น POP และสื่อกิจกรรม - มีความเข้าใจ Style ต่างๆ เช่น Modern, Retro, International, Local และอื่นๆ - มีความเข้าใจด้านลิขสิทธิ์งานโฆษณาเป็นอย่างดี - มีความเข้าใจในองค์ประกอบงานศิลป์ ทฤษฎีสี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และองค์กรให้เป็นที่รู้จัก - ประสานงานสื่อ เพื่อนำเสนอข่าวสาร - วางแผนช่องทางการนำเสนอข่าวสาร - สรปข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน - สามารถเขียนข่าว หรือบทความได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- จัดทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ - จัดทำข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ในช่องทางออนไลน์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- จัดทำงาน Payroll งานบริหารค่าจ้าง หน้าที่ บันทึกรายงานการมาทำงาน คำนวณค่าจ้าง จัดทำใบอนุมัติค่าใช้จ่ายจัดทำการหักค่าเครื่องแบบ - จัดส่งใบแจ้งเงินเดือนพนักงานประจำงวด จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทำงานให้พนักงาน - จัดทำแบบนำส่งประกันสังคม ตรวจสอบ เสนอขออนุมัติกรณีพนักงานยืมเงินบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- ขับรถผู้บริหาร จากที่พักไปยังบริษัท และตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 7.00-18.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
งานที่ 1. ประกอบกล่องสัญญาณ (ฝ่ายผลิต) งานที่ 2. Call Center (ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ / รับและโอนสาย ภายในบริษัท)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- ติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - สื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร - การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- ประสานงานภายใน และภายนอกบริษัท - ดูแลเรื่องประกันภายในบริษัท - ดูแลเรื่องรับแจ้งซ่อม สั่งซื้ออุปกรณ์ สำนักงาน - งานไปรษณี ดูแลพนักงาน Messenger‎ / แม่บ้าน / ยาม - งานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1. ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 2. ให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม IPM 3. ติดต่อประสานงานภายในบริษัท 4. มีทักษะการพูดที่ดี 5. สามารถ ใช้โปรแกรม MS Word / Excel
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโปรโมชั่น และสินค้าใหม่ๆของกลุ่มบริษัทลูกค้า ตามนิทรรศการ และงานอีเว้นต่างๆ 2. มีประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกรภาคสนาม (สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด) 3. สร้างความสัมพันธ์ และรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทลูกค้า และผู้บริโภค 4. สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี กล้าพูด กล้าแสดงออก 5. จัดทำเอกสาร ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
-เปิดบิล ปิดงบการเงิน และ ดูแลเอกสารบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
1. ประสานงานขาย กับ พนักงานขาย ลูกค้า ดิลเลอร์ และพนักงานแนะนำสินค้า (PC) 2. จัดทำเอกสารใบวางบิลและการเปิดบิลขาย 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ 4. ติดต่อประสานงานไปยังสถานที่จำหน่ายสินค้า 5. ตรวจเช็ค Stock และ สรุปรายงานยอดขาย ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานแนะนำสินค้า (PC)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไอพีเอ็มเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Software Engineer 1. ตรวจสอบและทดสอบ Software 2. ประสานงานกับต่างประเทศในเรื่อง Software Update 3. จัดเตรียม Software ให้กับทีม Production 4. จัดเตรียมคู่มือการตรวจสอบให้กับทาง Production 5. จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาติกับทาง ( กสทช ) 6. จัดเตรียมเอกสารและ Product เพื่อยื่นขอทดสอบกับทางสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ Hardware Engineer 1. วิเคราะห์หาสาเหตุอาการเสียจากสายการผลิต 2. ตรวจสอบและทดสอบบอร์ดอิเล็คทรอนิกส์จากต่างประเทศ 3. ทำการปรับปรุงแก้ไขบอร์ดอิเล็คทรอนิกส์ 4. รวบรวมปัญหาและการแก้ไขทั้มหมดสำหรับการปรับปรุงครั้งต่อไป 5. จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้า 6. จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาติกับทาง ( กสทช ) 7. จัดเตรียมเอกสารและ Product เพื่อยื่นขอทดสอบกับทางสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สายไฟฟ้า ยูไนเต็ด จำกัด
- ดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - แนะนำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีซิชั่น เพอร์เฟ็คท์ ไพพ์ จำกัด
สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี เขียนแบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1725 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 87 »


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+