หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน้าที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผน และงานประกันคุณภาพ จัดทำรวบรวมแผนปฏิบัติการประจำปี สารสนเทศของโรงเรียน งานบริหารฝ่ายของสำนักผู้อำนวยการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หน้าที่หลักในการดูแลให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ด้านการเรียนการสอน ดูแลบริหารจัดการเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำฐานข้อมูลด้านโสตทัศนศึกษาอย่างเป็นระบบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บ้านคุ้งน้ำรีสอร์ท
ซ่อมบำรุง ทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
วางแผนจัดเตรียมข้อสอบ จัดตารางสอบ ตารางซ่อมเสริม ประมวลผลคะแนนสอบ สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประมวลผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน สรุปรายงานการดำเนินงานต่างๆ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งใหม่ ลำดับที่ 17 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณภาพในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการศึกษาต่อในระดับนานาชาติ สอนโดยครูชาวต่างชาติ (Native - Speaker) ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา - ตำแหน่งที่รับสมัครสอนวิชาการงานอาชีพ ในระดับประถมศึกษา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งใหม่ ลำดับที่ 17 ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณภาพในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการศึกษาต่อในระดับนานาชาติ สอนโดยครูชาวต่างชาติ (Native - Speaker) ทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา - ตำแหน่งที่รับสมัครสอนวิชาภาษาไทย ในระดับประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ทำหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
1. สอนวิชาแนะแนว 2. จัดทำเอกสารนักเรียนเกี่ยวกับงานแนะแนว 3. ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 4. ให้คำปรึกษานักเรียน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซินเหม่ยกวง(กรุงเทพ) จำกัด
แนะนำสินค้า พบปะลูกค้า เก็บเช็ค วางบิล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1.ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าในการสมัครใช้สินค้า 2.ให้บริการในการรับชำระเงินของลูกค้าที่ปิดสัญญาค่าบริการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ 3.ดำเนินการรับวางบิลของร้านค้าที่มีต่อบริษัท 4.จัดทำรายงานเกี่ยวกับการรับวางบิลของร้านค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1.แนะนำบัตรเครดิตอิออนที่ร่วมกับ เมเจอร์ 2.สัญญาจ้าง 1 ปี 3.เวลาเข้างาน 10.00 - 20.00 น. 4.ทำงาน 26 วัน/เดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ควิกเฟรม ซิสเต็มส์ จำกัด
วางแผนและควบคุมการผลิต,จัดทำมาตราฐานการผลิต,วิเคราะห์ปัญหาปรับปรุงวิธีปฎิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Kitzcho international
1.จัดเส้นทางขนส่ง ประจำวัน 2.โทรคอนเฟิร์มลูกค้าก่อนส่งสินค้า 3.ตรวจเช็คสินค้าก่อนจัดส่ง 4.ควบคุมดูแลพนักงานขับรถ และดูแลการนำรถเข้าตรวจเช็ค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Kitzcho international
1.รับ -จ่ายสินค้า 2.จัดสินค้า / ตรวจเช็คสินค้า 3.จัดเก็บสินค้าเข้าตามตำแหน่งเก็บ 4.เช็คสต็อกสินค้า ตรวจสอบกับบัญชีสต๊อก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Kitzcho international
1.สามารถบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง 2.จัดเตรียมสินค้าเพื่อการจัดส่ง 3.จัดคิวส่งสินค้า 4.คำนวณปริมาณรถในการขึ้นสินค้า 5.บริหารทีมงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด
- รับกลึงตามแบบ โดยใช้เครื่อง CNC, เครื่องกลึงธรรมดา - สามารถอ่านแบบได้ - มีประสบการณ์ควบคุมเครื่อง CNC จะพิจรารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด
- ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจวัด งานการผลิตก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - ใช้เครื่องมือวัดไมโคร เวอร์เนียร์ เครื่องมือวัดละเอียดได้เป็นอย่างดี - สามารถตอบเอกสารคุณภาพ ประสานงานลูกค้าได้ดี - มีความรู้งานระบบคุณภาพ - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างกระบวนการผลิต - ใช้เครื่องมือวัดไมโคร เวอร์เนียร์ได้เป็นอย่างดี - ลงบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด
-ดูแลกฎระเบียบ -สรรหา -อบรม -ทำรายงานสรุปผล -สามารถทำงานภายใต้ความกดดดันได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด
- พนักงานล้างถัง - พนักงานรอรับชิ้นงานหน้าเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1753 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 88 »
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+