หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เป็นพนักงานประจำขายสียี่ห้อนิปปอน เงินเดือน 9,000-13,000บ.+Incentive+Commission+OT+เบี้ยขยัน+โบนัสทุก6เดือน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าใน ZONE MIDDLE EAST เพื่อขอแบบ artwork จัดทำแบบและสรุปแบบงานกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 ควบคุมการทำงานของพนักงาน 2 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3 อบรมสอนงานพนักงานใหม่ 4 ประสานงานช่างซ่อมแซมอุปกรณ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 การตรวจสอบในส่วนของการฆ่าเชื้อ (Retort) 2 จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาในกรณีที่ต้องการ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของ Process time ในแผนการฆ่าเชื้อประจำวันของแผนก Human, Pet Food can Pouch Human, Pet Food, Plastic cup และ Sardine and Mackerel 4 ตรวจสอบเอกสารรายงาน TD และ HP ที่ได้รับจากแผนก Research Development 5 จัดทำเอกสารตารางฆ่าเชื้อของแผนก Human, Pet Food can, Pouch Human, Pet Food, Plastic cup และ Sardine and Mackerel และอัพเดททุกครั้งที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ 6 การตรวจสอบในส่วนเรียงผลผลิต (Palletizing)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 ควบคุมการตรวจสอบข้อกำหนดการโหลดสินค้า ให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 2 ควบคุมการตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่จะโหลด จากใบงาน Job Loading 3 ควบคุมการตรวจสอบความสมบูรณ์ของตู้ Container ก่อนทำการโหลด รวมถึงควบคุมการตรวจสอบ Seal No.ที่ใช้ปิดตู้ และการ Seal ตู้ก่อนออกจากจุดโหลด 4 ควบคุมการโหลดสินค้าเข้าตู้ Container 5 ควบคุมการเปลี่ยนสินค้า กรณีพบสินค้าเสียหายขณะโหลด 6 ทวนสอบรายละเอียดของสินค้าโดยเทียบกับ Master carton พร้อมทั้งตรวจสอบ Defect ของสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 วางแผน ออกแบบ บำรุงรักษาและจัดการระบบเครือข่ายภายในบริษัทฯ ถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานในบริษัทฯ เพื่อพัฒนาระบบฯ ในอนาคต 3 วางแผนและวิเคราะห์การนำอุปกรณ์ โปรแกรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ เพื่อนำมาใช้ในบริษัทฯ 4 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 ดูแลและจัดการห้องที่ใช้ปฎิบัติงานในบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย เช่น ห้องServer ห้องNetwork
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 ดูแลระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นบนเครือข่ายภายในองค์กร ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ควบคุมดูแล โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ภายในองค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ติดตั้งโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้งานระบบ 4 ปฏิบัติงานระบบ ERP
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 เสนอราคาให้ลูกค้าหลังจากได้รับการสอบถาม หรือการเสนอราคาเชิงรุกโดยมีการอัพเดทราคาให้เป็นปัจจุบัน และมีการเจรจาต่อรองเรื่องราคาและงื่อนไขในการขายต่างๆ 2 จัดทำข้อมูลลูกค้า รวบรวมสถิติในด้านปริมาณและยอดเงิน, แผนการขาย งบประมาณในแต่ละปี 3 พัฒนาสินค้าร่วมกับแผนก R/D, QC และ production เพื่อนำเสนอกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ให้สอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้า และความสามารถของโรงงาน 4 รักษาฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้าใหม่ๆ โดยช่องทางการสื่อสารต่างๆ, e-mail, Internet, งานแฟร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 รวบรวม และ จัดการข้อมูล การทดสอบ HP / TD 2 จัดทำ รายงานสรุปผลทดสอบ และเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3 จัดการ การจัดเก็บ รายงานสรุปผลการทดสอบ ให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 4 จัดส่ง รายงานผลการทดสอบ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
ทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วน Frozen loin, Human pouch, Pet Food Pouch การตรวจสอบคุณภาพในด้านการเตรียมวัตถุดิบจนกระทั่งหลังการปิดผนึกให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขกรณีมีการเบี่ยงเบนด้านคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้ 3 ดำเนินการปฎิบัติงาน การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่วางไว้ ของแต่ละวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
ตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาและปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
1 เช็คสภาพและการทำงานเครื่องปรับอากาศ และเครื่องลมอัดในโรงงาน 2 จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องลมอัด 3 รับแผนงานจากผู้จัดการ , เจ้าหน้าที่ธุระการหรือหน่วยงานอื่น 4 ตรวจสอบหน้างานพร้อมติดต่อหน่วยงานที่แจ้งแผนงาน 5 มอบหมายงานให้ผู้ช่วยซุปเปอร์ไวท์เซอร์นำไปดำเนินการ/ตรวจติดตามงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
ตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
ตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาและปฏิบัติงานแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
ประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทและนอกบริษัท จัดเตรียมอุปกรณ์ จัดทำโครงการ CSR ประชาสัมพันธ์ และจัดเก็บประมวลภาพกิจกรรมต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)
บันทึกบัญชี จัดทำรายงานสรุปบัญชีต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีเอส สตีล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- นำเสนอสินค้า อุปกรณ์มาร์ท - ดูแลพบปะลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆให้แก่ลูกค้า - สามารถเดินทางได้ทั้งในกรุงเทพ และ ต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีเอส สตีล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1.) ไลน์พ่นสี 2.) ไลน์ซ่อมรถยก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีเอส สตีล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ตามที่หัวหน้ามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1898 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 95 »
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+