หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
1.ขับรถตู้ของโรงพยาบาล ส่งเจ้าหน้าที่ หรือออกหน่วยตรวจสุขภาพ 2.ขับรถกู้ชีพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
ข่วยรับส่งเครื่องมือให้กับทันตแพทย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
จัดยาภายใต้การดูแลของเภสัชกร นับจำนวนเวชภัณฑ์คงค้าง จัดสต๊อกยา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบด้าน Regulation - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * ติดต่อสอบถาม พี่ปุ้ย 086-4165532 *
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท มัลติเพิลพลัส จำกัด
- ขายเคมีที่เป็นวัตถุดิบในการผลิต พลาสติก สี และ กาว ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
ดูแลความสะอาดภายในโรงพยาบาลพร้อมทั้งบริหารอัตรกำลังให้พอเพียง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
1.ดูแลแผนกการเงินของโรงพยาบาลในการเก็บเงินจากผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 2.ตรวจสอบยอดและเอกสาร การรับจ่ายเงินประจำวันกับเงินรับจริง-ดูแลงานด้านการเงินโรงพยาบาล ทั้งการเงินในและการเงินนอก 3.ความรู้ด้านการเคลียร์สิทธิ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่น สิทธิ์ประกันชีวิต,กองทุน,พรบ.,ประกันสังคมและข้อกำหนดอื่นๆ 4.ดูแลบริหารด้านอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการให้บริการรวมทั้งพฤติกรรมบริการเพื่อให้ลุูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิพโลหะกิจ (1993) จำกัด
1.รับผิดชอบการรับส่งสินค้า ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยที่สุดระหว่างบริษัทฯกับสถานที่ของลูกค้า 2.ปฎิบัติตามกฎจราจรและกฎอื่นๆภายในบริษัทลูกค้าอย่างเคร่งครัด 3.รับผิดชอบการตรวจสอบสินค้ากับเอกสารบิลส่งของ ตรวจสอบสภาพและการบำรุงรักษารถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด ( โรงพยาบาลมหาชัย 2 )
รับชำระเงินจากลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
วางแผนระบบงานประกันในส่วนงาน PCBA และตรวจติดตามวัดผล รวมถึงวิเคราห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดชึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
- จัดเตรียมงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ทันกำหนดแผนงานที่หัวหน้ากำหนด - ยึดประกอบอุปกรณ์เดินสายไฟ สายสัญญาณให้เสร็จตรงตามแผนงานที่กำหนด - ประกอบป้ายไฟดิจิตอลต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
1.ออกแบบกระบวนการผลิต 2.จัดทำ WI 3.หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดในกระบวนการผลิต งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
- จัดเตรียมประกอบต้นแบบสำหรับงานวิจัย - ทดสอบผลิตภัณฑ์ จัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
รับประกันคุณภาพในส่วนงาน Incoming, การตรวจรับวัตถุรับเข้าและตรวจสอนผลิตภัณฑ์ก่อนส่งจัดจ้าง, งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
รับผิดชอบงานด้านงานบุคคลในส่วนของโรงงาน ประสานงานกับบุคคลฝั่งเจริญกรุงและหน่วยงานต่างๆ ดูแลแม่บ้าน, คนสวน งานอืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
ตรวจรับ-จัดเก็บสินค้า, จัดเตรียมสินค้า, สรุปรายงานผลการรับสินค้า, งานอื่นๆ ตามที่ได้รับสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน เช่น เครื่อง SMT, AI, WAVE, ซ่อมแซมเครื่องจักร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
ืทดสอบผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (PCBA) วิเคราะห์อาการเสียและซ่อม PCBA พร้อมกับบันทึกรายงานส่งหัวหน้างานให้รับทราบ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานหลังกระบวนการลง LEDและWAVEจากฝ่ายผลิต100% บันทึกผลรายงานการตรวจลงเอกสารและสรุปลงคอมพิวเตอร์ให้หัวหน้างานรับทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิค มีเดีย จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1742 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 88 »
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+