หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท สำนักงานบัญชี เพอร์เฟค แอคเคาน์ จำกัด
คำนวณต้นทุนการผลิต นำเข้า จัดทำต้นทุนตาม JOB Cost / บันทึกเบิก-ฝากสินค้า ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป ตรวจสอบการตัดสต๊อกสินค้า / นับสต๊อกประจำปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด(มหาชน)
ประเมินค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วย,ประเมินสิทธิ์การรักษาผู้ป่วย,เจรจาต่อรองกับผู้ป่วย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ให้บริการลูกค้า / ตัวแทน หรือผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความพึงพอใจและประทับใจ ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนงานสาขา เพื่อให้งานสาขาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งบันทึก รวบรวม สรุป ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต - จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต - ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - ควบคุมต้นทุนการผลิต - กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน - วางแผนพัฒนาพนักงาน - ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1. ดูแลควบคุมสินค้าทั้งหมดภายในคลังสินค้า 2. ดูแลและควบคุมการจัดเก็บสินค้า การรับ – เข้า สินค้าทั้งหมดภายในคลังสินค้า 3. ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายสินค้าให้ครบตามใบเบิก 4. เช็คยอดสินค้าคงเหลือใน PART LIST ให้ฝ่ายผลิต 5. ดำเนินการวางแผนการตรวจนับสินค้า ประจำสัปดาห์และประจำปี 6. วางแผนการสั่งซื้อสินค้า ( PLAN สั่งทำสินค้าภายใน , ภายนอก วัสดุสิ้นเปลือง น็อต สกรู ) 7. ตรวจสอบการตัดสต็อคสินค้าใน BILL CARD ทุกหมวดสินค้าที่มีการเคลื่อนไหว 8. ควบคุมดูแลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผนกคลังสินค้า 9. ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของพนักงานคลังสินค้า 10. วางแผนการจ่ายสินค้าตาม PART LIST ให้กับ JOB ต่าง ๆ 11. วางแผนการจัดเตรียม จัดทำอุปกรณ์ บรรจุสินค้าส่งต่างประเทศ 12. ควบคุมการจัดวางสินค้าในคลังสินค้าให้เรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านคลังสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริหารงานทางด้านงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ดูแล ตรวจสอบ เอกสารการบัญชีการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- ประกอบตู้คอนโทรล - ตรวจเช็คระบบไฟ - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า - เดินสายไฟเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
- จดบันทึกรายงานการประชุมฝ่ายผลิต - พิมพ์ Part List - สรุปปิด JOB งานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า ต่อรองราคาสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
วางแผนและควบคุมการกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
รับโทรศัพท์ รับรองลูกค้า จัดทำใบรับคำสั่งซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
งานกลึงทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1.เจ้าหน้าที่การเงิน จัดทำเอกสารทางการเงิน บันทึกบัญชี ตรวจสอบยอดเงินโอน ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ 2.เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน จัดทำและตรวจสอบต้นทุนสินค้าในและต่างประเทศ ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จัดทำบัญชีต้นทุน จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ขัดสี พ่นสี โป๊วสีเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เชื่อมไฟฟ้า เชื่อม CO2 ตัดแก๊ส ประกอบเครื่อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นำเสนอการขายสินค้าของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ทั้งกระบวนการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1772 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 89 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+