หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
รายละเอียดของงาน - งานคำนวณต้นทุนสินค้านำเข้า เก็บข้อมูลสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง - คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้า - ปิดบัญชีต้นทุน สุ่มตรวจเช็คต้นทุนระหว่างทำ - จัดทำรายการต้นทุนเปรียบเทียบรายเดิอนและไตรมาส - บันทึก ข้อมูลต้นทุนต่าง ๆ - จัดทำบัญชีต้นทุน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
1.เจรจาต่อรองราคา และ คุณสมบัติของสินค้ากับผู้ขาย 2.จดทำสัญญาซื้อขายต่างๆ ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด 3.ติดตามผลการส่งสินค้าเคลมประกัน และแจ้งข้อร้องเรียนกับผู้ขาย 4.ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการจ่ายค่าสินค้าให้กับผุ้ขายตามกำหนด 5.ตรวจสอบและติดตามผลการส่งมอบสินค้ากับผู้ใช้งานให้ตรงตามกำหนดที่นัดหมาย 6.ร่วมคัดเลือกและประเมินผุ้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ 7.จัดทำแผนการตรวจสอบผู้ขาย ผู้ผลิต เพื่อให้รักษาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง 8.ประสานงานกับผู้ขาย ผู้ผลิต ในการพัฒนาศักยภาพสินค้า และ บริการร่วมกัน 9.ดูแลรับผิดชอบจัดหา วัตถุดิบ เพื่อ Support งานโครงการ 10. อื่นๆ ตามที่มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
งานด้านการผลิต / งานประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ / งานด้านกลึงและมิลลิ่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
1. นำเสนอขายสินค้ากับลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ 2. บริหารจัดการลูกค้าค้า หรือคู่ค้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 3. พัฒนาคู่ค้า และช่องทางการตลาดใหม่ๆ 4. ประสานงาน และอำนวความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้า 5. ร่วมนำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 6. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
ติดตั้ง และ ซ่อมงานให้ลูกค้า ตามต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
•จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชีในระบบ •ตรวจสอบความถูกต้องในการลงบันทึกรายการ A/P,A/R,GL •ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร •กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน •ปิดบัญชีภาษีชื้อ-ภาษีขาย •บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป •ตั้งค่าใช้ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าประจำเดือน •จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน(Fixed asset) •คำนวณค่าเสื่อมราคา •Reconcile Bank Statement •ปิดบัญชีประจำเดือน ประจำปี •จัดเตรียดเอกสารเพื่อการ Audit •อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
Responsibilities 1) Robot Programming and Service 2) PLC Programming Checking and Evaluate 3) Applicator Service 4) Spare Part Management 5) Robot Training 6) Customer first contact on robotic service
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
1.สามารถนำเสนอสินค้่้ากลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 2.มีความรู้เรื่องที่พัดลม โบลเวอร์/ปั้มน้ำ.มอเตอร์เกียร์ /Automation/งานระบบติดตั้งโครงการขนาดเล็ก - ใหญ่ ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 3.หาลูกค้าใหมๆ 4.ต่อรองเงื่นไขการขาย / การจ่ายเงินกับลูกค้าได้ 5.เยื่ยมลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
- จัดทำ spec.สินค้า - ตอบคำถามทางเทดนิคให้กับลูกค้า - เขียนแบบจัดทำ Drawing - คำนวนเลือกเกียร์ตาม application - จัดเตรียมข้อมูลทางการตลาด - Fore cast สินค้าคงคลัง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
•วางแผนงาน ประสานงาน และควบคุมงานของหน่วยผลิต ผ่านทางผู้ควบคุมงาน •ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่บริหาร วิเคราะห์การพยากรณ์เกี่ยวกับการขาย วิเคราะห์ปัญหาตลาด และวิเคราะห์ปัญหาการจำหน่าย เพื่อวางแผนงานและพัฒนาระเบียบวิธีการผลิตกับประมาณการเวลาและต้นทุนการผลิต •ชี้แจงให้ผู้ควบคุมงานซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทและระเบียบวิธีการผลิต และสั่งให้ปฏิบัติการ ปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับรายการวัตถุดิบที่ใช้ •บันทึกผลการผลิตต้นทุนแรงงานและวัสดุที่ใช้ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ เพื่อให้เชื่อแน่ว่าต้นทุนการดำเนินงานนั้นพอดีกับงบประมาณที่ตั้งไว้ •รายงานให้เจ้าหน้าที่บริหารของโรงงานทราบถึงปริมาณการผลิต และวันที่งานเสร็จ เริ่มใช้หรือประเมินมาตรการที่ได้วางไว้เพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ •เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน และเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องจักรกับอุปกรณ์ที่ใช้ วางแผนสำรวจ เช่น สำรวจผลการใช้กำลังคน และความต้องการกำลังคนตามโครงการ •รายงานความก้าวหน้าและการประเมินความสามารถในการผลิตโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน •แก้ไขอุปสรรคของงาน และรายงานให้ผู้บริหารงานทราบตลอดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การลดต้นทุนการผลิต 2. กำลังการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 3. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 4. ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 5. ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 6. ความพร้อมของวัตถุดิบที่มีราคาต่ำในการป้อนหน่วยผลิต 7. สิ่งอำนวยความสะดวกและสำนักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดี และเหมาะสมกับธุรกิจ 8. ออกแบบตารางการคุมกำหนดเวลา เพื่อควบคุมการดำเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต •อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
•ค้นหา และ สัมภาษณ์ พนักงานทุกระดับ •นำเครื่องมือสรรหาใหม่ๆ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับงานสรรหา •คัดเลือกใบสมัคร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
-รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบฯและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ - รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง วางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า เบิกและคืนวัตถุดิบ , ส่วนผสม , วัสดุและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตแต่ละวัน ปฎิบัติงานตามที่หัวหน้าสั่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
ควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
รับผิดชอบวางแผนการขาย นำเสนอสินค้า พร้อมทั้งติดตามยอดขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง สรุปรายงานการขายประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
รับผิดชอบเอกสารการสั่งซื้อ PO/PR/Sale Confirmation บันทึกรายละเอียดการสั่งซื้อในโปรแกรม Excel จัดทำตารางสินค้าเข้าประจำสัปดาห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
บันทึกเจ้าหนี้ สมุดรายวันซื้อเชื่อ รายการลดหนี้ เพิ่มหนี้ ภายในประเทศ บันทึกเงินมัดจำต่าง ๆ ภายในประเทศ บันทึกบิลน้ำมันและภาษีซื้อ ของเจ้าหนี้ Shell + KTC ตั้งเงินทดรองจ่าย จัดเก็บและดูแลเอกสาร การจ่ายชำระหนี้จากการตั้งหนี้ ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อกับรายงานภาษีซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
รับOrderลูกค้า พร้อมประสานงานในการจัดส่งใบOrderให้กับแผนกต่างๆได้รับทราบ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและอุณหภูมิของวัตถุดิบและสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1776 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 89 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+