หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท แอล อี ฮวด จำกัด
1. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้าและปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด 2. ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน/ปี 3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
1.สามารถนำเสนอสินค้่้ากลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 2.มีความรู้เรื่องที่พัดลม โบลเวอร์/ปั้มน้ำ.มอเตอร์เกียร์ /Automation/งานระบบติดตั้งโครงการขนาดเล็ก - ใหญ่ ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ 3.หาลูกค้าใหมๆ 4.ต่อรองเงื่นไขการขาย / การจ่ายเงินกับลูกค้าได้ 5.เยื่ยมลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยเบลล์โก้แบตเตอรี่ จำกัด
สามารถทำบัญชี/รายงานซื้อ-ขาย /บัญชีกระทบยอดแต่ละเดือน/ประสานภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
- จัดทำ spec.สินค้า - ตอบคำถามทางเทดนิคให้กับลูกค้า - เขียนแบบจัดทำ Drawing - คำนวนเลือกเกียร์ตาม application - จัดเตรียมข้อมูลทางการตลาด - Fore cast สินค้าคงคลัง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
•จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชีในระบบ •ตรวจสอบความถูกต้องในการลงบันทึกรายการ A/P,A/R,GL •ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร •กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน •ปิดบัญชีภาษีชื้อ-ภาษีขาย •บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป •ตั้งค่าใช้ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าประจำเดือน •จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน(Fixed asset) •คำนวณค่าเสื่อมราคา •Reconcile Bank Statement •ปิดบัญชีประจำเดือน ประจำปี •จัดเตรียดเอกสารเพื่อการ Audit •อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
•ค้นหา และ สัมภาษณ์ พนักงานทุกระดับ •นำเครื่องมือสรรหาใหม่ๆ มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับงานสรรหา •คัดเลือกใบสมัคร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
1.จัดวางระบบงานบัญชีลูกหนี้ 2.งานด้านติดตามงานบัญชีด้านลูกหนี้ 3.ควบคุมการปฏิบัติงานของเมสเซ็นเจอร์ในการเก็บชำระเงินของลูกหนี้ 4.งานอื่นๆ ที่รับมอบหมายจากผู้จัดการแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
•วางแผนงาน ประสานงาน และควบคุมงานของหน่วยผลิต ผ่านทางผู้ควบคุมงาน •ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่บริหาร วิเคราะห์การพยากรณ์เกี่ยวกับการขาย วิเคราะห์ปัญหาตลาด และวิเคราะห์ปัญหาการจำหน่าย เพื่อวางแผนงานและพัฒนาระเบียบวิธีการผลิตกับประมาณการเวลาและต้นทุนการผลิต •ชี้แจงให้ผู้ควบคุมงานซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทและระเบียบวิธีการผลิต และสั่งให้ปฏิบัติการ ปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับรายการวัตถุดิบที่ใช้ •บันทึกผลการผลิตต้นทุนแรงงานและวัสดุที่ใช้ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ เพื่อให้เชื่อแน่ว่าต้นทุนการดำเนินงานนั้นพอดีกับงบประมาณที่ตั้งไว้ •รายงานให้เจ้าหน้าที่บริหารของโรงงานทราบถึงปริมาณการผลิต และวันที่งานเสร็จ เริ่มใช้หรือประเมินมาตรการที่ได้วางไว้เพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ •เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน และเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องจักรกับอุปกรณ์ที่ใช้ วางแผนสำรวจ เช่น สำรวจผลการใช้กำลังคน และความต้องการกำลังคนตามโครงการ •รายงานความก้าวหน้าและการประเมินความสามารถในการผลิตโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน •แก้ไขอุปสรรคของงาน และรายงานให้ผู้บริหารงานทราบตลอดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. การลดต้นทุนการผลิต 2. กำลังการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ 3. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 4. ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 5. ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ 6. ความพร้อมของวัตถุดิบที่มีราคาต่ำในการป้อนหน่วยผลิต 7. สิ่งอำนวยความสะดวกและสำนักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดี และเหมาะสมกับธุรกิจ 8. ออกแบบตารางการคุมกำหนดเวลา เพื่อควบคุมการดำเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต •อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
• Sales volume and market share for assigned territory • Managing dealer business to ensure profitability / viability • Sales Process Implementation, Training and Auditing all dealer processes • Responsible for Dealer, Customer and Sales Satisfaction in the Area • Coordination with other departments to ensure Point 4 is complied with. • Understanding customer needs and developing potential customers (fleet and retail) • Maintaining relationships with final customers • Keep abreast of market developments, competitor activities and provide feedback to management
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
งานด้านการผลิต / งานประกอบชิ้นส่วนอะไหล่ / งานด้านกลึงและมิลลิ่ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
• เสนอขายสินค้า • เยี่ยมลูกค้าในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ • ให้คำปรึกษาและบริการที่เกี่ยวข้อง • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
•บริหารแผนงานและกิจกรรมทางการตลาด •เพิ่มฐานการตลาด สร้างยอดขายผ่านทางสื่อต่างๆ (Mass Media) รวมทั้งสื่อออนไลน์ (Social Media) •จัดทำเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย •ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร •ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย •สามารถสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
1.ดูแลประสานงานในการจัดส่งสินค้าจากโรงงงานที่ประเทศไทยไปที่พม่่า 2.ดูแลเอกสารประกอบการรับ - ส่งสินค้า 3.ควบคุมสต๊อก และ ดูแลสินค้าเมื่อนำส่งถึงพม่า 4.ประสานงานเรื่องเอกสารที่ีเกี่ยวข้องระหว่างโรงงานไทย กับ โรงงานที่พม่า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
1.เจรจาต่อรองราคา และ คุณสมบัติของสินค้ากับผู้ขาย 2.จดทำสัญญาซื้อขายต่างๆ ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด 3.ติดตามผลการส่งสินค้าเคลมประกัน และแจ้งข้อร้องเรียนกับผู้ขาย 4.ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการจ่ายค่าสินค้าให้กับผุ้ขายตามกำหนด 5.ตรวจสอบและติดตามผลการส่งมอบสินค้ากับผู้ใช้งานให้ตรงตามกำหนดที่นัดหมาย 6.ร่วมคัดเลือกและประเมินผุ้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ 7.จัดทำแผนการตรวจสอบผู้ขาย ผู้ผลิต เพื่อให้รักษาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง 8.ประสานงานกับผู้ขาย ผู้ผลิต ในการพัฒนาศักยภาพสินค้า และ บริการร่วมกัน 9.ดูแลรับผิดชอบจัดหา วัตถุดิบ เพื่อ Support งานโครงการ 10. อื่นๆ ตามที่มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
ติดตั้ง และ ซ่อมงานให้ลูกค้า ตามต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
Responsibilities 1) Robot Programming and Service 2) PLC Programming Checking and Evaluate 3) Applicator Service 4) Spare Part Management 5) Robot Training 6) Customer first contact on robotic service
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที.เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
- ควบคุม และ บริหารทีม Service - ออก Service ลูกค้าทั่วประเทศ - ให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้าเืพื่อแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง - เดินทางไปต่างจังหวัดได้ - มีความรู้ด้านวิศวกรรม เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด
บริหารงานทางด้านระบบบัญชี ให้เป็นตามระบบและถูกต้องเป็นที่ปรึกษาทางด้านงานบัญชีและประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด
ตรวจสอบสินค้าที่เข้ามาโดยละเอียด เช็คสต็อคสินค้า ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าโดยละเอียด จัดหาที่เก็บสินค้าให้เรี่ยบร้อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชี 2.ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน 3.จัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีหนี้ 4.ตรวจสอบและรายงานบัญชีลูกหนี 5.จัดทำรายงานของยอดภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1797 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 90 »
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+