หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรสาคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- ช่วยเตรียมงานความพร้อมห้องสวนหัวใย - ช่วยแพทย์ทำหัตถการในห้องสวนหัวใจ - ช่วยงาน Edio, EST,Holter ที่สวนหัวใจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
1. บำบัดฟื้นฟู ผู้หย่อนสมรรถภาพทางกายโดยการฝึกกลืน , 2. กระตุ้นพัฒนาการในผู้ป่วยเด็กพิเศษ เช่น เด็กพิการทางสมอง, สมาธิสั้น 3.. บำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านการรับรู้และความคิด เช่น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
ให้บริการด้านสุขภาพความงาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
- ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยาต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยได้ - สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
บริการเข็นรถรับ-ส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
ดูแล ซ่อมแซม อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการแพทย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
1.การจัดกิจกรรมการตลาด ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 2.วางแผนการจัดกิจกรรมการตลาด การจัดสื่อกิจกรรมการตลาด 3.ติดต่อประสานงานกับ Suppliers และหน่วยงานอื่น ๆ เมื่อมีการจัดกิจกรรมทางการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
งานตรวจสอบภายในของโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
ลักษณะงาน 1. กำกับดูแลงานด้านโภชนบำบัดกับงานบริการอาหารทั่วไป คำนวณปริมาณพลังงาน 3กำกับดูแลงานบริการอาหารผู้ป่วย ออกดูแลเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อสำรวจความเห็นเกี่ยวกับอาหาร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักโภชนบำบัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
งานด้านรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
บริหารจัดการงานในฝ่ายคุณภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
ติดตาม วิเคราะห์และควบคุมเงินของกิจการและบริษัทในเครือ การจัดหาเงินทุน และช่วยบริหารโดยการใช้ข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ทางบัญชี - สรุปรายงานเกี่ยวข้องกับ Financial Statement วิเคราะห์งบการเงิน - สรุปผล/ควบคุมตรวจสอบรายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทำศูนย์กำไร การควบคุมต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ - ให้ข้อมูลทางด้านการเงิน การจัดหาเงินทุน แก่กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ควบคุมและบริหารการใช้งบลงทุน รวมทั้งควบคุมบริหารระบบทรัพย์สินให้เป็นไปตามแผนงานบริษัท มีความถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
1.1.มีหน้าที่ตรวจเช็คงานตาม Plan ส่งประจำวัน 1.2.มีหน้าที่สรุปปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าประจำวัน 1.3.มีหน้าที่ตรวจเช็คสภาพรถประจำวันพร้อมรวบรวมใบเช็คประจำวัน 1.4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.1.มีหน้าที่ติดตาม Control รถเข้า-ออก ตามPlan ส่งประจำวัน 2.2.มีหน้าที่จัดทะเบียนรถส่งสินค้าประจำวัน 2.3.มีหน้าที่จัดรถเข้ามารับสินค้าตามแผน 2.4.มีหน้าที่แจ้งซ่อม,ประสานงานกับอู่ซ่อม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- ดูแลความสะอาด ออฟฟิศสำนักงาน - ดูแลความสะอาด ห้องน้ำไลน์ผลิต - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- ตรวจสภาพ บำรุงรักษา และซ่อมแซม รถยนต์ รถบรรทุก ที่ใช้ในบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- รับผิดชอบการบริหารงานด้านวางแผนการตลาด การจัดกิจกรรม Event พิเศษต่างๆ เพื่อดูแและสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเก่าและใหม่ -เก็บข้อมูลลูกค้า,เพื่อนำมาวิเคาระห์ข้อมูลทางการตลาด -จัดทำกิจกรรม CRM เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีแก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้าแผนก มีหน้าที่ตรวจเช็คดูแลรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ประจำวันตาม WI ที่กำหนด มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผน PM และบันทึกผลในใบบันทึกผลการดำเนินงานตามแผน PM มีหน้าที่ปฏิบัติตามใบแจ้งซ่อมตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้าแผนก มีหน้าที่บันทึกผลการซ่อมตามใบแจ้งซ่อม เพื่อส่งนำเสนอต่อหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงต่อไป มีหน้าที่ติดตามผลการแก้ไขและผลการปฏิบัติงานแล้วนำเสนอต่อหัวหน้าแผนก มีหน้าที่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุเกี่ยวกับการหยุดเครื่องฉุกเฉิน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข มีหน้าที่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานภายในแผนก มีหน้าที่ปฏิบัติงานสร้างตามแผนงานเสริม อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
ขายผลิตภัณฑ์แผ่นกระดาษลูกฟูก ใช้สำหรับทำกล่องลูกฟูก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลี้ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
- จัดทำบัญชีเจ้าหนี้ทั้งระบบ - ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลทางบัญชี - ดูแลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1760 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 88 »
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+