หางาน สมัครงาน > จังหวัด นครปฐม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
- มีหน้าที่ในการรับเรื่อง ติดตามพิจารณาหลักฐาน ในเคลมสินค้าจากลูกค้าและความต้องการในการเคลม - พิสูจน์หลักฐาน ออกดูสินค้าที่เสียหายหน้างานเมื่อได้รับแจ้ง - วิเคราะห์การเคลมแต่ละเคส เพื่อหาข้อสรุปเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจ - ประสานงานเคลมลูกค้าและฝ่ายต่างๆทั้งไนไทยและที่เมืองจีน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
1. วางระบบบัญชี และออกแบบฟอร์มต่าง ๆ ทางด้านบัญชี 2. บันทึกบัญชีในระบบ GL ทั้งระบบ เช่น ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบสินค้าคงคลัง ทะเบียนเช็ครับ-จ่าย 3. ออกใบกำกับภาษี วางบิลลูกหนี้ รายงานการรับชำระ 4. จัดทำใบสำคัญจ่าย,เช็คจ่ายเจ้าหนี้การค้า 5. จัดทำรายงานภาษีขาย-ซื้อ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 6.ปิดงบประจำเดือนประจำปี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
พัฒนาและดูแลระบบโปรแกรม SAP สามารถเขียนและแก้ไขโปรแกรม SAP รู้ระบบฐานข้อมูล รู้ภาษา SQL มีประสบการด้าน HTML,XML,CSS พัฒนาระบบการฝึกอบรมกระบวนการจัดการด้านวัตถุดิบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
- ดูแลงานบริการด้านการขนส่ง Customer Service - บริหารบุคลากรในทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
- รับออร์เดอร์เปิดบิลขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในองค์กร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไฮเท็คลิงค์ จำกัด
วิเคราะห์ วางแผนการตลาด สนับสนุนและพัฒนางานด้านการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
ควบคุมและวางแผนกำลังคนในแผนก แก้ไขปัญหา เพื่อให้การผลิตต่อเนื่อง ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย สะดวก ประหยัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
รับผิดชอบงานด้านบัญชีจ่าย,ภาษีอากร,งบการเงิน,บันทึกรายการบัญชีและสามารถคำนวนต้นทุนทางด้านเกษตรกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
- ทดสอบวัตถุดิบทุกชนิดตามขั้นตอนมาตรฐานการทำงาน - ตรวจสอบ/ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบในกระบวนการผลิต - ควบคุมและติดตามข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบ - ตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
WATANASIRI METAL WORK CO.,LTD.
- ออก หนังสือ หัก ณที่จ่าย และนำส่งแบบ ภงด.1,ภงด3และ ภงด.53 นำส่งสรรพากร - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย(ส่งออกและขายในประเทศ) ของบริษัทฯ และนำส่งแบบ ภพ.30 ต่อสรรพากร - บันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้-ลูกหนี้การค้า - บันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย - จัดทำเงินสดย่อย-ธุรกรรมทางธนาคาร - จัดทำเงินเดือนพนักงานและนำส่งประกันสังคม - สามารถใช้โปรแกรม MS. OFFICE ได้ - สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 งานจัดซื้อชิ้นส่วนทางวิศวกรรม 2 งานจัดซื้อโครงการ 3 ถอดแบบและประเมินราคาวัสดุ 4 งานเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD หรือ Solid Work
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป / บัญชีต้นทุน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บัน จำกัด
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บัน จำกัด
- ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารบุคคลในร้าน - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพสินค้า และความสะดวกภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย - ดูแลรับผิดชอบด้านการประสานงานและการจัดการทั่วไปภายในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สแปนสเคป จำกัด
- ควบคุมช่างฝีมือในการติดตั้งพื้นอีพ๊อกซี่ และพื้นพียู - ตรวจสอบคุณภาพงานติดตั้งให้เป็นไปตามที่กำหนด - ตรวจสอบเครื่องมือ และวางแผนงานติดตั้งที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามที่กำหนด - รายงานปัญหาและอุปสรรค์ในการติดตั้งให้วิศวกรควบคุมงาน - ทำรายงานการติดตั้ง การใช้วัสดุ และบันทึกชั่วโมงการทำงานของลูกทีม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ซ่อมเครื่องจักรกล - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ดูแล,ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ซ่อมเครื่องยนต์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ขับรถขนส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดิ ออริจินัล ฟาร์ม จำกัด
พนักงานเสิร์ฟ : รับออร์เดอร์ เสิร์ฟอาหาร จัดเตรียมเครื่องดื่ม ฯลฯ ผู้ประกอบอาหาร : จัดเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหาร ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 833 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42 »
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+