หางาน สมัครงาน > จังหวัด นครปฐม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ control board
   - คีย์รายละเอียดเกี่ยวกับรถที่ลูกค้านำมาซ่อมว่า ตอนนี้รถของลูกค้าอยุ่ในขั้นตอนไหนแล้ว เช่น อยุ่ในขั้นตอนซ่อม หรือว่าเสร็จแล้วมารับรถได้ ข้อมูลจะโชว์ขึ้นหน้าจอในศูนย์บริการ เพื่อให้ลูกค้าทราบต่อไป ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-17.00 หยุดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัติฤกษ์
24 เมษายน 2560
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11500
หัวหน้าส่วนผลิต/หัวหน้าแผนกผลิต (โรงงานนครปฐม)
   ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานในสายการผลิตไส้กรอกให้เป็นไปตามแผนผลิต
24 เมษายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ความสามารถ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำโรงงาน จ.นครปฐม
   - รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ - ตรวจสอบคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า - ดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
24 เมษายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
Environment and Safety Manager
   - บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ - บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย - ควบคุม ดูแล การกำจัดของเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล ปรับปรุง งานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน - ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม
24 เมษายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ
   รับผิดชอบการวางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากร ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาว่าจ้าง การบริหารผลตอบแทน และการบริหารแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และรักษาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรด้วยบุคลากร
24 เมษายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor) ปฏิบัติงานที่ จ.นครปฐม
   -วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทกลุ่มตะนาวศรี -วิเคราะห์หาความจำเป้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร -จัดทำแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาฯประจำปี -ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาฯตามแผน -ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและพัฒนาฯ -บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของลูกจ้าง -ยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกพัฒนาฝีมือลูกจ้าง -ประสานงานและร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มตะนาวศรี -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
24 เมษายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 (เพิ่มใหม่)   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานนครปฐม
   1. รับผิดชอบในงานการคำนวณต้นทุนขาย และการแสดงสินค้าคงเหลือ เพื่อจัดทำงบการเงิน 2. วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหา ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดทำเป็นรายงานประกอบ งานด้านการวางแผนกำไรและตัดสินใจ (Profit Planning and Decision Making) 3. การนำข้อมูลทางด้านการบัญชีต้นทุนมาใช้ในการบริหารในเรื่องการควบคุม(Control) ในการประเมินผลงานที่ปฏิบัติว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 4. รับผิดชอบการวางแผนงาน และควบคุมการจัดทำบัญชีต้นทุน เพื่อจัดทำรายงานที่ถูกต้อง และเสร็จทันเวลาให้กับ
24 เมษายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
QC Supervisor
   -ตรวจสอบ (Detection) ผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันการเกิดความผิดพลาด และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - จัดทำบันทึกการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบส่งผู้บริหาร โดยเน้นการทำงาน ไปที่การตรวจสอบ และป้องกัน หรือค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้
24 เมษายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : ุ6   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D ) ประจำจังหวัดนครปฐม
   รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ไส้กรอก ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตต่อไป
24 เมษายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำโรงงานนครปฐม
   -ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงในส่วนโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ควบคุมและดูแลระบบเครื่องทำความเย็นในกระบวนการผลิตและคลังสินค้าทั้งระบบ -ควบคุมและดูแลงาน Preventive Maintenance
24 เมษายน 2560
กลุ่ม ตะนาวศรี
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 897 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 90 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560