หางาน สมัครงาน > จังหวัด นครปฐม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


แมนต้าคิดส์ สาขานครปฐม
ครูสอนว่ายน้ำ เด็กทารกและเด็กเล็ก เพศ ชาย-หญิง อายุ 25- 32 ปี ****ผู้สมัครที่มีความพร้อมเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ***** คุณสมบัติ •วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (ด้านการกีฬา หรือปฐมวัย) •กระตือรือล้นและมีความตั้งใจ •ไม่สูบบุหรี่และสุขภาพแข็งแรง •ตรงต่อเวลาและเคารพกฏระเบียบ •สามารถ ทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ ได้ •กล้าแสดงออก กล้าร้องเพลง(เพลงเด็กๆ) •รักเด็ก ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก •สามารถว่ายน้ำได้อย่างถูกต้อง •สัญญาทำงาน 2 ปี หน้าที่และความรับผิดชอบ •ดำเนินการสอน 24 ช.ม. ต่อสัปดาห์ และสอนไม่เกิน 6 ช.ม. ต่อวัน •ทำงานหลักในวันเสาร์ อาทิตย์ และ หยุดวันจันทร์และอีก 1 วัน (พุธ, พฤหัส, ศุกร์ ตามแต่ตารางการทำงานแต่ละเทอม) •ประเมินผลการเรียนของนักเรียน เพื่อวัดผลในการวางแผนการเลื่อนขั้นในทุกๆ เทอม และพูดคุยกับผู้ปกครอง •ช่วยเหลือและดูแลส่วนของสระว่ายน้ำให้ปลอดภัยตามาตรฐานการปฏิบัติงาน •ประชุมเกี่ยวกับบทเรียน การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพกับทีมงานผู้ฝึกสอนและผู้บริหาร •มีความตั้งใจและพัฒนาตนเองเพื่อให้การทำงานอยู่ในระดับที่ดีอยู่เสมอ •วันธรรมดาเริ่มงาน 10.00 – 18.00 •วันเสาร์ อาทิตย์เริ่มงาน 10.00 – 18.00 •หยุดวันธรรมดา สัปดาห์ละ 2 วัน อัตราค่าตอบแทน •เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาท และปรับเพิ่มเมื่อทำงานได้ตามมาตรฐานการทำงานที่ กำหนด •ประกันสังคม •มีการฝึกงาน จากผู้ฝึกสอนหลัก หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ •มีประสบการณ์การสอนว่ายน้ำหรืองานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ •มีประสบการณ์ด้านการช่วยชีวิตทางน้ำ •มีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น •มีประสบการณ์การเป็นโค้ชว่ายน้ำ •มีประสบการณ์เกี่ยวกับการว่ายน้ำเช่น นักกีฬา ครูผู้ฝึกสอน •มีประสบการณ์ในหัวข้อกับการศึกษาเด็กเล็ก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด
ดูแลงานระบบภายในโรงงานทั้งหมด/ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิต/ควมคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นมาตรฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด
หาลูกค้ารายใหม่/ดูแลลูกค้ารายเก่า/ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด
ดูแลเกี่ยวกับการเบิกอะไหล่/Stockในคลังสินค้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน,ดูแลเกี่ยวกับสินค้าที่นำเข้ามาในโรงงานทั้งหมด,จัดทำรายงานการเบิกสินค้าทั้งหมด,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด
ทำงานในสายการผลิต/จัดเรียงสินค้าลงในหีบห่อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด
ดูแลเรื่องค่าแรง OT พนักงานทั้งหมด/เช็คการขาด ลา มาสาย/ดูแลเรื่องสวัสดิการ ประกันสังคม/งานธุรการ/ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/จัดทำเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด
ดูแลจัดทำบัญชีต้นทุนโรงงาน/ดูแลเกี่ยวกับ Stock สินค้า/งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด
ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและโรงงาน สามารถดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยรุ่งเจริญพลาสติก จำกัด
ดูแลบำรุงซ่อมแซมรักษาเครื่องจักรด้านพลาสติก ทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงาน ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวันให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตรวจสอบการรับเข้า-จ่ายออก Stock คงเหลือให้เกิดความถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย สรุป KPI ของแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1.ผลิตสินค้าตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ปฎิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 3.ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทและความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุงงานไฟฟ้าของโรรงาน ซ่อมบำรุง และปรับปรุง ในส่วนระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบ ดูแล ความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ ปฎิบัติงานตามหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม ควบคุมคุณภาพเครื่องดื่มในกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ดูแลงานด้านคลังสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
1.จัดทำงานด้านเอกสารต่างๆ 2.ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- กำกับดูแลงานด้านการผลิต - กำกับดูแลคลังสินค้า - ควบคุมคุณภาพสินค้า **เป็นโรงงานประกอบเครื่องโทรทัศน์และอิเล็กส์ทรอนิกส์**
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงรุ่งเรือง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- ซ่อมของเสียจากการผลิต - ดูแลคุณภาพของการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ดำเนินการติดต่อประสานงานจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำเอกสารจัดซื้อให้เป็นไปตามระบบISO9001 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา08:00-17:00น. ทำงานเข้ากะ 20:00 - 05:00น. 2.มีOT.อัตราตามกฎหมายแรงงานกำหนด 3.อยู่ในLineการผลิตสายไฟ คุมเครื่อง 4.จัดสายไฟ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพสายไฟ 2.จัดเตรียมงานตัวอย่าง 3.ตรวจรับวัตถุดิบ 4.เขียนรายงานประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 833 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42 »
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัทNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+