หางาน สมัครงาน > จังหวัด เพชรบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


TM Thairice
1. วางแผนและควบคุมการทำงานของพนักงานขายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิเคราห์ / เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งและผู้บริโภค 3. ให้คำปรึกษา / หาแนวทางแก้ไข ให้กับพนักงานขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
TM Thairice
1. สามารถคิดโปรโมทแบรนด์ และ เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท 2. จัดทำ marketing plan และ action plan ประจำปี และ ประสานงานต่างๆ 3. จัดทำลูกค้าสัมพันธ์ใน social network และ website ประจำวัน 4. ดูแลจัดการเรื่อง event ต่างๆ และ การออกบูธ ให้กับบริษัท 5. จัดทำสื่อ และ ประสานงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับแบรนด์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
TM Thairice
1.ติดต่อ ประสานงาน และ หาลูกค้าต่างประเทศ 2. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้า 3. สามารถเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
TM Thairice
1. ติดต่อเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า 2. ไม่มีกำหนดยอดขั้นต่ำ 3. สามารถทำควบคู่ไปกับงานประจำได้ 4. ส่ง monthly report เพื่อส่งยอด หรือรายงานปัญหา พร้อม เสนอวิธีแก้ไข 5. สำหรับลูกค้าใหม่ จะได้รับทั้งค่า commission + incentive + bonus 6. ยังได้รับ % ค่าคอมมิชชั่นจากฐานลูกค้าเก่าสม่ำเสมอในทุกๆการสั่งซื้อ หมายเหตุ : - ท่านไม่จำเป็นต้องเข้างานเป็นเวลา หรือ เข้าออฟฟิตทุกวัน (ตลอดทั้งเดือน ท่านจะได้เข้าประชุมเพื่อรายงานผล เพียง เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น) - หากมีประสบการณ์ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจพีซี รีเทล บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
ขาย ตู้เซฟ ประจำห้าง ไทวัสดุ ชะอำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออเท็นติก้า จำกัด
ผลิตและประกอบตู้เฟอร์นิเจอร์ Built in
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออเท็นติก้า จำกัด
เก็บงานสีเฟอร์นิเจอร์ Built in (พ่นสี ขัดโป๊ว)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย ชาญชัยเซรามิค จ.เพชรบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไมดัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ควบคุมดูแล การทำงานของผู้รับเหมา และช่างของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
1.ดำเนินงานสอบเทียบภายในและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 2.วางแผนการทำงานและควบคุมการดำเนินงานด้านการสอบเทียบ ทวนสอบ และควบคุมเครื่องมือต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
รับผิดชอบการขายสินค้า,พยากรณ์ยอดขาย,การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างรายได้,กำไรและขยายฐานการตลาดให้กับบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
รับผิดชอบในกิจกรรมและโครงการต่างๆของแผนกงานความปลอดภัย,จัดแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
1. เบิกเตรียมวัตถุ , เตรียมเครื่องจักร , ตรวจสอบและปรับตั้งเครื่องจักร 2. รับผิดชอบการเปิด-ปิดเครื่องจักร 3. ควบคุมการเดินเครื่อง แก้ไขปัญหาระว่างผลิต 4. ควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)
ด้านเครื่องจักร ควบคุมการเดินเครื่อง การเปิด-ปิด บำรุงรักษาเครื่อง การควบคุมคุณภาพและตรวจสอบเบื้องต้น ติดตั้งเครื่องจักรการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน รวมทั้งงานทั่วไป ตามระเบียบปฏิบัติงานของฝ่ายและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด
วางแผนและบริหารงานขาย และงานกิจกรรมการตลาดส่งเสริมการขาย 1 อัตรา ประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา เพชรบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โรงแรมชาลีนา ปริ้นเซส เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด
-ต้อนรับ -แนะนำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1) บริหารยอดขาย - บริหารงานภายในสถานีบริการน้ำมันให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2) ควบคุมงานพนักงานภายใต้บังคับบัญชา ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของสถานีบริการน้ำมัน 3) ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับมอบหมาย 4) ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในสถานีบริการ 5) สำหรับน้องๆที่ไม่มีประสบการณ์ บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 45 วันก่อนลงปั้ม โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม ขอเชิญท่านที่สนใจ สมัครและสัมภาษณ์ทันที ที่ สำนักงานจัดหางานเพชรบุรี วันที่ 28 ตุลาคม 57 เวลา 09.00 - 15.00 น. สนใจติดต่อพี่เอก โทร 081-846-0157 หรือที่ สำนักงานจัดหางาน จ.กาญจนบุรี วันที่ 30 ตุลาคม 57 เวลา 09.00 - 15.00 น. สนใจติดต่อพี่เอก โทร 081-846-0157
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
AP, AR, COST
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
● Responsible for managing a technician team that looking after the operation and maintenance of the building, building systems, and project infrastructure of the condominium project or office tower ● Budgeting planning and costs controlling ● Pro-active and having service-minded in service provision to residents and client in the building
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
แนะนำ/เชียร์ขายครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น เครื่องซัก ฯลฯ รายได้ 9,000 + คอมมิชชั่น+Incentive ทำงานวันล่ะ 9 ชั่วโมงรวมเวลาพัก หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 62 งาน

1 2 3 4


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+