หางาน สมัครงาน > จังหวัด กาญจนบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
ควบคุมกระบวนการนำเข้า การจัดเก็บ การเคลื่อนย้ายและการจ่ายออกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ยอดขายและยอดการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
บริหารงานการประกันคุณภาพของกลุ่ม QA ในด้านการดำเนินการสุ่มตัวอย่าง,การทดสอบการวิเคราะห์ทั้งกระบวนการตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากการคัดเลือกการบรรจุก่อนการจัดส่งสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าไปจนถึงการประกันคุณภาพด้านความเรียบร้อยและถูกต้องหลังการติดตั้งงานให้ลูกค้า และนำปัญหาที่เจอมาดำเนินการแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1รับผิดชอบในการวางแผนในเรื่องการสั่งซื้อและการติดตามวัตถุดิบทั่ง อลูมิเนียม กระจกและ ฮาร์ดแวร์ 2รับผิดชอบกระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ,การเปิดใบ PR 3ควบคุมดูแลการบริหารค่า MINIMUM และ MAXIMUM STOCK ภายในระบบให้มีเพียงพอต่อการผลิต 4รับผิดชอบและติดต่อประสานงานกับทาง SUPPLIER 5ดำเนินการสร้างระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยใช้ Bill of Material
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
พัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเอาระบบมาตรฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปมาใช้ทำการปรับปรุง เช่น การสร้างเครื่องมือช่วยผ่อนแรงในการผลิต , การสร้าง Jig Figure มาใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำ รวมไปถึงการหาความสามารถในการผลิตที่แท้จรอง (Capacity) และเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นตามเป้าหมายของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
ขับรถส่งสินค้าทั่วประเทศ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
ดำเนินการแก้ไขเครื่องจักรให้มีสภาพสมบูรณ์ ควบคุมเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร จัดทำระบบในการดูแลรักษา และพัฒนาเครื่องมือ สามารถลดต้นทุนในตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
-ธุรการวางแผนการผลิต -ประสานงานหน่วยงานต่างและลูกค้า -วางแผนงาน คีย์ข้อมูล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1. ประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับผู้จัดการส่วนและฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำสูตร / Bom ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ติดต่อและประสานงานกับ Supplier ในเรื่องการสร้างวัตถุดิบ / อุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ จนกว่าวัตถุดิบนั้นจะสมบูรณ์และส่งต่อให้ส่วนงานจัดซื้อดำเนินการต่อ 4. ร่วมกับส่วนงานประกันคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้นและลดปัญหาด้านการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
บริหารงานส่วนวิศวกรรมการผลิตเพื่อสนับสนุนการผลิต ตั้งแต่การรับผิดชอบดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน จัดทำ JIG และอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิต การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดในด้านวิศวกรรม และการติดตั้งบาน/ซ่อมงาน รวมถึงทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ เพื่อจัดวางกระบวนการและ LAY OUT ในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาผลิตในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรมมนต์เสน่ห์ รีเวอร์ แคว รีสอร์ท แอน สปา
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรมมนต์เสน่ห์ รีเวอร์ แคว รีสอร์ท แอน สปา
ช่วยดูแลในครัวทุกส่วนงาน ฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรมมนต์เสน่ห์ รีเวอร์ แคว รีสอร์ท แอน สปา
ดูแลความสะอาดทุกส่วนของ รีสอร์ท ตามได้รับมอบหมาย ฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงแรมมนต์เสน่ห์ รีเวอร์ แคว รีสอร์ท แอน สปา
1.ทำอาหาร เช้า , กรุ๊ปสัมมนา เป็นต้น 2.ดูแลความเรียบร้อยใน ครัว 3.เช็ค-ดูแล วัตถุดิบในการปรุงอาหารตลอด 4.อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นิธิตา จำกัด
แนะนำสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่่นชั้นนำแบรนด์ CHEQ สินค้าคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคให้กับลูกค้า สรุป ยอดขายสินค้่า และตัดสต๊อคสินค้าประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เช็คเกอร์ ตรวจเช็คของที่จัดส่งมาที่ เลค เฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จัดซื้อ สินค้าที่ใช้ในกิจการ เลคเฮเว่น รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ควบคุมดูแลบริหารงาน บุคลากร แม่บ้าน พ่อบ้าน ให้ปฏิบัติงาน ไปในทิศทางที่ รีสอร์ทกำหนด ทำงานที่ เลคเฮเว่น รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-ควบคุมเครื่องทำความเย็น เครื่องแช่แข็ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
- ควบคุม ดูแลงานในแผนกผลิต ( ส่วนคั้นน้ำสัปปะรด )
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด
-บริหารระบบการผลิตสินค้าสับปะรดแปรรูป -ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา -บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 110 งาน

1 2 3 4 5 6


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+