หางาน สมัครงาน > จังหวัด กาญจนบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
ดูแลและวิเคราะห์บัญชีต้นทุน ใช้โปรแกรม ERP ในการบันทึกต้นทุน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
- บันทึกข้อมูลการรับเข้า ลงในระบบ - บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าออกด้วยแบบฟอร์ม ตรวจสอบความถูกต้องจากการรับเข้า สินค้า- จ่ายออกในคลังโดยการสุ่มเช็คทุกวัน เทียบกับยอดสินค้าคงเหลือประจำวันในระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
รับผิดชอบงานในส่วนพัฒนาการผลิต และปรับปรุงกระบวนการผลิตทั้งหมดในด้านวิศวกรรม รวมถึงทำงานร่วมกับแผนกผลิต เพื่อพัฒนากระบวนการใหม่ รวมถึงเครื่องมือช่วยในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ , ต้นทุนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเชิงบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
-วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต -วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต -บันทึกต้นทุนสำเร็จรูป -ประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานจัดซื้อ และภายนอก -สรุปยอดซื้อในแต่ละเดือน และตรวจเช็คการรับวัตถุดิบกับใบเสนอราคาเพื่อชำระค่าวัตถุดิบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลจัดเก็บ จัดทำงานด้านข้อมูลบัญชี จัดทำสรุปรายงานยอดขาย รายงานการผลิต ประสานงานนำเข้า-ส่งออก จัดทำรายงานตัดสต๊อกเครื่องจักร,ตัดบัญชีวัตถุดิบ ติดต่อประสานงานกับทาง BOI
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
ควบคุมดูแลส่วนงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายได้ ทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนงานอื่นเมื่อเกิดปัญหา รวบรวมปัญหาต่างๆและสรุปส่งให้ผู้จัดการทุกสิ้นเดือน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้ดีขึ้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
รับผิดชอบดำเนินงานในด้านเอกสารทั้งหมดภายในภายนอก รวมถึงช่วยประสานงานและดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในแผนก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไทย - ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
งานหลักของตำแหน่ง -เก็บข้อมูลในการจัดหารายงานประกอบงบการเงิน -ออกงบทดรอง , งบการเงิน ความรับผิดชอบหลัก 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินในบางครั้ง ตอนที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินไม่อยู่ 2. เช็ครายละเอียดเงินสดย่อยในแต่ละวันให้ตรงกับเงินสดย่อยที่เหลืออยู่ 3. นำเงินสดย่อยที่เหลืออยู่เข้าไปเคลียร์กับผู้บริหาร 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน 5. ตรวจสอบเอกสารก่อนการยื่นแบบภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
TOPICA EdTech Group
Position: Online English teacher and assistant -Work location: Home-based. -Vacancies: 20. -Class hours: self-picked from 16 slots/day (8AM - 11PM) Responsibilities: - Supporting native English teachers in Live Session Basic classes - Teaching Student conversation classes - Contributing into the quality improvement of online classes - Testing English skills for Thai’s students. BENEFITS: - Attractive salary, based on the number of the teaching sessions; - No limitation in the number of the teaching hours - Home-based working positions - To work with the native English speakers to improve your English skills
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
Part-time จัดเรียงสินค้า ประจำร้านออฟฟิศเมท สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ วันที่ 6-19 ตุลาคม 2559 ทำงานตั้งแต่ 10:00-19:00
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
1.ดูแลสวน สนามหญ้า ปลูกต้นไม้ 2.ตัดแต่งต้นไม้ ให้ปุ๋ย รดน้ำ 3.ทำความสะอาดบริเวณสวน ที่พัก ฯลฯ 4.งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
สำรวจ วางแนว ทำระดับ ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างาน (งานก่อสร้างสะพาน, ถนน, เขื่อนป้องกันตลิ่ง)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
-วางระบบบัญชีได้ -ทำงบบิล ส่งหน่วยงานราชการได้ -ทำบัญชีส่งสรรพากรได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จตุรมาศ จำกัด
-เชื่อมเหล็ก/โลหะ -ขึ้นรูป/ต่อโครงสร้าง -ติดตั้งประกอบ -อื่นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 117 งาน

1 2 3 4 5 6
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+