หางาน สมัครงาน > จังหวัด สมุทรปราการ

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1. ดูแลรับผิดชอบด้านการเงินรับ เช่น การประมาณการเงินสดรับ เป็นต้น 2. ติดตาม ตรวจสอบการชำระเงินของลูกหนี้ 3. จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้คงเหลือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1. ดูแล Inventory ดูว่าสินค้าชนิดใดขาดสต๊อกหรือติดสต๊อก มีการจัดการอย่างไรบ้างกับสินค้าเหล่านี้ 2. จัดทำ Forecast ให้ตรงตามความต้องการในการขาย และเวลาที่สินค้าเข้า 3. ตั้งราคาสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ 4. จัดทำโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับ Inventory และ Target 5. อบรมข้อมูลสินค้าให้กับพนักงานขาย 6. สำรวจตลาดว่า ทิศทางและการทำตลาดรวมถึงเทคโนโลยีของสินค้า กำลังไปในทิศทางใด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการตลาด เช่น PR/PO/ใบขออนุมัติ เป็นต้น 2.ติดต่อประสานงานด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.จัดทำเอกสารการเปิดผู้ซื้อและผู้ขายรายใหม่ของฝ่ายการตลาด 4.จัดจ้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งประเภทสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ 5.ติดตามและตรวจสอบเอกสารชี้แจงการลงสื่อโฆษณาให้ตรงกับสัญญา 6.ควบคุมดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของฝ่ายการตลาด 7.ดูแลตอบคำถามสังคมเครือข่ายออนไลน์ 8.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.ประสานงานขาย และทำเอกสารส่งสินค้า 2.ประสานเรื่องสินค้าเข้ากับฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ 3.ติดตามการชำระหนี้ ของลูกค้า 4.ประสานงานเรื่องสินค้าเคลม 5.สรุปยอดขายประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
ขับรถส่งสินค้า ตามห้าง และร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1. เปิดรหัสลูกค้าใหม่ 2. เปิดบิลขายสินค้า สำนักงานใหญ่ และสาขา พร้อมตรวจสอบ และเปิดบิลสินค้าโปรโมชั่น 3. จัดทำใบลดหนี้ 4. ตรวจสอบ ค่าคอมมิชชั่น และIncentive ของฝ่ายขาย 5. และจัดทำรายงานยอดขายประจำเดือน 6. จัดทำรายงานภาษีขาย สวัสดิการ : 1. เบี้ยขยัน 700 บาท/เดือน 2. ประกันสังคม 3. สวัสดิการการลาแต่งงาน ลาคลอด ลางานศพ และลารับปริญญา 4. เงินรางวัลพิเศษสำหรับพนักงานอายุงาน 5 ปีขึ้นไป 5. และอื่น ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.รับ Order จากพนักงานขายในทีม ( DIY/ Corporate /UPC ) 2.รับ Order จากลูกค้า 3.ติดต่อลูกค้าเพื่อให้มีการสั่งซื้ออย่างสม่ำเสมอโดยใช้วิธีการสื่อสารด้านอิเล็คทรอนิคต่าง ๆ 4.ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อเปิดบิลขาย 5.ประสานงานกับแผนกจัดส่งเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 6.ประสานงานกับแผนก Engineer เพื่อแจ้งและส่งสินค้าเคลมให้กับลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ 7.ติดตามหนี้ที่เกินกำหนดชำระหรือใกล้จะถึงวันกำหนดชำระ 8.ทำรายงานค่าคอมมิชชั่นในทีมขายที่ตนรับผิดชอบ 9.เปิดรหัสลูกค้าใหม่ 10.และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
บริหาร จัดการ วางแผนการขายดูแลและควบคุมพนักงานขาย DIY ในเขตกรุงเทพฯ ภาคกลาง และตะวันออก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.รับสินค้าโดยการลงตู้ และจ่ายสินค้าตามเอกสาร 2.นับสต็อกและดูแลสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.ตรวจสอบและควบคุมภายในให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และนโยบายของบริษัท 2.จัดทำรายงานการตรวจสอบพร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขหากพบว่าข้อมูลผิดพลาด 3.วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.จัดส่งสินค้าตามร้านค้าในศูนย์ไอที และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1. งานด้านประชาสัมพันธ์ 2. งานด้านฝ่ายทรัพยกรมนุษย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
นำเสนอขายส่งสินค้าไอที ได้แก่ คอมพิวเตอร์เคส ( Case) คอมพิวเตอร์เพาเวอร์ซัพพลาย ( Power Supply ) และอุปกรณ์เกมส์เมอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Gview Chila และ Gentec
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.นำเสนอขายส่ง สินค้าอที ได้แก่ คอมพิวเตอร์เคส(Case)คอมพิวเตอร์เพาเวอร์ซัพพลาย(Power supply) และอุปกรณ์เกมส์เมอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Gview Chila และ Gentec 2. รับผิดชอบลูกค้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.ตรวจสอบรายการบัญชีในแยกประเภท พร้อมปรับปรุง 2.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.จัดทำงบทดลอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.บริหาร และควบคุม ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Server ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร 2.ดูแล รักษารถ เช่น ทำความสะอาดรถ และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท หัวเหลียน คอมพิวเตอร์ จำกัด
1. นำเสนอขายส่ง สินค้า ตามศูนย์ไอที ห้างฯ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอที ต่างๆ ได้แก่ คอมพิเตอร์เคส (Case) คอมพิวเตอร์ เพาเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) และ อุปกรณ์เกมส์เมอร์ ภายใต้ยี่ห้อ Gview Chila และ Gentec
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
หาข้อมูลลูกค้าใหม่ จัดทำข้อมูลต่างๆ ประเมินศักยภาพลูกค้า นำสินค้าตัวอย่างไปทดลองขาย เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อสร้างยอดขายและทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
รับผิดชอบในการขับรถจัดเรียงสินค้าสำเร็จรูป และดูแลบำรุงรักษารถเบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3453 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 173 »


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+