หางาน สมัครงาน > จังหวัด นนทบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
รับOrderทางโทรศัพท์เมื่ออยู่ที่สำนักงาน ออกพบลูกค้าตามแผนงานของฝ่ายขายและการตลาด สามารถเป็นที่ปรึกษาและแนะนำลูกค้าได้ดีเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ รักษาฐานลูกค้า และเพิ่มลูกค้าใหม่ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ คิดกลยุทธ์ เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
S&P SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD.
รับสมัครพนักงานประจำสาขาดังนี้ ชอพเดอะมอลล์งามวงค์วาน - พนักงานขายเบเกอรี่ 2 ตำแหน่ง (วุฒิม.3ขึ้นไป) โลตัสรัตนาธิเบศร์ (แคราย) - พนักงานขายเบเกอรี่ 2 ตำแหน่ง (วุฒิม.3ขึ้นไป) ชอพเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ - พนักงานขายเบเกอรี่ 1 ตำแหน่ง (วุฒิม.3ขึ้นไป) สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ - พนักงานครัวไทย (ผู้ช่วยกุ๊ก) 2 ตำแหน่ง (วุฒิ ป.6ขึ้นไป)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-ออกแบบ design เค้าโครงและงานออกแบบภายใน บ้าน -ตรวจงานการทำแบบกราฟฟิก -ออกแบบ ,สร้างงานกราฟฟิกด้วยโปรแกรม Photoshop ,Illustrator ,Auto Cad ,3D s-Max -ออกแบบจัดวางพื้นที่โชว์รูม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-ออกแบบตกแต่ง -งานเขียนแบบและออกแบบเครื่องครัว -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
ซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้า,โทรศัพท์ ภายในอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-ทำอาหาร ครัวไทย + ครัวยุโรป เช่น สเต๊ก,สลัด -เครื่องดื่ม (สำหรับเจ้าหน้าที่บาริสต้า)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-รับผิดชอบงานในการประสานงานขาย -ติดต่อกับลูกค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ เพื่อนำเสนอการขาย -จัดทำสรุป Report ประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-ออกแบบสื่อต่างๆ เช่น โบชัวร์ , โปรโมชั่น , สิ่งพิมพ์ , Billbord -ออกแบบ Key Visual Promotion (ทุก2เดือน) -ควบคุมการผลิต+ติดตั้ง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
- ถอดแบบประมาณราคาค่าใช้จ่ายก่อนเสนองบประมาณ - ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามที่กำหนด - ถอดปริมาณการใช้วัสดุได้เพื่อกระทบกับผู้รับเหมาได้ - ตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานผู้รับเหมา - ให้คำแนะนำผู้รับเหมาในการแก้ไขปัญหาหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
ออกแบบผลิตภัณฑ์และดูแลสถานที่ในโชว์รูมแต่ละสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-สั่งสินค้า ตามความต้องการ -สั่งซื้อสินค้า เพื่ิอเติมสต๊อค -ติดตามสินค้าเข้าตามกำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-มีทัศนะคติที่ดี -ออกพบลูกค้าในพื้นที่ต่างจังหวัด -ดูแลลูกค้าเก่า-ใหม่ -ทำรายงานการขาย และรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกขายครัวให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -ควบคุมการขายสินค้าของแผนกขายครัว ให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด -ควบคุมดูแลการให้บริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาระบบงานขายและการบริการต่าง ๆของแผนกขายครัวให้มีประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-ตรวจสอบเอกสารเข้า-ออกโชว์รูม / รายงานรปภ. -ตรวจสอบการโอนสินค้า / รับคืน -ตรวจสอบเอกสารปรับปรุงสต๊อก -ตรวจสอบกระบวนการทำงานในโชว์รูม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
ดูแลและบริหารงานสาขา ในเรื่องยอดขาย สต๊อก การจัดเรียง ราคา โปรโมชั่น ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
1.กำหนดกลยุทธิ์ในการดำเนินงาน และสายงานโลจิสติกส์ ประกอบด้วยฝ่ายศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง ฝ่ายคลังสินค้าสาขา และฝ่ายผลิต ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้าบรรลุเป้าหมายของดองค์กร 2.เชื่อมโยงเป้าหมายของสายงานไปสู่หน่วยงานในสังกัด และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 3.วางระบบการดำเนิงานด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นมารตราฐานและสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร 4.บริหาร ควบคุม ติดตาม ดูแลให้คำแนะนำ และรับผิดชอบผลการดำเนินงานของสายงานโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธิ์ที่กำหนดดังนี้ 4.1งานคลังสินค้าบางบัวทอง 4.1.1 ติดตามผลการเคลื่อนย้ายและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าพร้อมทั้งบริหารจัดการสต๊อกและบริหารจัดการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 4.1.2 ติดตามผลการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามหมวดหมู่และสถานที่ที่กำหนด 4.1.3 ติดตามผลการตรวจสอบการจัดข้อมูลสต๊อกสินค้าและการขนส่งในระบบโลจิสติกส์ให้เป็นหมวดหมู่ 4.1.4 ติดตามผลการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้จากฝ่ายผลิตและการตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี 4.1.5 ติดตามการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่รับเข้าคลังสินค้าและการเบิกสินค้าออกจากคลังคลังสินค้าตามเอกสารการขอเบิก 4.1.6 ตรวจทานรายงานการสรุปรับ จ่ายสินค้า และสรุปยอดสินค้าคงคลังประจำเดือน 4.1.7 ติดตามตรวจสอบการวางแผนการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเหมาะสมกับพื้นที่จัดเก็บ และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 4.1.8 ติดตามตรวจสอบการดูแลสินค้าที่จัดเก็บในคลังให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมจำหน่ายหรือนำส่งให้แก่ลูกค้า 4.1.9 สอบทานรายงานสรุปผลการตรวจนับสินค้าคงคลังประจำปี 4.1.10 พิจารณาอนุมัติการเบิกสินค้าจากคลังสินค้าตามเอกสารการเบิก 4.2งานจัดส่งสินค้า 4.2.1 ติดตามตรวจสอบการวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามกำหนด 4.2.2 สอบทานรายงานสรุปผลการตรวจนับสินค้าและเอกสารขนส่งสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.2.3 ให้คำปรึกษา แนะนำการวางแผนกระจายสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม 4.2.4 พิจารณาอนุมัติคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากภายนอก 4.3งานด้านการตรวจสอบคุณภาพ วางแผนและกำหนดแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่รับเข้าและเบิกออกจากคลังสินค้าให้เป็นมาตราฐานที่กำหนดไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
แกรนด์โฮมมาร์ท
-สำรวจการตลาด กำหนดทิศทางการตลาดวางแผนกลยุทธิ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว คัดเลือกบริษัทโฆษณา วางแผนการเลือกใช้สื่อวางแผนการออกสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ วางแผน วารสาร นิตยสาร ใบปลิว หนังสือพิมพ์ สื่อต่างๆ -จัดทำโครงการเพื่อรองรับแผนการตลาดวางแผนบริหารงบประมาณ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมกับ Supplier ลูกค้าและผลิตภัณฑ์ วางแนวทางในการปฎิบัติเพื่อกำหนดยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น บริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายของแผนกการตลาด -สำรวจ วิจัย วางแผนกการคิดค้น ผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ ออกสำรวจตลาด วางแผนและกลยุทธิ์ให้ตอบรับกับความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่ง ประมาณการต้นทุนสินค้า ร่วมกับจัดซื้อ กำหนดการสั่งซื้อที่เหมาะสม -ประเมิน และคัดเลือกสินค้าใหม่บริหารการออกสินค้าใหม่สู่ตลาด ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ บริหารบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมตามที่รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งพนักงานขายประจำร้าน Studio7 หน้าที่คือหลักก็คือ - การแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริมต่างๆ - ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขาย - แก้ไขปัญหาในการใช้งานให้กับลูกค้าได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
ในตำแหน่ง Demo Presenter หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าใน การใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่งช่างเทคนิค หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า รวมถึงการแนะนำเทคนิคและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า หากคุณไม่มีความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทางเรามีทีมอบรม และผู้ชำนาญการด้านสินค้า และการให้บริการ คอยให้ความรู้ในตัวสินค้า และทักษะการให้บริการลูกค้า ให้กับพนักงานขาย และพนักงานประจำสาขาทุกๆสาขาและทุกตำแหน่ง เพียงคุณมีใจรักการบริการ รักการขาย เป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลสินค้า IT มีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามรายละเอียดด้านล่าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
1. ดูแลการซ่อมแซม/บำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร 2. บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายด้านงานระบบอาคาร 3. ให้บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2933 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 147 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+