หางาน สมัครงาน > จังหวัด นนทบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
ดูแลงานด้าน ระบบ เครือข่าย Network แล ออกแบบงานวางระบบ Network ติดตั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
1. รับโทรศัพท์ประสานงานภายใน-ภายนอกบริษัทฯ 2. จัดทำเอกสาร,จัดเก็บเอกสาร 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
เขียนโปรแกรมเก็บ Requiement และงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
ติดต่อลูกค้าเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์และดูแลลูกค้า มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี แนะนำสินค้าเพื่อสร้างยอดขายในกรุงเทพและปริมณฑล ,ในภาคอิสาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
วางแผนการตลาด ด้านการจัดจำหน่ายสินค้า ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมการตลาด วิเคราะห์การตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
1.บริการซ่อมสินค้าหลังการขาย 2.บริหารจำนวนอะไหล่ให้พอเพียง 3.สำรวจหน้างานในการติดตั้ง Projector 4.รับส่งเครื่องซ่อม 5.เดินสายระบบเสียง CCTV Network จัดชุดเครื่องเสียงให้ลูกค้า ซ่อมต่อสายสัญญาณระบบเสียง เดินสาย lan
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
1 ตรวจเช็คเวลาเข้า - ออกของพนักงานในแต่ละวัน และ บันทึกลายนิ้วมือให้แก่พนักงานเข้าใหม่ พร้อม นำเข้าข้อมูลพนักงานเข้าใหม่ใน 2. ดูแล / ตรวจสอบ ทะเบียนประวัติพนักงาน ( พนักงานที่ครบกำหนดประเมินช่วงทดลองงาน ) พร้อม อัพเดทอยู่เสมอทุกสาขา และ จัดเตรียมแบบประเมินพนักงานประจำปี ทุก 6 เดือน 3. ดูแลงานด้านประกันสังคม ( เข้า - ออก ) และ กองทุนเลี้ยงชีพ AIA 4. ประสานงานด้านการฝึกอบรม และ การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกในสายงาน 5. สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งบุคลากร ( พร้อมส่งรายชื่อพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในแต่ละรอบ ) งานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ จัดทำป้ายประกาศแนะนำพนักงานที่เข้าใหม่ 6. จัดทำเอกสาร สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน สัญญารักษาความลับ สัญญาให้หักเงินค้ำประกันการทำงาน 7. ดูแลบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้มีการเคลือนไหว อัพเดทต่อเหตุการ 8. รับร้องเรียน และ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานบุคคล 9. จัดทำเอกสารเงินเดือน และ สรุปให้แก่คุณกุลยา ทุกวันที่ 27 ของทุกเดือน พร้อมเอกสาร / ข้อมูล คนเข้าใหม่ และ ลาออก 10. จัดทำเอกสารรายงานการประชุม ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน ( 2 อาทิตย์ / ครั้ง ) 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างเค่งครัด *** เน้นงานปฏิบัติการด้านเอกสารเป็นหลัก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
-ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม หรือ Web Application ที่ใช้ในบริษัท - ดูแลงาน IT
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
1.แนะนำสินค้ากลุ่มลูกค้า IT Project เพื่อสร้างยอดขาย 2.ดูแล จัดการฐานข้อมูลลูกค้า จัดส่งข้อมูลข่าวสารสินค้าในกับลูกค้า และประสานงานระห่ว่างหน่วยงาน 3.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 4.มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี 5.ติดต่อ ออกพบลูกค้า เสนอขายสินค้าไอที ดูแลลูกค้า เขตกรุงเทพและปริมณฑล 6.มีประสบการด้านการดูแล PC สินค้า (จะได้รับการพิจารณาก่อน)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
ดูแลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย การจัดทำโปรโมชั่นต่างๆ ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ยอดขาย และการแข่งขันทางการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
ขายฮาร์ตแวร์ ขายซอฟแวร์ ขายสื่อการเรียนการสอน ขายสื่อเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ระบบ แสง สีเสียง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
- ให้คำแนะนำและขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับยนต์, น้ำยาบำรุงรักษารถยนต์, และสินค้าอื่นฯ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - สรุปรายงานยอดขาย, รายงานสต็อกสินค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
พนักงานขายประจำร้าน รับผิดชอบงานขายดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน เปิดร้านปิดร้าน ทำเอกสาร สรุปการขาย จัดเรียงสินค้า เติมเต็มสินค้า จัดงานมินิแฟร์หน้าร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
จัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่ง จัดเรียงสินค้าตาม order
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
พนักงานขายประจำร้าน รับผิดชอบงานขายดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน เปิดร้านปิดร้าน ทำเอกสาร สรุปการขาย จัดเรียงสินค้า เติมเต็มสินค้า จัดงานมินิแฟร์หน้าร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด
1.งานขายประจำร้าน 2.รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน 3.เปิดขปิดร้าน 4.ทำงานเอกสาร สรุปการขาย 5.จัดเรียง เติมเต็มสินค้า และจัดงานมินิฟร์หน้าร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
รับ-ส่งเอกสารและอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
ติดต่อประสานภายในและภายนอก,ทำเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
เปิดใบสั่งซื้อสินค้า,ดู stock สินค้า, ติดต่อประสานงานกับ sup งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอสโม ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
ตรวจสอบหนังสือสัญญาเเละเอกสารต่างๆในการติดต่อกับหน่วยงานราชการเเละบริษัทเอกชนทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2891 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 145 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+