หางาน สมัครงาน > จังหวัด นนทบุรี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ร็อคดี้ (ประเทศไทย) จำกัด
- เข้าตรวจสอบหน้างาน - ดำเนิการแก้ปัญหาหน้างงาน -ทำรายงานผลการดำเนินการ/ส่งรายงาน/แจ้งปัญหา ที่เกิดขึ้นหน้างาน -จัดตารางและควบคุมช่าง เข้าหน้างานในวัน-เวลาที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ร็อคดี้ (ประเทศไทย) จำกัด
- ขับรถให้ผู้บริหาร เพื่อเดินทางไปสถานที่ต่างๆในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด - ขับรถรับ - ส่งของ ในบางครั้ง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ร็อคดี้ (ประเทศไทย) จำกัด
-ติดตามผู้บริหาร เมื่อต้องออกนอกสถานที่ - จดบันทึก ตารางงาน และนัดหมายของผู้บริหาร - คอยเตือนผู้บริหาร เรื่องวัน-เวลา นัดหมาย และตารางงาน - จัดทำรายงานการประชุมให้กับผู้บริหาร -ขับรถให้กับผู้บริหาร (ในบางครั้ง)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอวริณทร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
-ตรวจสอบงานบัญชีทีังระบบ ด้านจ่ายด้านรับ หากพบความผิดพลาดให้รายงานทางผู้บริหาร -ตรวจสอบและจัดทํารายงานกระทบยอดบัญชเีงินฝากธนาคาร ลกูหนี้เจ้าหนี้้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินทดลองจ่าย และภาษี -ปิดงบการเงินรายเดือน / และรายปีพร้อมทั้งอธิบายการกระทบยอดได้รวมทั้งประสานงานกับ ทางผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกได้ -ดูแลให้คำแนะนําเจ้าหน้าที่บัญชเีพื่อให้ผลการทํางานมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานบัญชีและกฎเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ -ดูแลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร อาทิกรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นต้น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอวริณทร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
-จัดการงานเอกสาร -พิมพ์เอกสารภายใน -ติดต่อประสานงานเรื่องเอกสาร สัญญา -กระทบยอด statement -จัดเตรียมเอกสารรายจ่าย -ตรวจสอบเงินฝากธนาคารประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอวริณทร์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
-รับ-ส่งเอกสาร -รับ-ส่งสินค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แปซิฟิก กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการฌ็องเซลิเซ่
- เงินเดือน - สรรหา - ประกันสังคม - สวัสดิการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อชาร์ปกรุงไทย 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.59 รายได้ 400 บาท/วัน (บังคับหยุดวันหยุดประจำสัปดาห์+นักขัตฤกษ์)ประจำ -ตัวสินค้าที่พนักงานเข้าพื้นที่เชียร์ขาย คือ น้ำอุ่นชาร์ป (บริษัทชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า) -กทม.เข้าอบรมตัวสินค้าตามที่บริษัทกรุงไทยกำหนด ก่อนลงพื้นที่ -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดไม่ตรง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ -ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- จัดทำเงินเดือนทั้งระบบ โดยใช้โปรแกรม Business plus - งาน Admin และ งานบริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายใน - จัดทำใบเสนอราคา - จัดเตรียมสินค้าตัวอย่าง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- นำเสนอขายสินค้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระจกและอลูมิเนียม - ดูแลฐานลูกค้าเก่า และฐานลูกค้าใหม่ - ติดต่อประสานงานการขายให้ลูกค้าและภายในหน่วยงาน - ออกพบลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- เสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้กับอินทีเรียดีไซน์ - จัดแบบวางสเปคสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลฐานลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ - ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ - สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับกน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากที่สุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ผิวพรรณและขายคอร์สความงาม - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ , บริการทำทรีทเม้นท์ - รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้ - ออก Booth จัดกิจกรรมให้ลูกค้าสนใจมาใช้บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
รับสมัครพนักงาน Part-Time จัดรายการเครื่องทำน้ำอุ่น ยี่ห้อชาร์ปกรุงไทย 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.59 รายได้ 400 บาท/วัน (บังคับหยุดวันหยุดประจำสัปดาห์+นักขัตฤกษ์)ประจำ -ตัวสินค้าที่พนักงานเข้าพื้นที่เชียร์ขาย คือ น้ำอุ่นชาร์ป (บริษัทชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า) -กทม.เข้าอบรมตัวสินค้าตามที่บริษัทกรุงไทยกำหนด ก่อนลงพื้นที่ -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วัน วันหยุดไม่ตรง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ -ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง พัก 1 ชั่วโมง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
ขับรถส่งสินค้า/พนักงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
ประสานงานภายใน, จัดทำ Cost Estimate, ควบคุมความถูกต้องของงานติดตั้งตามมาตรฐานบริษัท, จัดทำ Break down (ถอดแบบประมาณราคา) เพื่อประมูลงาน, บริหารโครงการ, บริหารงบประมาณ, จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
ถอดแบบ ประมาณราคา ประมาณการวัสดุ (คิดปริมาณ, คิดราคา) จัดทำราคาอาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, งานสถาปัตย์, งานโครงสร้าง, Civil Work, งานตกแต่งภายใน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
ควบคุมและประสานงานเจ้าของโครงการงานตกแต่งภายใน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ลากัวร์เทค กรุ๊ป จำกัด
บริหารโครงการ, จัดทำ Cost Estimate เพื่อประมูลงานราชการ, ควบคุมงาน ประสานงานกับลูกค้า, จัดทำ Progress of work report, S-Curve, Cash Flow โครงการทั้งขารับ-ขาจ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2814 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 141 »
โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+