หางาน สมัครงาน > จังหวัด ปทุมธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
*ตรวจสอบเอกสาร ประกอบทำใบสำคัญรับ-จ่าย และการบันทึกบัญชีที่ให้เป็นไปตามความถูกต้อง มาตรฐานบัญชีและทางภาษี *ตรวจสอบตัวเลขและวิอเคราะห์งบทดลอง และการปรับปรุงบัญชีแยกประเภท เพื่อจัดทำงบดระยอดแต่ละบัญชีประกอบการปิดบัญชีรายเดือน เพื่อจัดทำรายงาน งบกำไรขาดทุนและงบดุล *ตรวจสอบและดูแลการยื่นภาษีหัก ณ.ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆที่ควรต้องยื่นรายเดือนให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีประสบการณ์ยื่นภาษีทางอินเตอร์เนทจะพิตารณาเป็นพิเศษ *ควบคุมดูแลบัญชีลูกหนี้ และ เจ้าหนี้รายตัว ให้บันทึกถูกต้อง และจัดทำรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้รายเดือนและงบประมาณเงินสดรับ-จ่ายรายเดือน เสนอผู้บรหาร *วิเครา่ะห์รายงานสินค้าคงเหลือและต้นทุนสินค้าจากระบบ เพื่อทำรายงานเสนอผู้บริหารเพื่อการพัฒนา *ปิดบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงิน และวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร *ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อออกงบการเงินรายปี ยื่นกรมทะเบียนการค้า *ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องครบถ่วน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1.ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องสำอาง 2.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ธวัชชัยหินอ่อน จำกัด
1.จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ พร้องจัดเก็บเป็นระบบ 2.ประสานงานด้านการขาย ติดต่อลูกค้าและรับคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์และอีเมล์ 3.ร่างหนังสือโต้ตอบทั่วไปได้ 4.จัดทำสต็อค เช็คสต็อค บัญชีสินค้า และอุปกรณ์ต่างๆ 5.สามารถออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
เขียนแบบงานพรีคาสท์,2D,3D,Sketch Up,AutoCad
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ปิดงบกำไร ขาดทุน งบดุล และบัญชีต้นทุนประจำเดือนในเวลาที่กำหนด ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีภาษี ประเมินผล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ควิกเกิล เซอร์วิส จำกัด
ควบคุมงานตกแต่งภายในให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และเสร็จตรงตามกำหนดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
ให้คำปรึกษาดูแลความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง,จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการชำระเงินของร้านค้า - ติดตาม ตรวจสอบ การเก็บเงินของผู้มีหน้าที่เก็บเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริหารจัดการคลินิก ดูแลยอดรายได้ บริหารงบประมาณ บริหารพนักงานในคลินิก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- จัดส่งสินค้าตามเขตพื้นที่ที่จัดส่ง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เกี่ยวกับบัญชีสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1.งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร และงานฝึกอบรมภายในและภายนอก พร้อมทั้งจัดทำเอกสารให้สอดคล้องและให้ได้มาตรฐานคุณภาพตามหลักของระบบ ISO 9001:2008 2. ดูแลเรื่องการรับ-ส่งของพนักงานส่งเอกสาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ขับรถรับ-ส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
พิมพ์งานเอกสาร(รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ดูแลงานการเงินทั้งด้านรับ-จ่าย รวมถึงติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- ดูแลงานติดตั้งซ่อมบำรุงรักษางานน้ำประปาบาดาล - ควบคุมและติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง - ติดต่อกับหน่วยงานวิศวกรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายโครงการ ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องโครงการ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
รับสาย-โอนสาย โทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับรองลูกค้า ต้อนรับลูกค้าที่มาติดต่อบริษัท งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบงานวิศวกรรม และควบคุมงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วิสุทธิ คอนซัลแตนท์ จำกัด
◾ดูแลข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ ◾จัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ◾สำรวจพื้นที่ภาคสนามเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1985 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 100 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+