หางาน สมัครงาน > จังหวัด ปทุมธานี

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
-
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ และช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด
ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ, ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย , ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านในส่วนต่างๆ ช่วยผู้จัดการร้านรับผิดชอบวางแผน-บริหารงานในร้านด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
-แนะนำเมนูและโปรโมชั่นของร้าน -บริการเสริฟอาหารให้กับลูกค้า -ตกแต่งไอศครีม -ควบคุมงานบริการและฝึกงานบริหารสาขา (ตำแหน่งผู้จัดการร้านฝึกหัด)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงไทย-แอ๊กซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- แนะนำให้คำปรึกษาโครงการออมทรัพย์ของบริษัท - วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนที่เหมาะสมแก่ลูกค้า - ทำงานเป็นทีม ทีมละ 3-4 คน ออกต่างจังหวัด วันจันทร์ – วันศุกร์ - หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จำกัด
พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Web Application Development) -เขียนโปรแกรมตามความต้องการ -ทดสอบระบบงาน -ทำงานเป็นทีม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC -รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-คุมงานเชื่อมโครงเหล็กหล่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกัน - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเรื่องความปลอดภัย - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยเพื่อส่งให้กับหน่วยงานราชการ - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บัดดี้ เอ เซอร์วิส
ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
1.วางแผนงานด้านการผลิต ควบคุม ดูแลระบบการทำงานของเครื่องจักร ดูแลการบำรุงรักษา และซ่อมเครื่องจักร 2.คอยดูแลให้คำปรึกษาการ Check design ทำงานตาม Design 3.คอยให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรของแผนก 4.ควบคุมดูแลงานด้านการเขียนแบบ, เขียนโปรแกรม CNC 5.ควบคุมดูแลงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพ และได้มาตรฐาน 6.ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง คน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร 7.จัดวางเครื่องจักร และสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงสุด โดยให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้นทุน และความปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
1.ดูแลและควบคุมระบบเอกสาร รวมถึงการขึ้นทะเบียน แจกจ่าย ยกเลิก ทบทวน ทำลายเอกสารและบันทึก ให้เป้นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 2.จัดทำแผน ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม โดยฝ่ายบริหาร 3.ติดตามผลวัตถุประสงค์ (KPI) ในระดับหน่วยงาน และสรุปผลเพื่อนำเสนอในที่ประชุมต่อไป 4.จัดทำแผน แจ้งกำหนดการตรวจติดตามภายใน พร้อมทั้งติดตามและสรุปผลการตรวจติดตามภายใน 5.ขึ้นทะเบียน และติดตามเอกสาร CAR , PAR จากแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมสรุปผลการปฎิบัติงานแก้ไขและป้องกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมต่อไป 6.ติดตามผลการตรวจประเมินภายในและภายนอก 7.จัดอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 8.ติดตามงาน และกำหนดแผนการดำเนินโครงการร่วมกับที่ปรึกษา 9.กระจายข่างหรือสื่อสาร เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับระบบคุณภาพให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 10.ประสานงาน ควบคุม ดูแลการประชุมฝ่ายบริหาร และจัดเตรียมรายงานการประชุม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
-สรรหาว่างจ้างบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ -รับใบอัตรากำลังพล ในการขอรับพนักงานใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว และลงบันทึก -ลงรับสมัครงาน,คัดรายชื่อกรมแรงงาน,จัดบู๊ช อื่นๆ -นัดสัมภาษณ์งานพร้อมส่งใบสมัครงาน /แผนที่/ ให้กับผู้สมัครงานพร้อมทั้งทำสถิติ -ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าสัมภาษณ์งาน ตามวันเวลาที่ กำหนด -ทดสอบ ข้อเขียน,คอมพิวเตอร์ ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง -ปฐมนิเทศ กฎระเบียบของบริษัทฯ และจัดทำเอกสารต่างๆของพนักงานใหม่ -เมื่อพนักงานมาเริ่มงาน จัดทำแจ้งเข้าประกันสังคม พร้อมทั้งสอบถามสิทธิ โรงพยาบาล -เอกสารสัญญาจ้าง,และสัญญาค้ำประกัน,ใบรับรองแพทย์ -แจ้งกฎระเบียบบริษัทฯ เบื้องต้น ,การประเมินทดลองงาน,และสิทธิ การลากิจ,ลาป่วย -จัดเก็บประวัติพนักงานรายเดือน ทั้งบริษัทฯพร้อมทั้ง ตรวจสอบ สำเนาบัตรประชาชน ให้เป็นปัจจุบัน และลงบันทึกในทะเบียนลูกจ้าง -ควบคุมดูแลและสั่งซื้ออุปกรณ์ สำนักงาน และจัดทำเอกสารการเบิก-จ่าย ของแต่ละแผนก -เปิดใบ PR ในการสั่งซื้อ ,สั่งจ้างต่างๆที่เกี่ยวกับแผนกบุคคล -จัดทำ ค่าใช้จ่ายของโทรศัพท์มือถือ ของพนักงาน ในองค์กร -จัดทำเงินเดือน ของสาขา รังสิต ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน -จัดทำค่าแรงรายวัน ทุกๆ 15 วัน -ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
1.ตรวจสอบ ,อ่านแบบ,และถอดปริมาณสั่งของ 2.ตรวจสอบงาน ผรม และตรวจสอบผลงานที่ผรม.เบิกงวดมา 3.วางแผนการทำงาน และควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
ตรวจสอบแบบรายการคำนวณ เพื่อทำ Shop Drawing ปรึกษาผู้ออกแบบเพื่อแก้ไขแบบให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามความต้องการของลูกค้า แก้ไขปัญหาต่างๆของโครงสร้างร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ถอดแบบงานวัสดุที่ใช้ในแต่ละโครงการ ควบคุมงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กให้เป็นไปตามแผนงาน และให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรควบคุม สรุปความคืบหน้าของงานที่เสร็จเรียบร้อยเพื่อทำการเบิกเงินแต่ละโครงการ ตรวจสอบงานผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐาน และตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1.รับงานเคลมสินค้า 2.บริการและดูแลลูกค้าที่มาติดต่อ (ในด้านเทคนิคการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะนำเทคนิคในการใช้งาน Set Up เครื่อง) 3.แจ้งกลับและติดต่อประสานงานลูกค้า 4.ตรวจสอบสภาพความเสียหายเบื้องต้น 5.ดูแลงานเอกสาร งาน Report ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ผิวพรรณและขายคอร์สความงาม - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ , บริการทำทรีทเม้นท์ - รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้ - ออก Booth จัดกิจกรรมให้ลูกค้าสนใจมาใช้บริการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- บริการนวดกระชับสัดส่วนด้วยมือและเครื่องมือนวด - บริการทำทรีทเม้นท์ให้กับลูกค้า - มีค่ามือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำหน้าร้านทอง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ควบคุมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในส่วนการควบคุมคุณภาพการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1804 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 91 »
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่านNet Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+