หางาน สมัครงาน > เขต ต่างจังหวัด

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท สุชาพงศ์กรุ๊พ จำกัด
คีย์ออร์เดอร์ ทำเกี่ยวกับเอกสารภายในบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
- วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง)และดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง - จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยงภายในสถานประกอบกิจการ(หน่วยงานก่อสร้าง) - จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ - กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน - ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานรวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย - จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ และมีการอบรม ( Morning Talk )ก่อนให้ปฏิบัติงานทุกวัน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย -ประสานการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง -ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ -รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือน -ร่วมประชุมกับโครงการก่อสร้างเพื่อรายงานความปลอดภัยและตอบข้อซักถามของเจ้าของโครงการกรณีเกิดเหตุและแผนวิธีการป้องกัน - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานและมีความปลอดภัย ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ดูแล SHOP APP Combine ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และปรับอากาศ ทำ Detail แบบในส่วนที่ขัดแย้งกันในแต่ละระบบ และส่งขออนุมัติ หาข้อสรุป และทำการรวบรวมแบบ ทั้งหมดตอนส่งงานสุดท้าย เพื่อทำ As-built DWG
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-ควบคุมงานผลิตเสาเข็ม,แผ่นสำเร็จรูป รวมถึงการดำเนินการติดตั้ง -วางแผนการผลิตรวมทั้งวางแผนแรงงานผลิตให้เพียงพอ -ควบคุมคุณภาพงานให้มีมาตรฐานเสมอ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
. . . รับสมัครเป็นพนักงานประจำ หลายอัตรา!! ***ขอมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์มาก่อน!! จะมีประโยชน์มากค่ะ*** - ลักษณะงาน >> ติดตามการต่ออายุประกันภัยรถยนต์ของลูกค้า ** ผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น!! - อำนวยความสะดวกในการแจ้งเอาประกันภัยรถยนต์ให้แก่ลูกค้า - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00น. - ทำงานประจำที่ อาคารยูไนเต็ดเซ็นนเตอร์ ติดBTSศาลาแดง >>>>สมัครงานโทร คุณปุ๋ม 085-488-9384 หรือ 02-723-4004 ต่อ 119 หรือ @Line : pummii31.(มีจุดด้วยนะคะ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
. >>> มีฐานเงินเดือนประจำแน่นอน!!! (10,000 บ.+เบี้ยขยัน 3,000 บ.) + ค่าคอมต่างหาก และ มีสวัสดิการครบถ้วนตามสัญญาจ้าง -ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ (PA) ((ไม่ใช่ประกันชีวิตนะคะ)) - ทางบริษัทมี รายชื่อลูกค้าให้ พร้อมอุปกรณ์ในการทำงาน - ทำงานจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์ 2 เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น. ( หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน ) - มีการสอนงานให้ค่ะ พร้อมคิดเงินเดือนให้ตั้งแต่วันแรกที่มาเริ่มอบรม สัมภาษณ์ทราบผลทันที > รอเริ่มงานได้เลยค่ะ >>>>โทร K. ปุ๋ม 085-488-9384 หรือ 02-723-4004 ต่อ 119
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สิเนธ(ไทยแลนด์)จำกัด
รับผิดชอบดูแลการขายสินค้าของบริษัท ฯ ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้เป็นอย่างดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดีทีแซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลงานด้านการปฎิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงในอาคารหรืออาคารพาณิชย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
-ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านวัตสัน -จัดเรียงสินค้าตาม Planogram -ส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด -ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายในร้านวัตสันให้แก่ลูกค้า -ดูแลความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
1.บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ขาย 2.เข้าเครื่องแคชเชียร์ 3.จัดเรียงสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
-ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าภายในร้านWatsons -แคชเชียร์ ชำระสินค้า -จัดเรียงสินค้า และจัดทำสต๊อกสินค้า -เปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่ๆ ภายในร้านประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร -ผู้จัดการร้านฝึกหัด เงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท -พนักงานประจำร้าน วัตสัน ทุกสาขาทั่วประเทศ -ตำแหน่งในสำนักงานใหญ่ ดังนี้ 1.ผู้จัดการเขต 2.หัวหน้างานด้านการก่อสร้าง 3.ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 4.เจ้าหน้าที่ตรวจนับสต๊อกสินค้า 5.เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนกปฏิบัติการ 6.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินค้าคงคลัง 7.นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ IT 8.วิศวกรระบบ IT 9.เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 10.เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 11.พนักงานจัดตกแต่งร้าน 12.เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร 13.เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 14.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฝ่ายปฎิบัติการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
1.บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ขาย 2.เข้าเครื่องแคชเชียร์ 3.จัดเรียงสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
ให้บริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ร้านวัตสัน / จัดเรียงสินค้า / เช็คสต็อกสินค้า / เข้าเครื่องแคชเชียร์ / ส่งเสริมยอดขายภายในร้านให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด / เปลี่ยนโปรโมชั่น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้ * พนักงานขาย ประจำห้าง The Mall / บางแค * พนักงานขาย ประจำห้าง The Mall / ท่าพระ * พนักงานขาย ประจำห้าง The Mall / บางกะปิ * พนักงานขาย ประจำห้าง Central / บางใหญ่ * พนักงานขาย ประจำห้าง Robinson / บางนา มีหน้าที่ดังนี้ - ให้คำแนะนำและขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับยนต์, น้ำยาบำรุงรักษารถยนต์, และสินค้าอื่นฯ ที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบดูแลสินค้าไม่ให้สูญหาย เสียหาย - สรุปรายงานยอดขาย, รายงานสต็อกสินค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฮอร์ริเคน เรซซิ่ง จำกัด
โปรเจคใหม่ ที่ใกล้จะเปิดตัวเร็วๆนี้ ค่าตอบแทน: เงินเดือนประจำ + ค่าเดินทาง + คอมมิชชั่น รวม 15,000-25,000 บาท ลักษณะงาน: - Trendy Lifestyle แมกกาซีน สำหรับคนรุ่นใหม่ ชาวออฟฟิศในกรุง -ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำ Package การลงโฆษณาในแม๊กกาซีนแจกฟรีตามสำนักงาน และ BTS MRT (สาทร สีลม อโศก ฯลฯ) -ลูกค้าของเราคือ ธุรกิจและร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ฟิตเนส โยคะ บ้าน คอนโด คลีนิค สินค้า บริการ งานจัดแสดง กิจกรรมและอื่นๆ -ให้คำปรึกษาในการทำการตลาดประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายกราฟฟิคในการออกแบบ และฝ่ายอื่นๆ เรากำลังมองหาสมาชิกที่มีลักษณะ ดังนี้ 1. มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อข่าวสาร และสิ่งใหม่ๆ 2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง 3. มองหาโอกาสที่จะได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์อนาคต 4. มีมิตรสัมพันธ์ดีต่อคนรอบข้าง ชอบพบปะผู้คน สถานที่ปฏิบัติงาน: -กรุงเทพ และบริเวณโดยรอบ -บริษัท (ซอยแซมมี่ ข้างเมเจอร์ปิ่นเกล้า) เวลาทำงาน: จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00น. สวัสดิการ: -เงินเดือน -คอมมิชชั่น -โบนัส -ประกันสังคม -ลาป่วย ลากิจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
-เปิดดีลเลอร์รถบรรทุกมืองสอง และรถไถใหม่ -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและสาขา -ตรวจสอบราคาและหาข้อมูลราคารถบรรทุกมือสอง -ตรวจสอบสภาพรถยึดของทีมยึด -ทำ Rate book รถบรรทุกกับทาง Risk
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
- ตรวจสอบสถานะลูกค้า (ภาคสนาม) สำรวจที่อยู่อาศัยและที่ทำงานปัจจุบัน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของบริษัท - ตรวจสอบ และประเมินรายได้เบื้องต้น ของลูกค้า - ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ กับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
วางแผนและบริหารการขายและการตลาดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อของเขต/พื้นที่ในความรับผิดชอบ ควบคุมกระบวนการตรวจสอบสินเชื่อและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามวงเงินที่บริษัทกำหนด บริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้า เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่บริษัทกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองนโยบายและเป้าหมายการขายและการตลาดที่บริษัทกำหนด ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งหมดในเขต/พื้นที่ให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 891 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 45 »
คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+