หางาน สมัครงาน > เขต จตุจักร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ทีม ฮันเดรด (ประเทศไทย) จำกัด
1.ดูแลและรับผิดชอบงานขาย 2.สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และพัฒนาฐานลูกค้าปัจจุบัน 3.สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้า 4.พัฒนาและขยายตลาด
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีม ฮันเดรด (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลเกี่ยวกับสต๊อคสินค้า จัดสินค้าให้เป็นระเบียบ รายงานสินค้าเข้าออก ตรวจเช็คจำนวนสต๊อคสินค้าให้ถูกต้องและแม่นยำ
 Apply in English    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
คีย์ข้อมูลข่าวต่างๆจากไฟล์ภาพ ก่อนเริ่มงานมีการสอนการใช้โปรแกรมการคีย์ ทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
สแกนฟิล์มถ่ายรูปและจัดเรียงไฟล์ในคอมพิวเตอร์ มีการสอนการใช้โปรแกรมและการใช้เครื่องสแกนฟิล์มก่อน โปรแกรมใช้ง่าย ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นีโอดิโค จำกัด
ออกแบบ ,present,ควบคุมงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
1.รับออร์เดอร์จากลูกค้า 2.ดูแลลูกค้า/บริการลูกค้า 3.เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Edu First
- แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาติ - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) ** เมื่อพ้นโปร จะได้หยุดเพิ่มเป็น 5 วัน ต่อ 1 เดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Edu First
- แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาติ - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) ** เมื่อพ้นโปร จะได้หยุดเพิ่มเป็น 5 วัน ต่อ 1 เดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บัน จำกัด
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
-จัดอบรมการใช้ PPE (อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล), อบรมอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน, จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด และสอดคล้องตามกฎระเบียบของบริษัท - แจ้งข่าวสารของ จป. และการจัดอบรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด และสอดคล้องตามกฎระเบียบของบริษัท - ร่วมสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายขึ้นในการทำงานซ้ำอีก - รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสถิติอุบัติเหตุของพนักงานในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
- รวบรวมข้อมูลความคืบหน้างานและรายงานความคืบหน้าแต่ละวัน -จัดพิมพ์งานเอกสาร - ออกใบขออนุมัติสั่งซื้อ PR เข้าระบบการสั่งซื้อ - จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ - จัดทำรายงานการประชุม Site งาน - จัดเตรียมเอกสารขออนุญาตต่างๆ ให้กับวิศวกร - ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ - จัดทำรายงานจัดซื้อของหน่วยงาน และรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ - สรุปรวบรวมค่าแรงก่อสร้างของโครงการลงในโปรแกรมเงินเดือน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลเปรียบเทียบจากเครื่องบันทึกเวลา - สรุปอัตรากำลังพลช่างและคนงานทุกเดือน - ปิดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานก่อสร้าง - จัดทำบันทึกภายในเพื่อเบิกเงินต่างๆให้กับหน่วยงานต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
-ช่วยดูแลเกี่ยวกับการเชื่อมงานของผู้รับเหมา - ดูแลและจัดสรรงานให้กับทีมงานหรือลูกทีม - จัดหาอุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อมาใช้ในงาน - จัดหาระบบไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับเหมา - ดูแลเรื่องความสะอาด ความเรียบร้อยภายในหอพักให้ผู้รับเหมาและคนงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
- ตรวจสอบและศึกษาเอกสารประมูลงาน - ฟังคำชี้แจงและสำรวจสถานที่ก่อสร้าง - ยื่นซองเสนอราคา และ E-AUCTION พร้อมทั้งติดตามผลการประมูลงานและประชุมต่อรองราคากับลูกค้า รวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ไม่ได้งาน - แก้ไขและหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการประมูลงาน - คำนวณปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน แล้วจัดทำ BOQ เพื่อเสนอราคาต่อไป - จัดทำงบประมาณสำหรับโครงการที่ได้งาน พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารประกอบการคิดราคาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
-ตรวจสอบและศึกษาเอกสารประมูลงาน พร้อมทั้งฟังคำชี้แจงและสำรวจสถานที่ก่อสร้าง - คำนวณปริมาณงานระบบไฟฟ้า ราคาต่อหน่วยของค่าวัสดุและค่าแรงงานระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดทำ BOQ งานระบบไฟฟ้าเพื่อเสนอราคาต่อไป - ออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการที่ประมูลงานรูปแบบ Design and Built - จัดทำงบประมาณสำหรับโครงการที่ได้งาน - รวบรวมเอกสารประกอบการคิดราคาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพะงานของผู้รับเหมาช่วงงานระบบไฟฟ้าตามที่โครงการก่อสร้างร้องขอ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
1.มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบดับเพลิงท่อแห้ง,ท่อเปียก อย่างน้อย 3 ปี 2.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการใช้ พร้อมสั่งอุปกรณ์ในการติดตั้ง 3.อ่านแบบ,ตรวจสอบแบบ และแก้ไขแบบได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 4.วิธีการทดสอบงานระบบดับเพลิง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
- เขียนแบบงานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง - จัดเตรียมงานออกแบบผังโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน -ประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากแบบผังโครงการต่างๆ - จัดทำแบบ AS-BUILT SHOP DRAWING แต่ละโครงการ -ปฏิบัติงาน ตามนโยบายคุณภาพ และควบคุมดูแล แก้ปัญหาภายในส่วนงานที่รับผิดชอบ -ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จำกัด
เปรียบเทียบแบบ Tender กับแบบ Construction เพื่อสรุป VO.ที่เกิดขึ้น -ด้านแผนงาน จัดทำแผนงานหลัก แผนอนุมัติวัสดุ-อุปกรณ์ คนงาน เครื่องจักร รวมทั้งทำแผนงานผู้รับเหมา,weekly Report และ Monthly Report /การเบิกค่างวดงาน/การร่างจดหมายราชการ เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1. ขับรถให้ผู้บริหารในกรณีที่ผู้บริหารต้องการออกไปพบลูกค้า 2. ขับรถไปรับเจ้าหน้าที่ สิ่งของหรือเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ดูแลรักษาความสะอาดของรถและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. แก้ไขปัญหารถยนต์เบื้องต้นได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1. ควบคุมการรับเข้า-เบิกจ่ายและตรวจสอบเอกสารการรับเข้า-เบิกจ่าย 2. คีย์รับสินค้าเข้า / ตัด STOCK / เบิก-จ่าย / โอนย้ายในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 3. จัดทำและตรวจสอบบัญชี STOCK สินค้าในแต่ละเดือน 4. ตรวจนับ STOCK สินค้าและวัตถุดิบตามระยะเวลาที่กำหนด 5. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ STOCK 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2032 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 102 »


คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+