หางาน สมัครงาน > เขต ลาดกระบัง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปต้นทุนและความคืบหน้างาน ถอดแบบประมาณราคาตามความจำเป็น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จัดซื้อ จัดจ้าง เช่า วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้ได้ตาม PR ที่ขอซื้อมา ทั้งหมดเพื่อให้ทันกับความต้องการของหน่วยงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ประสานงานการทำงานในแผนกทรัพยากรบุคคลและงานฝ่ายบุคคลที่ต้องติดต่อกับภายนอก เกี่ยวกับการทำงานด้าน -เงินเดือนค่าจ้าง(รายเดือน,รายงวด) -แรงงานสัมพันธ์ -สวัสดิการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ขับรถรับส่งผู้บริหารไปตามสถานที่ต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุม ดูแล งานผลิตเสาเข็มคอนกรีต ดูแลเรื่องอัตรากำลังคนในการผลิตให้เพียงพอ ควบคุมวัสดุ สั่งวัสดุให้พอเพียงกับงานผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-จัดทำเอกสารค่าแรง สรุปรายงานการทำงานของพนักงานขับรถ -สรุปบิลค่าใช้จ่ายบริษัทฯทุกอย่างเพื่อส่งฝ่ายบัญชี -ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายขายบริษัทฯ -จัดทำเอกสารเสนอราคาให้ฝ่ายขาย -ประสานงานเรื่องงานซ่อมบำรุงและเรื่องบิลค่าใช้จ่ายกับฝ่ายช่าง -และงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถอดแบบ ถอดปริมาณ ตรวจสอบปริมาณ ทำงานเบิกผลงาน,งานเพิ่มลด ตรวจสอบผลงานผู้รับเหมา , ตรวจสอบการสั่งซื้อวัสดุ ควบคุมงบประมาณร่วมกับ PM ทำ S-Cuve ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.วางแผนควบคุม และบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 2.สามารถสร้างและปรับปรุงแก้ไข เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เช่นแบบประเมินผล ตัวชี้วัดเป็นต้น 3.ทำงานเชิงรุกในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร 5.วางแผนกำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานภายในองค์กร 6.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ 7.ให้คำปรึกษาให้กับพนักงานในทีมงานHR 8.มีความรู้ความสามารถทางด้านงานHR .ในทุกด้าน 9.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของ HR Manager
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
- ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ และรายการประกอบแบบ เทียบ BOQ ฝ่ายประมาณการ - ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลดจากหน้างานและทำ Cost Report
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1. ควบคุมการเบิกจ่ายและดูแลคลังสินค้าในส่วนสโตร์กลางก่อสร้าง 2. จัดทำ Store Card และ Store List 3. ประสานงานกับ Supplier และเจ้าหน้าที่จัดซื้อระหว่างหน่วยงานกับสำนักงานใหญ่ 4. ออกใบรับของ-ซื้อของ เพื่อรวบรวม ส่งไปสำนักงานใหญ่ 5.บันทึกการรับจ่ายผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-รับของ ตรวจเช็ค บันทึกลงสต๊อค จัดเก็บ -เคลียร์เอกสารรับเข้ากับฝ่ายบัญชี -ตรวจนับ เช็คของให้เป็นปัจจุบัน -ประสานงานการจัดส่งของ การจัดหารถให้ทันต่อการใช้งานที่หน่วยงานก่อสร้าง -ติดตามข่าวสารราคาวัสดุ วัตถุดิบที่ใช้ ให้ทันเหตุการณ์เสมอ -บำรุงรักษาวัสดุให้ใหม่ สะอาด รวมถึงสถานที่เก็บให้สะอาด สืบค้นหาของได้ง่ายเสมอ -บันทึกวัสดุทั้งหมดเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป -สามารถตรวจสอบของที่เหลือได้ตลอดเวลา ทันต่อความตต้องการของหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Vast Metal And Machinery
หน้าที่และความรับผิดชอบ นำเสนอขาย และให้คำแนะนำด้านเทคนิคสินค้าในกลุ่มงานเหล็ก เช่น สว่านแท่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ดอกสว่านคอร์ดริล, สว่านโรตารี่, สว่านไขควงไฟฟ้าแบบไร้สาย, เครื่องเจียรไฟฟ้า, เครื่องขัดสแตนเลส, เครื่องตัดเมทัลชีทแบบต่างๆ ให้กับโรงงาน และผู้รับเหมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1. ตอบอินบ๊อคลูกค้า 2. รับโทรศัพท์ 3. ทำรูปภาพลงเวปไซต์ + เฟชบุค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1. ตอบอินบ๊อคลูกค้า 2. รับโทรศัพท์ 3. ทำรูปภาพลงเวปไซต์ + เฟชบุค
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อจิลิตี้ จำกัด
ดูแลด้านพิธีการตรวจปล่อยใบขน ฯ ที่ชำระอากร ส่งเสริมการลงทุน สุทธินำกลับ 19 ทวิ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความเรียบร้อยของลูกแถว เป็นหู เป็นตาให้กับบริษัท ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อจิลิตี้ จำกัด
ติดต่อประสานงานลูกค้า, งานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จำกัด
ดูและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 414 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21 »


โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+