หางาน สมัครงาน > เขต ลาดกระบัง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รับออร์เดอร์จากลูกค้าทาง facebook / Line / E-mail สรุปยอดโอนให้ลูกค้า พร้อมตรวจสอบการชำระเงิน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสอบถามได้ สามารถทำงานที่ออฟฟิศ (กรุงเทพ) ได้ สัมภาษาณ์และทราบผลวันถัดไป สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
-ช่างเทคนิคและอิเล็คทรอนิกส์ทั่วไป -ทำงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม -ติดตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ดูแลบำรุงรักษา ระบบอิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ -ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง) ทำงานเป็นกะได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
เชียร์ขายสินค้าต่อลูกค้า, จัดทำรายงานการขาย, เช็คสต็อกสินค้า และติดตามการเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่งรายงานต่อหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โอเวอร์แลนด์ โทเทิล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1.จัดทำบัญชีรายเดือน, 2.จัดทำ ภงด 1 3 53 ภพ.30 3.ทำบัญชีฝ่ายจ่าย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
- ถอดแบบและประมาณราคางานระบบ(M&E) - บริหารการจัดการและจัดทำเอกสารด้านราคาของโครงการ - จัดทำต้นทุนรวมของงานระบบเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - บริหารจัดการข้อมูลราคาของงานระบบให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา - เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบ รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการประมาณราคา และต่อรองราคา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆของบริษัทฯเพื่อรวบรวมเอกสารที่เป็นข้อมูลจำเป็นในการประมูลโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-บริหารงานด้านถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง ให้ได้ต้นทุนประมาณการเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการให้มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลโยชน์สูงสุดกับองค์กร -บริหารการจัดการและจัดทำเอกสารด้านราคาของโครงการ -จัดทำต้นทุนรวมของงานก่อสร้างเสนออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา -เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบ ดูสถานที่และรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการประมาณราคา และการต่อรองราคา -บริหารจัดการข้อมูลราคาของงานก่อสร้างให้ Update อยู่ตลอดเวลา -จัดทำรายงานผลงาน ปัญหา อุปสรรคในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ -ควบคุมและดูแลการจัดเตรียมเอกสารคุณสมบัติและเทคนิคเบื้องต้น และเอกสารเสนอด้านคุณสมบัติของโครงการ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆของบริษัทเพื่อรวบรวมเอกสารที่เป็นข้อมูลจำเป็นในการประมูลโครงการ -ปรับปรุง Company Profile ประวัติผลงานและผลงานปัจจุบันของบริษัทตลอดเวลา -ประสานงานกับฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาในการเตรียมเอกสารประมูลโครงการ -ประสานงานกับฝ่ายการเงินเพื่อขอเอกสารสนับสนุนจากธนาคาร เช่น หนังสือค้ำประกันซอง หนังสือรับรองเครดิต -และบริหารบุคลากรในการทำงานของแผนกให้เหมาะสมและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-เสนองานขายบริการเกี่ยวกับการถมที่ ทุบ รื้อถอน งานถนน งานปรับพื้นที่ -ถอดแบบประเมินราคาพื้นที่หน้างาน -จัดทำแผนในการทำงานในพื้นที่ การจัดนำเครื่องจักรเข้า ประเภทของเครื่องจักร -เจรจากับเจ้าของงาน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง -ติดต่อประสานงานเรื่องน้ำไฟที่ใช้ในหน้างาน -วิเคราะห์การซ่อมและประเมินการซ่อมรถและเครื่องจักรเบื้องต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-ทำบันทึกตั้งเจ้าหนี้ ทำ (RR) ในโปรแกรม Pojjamarn -ตัดจ่ายเจ้าหนี้/พิมพ์เช็ค -บันทึกและลงบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ -จัดทำ ภงด.3,53 พร้อมกับกระทบยอด GL -จัดทำ ภพ.30 พร้อมกับกระทบยอด GL -ทำค่าแรงผู้รับเหมาจ่ายทุกวันที่ 5และวันที่ 20 ของทุกเดือน -บันทึกเงินสดย่อย เคลียร์บิลเงินสดจากหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.ตรวจการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายและนโยบายบริษัท 2.ควบคุมงานบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3.ตรวจสอบการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับภาษีให้ถูกต้อง 4.บริหารงานระบบบัญชีภายในบริษัทฯ บัญชีลูกหนี้,บัญชีเจ้าหนี้,และการชำระเงิน 5.ควบคุมเกี่ยวกับการออกเอกสารใบสำคัญจ่ายทั้งหมด 6.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน ทรัพย์สินถาวร การประเมินสภาพทรัพย์สิน 7.ตรวจสอบการปิดงบบัญชีและการกระทบยอดบัญชีต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญาหาที่เกิดขึ้นได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมการผลิตและติดตั้งแผ่นพลีคาส
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมงานการตอกเสาเข็มของปั้นจั่น ตามหน่วยงานก่อสร้าง และทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-ควบคุมงานผลิตเสาเข็มและแผ่นสำเร็จรูป Precast -ตรวจสอบปริมาณวัสดุ สั่งของเพื่อทำการผลิต -ตรวจเช็คยอดสต๊อค -ควบคุมแรงงานให้เพียงพอต่อการผลิต -สั่งผลิตในแต่ละวันให้พอเพียงต่อการขนส่งตามใบสั่งผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
- ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ(ผลิตภัณฑ์)คอนกรีต เสาเข็ม แผ่นสำเร็จรูป - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ เพื่อให้งานขายประสบความสำเร็จ ไม่ติดปัญหา - บริการหลังการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 419 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 21 »
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+