หางาน สมัครงาน > เขต ลาดกระบัง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.ตรวจสอบปริมาณงานที่ได้รับจากพนักงานประมาณราคา 2.ตรวจสอบเงื่อนไขของเอกสารประมูลราคา 3.ตรวจสอบราคา,Spec ของวัสดุที่ได้รับจาก Supplie 4.วิเคราะห์ราคา,จัดทำ BOQ เพื่อเสนอราคาประมูล 5.วางแผนงาน,กำหนดจำนวนแรงงานและเครื่องจักรประกอบการเสนอราคา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ควบคุมงานการตอกเสาเข็มของปั้นจั่น ตามหน่วยงานก่อสร้าง และทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา จัดแบ่งแผนงาน Precast ควบคุมงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปต้นทุนและความคืบหน้างาน ถอดแบบประมาณราคาตามความจำเป็น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
จัดซื้อ จัดจ้าง เช่า วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้ได้ตาม PR ที่ขอซื้อมา ทั้งหมดเพื่อให้ทันกับความต้องการของหน่วยงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
ถอดแบบ ถอดปริมาณ ตรวจสอบปริมาณ ทำงานเบิกผลงาน,งานเพิ่มลด ตรวจสอบผลงานผู้รับเหมา , ตรวจสอบการสั่งซื้อวัสดุ ควบคุมงบประมาณร่วมกับ PM ทำ S-Cuve ได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1.เตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน(BOQ) 2.ถอดแบบ ประมาณราคา 3. สืบราคาวัสดุ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลลูกค้า - ควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน - สามารถเข้าใจและแทนที่ได้ในงานทุกจุด - จัดทำรายงานต่าง ๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วราภรณ์ สมพงษ์ ฟู้ดส์ จำกัด (ร้านวราภรณ์ซาลาเปา)
- รับ Order ลูกค้า - จัดเตรียมสินค้า - เสริฟท์อาหารที่โต๊ะ - เคลียร์โต๊ะ - ดูแลความสะอาดภายในร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความเรียบร้อยของลูกแถว เป็นหู เป็นตาให้กับบริษัท ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซิกมา เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส (กรุงเทพ) จำกัด
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า , เรียกรถ โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
ดูแบบก่อสร้าง ติดต่อประสานงานก่อสร้างซ่อมบำรุง ทำงานด้านเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)
-ทำงานเอกสาร Word,Excel คล่อง มีความละเอียดและใส่ใจในงาน ตรงต่อเวลา ทดแทนคนลาคลอด -รายได้เฉลี่ยต่อวัน วันละ 400 บาท -ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน)
- รวบรวมและคัดแยกเอกสารเพื่อส่งคืนลูกค้า - สรุปรายงานการทำงานในแต่ละวัน Daily report โดยปิดงานจากเอกสารที่ได้มา - จัดทำเอกสารสินค้าเสียหายโดยตรวจสอบร่วมกับลูกค้า - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สามารถใช้จักรเย็บผ้าแก้ไข ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ใด้รับมอบหมายได้อย่างประณีต / QC สินค้า / จัดสินค้าเข้าสต๊อก / แพคสินค้าตามใบออร์เดอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
ทำหน้าที่ในการจัดหาจัดจ้าง เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคา สรุปราคา/และผู้รับจ้าง พร้อมทำเอกสาร PR/PO เพื่อเสนอหัวหน้างานเพื่ออนุมัติและประสานงานให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
1.ติดต่อและประชุมประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ 2.ติดต่อและประสานงานหน่วยงานรัฐ เอกชน และคู่สัญญาของบริษัทฯ 3.เจรจา ต่อรอง นำเสนอและประชาสัมพันธ์งานตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ 4.บริหารจัดการองค์กร ติดตามความก้าวหน้า การจัดการงานด้านปฎิบัติการและการตลาด 5.รับเรื่อง แก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งปฎิบัติงานตามคำสั่งและหรือตามที่ผู้อำนวยการฝ่ายฯ สั่งงานหรือมอบหมายงานให้บรรลุเป้าหมายหรือสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อาร์ทีบีกรุ๊ป จำกัด
1.ออกแบบและทำแบบ perspective และงาน presentation งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายในฯ 2.เขียนแบบขออนุญาตปลูกสร้าง,แบบก่อสร้าง,แบบ shop dwg และแบบ as built. 3.นำเสนองานกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สามารถใช้จักรเย็บผ้าแก้ไข ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ใด้รับมอบหมายได้อย่างประณีต / QC สินค้า / จัดสินค้าเข้าสต๊อก / แพคสินค้าตามใบออร์เดอร์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 431 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22 »


โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+