หางาน สมัครงาน > เขต มีนบุรี คลองสามวา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
- บริหารทีมงานขายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ - ดูแล และ รักษาความสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า - รับผิดชอบงานที่ผู้จัดการมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท วีทูเอ็น จำกัด
จบเครื่องกลมาโดยเฉพาะ สามารถออกหน้างานจริงได้ ดูแบบได้ มีประสบการณ์การผ่านงานมา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ของขวัญ คลีนิก เวชกรรม จำกัด
ให้คำปรึกษาทางด้านความงาม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
- รับวางบิล และสรุปเอกสารส่งแผนกการเงิน - บันทึกตั้งหนี้บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ - เคลียร์เงินสดย่อยและเคลียร์เงินทดรองจ่าย - บันทึกบัญชีค่าแรงผู้รับเหมา ตรวจสอบค่าแรงผู้รับเหมา - จัดทำใบสำคัญจ่าย - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ - บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมผู้รับเหมาติดตั้งหน้างาน - ติดตั้งงานระบบ M&E ไฟฟ้าทั้งระบบ - เคลียร์แบบ / ถอดแบบ - คิดงานเพิ่มงานลด / สั่งของ - ตรวจหน้างาน ฯลฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของงานระบบบัญชี - ตรวจสอบรายงานต่างๆที่แต่ละหน่ายงานบัญชีจัดทำเสนอ - วางแผนภาษีอากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดทำรายงานบัญชีเสนอฝ่ายบริหารและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - ให้คำแนะนำ,คำปรึกษาและแนวทางในการทำงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนแก้ไขระบบงาน ระบบข้อมูล และการดำเนินงานด้านเอกสารให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - บริหารงานและติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยชี้แจงและติดตามเอกสารเืพื่อให้ลงบัญชีทันต่อเหตุการณ์ - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมงาน ประสานงานทางด้านการติดตั้งงานระบบ เคลียร์แบบและงานเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ - ควบคุมดูแลหน้างาน,ดูแลระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ - เคลียร์แบบ,ทำ Shop,หาผู้รับเหมา,เคลียร์หน้างาน - ถอดราคาวัสดุ,ทำ BOQ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยหน้า Site งานก่อสร้าง / ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา , คนงานรายวัน ในด้านความปลอดภัย / Safety Talk ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกเช้า / ทำรายงานความปลอดภัย / จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (Amor Bangkok)
1.ขายเค้กและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า 2.ดูแลความสะอาดภายในร้าน 3.บริการลูกค้า 4.แคชเชียร์ 5.ทำงานที่ได้รับมอบหมาย 6.สรุปยอด เบิกของ จัดสต๊อก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฮอทพอท จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบงานดูแลลูกค้า เช่น จัดเตรียมอาหารที่ดี และมีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการลูกค้า, จัดเตรียมพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า, และแก้ไขปัญหาในการใช้บริการของลูกค้า เป็นต้น - รับผิดชอบงานบริหารทีมงาน เช่น อบรมพนักงานให้มีความรู้ในการให้บริการลูกค้า, ให้คำปรึกษาตัดสินใจแก้ปัญหา, และบริหารงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในร้านสาขา - รับผิดชอบงานจัดการตัวร้าน เช่น ดูแลการทำงานของระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ดี, จัดวางกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เพียงพอต่อการบริการที่ดี, และจัดเตรียม สั่งอุปกรณ์ ของสดได้เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณลูกค้า - รับผิดชอบงานบริหารยอดขาย และำกำไร เช่น วางแผนการตลาดเบื้องต้น, ควบคุมการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย, และควบคุมค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เหมาะสม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
BSB Power (Thailand) Co.Ltd.
ทำหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้า และดูแลรักษารถ รับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น วางบิล รับเช็ค งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์
ดูแลการจัดส่งสินค้า จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง จัดคิวงานตามสาย ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์
ขายเครื่องใช้ๆฟฟ้า พัดลม เตาแก๊ส เครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำอุ่น แบรนด์Clarte ตามห้ามสรรพสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์
พนักงานขายสินค้าและแนะนำสินค้าในแบรนด์สินค้า Clarte ประจำห้างโฮมโปร และบุญถาวร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์
1. เบิกจ่ายสินค้า 2. จัดเก็บจัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบียบ 3. ดูแลพื้นที่คลังสินค้าให้เป็นระเบียบ สะอาด 4. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์
รับโทรศัพท์ เพื่อตอบปัญหาลูกค้าที่โทรเข้ามาใช้บริการหรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์
ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์
ดู website ของบริษัทฯ ออกแบบโบว์ชัว,ออกแบบผลิตภัณฑ์,สามารถใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop โปรแกรมพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์,จัดทำ Image และ Promotion หน้า website ได้และงานออกแบบของแผนกกราฟฟิก (ถ้าเป็นโปรแกรม Flash หรือ 3Dจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สมาร์ท อีเล็คทริคอล ซัพพลายส์
ดูแล support งาน sale ติดตามการวางบิล การเก็บข้อมูลยอดขาย ทำสรุปรายงานการขาย การทำใบเสนอราคา การจองคิวส่งของห้าง เปิดบิลใบกำกับภาษี แก้ไขงานปัญหาเฉพาะหน้าได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
งานยกของขึ้นรถ เกณฑ์ทหารแล้ว ร่างกายแข็งแรง /ส่งสินค้าตามที่มอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 724 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 37 »
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ support@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+