หางาน สมัครงาน > เขต ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1.ดูแลระบบบัญชี 2.วางระบบบัญชี 3.ตรวจสอบบัญชี รับ-จ่าย 4.ดูแลเงินหมุนเวียนในบริษัทฯ 5.ปิดงบประจำเดือนและประจำปี 6.ยื่นภาษี/ติดต่อสรรพากร 7.สามารถใช้งานโปรแกรมB-plus ได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. ช่วยจัดทำเอกสารสัญญาของบริษัท 2. ช่วยตรวจสอบสัญญาที่คู่สัญญาเสนอลงนาม 3. จัดเตรียมเอกสารยื่นจดทะเบียนต่อหน่วยงานราชการ เช่น - สรรพากร - เขตต่างๆ - สำนักงาน อย. 4. แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ 5. จัดเตรียมเอกสารประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
-รับเรื่องแจ้งซ่อมงานอาคารสถานต่างๆ รวมถึงประสานงานซ่อมต่างๆ -จัดทำค่าใช้จ่าย และบันทึกประวัติ -ตั้งเรื่องเบิก และบันทึกรายการค่าใช้จ่าย (โทรศัพท์พื้นฐาน , เครื่องถ่ายเอกสาร) -ทะเบียนกุญแจ และเบิก จ่าย เก็บรักษากุญแจแต่ละสำนักงาน -ทะเบียนยานพาหนะ,ต่อภาษี,ประกันภัย,การซ่อมบำรุงรักษายายนต์ของบริษัท -การฉีดปลวกแต่ละสำนักงาน -ร่วมจัดบอร์ดวันสำคัญต่างๆ -ตรวจสอบ ดูแลความสะดวกเรียบร้อยของสถานที่อาคาร -และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แสงทอง เอชอาร์ จำกัด
รับสมัครนักเรียน ให้คำปรึกษาและแนะนำคอร์สเรียนให้แก่ผู้ที่สนใจ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. จัดทำบัญชีทั่วไป 2. ตรวจสอบบัญชี 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. วางแผนและสร้างกลยุทธ์การขายเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมาย 2. ขยายฐานลูกค้าใหม่และต่อยอดลูกค้ารายเดิมในกลุ่ม Food & Beverage 3.ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำเสนอและสร้างกลยุทธ์ 4. วางแผนจัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 5. จัดทำ weekly report วางแผนการตรวจเยี่ยมลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ดูแลบริหารและจัดการ Stock สินค้าที่นำเสนอลูกค้า 7.ติดต่อประสานงานทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์กร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
- เบิกอุปกรณ์ สิ่งของ วัตถุดิบ - เดินทางไปยังสถานที่ร้าน/สาขาที่จะเปิดใหม่ - ติดตั้ง จัดเรียง ตรวจสอบก่อนเปิดร้านการขาย - สาธิต แนะนำ สอนลูกค้าเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ภายในร้าน - เคลียร์ค่าใช้จ่ายการเดินทาง อุปกรณ์ สิ่งของในงานหลังเสร็จสิ้นทริป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. ดูแลและควบคุมงบประมาณ เช่น วิเคราะห์งบประมาณ และจัดทำรายงานงบประมาณรายจ่าย เป็นต้น 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีเค ซอฟท์อิเมจ เท็คโนโลยี จำกัด
1.ดูแลด้านงานบุคคลขอลบริษัททั้งระบบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. คิดค้น, วิจัย และพัฒนาสูตรการทำเบเกอรี่ 2. จัดทำสินค้าตัวอย่าง (เบเกอรี่) เพื่อนำเสนอลูกค้า 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. จัดทำสื่อโฆษณากิจกรรมต่าง ๆ 2. จัดกิจกรรมงานทางการตลาด 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำสื่อโฆษณา หรือกิจกรรมทางการตลาด 4. สรรหาช่องทางในการขยายงานการตลาด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
สรรหา ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานสรรหาผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคา การประเมินผู้ขาย การติดตามและส่งมอบสินค้า การจัดทำเอกสารจัดซื้อ เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีเค ซอฟท์อิเมจ เท็คโนโลยี จำกัด
ดูแลสต๊อกสินค้าของสาขาต่างจังหวัด และรบบการขายสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. งานบริหารแรงงานต่างด้าว 2. งานสรรหาว่าจ้าง 3. งานเงินเดือนและสวัสดิการ 4. งานพัฒนาและฝึกอบรม 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. สอนสูตรการชงเครื่องดื่ม 2. สาธิต สอนการใช้เครื่องอุปกรณ์ชงกาแฟ 3. ช่วยลูกค้าเซ็ทอัพร้านสาขาช่วงแรก 4. ตรวจเยี่ยมลูกค้า และตรวจสอบสูตร 5. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการใช้เครื่อง อุปกรณ์ในงานชงกาแฟ เป็นต้น 6. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีเค ซอฟท์อิเมจ เท็คโนโลยี จำกัด
ดูแลเว็บไซด์ บริษัท และโปรแกรมของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. วางแผน บริหาร และจำหน่ายสินค้าให้ห้างสรรพสินค้ากลุ่ม Modern Trade 2. เพิ่มช่องทางและรักษาการจำหน่ายสินค้ากับกลุ่ม Modern Trade 3. ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade และขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ 4. จัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 5. จัดทำ weekly report วางแผนการตรวจเยี่ยมลูกค้า 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
- ตรวจเช็ค บำรุง รักษาเครื่อง และอุปกรณ์ชงกาแฟ - ตรวจสอบมาตรฐานร้านกาแฟอตามมาตรฐานที่กำหนด - เดินทางปฏิบัติงานต่างพื้นที่ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เค.วี.เอ็น. อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต (1991) จำกัด
1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด 2. จัดเตรียมงาน Exhibition และงาน Road Show ทั่วประเทศ 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและSupplier เกี่ยวกับการจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 4. วางแผนรูปแบบกิจกรรมและนำเสนอแผนการตลาด 5. รายงานต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีเค ซอฟท์อิเมจ เท็คโนโลยี จำกัด
ดูแล ประสานงาน บัญชี สาขาต่างจังหวัด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4603 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 231 »
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+