หางาน สมัครงาน > เขต พระโขนง บางนา

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท บางนาออโต้เซลส์ จำกัด
-จัดเก็บเอกสารสำนักงานทั่วไป -ออกเช็ค/ใบสั่งจ่าย -ประสานงานทั่วไป -รวบรวมเอกสารส่งบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตกิโอะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เสนอขายเครื่องจักร และชิ้นส่วนอะไหล่ ดูแลลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯ -และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตกิโอะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
งานบัญชีด้านรับและบัญชีสต๊อคสินค้า และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป เอ็กเพรส
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โตกิโอะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้เครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ออกแบบส่วนประกอบของเครื่องจักร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด
> รับชำระค่าสินค้า,ออกใบเสร็จ,ใบกำกับภาษีให้ลูกค้า > สรุปยอดขายประจำวัน > บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด
บริหารดูแลทีมงานขายประจำ Counter แต่ละสาขาของ Big C ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเสมอ ติดตามผลการปฏิบัติงานของทีมงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถอบรม และกระตุ้นทีมงานของตนได้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานในสาขา รวมถึงลูกค้า สามารถแก้ไขปัญหาของทีมงานได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ดูแลซ่อมบำรุง เครื่องจักรขนาดเล้ก และอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค ในสำนักงานและคลังสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริหารงานคลังสินค้าหลัก และ Store Service - บริหารวินค้าคงคลังให้เหมาะสม - บริหารสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ให้เหมาะสม - บริหารงานการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานประจำวัน -
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ขับรถพาทีมงานปฏิบัติการไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และร่วมการปฏิบัติงานนั้นๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ปฏิบัติงานรมยากำจัดแมลงศัตรูพืชในสินค้าส่งออก - ควบคุมการทำงานของเครื่องรมยา - สามารถซ่อมบำรุงเครื่องเมื่อเกิดปัญหาได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ประสานกับลูกค้าในการตอบคำถามให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานบริการของบริษัทฯ - เป็นวิทยากรอบรมภายในเรื่องเทคนิค และวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของบริษัทฯ - พัฒนางานด้านวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของบริษัทฯ - นำเสนอข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริการของบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
-ออกบิล ใบกำกับภาษ๊ -ตรวจสอบสินค้าคงคลัง -บันทึกต้นทุน -งานอื่นตามได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก ลูกค้าใหม่และเก่า - จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการติดต่อประสานกับลูกค้า - รับเรื่องและตอบคำถามลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
-วิเคราะห์และวางแผนงาน พร้อมทั้งวางกลยุทธ์การตลาด -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร,บริการ,ผลิตภัณฑ์ของบริษัท -ดูแลลูกค้าเก่า-ใหม่ -พัฒนาระบบการทำงานให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
กำกับควบคุมงานด้านจัดซื้อของบริษัทฯ วางแผนกลดต้นทุนการสั่งซื้อ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Edu First
- แนะนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ - ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ประสานงานกับอาจารย์ชาวต่างชาติ - ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา) ** เมื่อพ้นโปร จะได้หยุดเพิ่มเป็น 5 วัน ต่อ 1 เดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน)
- มีการเป็นแคชเชียร์(ประจำสำนักงาน) - การทำงานด้านเอกสาร - การบริการลูกค้า/แผนกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารเตรียมเอกสารให้เซลส์รับไปเก็บเงิน (สายเซลส์ต่างจังหวัด และเซลส์ห้าง) - เขียนเช็คนำส่งธนาคารเขียน RV. - สรุปลูกหนี้คงเหลือเพื่อประชุมแต่ละเดือน - ประชุมหนี้ค้างชำระ(สายเซลส์ต่างจังหวัด และสายเซลส์ห้าง) ประจำเดือน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซี-เซพ เอ็นเนอร์ยี่ เมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- ดำเนินการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้า หรือตามที่ได้รับมอบหมาย - สรุป และรายงานผลการตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า เสนอผู้บังคับบัญชา - เป็นผู้ช่วยในการดูแล การติดตั้ง ของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า - บำรุงรักษา และดูแลแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์เสริม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
เชียร์ขายเครื่องใชไฟฟ้า SONY ประเภท AV (ทีวี LCD,LED,เครื่องเล่นดีวีดีฯลฯ) รายได้ เดือนละ 9,000+เบี้ยขยัน 1,000+ commission ทำงาน 9 ช.ม. (รวมเวลาพัก 1 ช.ม.) หยุด 1 วัน/สัปดาห์ ( ไม่หยุด ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ) (ไม่ตั้งเป้ายอดขาย)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1578 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 79 »
โปรดระวัง !! : การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+