หางาน สมัครงาน > เขต ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
1.Engagement planning: วิเคราะห์กระบวนการ/ระบบ, ระบุความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 2.Audit execution: ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม (รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, รวบรวมหลักฐาน, ทดสอบการควบคุม, จัดทำกระดาษทำการ) 3.Reporting: รายงานประเด็นการตรวจสอบที่พบและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อผู้บริหาร 4.Supervising: ทวนสอบกระดาษทำการของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, ตรวจติดตามการบริหารทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบ 5.Monitoring: ตรวจติดตามการปฏิบัติการ, การแก้ไขต่อประเด็นการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการของผู้รับการตรวจสอบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
วางแผนการตลาด และทำการตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้วางแผนไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 8 ไดเมนชั่น จำกัด
1. ขับรถรับส่งผู้บริหารไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. มีความรู้และวินัยในการรักษากฎจราจรเป็นอย่างดี 3. ดูแลรักษาความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกให้ดูดีตลอด 4. ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 8 ไดเมนชั่น จำกัด
1.จัดทำเอกสารรับ-จ่าย 2. วิเคราะห์ต้นทุน และสามารถปิดงบการเงินได้ 3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการบัญชี กฎหมาย และระบบงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง 4. มีประสบการณ์ในการออกกองถ่าย และมีพาหนะเป็นของตัวเอง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 8 ไดเมนชั่น จำกัด
1. บันทึกการประชุม และอัพเดทงาน รายการที่รับผิดชอบ 2. ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ดูแลเรื่องงานเอกสาร, จัดทำตารางนัดหมายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 4. มีประสบการณ์ในการออกกองถ่าย และมีพาหนะเป็นของตัวเอง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท 8 ไดเมนชั่น จำกัด
1. ควบคุมการผลิตรายการได้ทั้งกระบวนการ 2. สามารถ วิเคราะห์ คิด ปรับปรุงเนื้อหารายการ 3. สามารถบริหารบุคลากรด้าน Creative / Production / Post Production ได้ 4. สามารถเขียน Script ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท แมทเท็น จำกัด
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย และนำส่ง ภ.ง.ด.1,3,53 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อเตรียมบันทึกทางบัญชี 3. บันทึกรายรับและจัดเรียงเอกสารส่งบันทึก 4. บัญชีลูกหนี้ โปรแกรม Express 5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจ-ศ และเสาร์ครึ่งวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด
ดูแลบริหารจัดการผลิตสินค้าวัตถุดิบอาหารจากครัวกลาง เพื่อส่งสาขาและแฟรนไชส์ -กำหนดยอดผลิตในแต่ละวัน/สัปดาห์ ให้สอดคล้องกับ ยอดขาย -กำหนดยอดสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการผลิต -ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในโรงงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด
1. เช็คคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์หลังผลิตเสร็จก่อนนำเก็บเข้าสต๊อก 2. เช็คคุณภาพวัถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต 3. ตรวจเช็คอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากสินค้าที่ครัวกลางจัดส่งไปยังสาขา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
ออกแบบและบริหารควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เออร์บาเทค จำกัด
ออกแบบและบริหารควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเฟสชันแนลวัน จำกัด
- รับสายแก้ไขปัญหาให้กับ users ทางโทรศัพท์ - ให้คำแนะนำการใช้งาน Computer แก่ Users - Remote เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ users
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Executive Marketing Services Co.,ltd. ( EMS )
1.เชียร์ขายสินค้าในห้างสรรพพสินค้า 2.เช็คสต๊อคสินค้า,จัดทำรายงานการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เดลิเวอร์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
รับ-ส่งเอกสารงานประจำ รับจำนวนมาก โอกาสได้งานสูง **สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงานได้เลย**
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
-ออกบูธเเนะนำบัตรอิออน -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร -ติดตามเอกสารที่ยังไม่ครบถ้วน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
-งานซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าในหน่วยงานก่อสร้าง -เดินสายไฟ ต่อไฟในหน่วยงาน -และงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งหมดในหน่วยงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
ดูแลงานด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการโฆษณา ของห้างสรรพสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
ควบคุม ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Server / Software / Hardware
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
รับส่งเอกสารต่าง ๆ รับเช็ค วางบิล
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า จำกัด
ตรวรจรับสินค้า ควบคุมดูแลสินค้าเข้า-ออก
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2289 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 115 »


คุณรู้หรือไม่ ? : ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+