หางาน สมัครงาน > เขต ประเวศ อ่อนนุช สวนหลวง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ดีทีแซด ฟาซิลิตีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ด้านการบริหารจัดการอาคารสูง ศูนย์การค้า และอาคารพาณิชย์ บริหารสัญญาจ้างต่าง ๆ และบริหารงานดุแลรักษาความสะอาด และงานรักษาความปลอดภัย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
Analysis root cause of machines/products breaking down Improve maintenance processes & Modify tools/equipment for maintenance work development Provide training to maintenance staff for skill improvement Follow up productivity/capability of maintenance staff Contact with Supplier Participate and support 5S, TPM, continuous improvement activities, SHE and Quality Management Systems. Support all technical projects Others
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
1.ดูแลประสานงานลูกค้ารายสำคัญ ทำงานเป็นทีม 2.สามารถเป็นวิทยากร และจัดอบรมได้ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะในการพูดคุยตอบข้อซักถามลูกค้า อัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.สามารถเดินทางออกไปพบลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
• รับโทรศัพท์ จากลูกค้าหรือแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • ติดต่อประสานงานในแผนกหรือที่เกี่ยวข้องและลูกค้า • บันทึกข้อมูลในระบบ computer โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หรือ MS Excel, Word • จัดทำใบเสนอราคา • จัดทำงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั่วไป
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
รับแจ้งปัญหางานซ่อมและ Service อื่น ๆ จากลูกค้าหรือแผนกที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงาน บันทึกข้อมูลในระบบcomputer โปรแกรมสำเร็จรูป และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
ซ่อมบำรุงรถยกไฟฟ้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด
- ควบคุมดูแล บันทึก แก้ไขข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำ วิเคราะห์ และ นำเสนอสรุปรายงานต่างๆให้กับผู้ปริหาร ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบ บันทึก และ แก้ไขข้อมูลที่เป็นส่วนกลาง - จัดทำ และ นำเสนอ รายงานสรุปต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำ และ ปรับปรุง เอกสารวิธีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ERP - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำ หาแนวทาง และ/หรือ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
- ให้คำปรึกษากับลูกค้าและขายคอร์สเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก กระชัดสัดส่วน - บริษัทมีการฝึกอบรม + เบี้ยเลี้ยให้พนักงาน เงินเดือน15000 +เบี้ยขยัน 1000 + ค่าคอมมิชชั่น ***** การันตีรายได้ 20,000+ ต่อเดือน *****
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอฟเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย มีความรู้ด้านภาษี จัดทำภาษีส่งกรมสรรพากรรายเดือน จัดทำประกันสังคม ประสานงานกับส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด
- ประกอบและติดตั้งระบบไฟป้ายโฆษณาและอาคาร - ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
1. เข้าเช็คห้องลูกค้า Check Out 2. ทำความสะอาดห้องพัก – ห้อนนอน,ปูเตียง 3. ทำความสะอาดทางเดินและบันไดกลางบนฟลอร์ 4. ช่วยงานแม่บ้านทำความสะอาดส่วนกลาง และงานสโตร์แม่บ้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
1. ตรวจเช็คผลการทำงานและการทำความสะอาดประจำวัน 2. แจ้งและติดตามงานซ่อมห้องพักกับช่างซ่อมบำรุง 3. ดูแลงานการทำงานของพนักงานทำความสะอาด 4. รับผิดชอบตรวจเช็คผ้า และการรับ-ส่งผ้ากับบริษัทซักรีด 5. รับผิดชอบรับ จัด เบิกจ่าย ของใช้และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้พนักงาน 6. ช่วยงานพนักงานแม่บ้านทำความสะอาดประจำวัน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
ต้อนรับลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ประสานงานแจ้งซ่อมไปยังฝ่ายช่าง อ่าน log book ติดตามงาน ที่ยังค้างเขียนรายงานปฏิบัติงานในรอบที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ และการประชุมย่อยเพื่อจัดเตรียมงาน ของแผนกต้อนรับ ดูแล และอำนายความสะดวกแก่ลูกค้า ติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเบื้องต้น ตามนโยบายบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
1.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี รับ-จ่าย 2.ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย ของทุกโครงการ 3.ดูแลเงินหมุนเวียนภายในบริษัท 4.ปิดงบประจำเดือน (งบกำไรขาดทุน) ของทุกโครงการ 5.จัดทำประมาณการครึ่งปี 6.ทำงบการเงินบริษัท 7.ขอคืนภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ประจำปี (กรณีมีผลขาดทุน) 8.ควบคุมโปรแกรมบัญชีทั้งหมดของบริษัท 9.ดูแลภาษีทั้งระบบ 10.ติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีรายได้ของบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
- ต้อนรับ บริการ และให้ข้อมูลโรงแรมกับลูกค้า - รับ Check in - Check out - รับโทรศัพท์และประสานงานผู้มาติดต่องาน - ทำรายงานสรุปรายรับและส่งเงินตามรอบที่รับผิดชอบ - ควบคุมการทำงานของพนักงานต้อนรับ - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แผนกต้อนรับ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ภิรมย์ แลนด์ จำกัด
-ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าพักที่โรงแรม -ดูแลสัมภาระของผู้เข้าพักอาศัยที่โรงแรม -เปิด-ปิดประตูให้ลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สเปซ มีเดีย จำกัด
วางแผนการผลิตและการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออพติมั่ม เทรดดิ้ง จำกัด
- ดูแลงานขาย รักษาและเพิ่มฐานลูกค้า - วางแผนการทำงานรายเดือน และรายปี - ทำใบเสนอราคา เสนอขายสินค้า ปิดการขาย และประสานงานการจัดส่งให้กับลูกค้า - แนะนำสินค้า และโปรโมชั่นใหม่ๆให้กับลูกค้า - บริการลูกค้า แก้ปัญหาให้กับลูกค้า - ทำรายงานสรุปการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท อินเตอร์เนชันแนล เทรดดิ้ง ลีดเดอร์ จำกัด
พนักงานดูแลหน้าร้าน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด
ดูแลและควบคุมทีมงาน GMM Z Call Center ภายในความดูแลให้สามารถปฏิบัติงานบริการให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าได้ กระตุ้นและสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานบริการลูกค้า สามารถเลือกที่ปฏิบัติงานได้ สาขารามคำแหง 2 บางนา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2316 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 116 »
โปรดระวัง !! : บริษัทที่เรียกเก็บเงินค่าสมัครงาน ให้สันนิฐานเบื้อต้นได้เลยว่าไม่น่าไว้ใจ เมื่อพบเจอควรแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ของเราทราบโดยด่วน ที่เบอร์ 02-001-8800 , 02-349-7974 หรือ webmaster@jobth.com

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+