หางาน สมัครงาน > เขต บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


AUDREY GROUP INCORPORATION CO.,LTD.
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านแถวราม ไปที่สำนักงานที่พระราม 9 ตึก KPN
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- เสนอขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในพื้นที่ - วางแผนการขายสินค้าในแต่ละเดือน - รายงานยอดประจำวัน ยอดประจำสัปดาห์ และสรุปยอดประจำเดือนให้กับ Sale - สนับสนุนงานขาย SA ประจำศูนย์ - ประสานงานภายในศูนย์บริการ เพื่อให้การขายสินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามและบริการหลังการขาย. - ให้ความร่วมมือกับศูนย์บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ดูแลเรื่องกฤระเบียบข้อบังคับการทำงาน, การวางแผนค่าใช้จ่ายประจำปี - ดูแลการสรรหาบุคลากร - ดูแลงานด้านประกันสังคม - ดูแลการบริหารจัดการค่าจ้าง - ดูแลภาษี - ดูแลเรื่องการฝึกอบรมพนักงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
งานไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าในห้องการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- การขาย การตลาด - ติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการ - ดูแล กระตุ้นยอดขายส่วนงานรับผิดชอบ - ประสานงานกับพนักงานบริษัทฯ ที่อยู่ประจำศูนย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- เสนอขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในพื้นที่ - วางแผนการขายสินค้าในแต่ละเดือน - รายงานยอดประจำวัน ยอดประจำสัปดาห์ และสรุปยอดประจำเดือนให้กับ Sale - สนับสนุนงานขาย SA ประจำศูนย์ - ประสานงานภายในศูนย์บริการ เพื่อให้การขายสินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามและบริการหลังการขาย. - ให้ความร่วมมือกับศูนย์บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- วางแผนการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ - วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน - บริหารงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- เสนอขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าในพื้นที่ - วางแผนการขายสินค้าในแต่ละเดือน - รายงานยอดขายประจำวัน ยอดประจำสัปดาห์ และสรุปยอดประจำเดือนให้กับ Sale - สนับสนุนงานขาย SA ประจำศูนย์ - ประสานงานภายในศูนย์บริการเพื่อให้การขายสินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดตามและบริการหลังการขาย - ให้ความร่วมมือกับศูนย์บริการในการทำกิจกรรมต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ช่างซ่อมช่วงล่าง เบรก ครัชต์ ตั้งวาวล์ - เปลี่ยนยาง ล้อแม็กซ์ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
-ติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการรถยนต์ -ดูแล และกระตุ้นยอดขายในเขตที่รับผิดชอบ -ประสานงานกับพนักงานของบริษัทฯ ที่อยู่ประจำศูนย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- การขาย การตลาด - ติดต่อประสานงานกับศูนย์บริการ - ดูแล และกระตุ้นยอดขายส่วนรับผิดชอบ - ประสานงานกับพนักงานของบริษัทฯ ที่อยู่ประจำศูนย์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
วางแผนการขายให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน บริหารงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- วางแผนงานบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทตามเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และสรรพากร ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี - จัดทำรายงานและนำส่งเอกสารทางบัญชีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายทางด้านบัญชี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ทำเอกสารด้านบัญชี (บัญชีเจ้าหนี้/บัญชีลูกหนี้) / การเงิน ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ออกบิล, คีย์ข้อมูล, เอกสารเก็บเงิน-จ่ายเช็ค ฯลฯ - ดูแลงบประมาณ - ดูแลภาษี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ดำเนินการสรรหา พนักงาน สาขา และสำนักงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ - ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิภาพและจัดหาช่องทางใหม่ๆ ในการสรรหาพนักงาน - สัมภาษณ์ ทดสอบ และ คัดเลือกบุคลากร ตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนและดำเนินการสรรหาบุคลากรเชิงรุกตามภูมิภาคต่างๆ - สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ - รอบรู้เส้นทางภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างแอร์รถยนต์ที่เข้ามาใช้บริการ ทำเอกสารประกอบการล้าง และรวบรวมส่งหัวหน้างาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ขัดเคลือบสี เคลือบแก้วรถยนต์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ล้างรถ ดูดฝุ่น ขัดเคลือบสี ซักเบาะพรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
- ฝึกอบรมพนักงาน - วางแผนการจัดฝึกอบรม - เตรียมคู่มือ เอกสารในการจัดอบรม - ประเมินผลการฝึกอบรม - รายงานผลการจัดอบรมต่อผู้บังคับบัญชา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
งานล้างรถยนต์ ขัดเคลือบสีรถยนต์ ซักเบาะพรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2462 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 124 »
คุณรู้หรือไม่ ? : การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+