เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ช่างทั่วไป
1. ประสานงานหน้าร้านด้านงานแจ้งซ่อม 2. ติดต่อประสานงานกับช่างเพื่อแจ้งปัญหางานซ่อม 3. นำเสนอราคาเพื่อขออนุมัติงานซ่อม 4. นับสต็อคหน้าร้านเพื่อเช็คปิดยอดประจำเดือน 5. สรุปงานซ่อม/สร้างประจำเดือนพร้อมจัดทำรายงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-18,000
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1. บันทึกข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของบริษัท 2. แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย 3. งานด้านเอกสารบัญชีต่าง ๆ ทั้งระบบ 4. ออกใบแจ้งหนี้ - ใบเสร็จรับเงิน 5. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 6. ดูแลเรื่องเอกสารสัญญาแฟรนไชส์ ค่ารอยัลตี้ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000
พนักงานชงเครื่องดื่ม / บาริสต้า (Support)
1. ให้บริการและต้อนรับลูกค้าที่สาขาและงานอีเว้นท์นอกสถานที่ 2. จัดเตรียมร้าน วัตถุดิบและสินค้าต่างๆ 3. ชงกาแฟ ( Barista ) และผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 4. เช็คสต็อคและดูแลรักษาความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. จัดเก็บและดูแลยอดขายประจำวัน ( Cashier )
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 15,000+++
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับทราบถึงสินค้าคงคลังคงเหลือเพื่อประเมินการสั่งสินค้า 5. จัดทำรายงานวัตถุดิบการสั่งซื้อสินค้า 6. เปรียบเทียบต่อรองราคาวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-20,000
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับทราบถึงสินค้าคงคลังคงเหลือเพื่อประเมินการสั่งสินค้า 5. จัดทำรายงานวัตถุดิบการสั่งซื้อสินค้า 6. เปรียบเทียบต่อรองราคาวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 - 30,000 ( + สวัสดิการอื่นๆ)
เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ธุรกิจแฟรนไชส์)
1. ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์และบริหารเฟรนไชน์ 2. Set up ร้านเฟรนไชส์สาขาใหม่ ๆ 3. จัดทำเอกสารการชำระเงินเฟรนไชน์ และติดตามการชำระเงิน 4. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเฟรนไชน์ 5. ติดต่อหาพื้นที่ใหม่ ๆ สำหรับเปิดสาขาเฟรนไชน์ 6. ดูแลภาพลักษณ์และทำการตลาดโปรโมทให้เกิดการขยายเฟรนไชน์เพิ่มในอนาคต 7. จัดทำยอดขายรายสาขาของเฟรนไชน์ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น 8. เรียนรู้และทวนสอบสูตรภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ บางครั้งอาจมีการเข้าปฏิบัติงานหน้าร้าน เพื่อให้ทร
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
ผู้จัดการธุรกิจแฟรนไชส์
1. ดูแลด้านการตลาด ภาพลักษณ์และบริหารเฟรนไชน์ 2. Set up ร้านเฟรนไชส์สาขาใหม่ ๆ 3. ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการของเฟรนไชน์ 4. ติดต่อหาพื้นที่ใหม่ ๆ สำหรับเปิดสาขาเฟรนไชน์ 5. ดูแลภาพลักษณ์และทำการตลาดโปรโมทให้เกิดการขยายเฟรนไชน์เพิ่มในอนาคต 6. จัดทำยอดขายรายสาขาของเฟรนไชน์ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น 7. เรียนรู้และทวนสอบสูตรภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ บางครั้งอาจมีการเข้าปฏิบัติงานหน้าร้าน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 25,000 - 30,000 ++
ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ปฏิบัติงานที่ รามอินทรา ซอย 5
1.บริหารจัดการคลังสินค้าทั้งระบบ 2.ตรวจเช็คดูแลสินค้าเข้า-ออก 3.จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่งออกไปยังสาขาหรือเฟรนไชน์ 4.ตรวจสอบสินค้าคงคลัง FIFO 5.ควบคุมและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการจัดส่งหรือตรวจสอบ 6.ตรวจสอบสินค้าว่ามีคุณภาพที่ดีและอยู่ในสภาพที่ดีไม่เสียหาย 7.จัดทำเอกสารต่าง ๆ ของคลังสินค้าการและสรุปงานต่าง ๆ 8.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-25,000++
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีแยกประเภท,แบบภาษีต่างๆที่นำส่งสรรพกร 3.จัดทำงบการเงินรายเดือน/รายปี และวางแผนภาษี 4.ดูแล แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5.รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี (AP, AR, GL, Asset) 6.วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านบัญชีการเงิน เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.วางแผนควบคุม ตรวจสอบการใช้ประมาณของฝ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมของบริษัท 8.อื่นๆที่ได้รับมอ
20 มิถุนายน 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 35,000 - 50,000
หัวหน้าแผนกบัญชี
ดูแลควบคุมงานด้านบัญชี - ทรัพย์สิน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะ ฮิโระ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 924 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 93 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560