หางาน สมัครงาน > เขต บางเขน สายไหม

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

Supervisor (ส่วนงาน Collection)
1.ดูแล ควบคุม การทำงานของพนักงานเร่งรัดหนี้สิน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี และผ่านมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ 2.ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทได้ 3.ประสานงาน และวางแผนการเร่งรัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด 4.จัดทำรายงานส่งให้กับผู้บังคับบัญชา 5.มีประสบการณ์หัวหน้างานด้านเร่งรัดหนี้สิน 6.มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ประนีประนอมในการเจรจา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง 7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- การสรรหาพนักงาน - ประเมินผลการปฎิบัติงาน - Time Attendance - Trainning - พัฒนาเรื่องระเบียบ วินัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Manager (ส่วนงาน Collection)
1.สามารถบริหารจัดการ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการแก้ปัญหา การวางแผนและบริหารโครงการ การบริหารเวลา และการบริหารการเงินและงบประมาณ 2.สามารถวางแผนงาน จัดระบบ ของส่วนงาน โดยการกำหนด จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของแต่ละกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และของผู้ว่าจ้าง 3.สามารถควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บัญชา 4.สามารถประสานงานให้ผู้ใต้บัญชาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 5.สา
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามนโยบายบริษัทฯ
นักศึกษาฝึกงาน (IT Support)
ทำงานระยะสั้นๆ ในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนด เวลาทำงาน 9.00น . - 18.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำงาน 9.00น . - 16.00 น. วันเสาร์
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ทนายความ
1. ทำสำนวนเตรียมฟ้องคดีของสถาบันการเงิน 2. ฟ้องคดี ตามภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย 3. รายงานคดี
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ค่าวิชาชีพตามลักษณะงาน
พนักงานบัญชี (ด่วนมาก)
- ทำบัญชีรับ-จ่าย - วางบิลลูกค้า - ติดต่อประสานงานลูกค้า -ปิดงบบัญชี
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Manager บุคคล
1.จัดทำแผนการปฏิบัติงาน 2.ทำนโยบายและแผนงานของแผนก 3.จัดทำงบประมาณของฝ่าย 4.วิเคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุง/แก้ไข 5.วางแผนอัตรากำลังพลให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 6.คัดเลือกบุคคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน งานสรรหาว่าจ้าง 1.กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการสรรหา ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุม แนะนำ ตรวจสอบกระบวนการสรรหา การวัดผลและการประเมินผล 1.ควบคุม แนะนำ ให้คำปรึกษาการจัดทำ Job Description ของแต่ล่ะตำแหน่งงาน 2.ออกแบบประเมินการทำงาน KPI 3.ประ
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายกฏหมาย (Part time)
คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร ประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย วันเวลาทำงาน : วันจันทร์ -วันศุกร์ 9.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. (อย่างน้อย เดือนละ 2 เสาร์)
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้ (ด่วนมาก)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - ตอบข้อซักถามของลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรมาสอบถาม - เจรจากับลูกค้าเพื่อนัดชำระหนี้ - ติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์ เพื่อจัดเก็บหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ที่ค้างชำระ วันเวลาทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. (สัปดาห์สุดท้ายของเดือน )
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท บาร์เกน พ้อยท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 10   เงินเดือน : รายได้ต่อเดือน 9,000 - 10,000 + คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
1. รับเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านทางระบบโทรศัทพ์ 2. ดำเนินการงานด้านเอกสารเพื่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อร้องเรียนของลูกค้า 3. ติดตามและแจ้งความคืบหน้าระหว่างฝ่ายเคลมสินค้าและลูกค้า 4. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 5. บันทึกข้อมูลการเคลื่อนไหวของรายการการร้องเรียนของลูกค้าผ่านโปรแกรมสำเร็จรูปตามที่บริษัทกำหนด
28 กุมภาพันธ์ 2560
บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 15,000.-
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1000 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 100 »


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560