หางาน สมัครงาน > เขต จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด
แม่บ้านประจำร้านอาหาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท โปรเทคเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1.ขายสินค้า (วาล์ว) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 2.เข้าพบเยี่ยมลูกค้า แนะนำให้คำปรึกษาและนำเสนอสินค้า ปิดการขาย ดูแลประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้าและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ทำรายงานการเยี่ยมลูกค้าและรายงานการขาย 4.วางแผนพัฒนาปรับปรุงแผนงานขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- เขียนแบบงานโครงสร้าง-สถาปัตย/งานระบบ - ทำ Sale Kit สำหรับงานขาย - Clear แบบงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ดูแลทรัพย์สินในโครงการ จัดทำสต๊อก วัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ ในไซต์งาน ให้อยู่ในปริมาณที่เพียงพอกับการก่อสร้าง จัดทำ Stock Card ดูแลทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่สูญหาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
- ทำแผนงานกิจกรรมการตลาดเพื่อสนับสนุนการขายทั้งในด้านกิจกรรมโดยรวมและการบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงนำไปปฏิบัติและควบคุมให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และความเคลื่อนไหวของตลาด เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริง และนำมาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ถูกต้องแม่นยำที่สุด - PDCA แผนการตลาด - ควบคุม Budget
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ดูแลบริหารจัดการก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป ให้มีมาตรฐาน และทันเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท นูทราเมดิก้า จำกัด
บรรจุสินค้าและจัดเรียงสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ รับและจ่ายสินค้าพร้อมตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ตรวจใบสั่งขาย , มัดจำรับ , ใบส่งของ , ใบรับคืน เพื่อเปิดใบรับเงินมัดจำ , ใบกำกับภาษีขาย , ใบลดหนี้ ในระบบบัญชี - เปิดใบรับวางบิลประจำวันแยกตามลูกค้า , จัดสายวางบิลและเก็บเงินลูกค้าที่ครบกำหนด - รับชำระประจำวัน , ผ่านเช็ครับ , บันทึกรายได้อื่นๆ , ตรวจภาษีขายประจำงวด - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- แจ้งเข้า - ออกพนักงาน ในประกันสังคม - คำนวณ-กรอกแบบนำส่งประกันสังคม , ภงด.1 และบันทึกในระบบบัญชี - ตรวจสอบการลงบันทึกเวลาพนักงาน , เก็บข้อมูลขาด , ลา , มาสาย - ติดต่อกรมแรงงานและประกันสังคม - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ตรวจใบสั่งซื้อ , มัดจำจ่าย , ใบแจ้งหนี้ , ใบกำกับภาษีซื้อ , ใบลดหนี้ และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี - รับวางบิล , ทำใบสำคัญจ่าย , ใบหัก ณ ที่จ่าย , เช็คจ่าย และบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี - ผ่านเช็คจ่ายประจำวัน , บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำวัน , ตรวจสอบ ภงด.3-53 , ภาษีซื้อประจำงวด - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ตรวจใบเบิกผลิต , รับผลิต และบันทึกในระบบบัญชี - คำนวณและบันทึกต้นทุนรับผลิตประจำวัน - ตรวจสินค้าคงเหลือในระบบบัญชีกับของจริง - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- ดูแลการรับเข้า - จ่ายออกของสินค้าและวัตถุดิบ - ตรวจสอบยอดคงเหลือและจัดทำรายงานประจำรอบตามที่กำหนด - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เหล็กสยามพาณิชย์ จำกัด
- วางแผนการผลิตประจำวัน , สัปดาห์ , เดือน - สรุปรายงานการผลิตประจำวัน , สัปดาห์ , เดือน - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโรงงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเจอเนอร์รอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- ผู้ช่วยช่างกลึงCNC, มิลลิ่ง, ปาด, ไส, เจียร, กลึงธรรมดา, ช่วยงานจ่ายแบบ ในแผนก Drawing - ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล - ผู้ช่วยงานเชื่อมโลหะ. งานประกอบเครื่องจักร, งานสี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท สยามเจอเนอร์รอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ควบคุมเครื่องจักร เครื่องกลึง เครื่อง CNC เครื่อง มิลลิ่งได้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
Denfah Printing
1. เปิดใบสั่งงาน 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
งานเขียนแบบอาคารโครงสร้างและสถาปัตย์,Shopdrawing,Asbuilt,ถอดแบบประมาณราคา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
ดูแลเอกสารต่างๆประสานงานกับเซลล์
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
ขับรถส่งของตามร้านค้าต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เอสเซนทรา จำกัด
คีย์ข้อมูลเอกสารทางบัญชีของบริษัทฯ ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารบัญชีของบริษัทฯ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1949 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 98 »
คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+