หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ผลิตภัณฑ์ แร่และโลหะไทย จำกัด
•Ensuring incoming products are received and putting on right quantity, time and location. •Managing products incoming follow from supplier, forwarder and returns. •Accurately optimizing and utilizing warehouse space. •Managing and planning warehouse movements, schedules and operations. •Controlling and optimizing shelf. •Controlling stock and inventory. •Developing operations process and system. •Keeping track of all stock in and out and maintaining the records. •Monitoring and controlling all goods received. •Supervising and managing warehouse staff to perform their tasks. •Keying and recording data into the ORACLE system. •Other assignments as appropriate.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ แร่และโลหะไทย จำกัด
•Ensure that revenue and profit target of products and services for branch under responsibility are achieved •Managing and control capital and operation budget spending effectively and efficiently • Regularly reporting section/branch's progress, achievements, obstacles, and suggest to the department level management • Overseeing all operations of the branch both sales and service • Planning overall service maintenance of machines at customer’s site •Solving customer problems on site concerning machinery and spare parts •Planning, setting and monitoring schedules for the service team • Visiting customers on site to maintain customer satisfaction and good relationships • Creating a management process to follow up on customer service issues and also analyzing customer problems and utilizing customer data in the way that enhances service improvements and development •Preparing sales forecasts for all product lines such as machines, spare parts, and consumables •Initiating strategic plans to develop team effectively •Ensure that adequate knowledge and training are provided to staff under supervision in order to effectively and efficiently perform assigned tasks •Assisting to give some guidance for supporting all staff do their work more efficiently in accordance with company policy •Managing and supervising branch staff and service teams to meet their KPI
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ แร่และโลหะไทย จำกัด
ดำเนินการวางแผน การสรรหาพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางบริษัทฯ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ไลเกอร์ มีเดีย จำกัด
- นำเสนอสินค้าเกี่ยวกับหลอดไฟ LED - นำเสนอสินค้าเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ ไวนิล แผ่นคอมโพสิท - สามารถติดต่อประสานงานและมีวิธีแก้ไขและนำเสนอสินค้า ของบริษัทได้ดี
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
-ประสานงานโครงการ,เคลียร์แบบ และ Specวัสดุก่อสร้าง,จัดทำแผนงาน Three Month,Three Week,Weekly
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
-จัดทำMaster Schedule ส่งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติและจัดทำแผนผังบังคับบัญชาส่งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ -ประสานงานกับฝ่ายควบคุมต้นทุนจำทำงบประมาณโครงการ -ประชุมและมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ -ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่โครงการได้วางไว้
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
-ออกใบขอซื้อวัสดุก่อสร้าง และตรวจสอบวัสดุก่อสร้างที่เข้าในโครงการตามใบสั่งซื้อ -เช็ค Stock Store เพื่อให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลคาโปรดักส์ จำกัด
1.นำเสนอขายและให้คำแนะนำสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ 2.ดูแลลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ 3.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าและรักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ทำรายงานการเยี่ยมลูกค้าและยอดขายเสนอผู้บังคับบัญชา 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
-จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์โครงการและประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ -ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน,Spec ของโครงการ -ประสานงานผู้ควบคุมงานตรวจสอบงานให้เป็นไปตามSpec ของโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลคาโปรดักส์ จำกัด
1.นำเสนอขายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์,ยางมะตอย,น้ำยาถอดแบบ ให้กับลูกค้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2.ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ 3.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าและรักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ทำรายงานการเยี่ยมลูกค้าและยอดขายเสนอผู้บังคับบัญชา 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
-จัดทำแผนขออนุมัติวัสดุและแบบก่อสร้าง ส่งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติ -จัดทำ Statusวัสดุและแบบก่อสร้างประจำสัปดาห์ -ถอดแบบปริมาณงาน/ควบคุมปริมาณงานให้อยู่ในBudget -ควบคุมปริมาณงานของผู้รับเหมารายย่อย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
-ดูแลควบคุมงานโครงการก่อสร้างด้านสถาปัตย์ให้ได้คุณภาพ -จัดทำแผนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับไปปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด -ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุให้เป็นไปตามSpec / ควบคุมปริมาณวัสดุให้อยู่ในBOQ -ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงงาน ให้ทำงานให้ได้ตามแผนงาน และงบประมาณ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
-เขียนแบบโครงสร้าง,สถาปัตย์ และแบบก่อสร้างอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -จัดทำแบบ AS-BUILT
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลคาโปรดักส์ จำกัด
- เจราจาต่อรอง ติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าเก่า - จัดทำเอกสารการขาย ตรวจสอบรายการขาย - ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับการทำเอกสารการขาย - บริการลูกค้าหลังการขาย, สนับสนุนข้อมูลผลิตภัณฑ์หลังการขาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
ควบคุม วางแผนงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแผนงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
ควบคุมงานก่อสร้าง/ ตรวจสอบดูแลงานผู้รับเหมาด้านโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลคาโปรดักส์ จำกัด
1.นำเสนอขายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์,แบตเตอรี่รถยนต์,น้ำมันเครื่อง ให้กับลูกค้ากลุ่มค้าปลีก 2.ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ 3.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าและรักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ทำรายงานการเยี่ยมลูกค้าและยอดขายเสนอผู้บังคับบัญชา 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลคาโปรดักส์ จำกัด
1.นำเสนอขายและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์ ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 2.ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ 3.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าและรักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ทำรายงานการเยี่ยมลูกค้าและยอดขายเสนอผู้บังคับบัญชา 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท จอมธกล จำกัด
-ควบคุมดูแลสโตร์วัสดุก่อสร้าง -เบิก,จ่ายวัสดุ ก่อสร้าง -จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือก่อสร้างต่างๆของบริษัท -บันทึกเอกสารด้านรายการเบิก,จ่ายวัสดุก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ออลคาโปรดักส์ จำกัด
1.วางแผนและควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด (ดูแลกลุ่มลูกค้าร้านค้าปลีก) 2.ดูแลและบริหารการทำงาน รวมถึึงการพัฒนาและสอนงานให้กับพนักงานขาย 3.สำรวจและวิเคราะห์ตลาด รวมถึงนำเสนอกลยุทธ์ใหม่ๆในการหาลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 34304 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1716 »


คุณรู้หรือไม่ ? : คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+