หางาน สมัครงาน > จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ควบคุมงานก่อสร้างติดตั้งหลังคา -ส่งมอบงานให้ทันตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้เกินที่กำหนด -รายงานผลความคืบหน้างานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- จัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง และเครื่องใช้สำนักงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ - ต่อรองราคาสินค้า - พิมพ์ PO.
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
งานขายวัสดุพื้นโรงงานอุตสาหกรรม, พื้นโพลียูรีเทน, พื้นอีพ็อกซี่ ,งานหลังคา, งานไม้ซีด้า,งาน Mechanical งานขายวัสดุป้องกันน้ำในรอยต่อคอนกรีต,ขายวัสดุเจาะเสียบเหล็ก ระบบกันซึม , พื้นสนามกีฬา, ผลิตภัณฑ์เคลือบพิเศษ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุมการใช้วัสดุ - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- จัดเก็บ-จัดเรียงสินค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ทำแบบ เขียนแบบและแก้ไขแบบเพื่อส่งให้กับลูกค้าและสนับสนุนงานแก่ฝ่ายขาย - ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องของงานแบบเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงาน - ช่วยเตรียมเอกสารงานแบบ เพื่อส่งให้กับทางลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ขายสินค้าของบริษัท - ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- Management of Building facade renovation projects - Planning and management of works to meet tight project schedules - Manage workforce, sub-contractors and vendors - Manage Quality Control & Cost control - Safety management, including design of safety systems - Client liaison, site meetings, documentation
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1.ด้านวางแผนการผลิต - กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุน, การส่งมอบ) - การใช้ทรัพยากร -ควบคุมต้นทุนการผลิต -แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 2.ด้านตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ -กำหนดมาตรฐานคุณภาพ -ตรวจสอบคุณภาพ -ฝึกอบรมพนักงานให้มีความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- บริหารโครงการงานตกแต่งโชว์รูม, บู๊ทแสดงสินค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ดูแลงานขายด้านงานวัสดุก่อสร้าง งานArchitect งานทาสีอาคาร งานระบบกันซึม งานปรับปรุงภายนอกอาคาร
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
บริหารงานแผนก Architectural product งานติดตั้งวัสดุ/ทีมงาน / ผู้รับเหมา งานปรับปรุง / ติดตั้ง พื้นผิวสระว่ายน้ำ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ทำเอกสารจ่ายเงินสดย่อย, ผู้รับเหมา, ร้านค้า(เจ้าหนี้) -จัดทำใบสำคัญรับเงินจากลูกค้า กระทบยอดเงินฝากธนาคาร -หักภาษีและนำส่งภาษีสรรพกากร(ภาษีซื้อ-ขาย) -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
- ขายสินค้าอุสาหกรรมก่อสร้างและเคมีภัณฑ์ - แนะนำสินค้าและบริการ ขายโครงการหรือขายบริษัทและโรงงานหรือขายผู้รับเหมา และปิดงานขายส่งต่อให้ฝ่ายติดตั้ง - รับผิดชอบเป้าหมายการขาย - วางสเปคสินค้า - ดูแลและประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ - ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ 1.งานขายสินค้าเคมีก่อสร้าง เช่น waterstop, วัสดุยาแนว, วัสดุกันสนิมและอุปกรณ์ฝังยึด ฯลฯ (Sales 1 อัตรา) 2.งานขายวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้างสะพาน วัสดุรองคอสะพาน, รอยต่อสะพาน, กำแพงกันเสียง ฯลฯ (Sales Engineer 2 อัตรา) 3.งานขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง, เครื่องสำรองไฟ ฯลฯ (Sales Engineer 3 อัตรา) 4.ขายงานระบบกันซึม งานปรับปรุงผนังภายนอกอาคาร หลังคาซีดาร์ และวัสดุเคลือบพื้นสระว่ายน้ำ ฯลฯ (Technical Sale 1 อัตรา) 5.ขายงานและวัสดุติดตั้งพื้นโรงงานอุตสาหกรรม ระบบกันซึมและพื้นสนามกีฬา ฯลฯ ( Sales spec สนามกีฬา 1 อัตรา, Sales Ex.พื้นโรงงาน,ระบบกันซึม (ภูเก็ต 1 อัตรา , Sales mgr.พี้นโรงงาน 1 อัตรา) 6.ขายสินค้าวัสดุสังเคราะห์และงานเสริมกำลังดิน งานป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง งานอ่างเก็บน้ำ ฯลฯ (Sales Engineer 3 อัตรา)
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ควบคุมงาน/ตรวจสอบคุณภาพงาน/ประสานงาน -ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามข้อกำหนดและแผนงาน -วางแผนค่าใช้จ่ายและวิธีการทำงาน -จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน/เบิกจ่ายผลงานผู้รับเหมา/การสั่งซื้อวัสดุ/แผนงาน (โครงการงานสนามกีฬา) -อ่านแบบ/เขียนแบบ/คิดปริมาณงาน (โครงการงานสนามกีฬา) -ควบคุมแรงงานของบริษัท/พนักงาน DC ในการปฏิบัติงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ถอดแบบ ประมาณราคา วิเคราะต้นทุน สืบราคา ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ตรวจเช็คปริมาณงาน / คำนวนพื้นที่ / ประมาณราคาก่อสร้าง -งานด้านเอกสารทางวิศวกรรม -ทำ payment ผู้รับเหมา -จัดหาวัสดุทางวิศวกรรม -ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
-ประสานงานโครงการ -ควบคุมคุณภาพงาน -จัดทำเอกสารโครงการ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท ซีวิลมาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.ควบคุมการใช้วัสดุ 3.ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 4.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาและให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท พาราไดซ์ มีเดีย จำกัด
สามารถติดตั้งงานสติ๊กเกอร์อิ้งเจ็ทได้และมีประสบการณ์งานด้านอิ้งเจ็ท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 35026 งาน

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 1752 »


โปรดระวัง !! : คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+