ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง

ไทย

พุทธ

08-กุมภาพันธ์-2532    อายุ 28ปี

163 Cm    หนัก 52 Kg

_
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สมุทรปราการ (ต่างจังหวัด)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

งานประจำ (Full Time)

พนักงานบัญชีการเงิน , พนักงานจัดซื้อ ,

15,000บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัาเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะบริหารธุรกิจ
การบัญชี
3.13
ประวัติการทำงาน
2 ปี
พฤษภาคม 2554  ถึง   กุมภาพันธ์ 2556
เจ้าหน้าที่บัญชี
คอนวีเนียนซ์ฮอทพิทอล จำกัด
90/5 ม.13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

รายรับเงินสด ลูกหนี้ ของโรงพยาบาล
บันทึกบัญชีรายรับทั้งหมด
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาทีโครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2556
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2556
Resume Power by JobTH.com