ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     ชาย
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     25-ตุลาคม-2528    อายุ 29ปี
 ส่วนสูง :     168Cm    น้ำหนัก 85Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10280
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :     เทคนิคสมุทรปราการ
 วุฒิการศึกษา :     ปวส.
 สาขาวิชา :     เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.67
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2554  ถึง   มีนาคม 2555
 บริษัท :     หัวเหลียนคอมพิวเตอร์
 ที่อยู่บริษัท :     
 ตำแหน่ง :     Sale
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ดูแลฐานลูกค้าเก่า หาูลูกค้าใหม่ เสนอขายสิ้นค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ไม่ได้ระบุ
 บริษัท :     ที เจ โกล
 ที่อยู่บริษัท :     
 ตำแหน่ง :     PR
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     เสนอขายซิมระบบ AIS
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กันยายน 2550  ถึง   ธันวาคม 2552
 บริษัท :     เอส จี แมชชีนเนอรี่
 ที่อยู่บริษัท :     
 ตำแหน่ง :     ธุรการ
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     จัดทำเอกสาร รับส่งเอกสาร
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 30 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 30คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     ซ่อมคอมพิวเตอร์
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น