ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     25-มิถุนายน-2520    อายุ 38ปี
 ส่วนสูง :     155Cm    น้ำหนัก 50Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     เป็นผู้หญิง
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10540
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 วุฒิการศึกษา :     บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา :     การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.72
 ระดับการศึกษา : ปวส.
 ชื่อสถานศึกษา :     เทคนิคพณิชยการจำนงค์
 วุฒิการศึกษา :     ปวส.
 สาขาวิชา :     การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.93
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ตุลาคม 2554  ถึง   สิงหาคม 2557
 บริษัท :     บริษัท เคเอ็ม อินเตอร์แล็บ จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     89/1ถนนราชปรารถ แขวงมักกะสััน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400
 ตำแหน่ง :     ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ปิดงบการเงิน ประมาณการเสียภาษี ภงด. 50, ภงด. 51
นำเสนอข้อมูลงบการเงินให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
วางระบบบัญชี ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ตรวจ สอบหักณ ที่จ่าย ปิดงบราย
เดือน รายปี วางระบบบัญชีของบริษัท ตรวจทานเอกสารการ จ่ายเงิน ตรวจทานการจ่ายเงินสดย่อย จัดทำยื่นภาษี ภงด. 1 ภงด. 90,ภงด. 91 ทำประกันสังคมพนักงาน โดยใช้โปรแกรมบัญชี WEALTH 8 ERP, โปนแกรม FORMULA,โปรแกรม Appac
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กันยายน 2548  ถึง   ธันวาคม 2550
 บริษัท :     หจก. สหรุ่งอุปกรณ์
 ที่อยู่บริษัท :     353 หมู่ 3 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต. บางจาก อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ
 ตำแหน่ง :     ผู้จัดการฝ่าบัญชี
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ปิดงบการเงิน ประมาณการเสียภาษี ภงด.50,ภงด. 51 นำเสนอข้อมูลงบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับด้านการผลิต และการจำหน่ายสินค้า และจัดทำราคาต้นทุน และราคาขาย ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี การรับเงิน การจ่าย เงิน ปิดงบรายเดือน รายปี เข้าพบสรรพากรในกรณีสรรพากร ตรวจสอบเอกสารของบริษัท โดยใช้โปร แกรม WEALTH ERP , CD Organizer
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มกราคม 2545  ถึง   ธันวาคม 2548
 บริษัท :     บริษัท รัชดาการบัญชี จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     412/15 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่ง :     พนักงานบัญชี
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     เป็นสำนักงานบัญชี รับผิดชอบปิดงบการเงินและ ยื่นภาษี ภ.พ 30
ในธุรกิจซื้่อมาขายไป และผลิตและจำหน่าย ปิดภาษีซื้อภาษีขาย
ปิดงบการเงินรายเดือน รายปี โดยใช้โปรแกรม EXPRESS
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กุมภาพันธ์ 2552  ถึง   กุมภาพันธ์ 2552
 สถาบัน :     บริษัท ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จำกัด
 หลักสูตร :     การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มิถุนายน 2552  ถึง   มิถุนายน 2552
 สถาบัน :     บริษัท ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จำกัด
 หลักสูตร :     ก้าวทันกับ 9 มาตรฐานการบัญชี ที่จำเป็นต่อธุรกิจ
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กรกฎาคม 2553  ถึง   กรกฎาคม 2553
 สถาบัน :     บริษัท ฝึกอบรมและสัมนาธรรมนิติ จำกัด
 หลักสูตร :     กลยุทธ์การแก้ไขปัญหา การบันทึกบัญชี
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 50 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 45คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :      , รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :      , รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     เล่นกีฬา ว่ายน้ำ
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น