ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ชัวร์ไลฟ์เทเลคอม จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่
บริษัท ชัวร์ไลฟ์เทเลคอม จำกัด

ปัจจุบันบริษัทชัวร์ไลฟ์เทเลคอมจำกัดดำเนินธุรกิจเกียวกับทาง ด้าน IT โทรศัพท์มือถือเคลือนที่ และ Accesseries ดำเนินธุรกิจปี 2554 จำหน่าย ทั้ง ปลีก-ส่ง โดยมีสาขาทั้งในกรุงเทพปริมณฑณ และต่างจังหวัด ปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนือง และเป็นทียอมรับของลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงมองหาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถทีจะมาพัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนืองให้ก้าวหน้าต่อไป

พนักงานขายมือถือ ประจำ เซ็ลทรัลอุบลราชธานีพลาซา

จัดเตรียมพื้นที่ขายสินค้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ
ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ

อัตรา : จำนวนมาก

เงินเดือน : รายได้รวม 15,000-20,000

สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที ค่าคอมมิชชั่น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

หมายเหตุ :
เอกสารในการสมัครงาน
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-วุฒิการศึกษาสูงสุด
-รูปถ่ายขนาด 1นิ้วครึ่ง จำนวน 1รูป
-เอกสารการรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

สถานที่ปฏิบัติงาน :
เซ็ลทรัลอุบลราชธานีพลาซา

จังหวัด : อุบลราชธานี

วิธีการรับสมัครงาน :
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว

บริษัท ชัวร์ไลฟ์เทเลคอม จำกัด
31 อาคารพญาไทบิวดิ้ง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
เวบไซต์ : sure.co.th

ที่มาจาก JobTH.com
ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ชัวร์ไลฟ์เทเลคอม จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่