ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ชัวร์ไลฟ์เทเลคอม จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่

บริษัท ชัวร์ไลฟ์เทเลคอม จำกัด
ปัจจุบันบริษัทชัวร์ไลฟ์เทเลคอมจำกัดดำเนินธุรกิจเกียวกับทาง ด้าน IT โทรศัพท์มือถือเคลือนที่ และ Accesseries ดำเนินธุรกิจปี 2554 จำหน่าย ทั้ง ปลีก-ส่ง โดยมีสาขาทั้งในกรุงเทพปริมณฑณ และต่างจังหวัด ปัจจุบันบริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนือง และเป็นทียอมรับของลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงมองหาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถทีจะมาพัฒนาองค์กรของเราอย่างต่อเนืองให้ก้าวหน้าต่อไป
พนักงานขายมือถือ ประจำ เซ็ลทรัลอุบลราชธานีพลาซา
จัดเตรียมพื้นที่ขายสินค้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ
ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ
อัตรา จำนวนมาก
เงินเดือน รายได้รวม 15,000-20,000
สวัสดิการ ประกันสังคม เบี้ยขยัน โอที ค่าคอมมิชชั่น
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี
2.เพศหญิง/ชาย
3.อายุระหว่าง 18-30 ปี
4.รักงานขาย รักการบริการ มี Service Mind
5.บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
6.มีความอดทนและมีความรับผิดชอบต่อการทำงาน
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
หมายเหตุ :    
 • เอกสารในการสมัครงาน
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -วุฒิการศึกษาสูงสุด
  -รูปถ่ายขนาด 1นิ้วครึ่ง จำนวน 1รูป
  -เอกสารการรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน เซ็ลทรัลอุบลราชธานีพลาซา
  จังหวัด อุบลราชธานี
  วิธีการรับสมัครงาน1.สมัครด้วยตนเอง
  2.สมัครเข้ามาทาง e-mail :hr.surelifetelecom@hotmail.com
  3.สมัครผ่าน job th
  บริษัท ชัวร์ไลฟ์เทเลคอม จำกัด
  ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
  31 อาคารพญาไทบิวดิ้ง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 02-246-3301-2    Fax : 02-890-6968
  sure.co.th

  ที่มาจาก JobTH.com
     Job Powerby JobTH.com

  ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
  ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ชัวร์ไลฟ์เทเลคอม จำกัด ได้โดย คลิ๊กที่นี่