ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ช้าง เบียร์อาชา สุราแสงโสม (เหรียญทอง) สุราแม่โขง สุราหงส์ทอง สุรามังกรทอง สุราขาว เครื่องดื่มช้าง โซดาช้าง เครื่องดื่มบำรุงกำลังแรงเยอร์ เครื่องดื่มเกลือแร่พาวเวอร์พลัส โออิชิ เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ถังไม้โอ๊ค อิฐมวลเบา เป็นต้น
นักวิทยาศาสตร์
1.ทำหน้าที่วิเคราะห์ตัวอย่างที่ทางโรงงานเครือบริษัทรวมถึงสำนักงานในส่วนกลางโดยวิธีทางเคมีวิเคราะห์
2.จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างส่งผู้บังคับบัญชา
3.ดูแลเครื่องมือ เครื่องแก้ว สารเคมี ในส่วนที่รับผิดชอบให้พอเพียงและพร้อมใช้งาน
อัตรา 2
เงินเดือน negotiable
สวัสดิการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ชุดฟอร์มพนักงาน, รถรับ-ส่ง, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต-
อุบัติเหตุกลุ่ม, โบนัสประจำปี,ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
คุณสมบัติผู้สมัคร :    
1.เพศชาย / หญิง อายุ 21 – 30 ปี
2.ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ประสบการณ์ 0-2 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักเทคนิคงานสุราและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงานสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท
www.thaibev.com/career

สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
คุณศศิธร เบอร์โทรศัพท์ 02-278-4321 ต่อ 6116
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ : สำนักทรัพยากรบุคคล
14 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :02-785-7221    Fax : 02-758-7225
http://www.thaibev.com/career

ที่มาจาก JobTH.com
   Job Powerby JobTH.com

ตำแหน่งงานนี้บริษัทหยุดรับหรือ ปิดรับสมัครแล้ว
ท่านสามารถค้นหาตำแหน่งงานอื่นของบริษัท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้โดย คลิ๊กที่นี่