หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 0-2349-7613

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะสมรส :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     26-กันยายน-2534    อายุ 22ปี
 ส่วนสูง :     165Cm    น้ำหนัก 60Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     ได้รบการยกเว้น
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10140
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :     คุรุราษรังสริษฐ์
 วุฒิการศึกษา :     ม6
 สาขาวิชา :     สาขาวิชาชีพ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.28
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :     คุรุารษรังสริฐ์
 วุฒิการศึกษา :     ม3
 สาขาวิชา :     วิชาชีพ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.25
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มีนาคม 2554  ถึง   เมษายน 2555
 บริษัท :     Songkit Homeproducts Co,Ltd. กรุงเทพมหานคร,ไทย
 ที่อยู่บริษัท :     สุขสวัสดิ์ 62
 ตำแหน่ง :     Sales admin
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ประสารงานขายกับ เซลส์
: จัดทำเอกสารงานขายต่างๆ
: จัดทำข้อมูลงานขาย
: สรุป repor รายวันรายเดือน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มิถุนายน 2555  ถึง   กันยายน 2556
 บริษัท :     บริษัท ออโรร่า ดีไซร์ จำกัด,กรุงเทพมหานคร,ไทย
 ที่อยู่บริษัท :     อุดมสุข 25
 ตำแหน่ง :     Jc / Mc / ตำแหน่งเทียบเท่ากับ : พนักงานขาย
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     พรีเซนขายเพรช ตามงานอีเว่นต่างๆ
: จัดกิจกรรมในการออกบูช
: ดูแลยอดขายของสินค้าให้สูงขึ้นในแต่ระปี
: ดูแลลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่
: จัดทำโปรโมชั่นส่วนลดในแต่ละเดือน
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กุมภาพันธ์ 2554  ถึง   มิถุนายน 2554
 สถาบัน :     มหาลัยเกริก
 หลักสูตร :     การบริหาร/การเจรจา/และมนุษสัมพันธ์
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :     รถยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     จุดเด่น 1.คิดอย่างมีหลักการ
2.เรียนรู ้เร็ว
3.ทันยุคสมัย
4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
5.มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
พนักงานที่สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี มีความอดทนสูง มีบุคลิคภาพที่สุภาพและเป็ นมิตรมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความรู ้ความเข้าใจในด้านงานขายและบริการ
มีความสนใจและชำนาญเป็ นพิเศษด้านรับผิดชอบในการนำเสนอขายสินค้าแก่ลูกค้า
จัดทำราคาสินค้าเกี่ยวกับงานขายติดตามงานโครงการกับลูกค้าและรายงานสถานะของโครงการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อนการติดตั้ง แก้ปัญหางานในเบื้องต้นได้
รักทีจะเรียนรู้สิ่งใหม่๐ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถของตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งมีความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์
(Word, Excel, Internet ) ดิฉันมั่นใจว่าคุณสมบัติ ทักษะ
และความสามรถของดิฉันจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรของท่านได้อย่างคุ ้มค่า
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และความสามารถอื่นๆ
เป็ นโปรแกรม Word Excel เครื่องใช้สำนังานทั่วไป
ทักษะอื่นๆ
ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (แจ้งปัญหาและเรียงลำดับการแก้ไขที่ละขั้นตอน), ทักษะการตัดสินใจ
ให้เกิดผลดีมากที่ส ุด , ทักษะด้าบริหารเอกสาร (พิมพ์/นำเสนอ/จัดเก็บเอกสาร) ทักษะทางสังคม (สุภาพและเป็ นมิตร

ข้อมูลครอบครัว
สถานะภาพสมรถ : โสด
บิดา : นาย สุขกรี บุตรี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
มารดา : นาง ณัฐชา บุญมาก อาชีพธุรกิจส่วนตัว
จำนวนพี่น้อง : นางสาว ยุวพา บุตรี (น้องสาว) อายุ 17
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่ม
บัตรประชาชนเลขที่ : 1102001605487
ใบขับขี่เลขที่ : 56016367
ท่านมีร้างการทุพพลภาพไม่สมประกอบหรือไม่ ? : ไม่มี
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ? : ไม่มี
ท่านเคยถูกไล่ออกจากงานหรือไม่ ? : ไม่เคย
ท่านเคยต้องโทษทางคดีอาญาหรือไม่ ? :ไม่เคย
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 0-2349-7613


Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+