หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     24-กุมภาพันธ์-2528    อายุ 30ปี
 ส่วนสูง :     150Cm    น้ำหนัก 47Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     -
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     73000
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 วุฒิการศึกษา :     ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :     การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.07
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :     โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 วุฒิการศึกษา :     มัธยมศึกษาปีที่1-6
 สาขาวิชา :     วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.30
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤศจิกายน 2554  ถึง   พฤศจิกายน 2555
 บริษัท :     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
 ที่อยู่บริษัท :     ในจังหวัดนครปฐม
 ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ดำเนินการด้านกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับที่ราชพัสดุจัดทำนิติกรรมดำเนินการคิดคำนวณค่าเช่าในแต่ละเดือนว่ามีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นหรือไม่และคิดค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าในแต่ละปีโดยจัดทำเล่มเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุโดยคิดค่าธรรมเนียมการเซ็งสิทธิการโอนสิทธิระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้ที่จะเช่าต่อจากผู้เช่าเดิมจากนั้นสัญญาเช่าให้กับผู้เช่าและจัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้เช่าที่ค้างชำระค่าเช่าในแต่ละเดือนตามกฎระเบียบที่ราชพัสดุเป็นผู้กำหนดและดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆแต่ละเดือนและค่าธรรมเนียมการเช่าตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ราชพัสดุและคิดค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุในแต่ละปีรวมถึงการจัดทำหนังสือทวงถามชำระหนี้ค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ผู้เช่าค้างชำระตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ราชพัสดุกำหนด
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ตุลาคม 2552  ถึง   กันยายน 2554
 บริษัท :     สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
 ที่อยู่บริษัท :     ในจังหวัดนครปฐม
 ตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ประสานงานแรงงานต่างด้าวและบันทึกข้อมูล
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ประสานงานให้บริการข้อมูลเรื่องการต่ออายุแรงงานต่างด้าวกับนายจ้างและให้ความรู้บริการนายจ้างเกี่ยวกับการต่ออายุแรงงานต่างด้าวว่าใช้เอกสารอะไรประกอบการต่ออายุแรงงานต่างด้าวบ้างและดำเนินการบันทึกข้อมูลการต่ออายุบัตรแรงงานต่างด้าวลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางกระทรวงแรงงานเป็นผู้กำหนดรวมทั้งให้ข้อมูลและประสานงานการต่ออายุพาสสปอร์ตของแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ (พม่า,ลาว,กัมพูชา)เอกสารการดำเนินการทำพาสสปอร์ตของแรงงานต่างด้าว
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มกราคม 2552  ถึง   มิถุนายน 2552
 บริษัท :     บริษัทเอเซียสแตนเลสสตีล
 ที่อยู่บริษัท :     ในจังหวัดนครปฐม
 ตำแหน่ง :     ผู้ช่วยทำบัญชี
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีในเรื่องของการตั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ของบริษัทและบันทึกข้อมูลเอกสารทางบัญชีซื้อ-ขายลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีExpressในแต่ละเดือนเพื่อที่จะได้นำข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีนำมาตัดสต็อกสินค้าของทางบริษัทและดำเนินการจัดทำเอกสารข้อมูลวัตถุดิบในการส่งออกสินค้าไปให้กับลูกค้าโดยการส่งเอกสารทางแฟกซ์หรือโต้ตอบทางเมล์
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤศจิกายน 2549  ถึง   พฤศจิกายน 2549
 สถาบัน :     มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 หลักสูตร :     โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีQuickbook
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ธันวาคม 2549  ถึง   ธันวาคม 2549
 สถาบัน :     มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 หลักสูตร :     โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีAutoFight
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 18 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 25คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :      , รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :      , รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     สามารถใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีExpress และเครื่องใช้สำนักงานได้
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     ได้รับเกียรติบัตรโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำปีการศึกษา2550ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมและได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันฟุตบอลหญิงประจำจังนครปฐมของทางโรงเรียน
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560