สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     16-พฤศจิกายน-2532    อายุ 25ปี
 ส่วนสูง :     167Cm    น้ำหนัก 55Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     -
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     43000
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time) , งานอิสระ (Freelance)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วุฒิการศึกษา :     นิติศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :     นิติศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.05
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :     โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย
 วุฒิการศึกษา :     หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :     วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.68
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ไม่ได้ระบุ
 บริษัท :     ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองคายเทพมงคล
 ที่อยู่บริษัท :     604 ม.5 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
 ตำแหน่ง :     เลขานุการ
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     จัดทำร่างหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือราชการ และทำงานด้านเอกสาร
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มีนาคม 2544  ถึง   เมษายน 2544
 สถาบัน :     โรงเรียนตรีรัตน์ไฮเทค ธุรกิจและคอมพิวเตอร์
 หลักสูตร :     การอบรมโครงการฉันรักคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ไม่ได้ระบุ
 สถาบัน :     มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 หลักสูตร :     มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 48 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 67คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :      , รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     มีความสามารถในการจดบันทึกต่างๆได้รวดเร็วและได้ใจความ / ความสามารถด้านกีฬา แบตมินตัน วิ่ง
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2543 ได้รับเกียรติบัตร ยอดนักการอ่าน ของโครงการ เซนต์ปอลรักการอ่าน จากโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย

พ.ศ.2544 ได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียน ตรีรัตน์ไฮเทค ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) จากการผ่านการอบรม ในโครงการ ฉันรักคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2545 ได้รับเกียริตบัตร จากสภาวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย ในการประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพ มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดหนองคาย ในการร่วมแสดงชุด "ชื่นชมยินดี จุตรภาคี นิจจานุเคราะห์"


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.2547 เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างเว็บไซค์ ของวทางโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ฯลฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2548 ได้รับเกียริตบัตร ในการเข้าร่วมโครงการ ทดสอบวิชา สังคมศึกษา จากบริษัท ท๊อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

พ.ศ.2549 ได้รับเกียริตบัตร ในการเข้าร่วมโครงการ ทดสอบแข่งขัน วัดความสามารถทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา จากบริษัท ท๊อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

- ได้รับวุฒิบัตร จากศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำจังหวัดหนองคาย ในการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ภาคฤดูร้อน ปีที่ 23 ของวัดพระธาตุราษฎ์บำรุง และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย

พ.ศ.2550 เป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับทางจังหวัดหนองคาย

- เป็นตัวแทนนักเรียน นำสวดมนต์ เนื่องในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของทางโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย

- ได้รับเกียรติบัตร ว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมยอดเยี่ยมลำดับที่ 3 จากศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำจังหวัดหนองคาย ในการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ภาคฤดูร้อน ปีที่ 24 ของวัดพระธาตุราษฎ์บำรุง
และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย

ระดับมหาวิทยาลัย

- เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2555 ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองคาย

- ได้รับสัมฤทธิบัตร จากการผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฯลฯ


ความสามารถทางกีฬา

ระดับประถมศึกษา - ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการวิ่งผลัด 4 *100 เมตร หญิง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย

พ.ศ.2545 - ได้รับเหรียญรางวัล จากเทศบาลเมืองหนองคาย ในงาน มหาสงกรานต์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.2545 - ได้รับเหรียญรางวัล จากจังหวัดหนองคาย ในงาน สิงห์-มินิมาราธอน ปี 2002

- ได้รับเหรียญรางวัล จากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ในงาน มินิมาราธอนต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 1

พ.ศ.2546 - ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขัน วิ่งผลัด 4*100 เมตร หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

พ.ศ.2547 - ได้รับเหรียญรางวัล จากโรงเรียนปทุมเพทวิทยาคารหนองคาย ในการเข้าร่วมกิจกรรม ปทุมเทพมินิมาราธอน เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร


ระดับมัธมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2548 - ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย จากการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ ของคณะสีชัยพฤกษ์

พ.ศ.2549 - ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมคณะ ในการตควบคุมกองเชียร์ของคณะสีชัยพฤกษ์ จากการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ประจำปี 2549

- ได้รับเกียรติบัตร ในการร่วมวิ่งมินิมาราธอน จากงาน OLYMPIC DAY RUN ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2550 - ได้รับรางวัล ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันแบตมินตัน หญิง ประเภทคู่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของคณะสีชัยพฤกษ์ จากการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ประจำปี 2550

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมคณะ ในการจัดขบวนพาเหรด ของคณะสีชัยพฤษ์ และเป็นตัวแทนของคณะสี ในการร่วมในขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ประจำปี 2550

 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560