เข้าระบบบริษัทสมาชิก

ช่องทางการใช้งาน

V กรอกเลขสามหลักที่คุณเห็นในช่องสีดำ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

16-พฤศจิกายน-2532    อายุ 28ปี

167 Cm    หนัก 55 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หนองคาย (ต่างจังหวัด)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

กฎหมาย

งานประจำ (Full Time) , งานอิสระ (Freelance)

งานด้านการขาย , เลขานุการ/ธุรการ , ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า

12,000บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2555
ปริญญาตรี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิติศาสตร์บัณฑิต
นิติศาสตร์
2.05
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทย์-คณิต
2.68
ประวัติการทำงาน
3 ปี
ไม่ได้ระบุ
เลขานุการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองคายเทพมงคล
604 ม.5 ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

จัดทำร่างหนังสือราชการ พิมพ์หนังสือราชการ และทำงานด้านเอกสาร
ประวัติการฝึกอบรม
มีนาคม 2544  ถึง   เมษายน 2544
โรงเรียนตรีรัตน์ไฮเทค ธุรกิจและคอมพิวเตอร์
การอบรมโครงการฉันรักคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
ไม่ได้ระบุ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 48 คำ/นาที    อังกฤษ 67 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

มีความสามารถในการจดบันทึกต่างๆได้รวดเร็วและได้ใจความ / ความสามารถด้านกีฬา แบตมินตัน วิ่ง
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ

ระดับประถมศึกษา

พ.ศ.2543 ได้รับเกียรติบัตร ยอดนักการอ่าน ของโครงการ เซนต์ปอลรักการอ่าน จากโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย

พ.ศ.2544 ได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียน ตรีรัตน์ไฮเทค ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) จากการผ่านการอบรม ในโครงการ ฉันรักคอมพิวเตอร์

พ.ศ.2545 ได้รับเกียริตบัตร จากสภาวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย ในการประชาสัมพันธ์ การเป็นเจ้าภาพ มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 จังหวัดหนองคาย ในการร่วมแสดงชุด "ชื่นชมยินดี จุตรภาคี นิจจานุเคราะห์"


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.2547 เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างเว็บไซค์ ของวทางโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ฯลฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2548 ได้รับเกียริตบัตร ในการเข้าร่วมโครงการ ทดสอบวิชา สังคมศึกษา จากบริษัท ท๊อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

พ.ศ.2549 ได้รับเกียริตบัตร ในการเข้าร่วมโครงการ ทดสอบแข่งขัน วัดความสามารถทางวิชาการ วิชาสังคมศึกษา จากบริษัท ท๊อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

- ได้รับวุฒิบัตร จากศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำจังหวัดหนองคาย ในการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ภาคฤดูร้อน ปีที่ 23 ของวัดพระธาตุราษฎ์บำรุง และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย

พ.ศ.2550 เป็นตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับทางจังหวัดหนองคาย

- เป็นตัวแทนนักเรียน นำสวดมนต์ เนื่องในกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของทางโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย

- ได้รับเกียรติบัตร ว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมยอดเยี่ยมลำดับที่ 3 จากศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำจังหวัดหนองคาย ในการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ภาคฤดูร้อน ปีที่ 24 ของวัดพระธาตุราษฎ์บำรุง
และโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย

ระดับมหาวิทยาลัย

- เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2555 ร่วมกับ เทศบาลเมืองหนองคาย

- ได้รับสัมฤทธิบัตร จากการผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตร สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฯลฯ


ความสามารถทางกีฬา

ระดับประถมศึกษา - ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการวิ่งผลัด 4 *100 เมตร หญิง จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย

พ.ศ.2545 - ได้รับเหรียญรางวัล จากเทศบาลเมืองหนองคาย ในงาน มหาสงกรานต์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.2545 - ได้รับเหรียญรางวัล จากจังหวัดหนองคาย ในงาน สิงห์-มินิมาราธอน ปี 2002

- ได้รับเหรียญรางวัล จากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ในงาน มินิมาราธอนต้านยาเสพติด
ครั้งที่ 1

พ.ศ.2546 - ได้รับเหรียญเงิน จากการแข่งขัน วิ่งผลัด 4*100 เมตร หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

พ.ศ.2547 - ได้รับเหรียญรางวัล จากโรงเรียนปทุมเพทวิทยาคารหนองคาย ในการเข้าร่วมกิจกรรม ปทุมเทพมินิมาราธอน เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร


ระดับมัธมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ.2548 - ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย จากการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ ของคณะสีชัยพฤกษ์

พ.ศ.2549 - ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมคณะ ในการตควบคุมกองเชียร์ของคณะสีชัยพฤกษ์ จากการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ประจำปี 2549

- ได้รับเกียรติบัตร ในการร่วมวิ่งมินิมาราธอน จากงาน OLYMPIC DAY RUN ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2550 - ได้รับรางวัล ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันแบตมินตัน หญิง ประเภทคู่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของคณะสีชัยพฤกษ์ จากการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ประจำปี 2550

- ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมคณะ ในการจัดขบวนพาเหรด ของคณะสีชัยพฤษ์ และเป็นตัวแทนของคณะสี ในการร่วมในขบวนพาเหรด ในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย ประจำปี 2550


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2556
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2556
Resume Power by JobTH.com
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560