เข้าระบบบริษัทสมาชิก

ช่องทางการใช้งาน

V กรอกเลขสามหลักที่คุณเห็นในช่องสีดำ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

17-กุมภาพันธ์-2530    อายุ 30ปี

Cm    หนัก Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

บุคลากรวิชาการ , พนักงานบุคคล , พนักงานประสานงาน

9,000บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2552
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปรัชญา จิตวิทยา
2.28
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเซนต์เมรี่
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น
3.87
ประวัติการทำงาน
5 ปี
กุมภาพันธ์ 2553  ถึง   กุมภาพันธ์ 2555
ครูผู้สอน
โรงเรียนพันธกิจวิทยา
อ.เมือง จ.อุดรธานี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ครูผู้สอน - คอมพิวเตอร์
- ดนตรี นาฏศิลป์
- คณิตศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมแนะแนว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ฝ่ายทะเบียนวัดผลประเมินผล
พฤษภาคม 2550  ถึง   ตุลาคม 2552
ครูพิเศษ (คณิตศาสตร์ ระดับมัธยม) part time
รร.กวดวิชา ฟันนี่แลนด์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สอนพิเศษ นักเรียนมัธยม รายวิชา คณิตศาสตร์
มีนาคม 2549  ถึง   เมษายน 2550
พนักงานขาย (PM) (Part time)
บริษัท Nulife
จ.เชียงใหม่
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ขายสินค้า แนะนำสินค้า บริหารองค์กร
ประวัติการฝึกอบรม
กันยายน 2553  ถึง   กันยายน 2553
สังกัด สช. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพ ฯ
อบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเด็
มิถุนายน 2553  ถึง   มิถุนายน 2553
สังกัด สช. ณ โรงแรมเซนทารา อ.เมืองอุดรธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
กันยายน 2549  ถึง   เมษายน 2550
บริษัท Nulife, บริษัท Amway เชียงใหม่
อบรมการตลาดและการขายสินค้า
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดีมาก)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

- ด้านภาษาญี่ปุ่น - เล่นคีบอร์ด , อิเล็คโทน , ขิม , ขลุ่ย - รำไทย , ลีลาศ - จัดรายการวิทยุ - แต่งกาพย์ , แต่งกลอนสด - พิธีกร , ทอล์คโชว์
: ด้านสาระสนเทศ Internet explorer , Microsoft office , Paint , Notepad , Wordpad , Windows movie maker , Photoshop , Photoscape
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ด้านสังคม
- รองประธานนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ ปีการศึกษา 2546
- ประธานนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ ปีการศึกษา 2547
- ประธานผู้นำเยาวชน STAR ปี 2002 – 2004 เพื่อเข้ามามีบทบาทและฝึกการเป็นผู้นำที่ดีในการพัฒนาศักยภาพและ สร้างเสริมให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น
- ประธานผู้นำเยาวชนเครือข่ายนักข่าว “หนังสือพิมพ์เยาวชนรักษ์อุดร” ของหน่วยงานเทศบาลนคร จ.อุดรธานี ปี 2545 – 2547
- ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน เยี่ยมเด็กกำพร้า คนพิการ คนชรา จ.อุดรธานี
- ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน เยี่ยมผู้ต้องขัง นักโทษหญิง เรือนจำอุดรธานี

ด้านสิ่งแวดล้อม
- เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเครือข่ายซาเลเซียน กลุ่มผู้นำเยาวชนระดับภาค โครงการ “สิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเยาวชนยุคใหม่” ปี 2545-2547
- ประธานโครงการ “ปรัชญาเรียนรู้สู่ธรรมชาติ” ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 1/2550
- ตัวแทนผู้นำเยาวชน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ภายใต้โครงการ "To be number one" จังหวัดอุดรธานี

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
- รางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2539 โรงเรียนเซนต์เมรี่
- รางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2542 โรงเรียนเซนต์เมรี่
- รางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2543 โรงเรียนเซนต์เมรี่
- รางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเซนต์เมรี่
- เข้าร่วมประกวด “มารยาทไทย” ประจำปี 2546 ณ เทศบาลนครอุดรธานี
- ตัวแทนเยาวชนสื่อสารภาษา เพื่อติดต่อและเชื่อมสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศลาว ณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ปี 2546

ด้านวิชาการ
- รางวัลผลการเรียนดีเด่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ ประจำปีการศึกษา 2545
- ตัวแทนการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภายใต้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช หัวข้อ “ในหลวงปวงชนชาวไทย” ปีการศึกษา 2545
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขัน “ทักษะทางคณิตศาสตร์” ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2546
- รางวัลชนะเลิศคำขวัญวันเด็ก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ปีการศึกษา 2546
- สอบวัดระดับทักษะภาษาไทย คะแนนอันดับ 2 ของจังหวัด
- สอบวัดระดับทักษะคณิตศาสตร์ คะแนนอันดับ 3 ของจังหวัด
- ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาปิยมหาราชินี โดย บริษัทอุดรเคเบิ้ลทีวีจำกัด ร่วมกับ หจก.หลานนายสา ของจังหวัดอุดรธานี ปี 2547
- อบรมหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งปี 2553 ณ โรงแรมเซนทารา อ.เมืองอุดรธานี
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา”
ณ โรงแรมเซนทารา อ.เมืองอุดรธานี
- อบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา (เน้นการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ LD Learning Disabilities) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ด้านสาระสนเทศและกิจกรรมนันทนาการ
- ประธานในการก่อตั้งกิจกรรมเสียงตามสาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ โครงการ "D.J.number one" ภายใต้โครงการ "To be number one" จังหวัดอุดรธานี
- 1 ในกองบรรณาธิการ “นักข่าวเยาวชน...สื่อสารมวลชน” ของหน่วยงานเทศบาลนคร จ.อุดรธานี ปี 2545 – 2547
- ตัวแทนเยาวชนจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เยาวชนชุมชนเขตเทศบาล อ.เมือง จ.อุดรธานี ปี 2545 – 2547
- พิธีกรการประกวดดนตรีสยามกลการ อ.เมือง จ.อุดรธานี ปี 2546
- พิธีกรงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลสมนึก
- พิธีกรงาน “ประชุมผู้ปกครอง” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- นำการจัด “เลือกตั้งประธานนักเรียน” ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรกิจกรรม “วันครู” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “กีฬาสี” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “วันคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรกิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “บัณฑิตน้อยและอำลา ป.6” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “ปฐมนิเทศผู้ปกครอง” ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- นำการจัด “เลือกตั้งประธานนักเรียน” ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- รับผิดชอบและฝึกซ้อม วงค์ดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2553 – 2554 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- ผู้ฝึกซ้อมการแสดงเปิดงานวันกีฬาสี “ฮูลา ฮุบ” ชนะเลิศประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน “นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ สวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี นครราชสีมา
- พิธีกรกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติด” ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพันธกิจวิทยา

ด้านอื่น ๆ
- ได้เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัท Amway
- เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัท Nulife ได้รับรางวัลยอดขายดีเด่นในเดือนแรก ตำแหน่ง PM
- ตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใช้เวลาว่างโดยการสอนพิเศษตามสถาบันต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 09 เมษายน 2555
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 10 เมษายน 2555
Resume Power by JobTH.com
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560