หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     17-กุมภาพันธ์-2530    อายุ 30ปี
 ส่วนสูง :     Cm    น้ำหนัก Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10240
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วุฒิการศึกษา :     ศิลปศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :     ปรัชญา จิตวิทยา
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.28
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :     โรงเรียนเซนต์เมรี่
 วุฒิการศึกษา :     มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :     ศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.87
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กุมภาพันธ์ 2553  ถึง   กุมภาพันธ์ 2555
 บริษัท :     โรงเรียนพันธกิจวิทยา
 ที่อยู่บริษัท :     อ.เมือง จ.อุดรธานี
 ตำแหน่ง :     ครูผู้สอน
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ครูผู้สอน - คอมพิวเตอร์
- ดนตรี นาฏศิลป์
- คณิตศาสตร์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมแนะแนว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ฝ่ายทะเบียนวัดผลประเมินผล
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤษภาคม 2550  ถึง   ตุลาคม 2552
 บริษัท :      รร.กวดวิชา ฟันนี่แลนด์
 ที่อยู่บริษัท :      อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 ตำแหน่ง :     ครูพิเศษ (คณิตศาสตร์ ระดับมัธยม) part time
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     สอนพิเศษ นักเรียนมัธยม รายวิชา คณิตศาสตร์
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มีนาคม 2549  ถึง   เมษายน 2550
 บริษัท :      บริษัท Nulife
 ที่อยู่บริษัท :     จ.เชียงใหม่
 ตำแหน่ง :     พนักงานขาย (PM) (Part time)
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ขายสินค้า แนะนำสินค้า บริหารองค์กร
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กันยายน 2553  ถึง   กันยายน 2553
 สถาบัน :     สังกัด สช. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพ ฯ
 หลักสูตร :     อบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเด็
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มิถุนายน 2553  ถึง   มิถุนายน 2553
 สถาบัน :     สังกัด สช. ณ โรงแรมเซนทารา อ.เมืองอุดรธานี
 หลักสูตร :     อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กันยายน 2549  ถึง   เมษายน 2550
 สถาบัน :     บริษัท Nulife, บริษัท Amway เชียงใหม่
 หลักสูตร :     อบรมการตลาดและการขายสินค้า
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 ภาษาญี่ปุ่น    
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     - ด้านภาษาญี่ปุ่น - เล่นคีบอร์ด , อิเล็คโทน , ขิม , ขลุ่ย - รำไทย , ลีลาศ - จัดรายการวิทยุ - แต่งกาพย์ , แต่งกลอนสด - พิธีกร , ทอล์คโชว์
: ด้านสาระสนเทศ Internet explorer , Microsoft office , Paint , Notepad , Wordpad , Windows movie maker , Photoshop , Photoscape
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     ด้านสังคม
- รองประธานนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ ปีการศึกษา 2546
- ประธานนักเรียนโรงเรียนเซนต์เมรี่ ปีการศึกษา 2547
- ประธานผู้นำเยาวชน STAR ปี 2002 – 2004 เพื่อเข้ามามีบทบาทและฝึกการเป็นผู้นำที่ดีในการพัฒนาศักยภาพและ สร้างเสริมให้สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น
- ประธานผู้นำเยาวชนเครือข่ายนักข่าว “หนังสือพิมพ์เยาวชนรักษ์อุดร” ของหน่วยงานเทศบาลนคร จ.อุดรธานี ปี 2545 – 2547
- ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน เยี่ยมเด็กกำพร้า คนพิการ คนชรา จ.อุดรธานี
- ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน เยี่ยมผู้ต้องขัง นักโทษหญิง เรือนจำอุดรธานี

ด้านสิ่งแวดล้อม
- เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเครือข่ายซาเลเซียน กลุ่มผู้นำเยาวชนระดับภาค โครงการ “สิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเยาวชนยุคใหม่” ปี 2545-2547
- ประธานโครงการ “ปรัชญาเรียนรู้สู่ธรรมชาติ” ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 1/2550
- ตัวแทนผู้นำเยาวชน โรงเรียนเซนต์เมรี่ ภายใต้โครงการ "To be number one" จังหวัดอุดรธานี

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
- รางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2539 โรงเรียนเซนต์เมรี่
- รางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2542 โรงเรียนเซนต์เมรี่
- รางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2543 โรงเรียนเซนต์เมรี่
- รางวัลความประพฤติดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2546 โรงเรียนเซนต์เมรี่
- เข้าร่วมประกวด “มารยาทไทย” ประจำปี 2546 ณ เทศบาลนครอุดรธานี
- ตัวแทนเยาวชนสื่อสารภาษา เพื่อติดต่อและเชื่อมสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับประเทศลาว ณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว ปี 2546

ด้านวิชาการ
- รางวัลผลการเรียนดีเด่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ ประจำปีการศึกษา 2545
- ตัวแทนการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ภายใต้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช หัวข้อ “ในหลวงปวงชนชาวไทย” ปีการศึกษา 2545
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขัน “ทักษะทางคณิตศาสตร์” ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2546
- รางวัลชนะเลิศคำขวัญวันเด็ก โรงเรียนเซนต์เมรี่ ปีการศึกษา 2546
- สอบวัดระดับทักษะภาษาไทย คะแนนอันดับ 2 ของจังหวัด
- สอบวัดระดับทักษะคณิตศาสตร์ คะแนนอันดับ 3 ของจังหวัด
- ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาปิยมหาราชินี โดย บริษัทอุดรเคเบิ้ลทีวีจำกัด ร่วมกับ หจก.หลานนายสา ของจังหวัดอุดรธานี ปี 2547
- อบรมหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งปี 2553 ณ โรงแรมเซนทารา อ.เมืองอุดรธานี
- อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา”
ณ โรงแรมเซนทารา อ.เมืองอุดรธานี
- อบรมเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา (เน้นการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องการเรียนรู้ LD Learning Disabilities) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ด้านสาระสนเทศและกิจกรรมนันทนาการ
- ประธานในการก่อตั้งกิจกรรมเสียงตามสาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ โครงการ "D.J.number one" ภายใต้โครงการ "To be number one" จังหวัดอุดรธานี
- 1 ในกองบรรณาธิการ “นักข่าวเยาวชน...สื่อสารมวลชน” ของหน่วยงานเทศบาลนคร จ.อุดรธานี ปี 2545 – 2547
- ตัวแทนเยาวชนจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เยาวชนชุมชนเขตเทศบาล อ.เมือง จ.อุดรธานี ปี 2545 – 2547
- พิธีกรการประกวดดนตรีสยามกลการ อ.เมือง จ.อุดรธานี ปี 2546
- พิธีกรงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลสมนึก
- พิธีกรงาน “ประชุมผู้ปกครอง” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- นำการจัด “เลือกตั้งประธานนักเรียน” ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรกิจกรรม “วันครู” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “กีฬาสี” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “วันคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรกิจกรรม “เข้าค่ายลูกเสือ – ยุวกาชาด” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “บัณฑิตน้อยและอำลา ป.6” ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรงาน “ปฐมนิเทศผู้ปกครอง” ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- นำการจัด “เลือกตั้งประธานนักเรียน” ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- รับผิดชอบและฝึกซ้อม วงค์ดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2553 – 2554 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- ผู้ฝึกซ้อมการแสดงเปิดงานวันกีฬาสี “ฮูลา ฮุบ” ชนะเลิศประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน “นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ สวนอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารี นครราชสีมา
- พิธีกรกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพันธกิจวิทยา
- พิธีกรกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติด” ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพันธกิจวิทยา

ด้านอื่น ๆ
- ได้เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัท Amway
- เข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัท Nulife ได้รับรางวัลยอดขายดีเด่นในเดือนแรก ตำแหน่ง PM
- ตลอดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใช้เวลาว่างโดยการสอนพิเศษตามสถาบันต่าง ๆ
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560