หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7613   Fax : 0-2349-7614-15    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 0-2349-7613

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     ชาย
 สถานะสมรส :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     02-มกราคม-2518    อายุ 39ปี
 ส่วนสูง :     172Cm    น้ำหนัก 64Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     ผ่านเกณฑ์
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10400
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :     -
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.64
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 สาขาวิชา :     บริหารรัฐกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.50
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤษภาคม 2538  ถึง   มิถุนายน 2549
 บริษัท :     บริษัท ไมโครชิพซีแอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     1449 ทาวน์อินทาวน์ 3/3 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 02-935-6578-82
 ตำแหน่ง :     Project Executive (Sales&Marketing Manager)
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. บริหารงานขายส่วนงานโครงการ งานประมูลส่วนราชการ และตัวแทนจำหน่ายเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล
2. บริหารการดำเนินงานฝ่ายธุรการ ดูแลการสรรหา การพัฒนา ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายขาย (PC) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
3. บริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Event Promotions)
4. ช่วยผู้บริหารวิเคราะห์กลยุทธองค์การ และจัดทำแผนสรุปภาวะการณ์ แนวทางและข้อเสนอทางด้านกลยุทธ์

หมายเหตุ: เป็นบริษัท ผลิต และจำหน่ายคอมพิวเตอร์ และนำเข้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ตุลาคม 2549  ถึง   มิถุนายน 2552
 บริษัท :     บริษัท คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     11/4 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ โทร.02-820-7910, 02-802-8962
 ตำแหน่ง :     Strategies & Marketing Manager
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. ประชาสัมพันธ์ สื่อสารผลิตภัณฑ์ ทาง Online Marketing, Mail Marketing, Webboard Marketing, Search Engine ฯลฯ
2. ประสานงานกับที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. ประสานงานกับหน่วยงานรับรองระบบมาตรฐาน ISO, HACCP, GMP, OHSAS เป็นต้น
4. วิเคราะห์กลยุทธ์องค์การ
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2552  ถึง   ธันวาคม 2554
 บริษัท :     บริษัท อิเซ เทค บางกอก จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     101/20 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศธ์ ตำบลบางไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10130 โทร.02-643-1744
 ตำแหน่ง :     ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพองค์กร แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน การประเมินผลการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ และให้ความรู้และคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน
2. จัดทำหลักสูตรพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารผลิตภัณฑ์ ทาง Online Marketing, Mail Marketing, Webboard Marketing, Search Engine ฯลฯ

หมายเหตุ: นำเข้าและจัดจำหน่ายตู้ขายเครื่องดื่มประเภทขวดกระป๋องอัตโนมัติ จากญี่ปุ่น
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤษภาคม 2552  ถึง   ตุลาคม 2553
 สถาบัน :      ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 หลักสูตร :     การจัดทำแผนธุรกิจ (โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่)
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2555  ถึง   สิงหาคม 2555
 สถาบัน :     สถาบันศาสตร์แห่งกาแฟ
 หลักสูตร :     หลักสูตรการชงกาแฟ, หลักสูตรศาสตร์แห่งกาแฟ
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ธันวาคม 2555  ถึง   กุมภาพันธ์ 2555
 สถาบัน :      ศูนย์ภาษา ม.เกษตรศาสตร์
 หลักสูตร :     Speaking and Pronunciation Skills
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 45 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 45คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :     
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     Photoshop, Illustrator, Page Maker, Dreamweaver, HTML, PHP, Visual Basic, Power Point, Excel, Word, SPSS
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     ...
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 0-2349-7613


Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8.30-18.00  เสาร์ 9.00-16.00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 0-2349-7613    Fax : 0-2349-7614-15
Google+