หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     ชาย
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     02-มกราคม-2518    อายุ 42ปี
 ส่วนสูง :     172Cm    น้ำหนัก 64Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     ผ่านเกณฑ์
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     24120
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance) , งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :     MBA
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.64
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 สาขาวิชา :     บริหารรัฐกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.50
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มีนาคม 2557  ถึง   กันยายน 2559
 บริษัท :     ไปแม็ส มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     2991/2 ซอยลาดพร้าว 101/3 ชั้น 5 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 ตำแหน่ง :     รักษาการผู้จัดการทั่วไป
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. บริหารจัดการ กำกับดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การ
2. วางแผนงานการกำกับดูแล ตรวจสอบ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ

หมาย เหตุ: เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการการจัดกิจกรรมฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมสังสรรค์ เชื่อมความสัมพันธ์ ในองค์กร และ ยังให้คำปรึกษา ด้านการก่อสร้าง และรับเหมาก่อสร้าง การให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับ การสำรวจ และการทำวิจัยทางสังคมและสิ่ง แวดล้อมที่ปรึกษาวางแผนรวมถึงดำเนินงานประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์ งานเสริมสร้าง การมีส่วนร่วม และงาน CSR
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤศจิกายน 2553  ถึง   กุมภาพันธ์ 2557
 บริษัท :     แมทธิวพัฒนา จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     6/51-52 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 ตำแหน่ง :     ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และการตลาด
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. วางแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร
2. บริหารงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกให้สามารถทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
4. พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

หมาย เหตุ: เป็นรับตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว และนำเข้าแรงงานต่างต้าว (MOU)
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤษภาคม 2538  ถึง   พฤศจิกายน 2549
 บริษัท :     ไมโครชิพซีแอนด์ซี (ประเทศไทย)
 ที่อยู่บริษัท :     1449 ทาวน์อินทาวน์ 3/3 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :     Sales & Marketing Manager
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. บริหารงานขายส่วนงานโครงการและการประมูลงาน
2. บริหารงานขายส่วนตัวแทนจำหน่ายและขายส่งเขตกรุงเทพ
3. วางแผนงานพัฒนาระบบบริหารการขายและการตลาด
4. วางแผนกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการแข่งขัน
5. กำกับดูแลการสรรหา พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานขาย

หมายเหตุ: นำเข้าอุปกรณ์ ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ Micro Chip, Mac and Xenia
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤศจิกายน 2558  ถึง   พฤศจิกายน 2558
 สถาบัน :     AIMC
 หลักสูตร :     Paper 1 หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารทุน)
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2558  ถึง   สิงหาคม 2558
 สถาบัน :     ไอดี ไดรฟ์เวอร์ สถาบันฝึกอบรม สอนขับรถ
 หลักสูตร :     หลักสูตรอบรมการขับรถขนส่ง ชนิดที่ 2
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2558  ถึง   กันยายน 2558
 สถาบัน :     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
 หลักสูตร :     เทคนิคการขับรถลากจูงและเทคนิคการขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ ๔
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 45 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 50คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถบรรทุก
 ยานพาหนะส่วนตัว :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ - Photoshop, Dreamweaver, HTML, Visual Basic, Power Point, Excel, Word, SPSS,
Online Marketing, SEO, SEM, Google Ad Words
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     พิจารณางานทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560