หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     ชาย
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     02-มกราคม-2518    อายุ 40ปี
 ส่วนสูง :     172Cm    น้ำหนัก 64Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     ผ่านเกณฑ์
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10320
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :     บริหารธุรกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.64
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 สาขาวิชา :     บริหารรัฐกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.50
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ตุลาคม 2550  ถึง   มิถุนายน 2552
 บริษัท :     คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     11/4 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก ข.หลักสอง ข.บางแค กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :     ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. วางแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์แผนธุรกิจขององค์กร ประสานงาน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
2. วางแผนการพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กร
3. จัดทำคู่มือ และบริหารจัดการระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร
4. ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภายในองค์กร
5. บริหารงานขายและการตลาด
6. บริหารจัดการภายในองค์ ตามนโยบายขององค์กร
7. และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

หมายเหตุ: บริษัทฯ เป็น CB
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤษภาคม 2538  ถึง   มิถุนายน 2549
 บริษัท :     ไมโครชิพซีแอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     1449 ทาวน์อินทาวน์ 3/3 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :     ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย และการตลาด
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. บริหารการขายโครงการงานประมูลภาครัฐ และเอกชน
2. บริหารการขายส่วนตัวแทนจำหน่าย
3. วางแผนพัฒนาระบบบริหารงานขาย
4. กำกับดูแลการสรรหา พัฒนา พนักงานขาย และพนักงานธุรการกลาง กำหนดกลยุทธ์และแนวทางในการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์แผนธุรกิจขององค์กร ประสานงาน สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร
5. ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภายในองค์กร
6. วางแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร
7. บริหารงาน ควบคุมดูแลงานขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8. คอยสนับสนุน ประสานงาน กับหน่วยปฏิบัติการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยต่าง ๆ แก่ผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ: บริษัททำธุรกิจนำเข่้าอุปกรณ์ ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้แบรนด์ Micro Chip, Mac and Xenia
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤษภาคม 2552  ถึง   ตุลาคม 2553
 สถาบัน :      ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 หลักสูตร :     การจัดทำแผนธุรกิจ (โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่)
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2555  ถึง   สิงหาคม 2555
 สถาบัน :     สถาบันศาสตร์แห่งกาแฟ
 หลักสูตร :     หลักสูตรการชงกาแฟ, หลักสูตรศาสตร์แห่งกาแฟ
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ธันวาคม 2555  ถึง   กุมภาพันธ์ 2555
 สถาบัน :      ศูนย์ภาษา ม.เกษตรศาสตร์
 หลักสูตร :     Speaking and Pronunciation Skills
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 45 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 45คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :     
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ - Photoshop, Dreamweaver,
HTML, Visual Basic, Power Point, Excel, Word, SPSS,
Online Marketing, SEO, SEM, Google Ad Words
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     ..สนใจเป็นพิเศษ! งานด้านบริหารจัดการกลยุทธ์ และพัฒนากล่ยุทธ์เชิงระบบเพื่อแข่งขัน...
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974


Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+