หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-349-7974   Fax : 02-349-7975 - 76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-349-7974

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     ชาย
 สถานะสมรส :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     02-มกราคม-2518    อายุ 39ปี
 ส่วนสูง :     172Cm    น้ำหนัก 64Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     ผ่านเกณฑ์
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10240
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 สาขาวิชา :     บริหารรัฐกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.50
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กุมภาพันธ์ 2555  ถึง   ธันวาคม 2556
 บริษัท :     แมทธิวพัฒนา จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     6/52 ซอยเสนานิคม 1 ถนน พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
 ตำแหน่ง :     Strategic & Marketing Manager
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. วางแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร และความรู้ความสามารถของบุคคลากร
2. วางแผนงานพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์กร
3. วางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ทางการตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
4. แก้ไขปัญหาต่างๆ บริหารจัดการงานสำนักงานใหญ่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร
5. วางแผน ออกแบบระบบงาน ระบบการจัดการข้อมูลในองค์กรให้มีความเชื่อมโยง สามารถทวนสอบได้ถูกต้อง
6. วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ
7. ทบทวนนโยบายในการบริหารงาน กำหนด ปรับเปลี่ยน
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก

หมาย เหตุ: เป็นหนึ่งในบริษัท ที่ผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาว่าจ้างและบริหารด้านแรงงานต่างด้าว เรานำเข้าแรงงานใหม่แบบ MOU ถูกกฎหมาย 100% สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา โดยบริการนี้ครอบคลุมถึงการบริการต่างๆ
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ตุลาคม 2549  ถึง   มิถุนายน 2552
 บริษัท :     คิวเอไอซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     11/4 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :     Marketing Manager
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. วางแผนงานพัฒนาระบบบริหารการขายและการตลาด
2. วางแผนกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพองค์กร และพัฒนาธุรกิจเพื่อการแข่งขัน
3. รับผิดชอบการบริหารงานธุรการกลางของบริษัท ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานธุรการให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย แผนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควบคุมดูแล ติดตาม ให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
5. ประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอกให้สามารถทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนด ด้วยการสร้างความเข้าใจและคงความสัมพันธ์ที่ดี
6. วางแผนและควบคุมภาพลักษณ์องค์กร และสรุปการ ดำเนินงาน ดูแลระบบ ควบคุมการจัดเก็บเอกสารสำนักงาน และแต่ละส่วนปฎิบัติงานตาม Process ที่กำหนดไว้
7. วางแผนงานพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อการปฏิบัติงานภายในองค์กร

หมายเหตุ: เป็นหนึ่งในบริษัท CB ที่ให้บริการตรวจสอบประเมินเพื่อให้การรับรองระบบมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, OHSAS 18001 , CSR & TLS 8001 and Halal etc..
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤษภาคม 2538  ถึง   มิถุนายน 2549
 บริษัท :     ไมโครชิพซีแอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     1449 ทาวน์อินทาวน์ 3/3 ซ.ลาดพร้าว 94 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
 ตำแหน่ง :     Sales & Marketing Manager
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. วางแผนงานพัฒนาระบบบริหารการขายและการตลาด
2. วางแผนกลยุทธ์พัฒนาศักยภาพองค์กร
3. รับผิดชอบการบริหารงานธุรการกลางของบริษัท ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานธุรการของทุกหน่วยงานให้ดำเนินไปตามเป้าหมาย แผนงาน และนโยบายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างทีมขายวางแผนพัฒนาระบบการสรรหา พัฒนา และฝึกอบรม
5. วางแผนและควบคุมการเก็บหนี้ และปริมาณหนี้ให้เหมาะสม
6. วางแผน ควบคุมสัญญา และติดตามลูกค้าโครงการ
7. วางแผนและควบคุมการหาลูกค้าใหม่
8. วางแผนงานการส่งเสริมการขาย เพื่อบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
9. วางแผน ออกแบบ ระบบการจัดการข้อมูลในองค์กรให้มีความเชื่อมโยง สามารถทวนสอบได้ถูกต้อง

หมายเหตุ: นำเข่้าอุปกรณ์ ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้แบรนด์ Micro Chip, Mac and Xenia
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤษภาคม 2552  ถึง   ตุลาคม 2553
 สถาบัน :      ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 หลักสูตร :     การจัดทำแผนธุรกิจ (โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่)
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2555  ถึง   สิงหาคม 2555
 สถาบัน :     สถาบันศาสตร์แห่งกาแฟ
 หลักสูตร :     หลักสูตรการชงกาแฟ, หลักสูตรศาสตร์แห่งกาแฟ
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ธันวาคม 2555  ถึง   กุมภาพันธ์ 2555
 สถาบัน :      ศูนย์ภาษา ม.เกษตรศาสตร์
 หลักสูตร :     Speaking and Pronunciation Skills
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 45 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 45คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :     
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     Photoshop, Illustrator, Page Maker, Dreamweaver, HTML, PHP, Visual Basic, Power Point, Excel, Word, SPSS
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     ....
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-349-7974


Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-349-7974    Fax : 02-349-7975 - 76
Google+