หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     ชาย
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     02-มกราคม-2518    อายุ 41ปี
 ส่วนสูง :     172Cm    น้ำหนัก 64Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     ผ่านเกณฑ์
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10900
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา :     MBA
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.64
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
 สาขาวิชา :     บริหารรัฐกิจ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.6
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2538  ถึง   กันยายน 2550
 บริษัท :      ไมโครชิพซีแอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     1449 ทาวน์อินทาวน์ 3/3 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่ง :     ฝ่ายบริหารงานขายและการตลาด
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. บริหารการขายโครงการงานประมูลภาครัฐ
2. บริหารการขายส่วนตัวแทนจำหน่าย
3. วางแผนพัฒนาระบบบริหารงานขาย
4. การสรรหา พัฒนา ฝึกอบรมพนักงานขาย และพนักงานธุรการ
5. วางแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร
6. บริหารงานภายในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
7. สนับสนุน ประสานงาน กับหน่วยปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
8. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: นำเข่้าอุปกรณ์ ผลิตและจำหน่ายคอมพิวเตอร์ ภายใต้แบรนด์ Micro Chip, Mac and Xenia
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ตุลาคม 2550  ถึง   กุมภาพันธ์ 2558
 บริษัท :     แมทธิวพัฒนา จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     6/52 ซอยเสนานิคม 1 ถนน พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
 ตำแหน่ง :     ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     1. จัดทำเแผนกลยุทธ์พัฒนาองค์กร แนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร ประสานงาน สร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กร
2. จัดทำแผนการพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กร
3. จัดทำคู่มือ และบริหารจัดการระบบคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร
4. วางแผนบริหารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์
5. บริหารจัดการงานธุรการภายในองค์ ตามนโยบายขององค์กร
6. และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

หมายเหตุ: บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว และกัมพูชา) ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาแรงงานต่างด้าว
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤศจิกายน 2558  ถึง   พฤศจิกายน 2558
 สถาบัน :     AIMC
 หลักสูตร :     Paper 1 หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้ กองทุน ตราสารทุน)
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2558  ถึง   สิงหาคม 2558
 สถาบัน :     ไอดี ไดรฟ์เวอร์ สถาบันฝึกอบรม สอนขับรถ
 หลักสูตร :     หลักสูตรอบรมการขับรถขนส่ง ชนิดที่ 2
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2558  ถึง   กันยายน 2558
 สถาบัน :     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
 หลักสูตร :     เทคนิคการขับรถลากจูงและเทคนิคการขับรถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ ๔
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 45 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 50คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถบรรทุก
 ยานพาหนะส่วนตัว :     รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ - Photoshop, Dreamweaver,
HTML, Visual Basic, Power Point, Excel, Word, SPSS,
Online Marketing, SEO, SEM, Google Ad Words

ใบอนุญาตขับรถ
1. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
2. รถยนต์ส่วนบุคคล
3. ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท (ท.2)
4. บัตรประจำตัวผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     หมายเหตุ: พิจารณาองค์กรทำงานได้อย่างมีความสุข บนประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นอันดับแรก และสำคัญมากกว่ารายได้ หรือเงินเดือนที่ได้รับ บนต้นทุนค่าเสียโอกาส และ Fixed Cost & Variable Cost ที่ต้องใช้เพื่อการทำงาน...

ต้องขออภัยหากประสบการณ์ ประวัติหรือเงื่อนไขอื่นๆ ไม่ตรงกับที่ประกาศรับสมัคร :
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76
Google+