เข้าระบบบริษัทสมาชิก

ช่องทางการใช้งาน

V กรอกเลขสามหลักที่คุณเห็นในช่องสีดำ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

26-มกราคม-2529    อายุ 31ปี

155 Cm    หนัก 60 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

Programmer , Freelance , Outsource

25,000บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2551
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
3.51
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
2.75
ประวัติการทำงาน
4 ปี
เมษายน 2551  ถึง   ปัจุบัน 2560
ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
เลขที่ 301/282 ซอยรามคำแหง 68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

พัฒนาเว็บไซต์ส่วนแพคเก็จและงานบำรุงรักษา อบรมการใช้งานแก่ลูกค้า จัดทำเอกสารวิเคราะห์ระบบและคู่มือ ดูแลพนักงานในแผนก และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเว็บไซต์ที่ได้พัฒนา ได้แก่
* http://www.m-society.go.th [กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา php และฐานข้อมูล MySql
* http://horpakthai.m-society.go.th [ระบบงานควบคุมหอพัก] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://cms.m-society.go.th [ระบบจัดเก็บองค์ความรู้] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา Java และฐานข้อมูล DB2
* http://cms.m-society.go.th:9083/eclient/index.jsp [ระบบองค์ความรู้เพื่อประชาชน] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา JSP และฐานข้อมูล MySql
* http://blog.m-society.go.th [ระบบแลกเปลี่ยนความรู้] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://ossprovince.m-society.go.th [ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้พึงได้รับความช่วยเหลือทางสังคมกับระบบงานบริการทาง สังคม] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา Java และฐานข้อมูล Oracle โดยใช้ Framework ได้แก่ Hibernate , Spring และ Wicket ในการพัฒนา
* http://www.it4social.net/organization [ระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชน] ระบบแพคเก็จของบริษัท พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://www.thaifamily.in.th/data52 [ระบบการศึกษาและจำลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย] ของมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://asp.dot-serve.com [ระบบสารสนเทศเพื่อประชาชน] ระบบแพคเก็จของบริษัท พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://www.socialapp.com [ระบบสถานการณ์ครอบครัวไทย] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://law.m-society.go.th [ระบบกฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://app4.m-society.go.th [ระบบบริหารงานราชการ] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล Oracle
* http://cm.qualityoflife.in.th [ระบบคลังความรู้] โครงการศูนย์สามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นระบบแพคเก็จของบริษัท พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql โดยเชื่อมต่อกับระบบ Search Engine ของ ThaiQuest
* http://vod.qualityoflife.in.th [ระบบวีดีโอออนดีมาน] โครงการศูนย์สามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นระบบแพคเก็จของบริษัท พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://strategy.qualityoflife.in.th [ระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์] โครงการศูนย์สามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://primay.qualityoflife.in.th [ระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ] โครงการศูนย์สามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://na-cwc.diw.go.th/chemical [ระบบแบบสำรวจการผลิตสารอินทรีย์ที่มี / ไม่มีชื่ออยู่ในรายการของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี] ของศูนย์ปฎิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
พฤศจิกายน 2550  ถึง   มกราคม 2551
นักศึกษาฝึกงาน (โปรแกรมเมอร์)
บริษัท เน็ต - คอม โปรเฟสชั่นเนล จำกัด
เลขที่ 55/133 ซอยลาดพร้าว 88 (อรพิน) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

พัฒนาเว็บไซต์ ตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ จัดทำคู่มือการใช้งาน บันทึกข้อมูล และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาคือ
* http://www.watpho.com [วัดโพธิ์] ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
ประวัติการฝึกอบรม
กรกฎาคม 2553  ถึง   กรกฎาคม 2553
บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
MySql 5 Certification Study Guide
ตุลาคม 2550  ถึง   ตุลาคม 2550
ศูนย์ประสานงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Khon Kaen MCPD For Web Developer
พฤษภาคม 2549  ถึง   พฤษภาคม 2549
ศูนย์ประสานงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
MCAD C#.NET Certification Boot Camp
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 40 คำ/นาที    อังกฤษ 50 คำ/นาที* มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP , JSP , ASP.NET , WML และ Java
* มีความรู้ในการพัฒนาและเรียกใช้งาน HTML , CSS Style Sheet , Java Script , Ajax , Jquery , Prototype และ Web Service
* มีความรู้ในการพัฒนาระบบด้วยหลักการ OOP และการใช้งาน Framework
* การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา VB และ C#
* มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา J2EE และ J2ME
* มีความรู้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล ได้แก่ MySql , Oracle , Microsoft Access และ Microsoft SQL Server
* สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ได้
* สามารถใช้งานโปรแกรม ได้แก่ NuSphere , Aptana Studio , Zend Studio , eclipse , XAMPP , Apache Tomcat , phpMyAdmin , Navicat for MySQL , Toad for Oracle , MyManager , Putty , WinSCP
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ประกาศนียบัตร :
* Microsoft Certified Professional ( MCP )
* Microsoft Certified Application Developer ( MCAD )
* Microsoft Certified Professional Developer ( MCPD )
อื่นๆ :
* http://www.scperfect.com [ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี บิวตี้คอสเมติก กรุ๊ป] ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://www.navakij.co.th [บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)] พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET (C#) และฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008
* http://www.cycs.ac.th [โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว] ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://www.moianan.com [ร้านมัวอนัน] ด้วยภาษา HTML
* http://www.kler-web.com/langkabeach [ลังกาบีชรีสอร์ท] ด้วยภาษา HTML
* โปรเจ็คจบได้จัดทำระบบ จองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ โดยฐานข้อมูลที่ใช้ คือ Microsoft SQL Server แบ่งออกเป็น 2 รูปเเบบคือ เว็บไซต์ พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET และเเว็พไซต์ พัฒนาด้วยภาษา WAP และ PHP

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 04 ตุลาคม 2554
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 05 ตุลาคม 2554
Resume Power by JobTH.com
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560