สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     26-มกราคม-2529    อายุ 29ปี
 ส่วนสูง :     155Cm    น้ำหนัก 60Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     ได้รับการยกเว้น
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10240
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 วุฒิการศึกษา :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 สาขาวิชา :     วิทยาการคอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.51
 ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
 ชื่อสถานศึกษา :     โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2
 วุฒิการศึกษา :     มัธยมศึกษาตอนปลาย
 สาขาวิชา :     วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.75
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     เมษายน 2551  ถึง   ปัจุบัน 2558
 บริษัท :     บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     เลขที่ 301/282 ซอยรามคำแหง 68 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 ตำแหน่ง :     ซีเนียร์โปรแกรมเมอร์
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     พัฒนาเว็บไซต์ส่วนแพคเก็จและงานบำรุงรักษา อบรมการใช้งานแก่ลูกค้า จัดทำเอกสารวิเคราะห์ระบบและคู่มือ ดูแลพนักงานในแผนก และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเว็บไซต์ที่ได้พัฒนา ได้แก่
* http://www.m-society.go.th [กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา php และฐานข้อมูล MySql
* http://horpakthai.m-society.go.th [ระบบงานควบคุมหอพัก] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://cms.m-society.go.th [ระบบจัดเก็บองค์ความรู้] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา Java และฐานข้อมูล DB2
* http://cms.m-society.go.th:9083/eclient/index.jsp [ระบบองค์ความรู้เพื่อประชาชน] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา JSP และฐานข้อมูล MySql
* http://blog.m-society.go.th [ระบบแลกเปลี่ยนความรู้] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://ossprovince.m-society.go.th [ระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้พึงได้รับความช่วยเหลือทางสังคมกับระบบงานบริการทาง สังคม] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา Java และฐานข้อมูล Oracle โดยใช้ Framework ได้แก่ Hibernate , Spring และ Wicket ในการพัฒนา
* http://www.it4social.net/organization [ระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรชุมชน] ระบบแพคเก็จของบริษัท พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://www.thaifamily.in.th/data52 [ระบบการศึกษาและจำลองประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย] ของมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://asp.dot-serve.com [ระบบสารสนเทศเพื่อประชาชน] ระบบแพคเก็จของบริษัท พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://www.socialapp.com [ระบบสถานการณ์ครอบครัวไทย] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://law.m-society.go.th [ระบบกฎหมายการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://app4.m-society.go.th [ระบบบริหารงานราชการ] ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล Oracle
* http://cm.qualityoflife.in.th [ระบบคลังความรู้] โครงการศูนย์สามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นระบบแพคเก็จของบริษัท พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql โดยเชื่อมต่อกับระบบ Search Engine ของ ThaiQuest
* http://vod.qualityoflife.in.th [ระบบวีดีโอออนดีมาน] โครงการศูนย์สามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นระบบแพคเก็จของบริษัท พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://strategy.qualityoflife.in.th [ระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์] โครงการศูนย์สามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://primay.qualityoflife.in.th [ระบบฐานข้อมูลปฐมภูมิ] โครงการศูนย์สามวัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://na-cwc.diw.go.th/chemical [ระบบแบบสำรวจการผลิตสารอินทรีย์ที่มี / ไม่มีชื่ออยู่ในรายการของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี] ของศูนย์ปฎิบัติการแห่งชาติว่าด้วยการห้ามอาวุธเคมี สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤศจิกายน 2550  ถึง   มกราคม 2551
 บริษัท :     บริษัท เน็ต - คอม โปรเฟสชั่นเนล จำกัด
 ที่อยู่บริษัท :     เลขที่ 55/133 ซอยลาดพร้าว 88 (อรพิน) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 ตำแหน่ง :     นักศึกษาฝึกงาน (โปรแกรมเมอร์)
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     พัฒนาเว็บไซต์ ตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ จัดทำคู่มือการใช้งาน บันทึกข้อมูล และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาคือ
* http://www.watpho.com [วัดโพธิ์] ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     กรกฎาคม 2553  ถึง   กรกฎาคม 2553
 สถาบัน :     บริษัท ด็อทเซิร์ฟ เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
 หลักสูตร :     MySql 5 Certification Study Guide
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ตุลาคม 2550  ถึง   ตุลาคม 2550
 สถาบัน :     ศูนย์ประสานงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 หลักสูตร :     Khon Kaen MCPD For Web Developer
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     พฤษภาคม 2549  ถึง   พฤษภาคม 2549
 สถาบัน :     ศูนย์ประสานงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 หลักสูตร :     MCAD C#.NET Certification Boot Camp
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 40 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 50คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     
 ยานพาหนะส่วนตัว :     
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     * มีความรู้ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP , JSP , ASP.NET , WML และ Java
* มีความรู้ในการพัฒนาและเรียกใช้งาน HTML , CSS Style Sheet , Java Script , Ajax , Jquery , Prototype และ Web Service
* มีความรู้ในการพัฒนาระบบด้วยหลักการ OOP และการใช้งาน Framework
* การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลด้วยภาษา VB และ C#
* มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา J2EE และ J2ME
* มีความรู้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล ได้แก่ MySql , Oracle , Microsoft Access และ Microsoft SQL Server
* สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ได้
* สามารถใช้งานโปรแกรม ได้แก่ NuSphere , Aptana Studio , Zend Studio , eclipse , XAMPP , Apache Tomcat , phpMyAdmin , Navicat for MySQL , Toad for Oracle , MyManager , Putty , WinSCP
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     ประกาศนียบัตร :
* Microsoft Certified Professional ( MCP )
* Microsoft Certified Application Developer ( MCAD )
* Microsoft Certified Professional Developer ( MCPD )
อื่นๆ :
* http://www.scperfect.com [ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสซี บิวตี้คอสเมติก กรุ๊ป] ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://www.navakij.co.th [บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)] พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET (C#) และฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2008
* http://www.cycs.ac.th [โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว] ด้วยภาษา PHP และฐานข้อมูล MySql
* http://www.moianan.com [ร้านมัวอนัน] ด้วยภาษา HTML
* http://www.kler-web.com/langkabeach [ลังกาบีชรีสอร์ท] ด้วยภาษา HTML
* โปรเจ็คจบได้จัดทำระบบ จองตั๋วรถโดยสารออนไลน์ โดยฐานข้อมูลที่ใช้ คือ Microsoft SQL Server แบ่งออกเป็น 2 รูปเเบบคือ เว็บไซต์ พัฒนาด้วยภาษา ASP.NET และเเว็พไซต์ พัฒนาด้วยภาษา WAP และ PHP
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560