หาพนักงาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางาน สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | ค้นหาพนักงาน | ลงทะเบียนประกาศงาน | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับบริษัท หาคน เข้าระบบ
Username :
Password :
กรอกเลข 3 หลัก :
ที่เห็นในช่องสีดำ :
  
สมัครสมาชิก - ลืมรหัสผ่าน - MutiUser

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

  ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ-นามสกุล :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เพศ :     หญิง
 สถานะภาพ :     โสด
 สัญชาติ :     ไทย
 ศาสนา :     พุทธ
 วันเกิด :     26-พฤศจิกายน-2518    อายุ 40ปี
 ส่วนสูง :     163Cm    น้ำหนัก 52Kg
 สถานะภาพทางทหาร :     -
  ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 เขต :     
 จังหวัด :     
 รหัสไปรษณีย์ :     10230
 Email :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 โทรศัพท์ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 มือถือ :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 การติดต่อที่สะดวก :     โทรศัพท์ , Email
  ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :
 ลักษณะงานที่ต้องการ :     งานประจำ (Full Time)
 ตำแหน่งที่สนใจ :     
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :     
  ประวัติการศึกษาสูงสุด
 ปัจจุบัน :     
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     ปริญญาโท
 สาขาวิชา :     การจัดการนวัตกรรม
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     3.40
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :     มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วุฒิการศึกษา :     ปริญญาตรี
 สาขาวิชา :     สื่อสารมวลชน
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :     2.40
  ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด :     
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     เมษายน 2553  ถึง   สิงหาคม 2553
 บริษัท :     บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
 ที่อยู่บริษัท :     ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ ๑๖๑๗ หมู่๗ ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
 ตำแหน่ง :     Supervisor Production
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ผลิตหัวอ่านและบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ Hard disk โดยหน้าที่มีดังนี้
๑.วางแผนการผลิตของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้ทัน
๒.วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต
๓.วางแผนจัดส่งพนักงานฝ่ายผลิตรายวันเข้าอบรมเรื่องขั้นตอนการผลิตแบบต่างๆ
๔.ทำงานทดลองร่วมกับวิศวกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
๕.ทำรายงานสรุปเหตุ-ผลการผลิตทุกๆวันให้กับองค์กร
๖.ทำรายงานสรุปเหตุ-ผล ของการทดลองงานในเชิงฝ่ายผลิตให้กับองค์กร
๗.ดูแลเรื่องเงินเดือน วันลา ของพนักงานรายวันในสังกัดตนเอง

- แผนกการผลิตและ การทดลองเพื่อพัฒนา
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     เมษายน 2553  ถึง   มกราคม 2548
 บริษัท :     บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
 ที่อยู่บริษัท :     ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ ๑๖๑๗ หมู่๗ ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
 ตำแหน่ง :     Process Technician
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับขบวนการผลิตหัวอ่านและบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้
๑.ทำงานทดลองร่วมกับวิศวกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
๒.ทำรายงานสรุปเหตุ-ผล ที่เกิดขึ้นของการทดลองนั้นให้กับวิศวกร
๓.ทำรายงานสรุปเหตุ- ผล การผลิตในแต่ละวัน
๔.อบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าร่วมการทดลองในขบวนการผลิตแบบต่างๆ
- แผนก การทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2542  ถึง   มกราคม 2548
 บริษัท :     บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
 ที่อยู่บริษัท :     ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ ๑๖๑๗ หมู่๗ ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
 ตำแหน่ง :     Trainer Process Support
 เงินเดือน :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น
 ลักษณะงานที่ทำ :     ผู้ฝึกอบรมพนักงานทุกระดับในบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและสัมพันธ์กับเป้าหมายที่กำหนด
๑.ขั้นตอนการผลิต หัวอ่านและบันทึกข้อมูล Hard disk
๒.ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
๓.ด้านสุขอนามัยของพนักงาน
๔.กฏระเบียบที่บริษัทมีต่อพนักงาน
๕.โครงการ ๕ ส.
๖.สิ่งแวดล้อมในความรับผิดชอบร่วมกับสังคมใกล้เคียง
๗.ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในภาวะฉุกเฉิน
๘.จัดทำเอกสารในการอบรม
๙.จัดทำแบบทดสอบผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประเมินผล
๑๐.วางแผนการอบรมทั้งทษฎีและปฎิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย
  ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     สิงหาคม 2542  ถึง   ตุลาคม 2542
 สถาบัน :     บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
 หลักสูตร :     พัฒนาบุคคลิกภาพ ,พัฒนาการสื่อสารต่อในที่สาธารณะชน,5ส,สิ่งแวดล้อม ,Lean manufactory concect ,สุขอนามั
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     ตุลาคม 2548  ถึง   ธันวาคม 2548
 สถาบัน :      บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
 หลักสูตร :     New cell concept ,ISO,ความปลอดภัยในโรงงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :     มกราคม 2549  ถึง   กรกฎาคม 2553
 สถาบัน :     เทศบาลบางเมือง,สภากาชาดไทย,บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
 หลักสูตร :     การอพยพผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดเฉินฉุน,การระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล,การระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย,การปฐมพยา
  ความสามารถ
 ภาษาไทย :     
 ภาษาอังกฤษ :     
 พิมพ์ดีด :     ภาษาไทย 43 คำ/นาที    ภาษาอังกฤษ 46คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :     รถยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :     
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ :     1.จัดสรรทนาการวิชาการเรื่องกระชับความสัมพันธ์ในองค์กรในรูปแบบกิจกรรมในห้องประชุมและกลางแจ้ง
2.จัดสรรทนาการโดยสอดแทรกศลีธรรมจริธรรมให้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น
3.จัดโครงการสาธารณะประโยชน์ในเรื่องความสามัคคีในชุมชน
  โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ/ผลงาน :     1.Building team IS Support ให้กับบริษัท วาลีโอ อมตะนครปี พ.ศ.2552
2.จัดกิจกรรมให้น้องๆนักเรียนในโครงการโรงเรียนแม่ฟ้าหลวง จ.ตาก อ.ท่าสองยาง
ปี พ.ศ.2550-2552
3.ทีมฉุกเฉิน ฝ่ายปฐมพยาบาลและประเมินสถานการณ์ผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ของบริษัทซีเกท สาขาเทพารักษ์
 บุคคลอ้างอิง :     สำหรับสมาชิกเท่านั้น

 นัดสัมภาษณ์ผ่าน SMS เก็บประวัติผู้สมัครลงแฟ้ม พิมพ์ใบสมัคร ติดต่อผู้สมัครงาน บันทึกเป็นไฟล์ Word

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560