เข้าระบบบริษัทสมาชิก

ช่องทางการใช้งาน

V กรอกเลขสามหลักที่คุณเห็นในช่องสีดำ

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

26-พฤศจิกายน-2518    อายุ 41ปี

163 Cm    หนัก 52 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (คันนายาว)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

งานประจำ (Full Time)

วางแผนการอบรมในรูปแบบต่างๆ , ผู้ฝึกอบรม , ผู้ดูแลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

35,000บาท ขึ้นไป
ประวัติการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท
การจัดการนวัตกรรม
3.40
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี
สื่อสารมวลชน
2.40
ประวัติการทำงาน
16 ปี
เมษายน 2553  ถึง   สิงหาคม 2553
Supervisor Production
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ ๑๖๑๗ หมู่๗ ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ผลิตหัวอ่านและบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ Hard disk โดยหน้าที่มีดังนี้
๑.วางแผนการผลิตของผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้ทัน
๒.วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิต
๓.วางแผนจัดส่งพนักงานฝ่ายผลิตรายวันเข้าอบรมเรื่องขั้นตอนการผลิตแบบต่างๆ
๔.ทำงานทดลองร่วมกับวิศวกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
๕.ทำรายงานสรุปเหตุ-ผลการผลิตทุกๆวันให้กับองค์กร
๖.ทำรายงานสรุปเหตุ-ผล ของการทดลองงานในเชิงฝ่ายผลิตให้กับองค์กร
๗.ดูแลเรื่องเงินเดือน วันลา ของพนักงานรายวันในสังกัดตนเอง

- แผนกการผลิตและ การทดลองเพื่อพัฒนา
เมษายน 2553  ถึง   มกราคม 2548
Process Technician
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ ๑๖๑๗ หมู่๗ ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับขบวนการผลิตหัวอ่านและบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยมีลักษณะการทำงานดังนี้
๑.ทำงานทดลองร่วมกับวิศวกรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
๒.ทำรายงานสรุปเหตุ-ผล ที่เกิดขึ้นของการทดลองนั้นให้กับวิศวกร
๓.ทำรายงานสรุปเหตุ- ผล การผลิตในแต่ละวัน
๔.อบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าร่วมการทดลองในขบวนการผลิตแบบต่างๆ
- แผนก การทดลองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
สิงหาคม 2542  ถึง   มกราคม 2548
Trainer Process Support
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ ๑๖๑๗ หมู่๗ ถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ผู้ฝึกอบรมพนักงานทุกระดับในบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและสัมพันธ์กับเป้าหมายที่กำหนด
๑.ขั้นตอนการผลิต หัวอ่านและบันทึกข้อมูล Hard disk
๒.ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
๓.ด้านสุขอนามัยของพนักงาน
๔.กฏระเบียบที่บริษัทมีต่อพนักงาน
๕.โครงการ ๕ ส.
๖.สิ่งแวดล้อมในความรับผิดชอบร่วมกับสังคมใกล้เคียง
๗.ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในภาวะฉุกเฉิน
๘.จัดทำเอกสารในการอบรม
๙.จัดทำแบบทดสอบผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประเมินผล
๑๐.วางแผนการอบรมทั้งทษฎีและปฎิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
สิงหาคม 2542  ถึง   ตุลาคม 2542
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
พัฒนาบุคคลิกภาพ ,พัฒนาการสื่อสารต่อในที่สาธารณะชน,5ส,สิ่งแวดล้อม ,Lean manufactory concect ,สุขอนามั
ตุลาคม 2548  ถึง   ธันวาคม 2548
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
New cell concept ,ISO,ความปลอดภัยในโรงงาน
มกราคม 2549  ถึง   กรกฎาคม 2553
เทศบาลบางเมือง,สภากาชาดไทย,บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย สาขาเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
การอพยพผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดเฉินฉุน,การระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล,การระงับเหตุเมื่อเกิดอัคคีภัย,การปฐมพยา
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 43 คำ/นาที    อังกฤษ 46 คำ/นาที

รถยนต์ ,


1.จัดสรรทนาการวิชาการเรื่องกระชับความสัมพันธ์ในองค์กรในรูปแบบกิจกรรมในห้องประชุมและกลางแจ้ง
2.จัดสรรทนาการโดยสอดแทรกศลีธรรมจริธรรมให้กับนักเรียนได้ทุกระดับชั้น
3.จัดโครงการสาธารณะประโยชน์ในเรื่องความสามัคคีในชุมชน
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

1.Building team IS Support ให้กับบริษัท วาลีโอ อมตะนครปี พ.ศ.2552
2.จัดกิจกรรมให้น้องๆนักเรียนในโครงการโรงเรียนแม่ฟ้าหลวง จ.ตาก อ.ท่าสองยาง
ปี พ.ศ.2550-2552
3.ทีมฉุกเฉิน ฝ่ายปฐมพยาบาลและประเมินสถานการณ์ผู้ประสบเหตุเบื้องต้น ของบริษัทซีเกท สาขาเทพารักษ์

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 19 ธันวาคม 2558
เข้าระบบครั้งสุดท้ายเมื่อ : 23 ธันวาคม 2558
Resume Power by JobTH.com
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560